Pisownia język polski | słownik na B

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Józef Bliziński Co znaczy debiutem komediowym Imieniny (pierwotny tytuł Konkurenci, 1860) zapoczątkował pewien model dramaturgiczny; korzystając z własnych doświadczeń, kreślił w swych utworach portrety
 • Co to jest Wacław Berent Krzyżówka interpretator filozofii Nietzschego (Źródła i ujścia nietzscheanizmu, 1906) i współwyd. jego dzieł w jęz. pol. Debiutował opowiadaniem Nauczyciel (1894). Znany gł. jako autor
 • Co to jest Greckiej Mitologii Bohaterowie Co to jest bogini morskiej Tetydy, bohater Iliady; Adonis - syn Tejasa i jego córki Myrry, wychowywany poprzez Afrodytę i Persefonę; Agamemnon - syn Atreusa, brat Menelaosa, naczelny wódz gr
 • Co to jest Biblioteka Słownik gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania książek, czasopism, druków ulotnych, rękopisów. Zakładane od III tysiąclecia przed naszą erą (Egipt, Chiny, Asyria
 • Co to jest Sztuce W Barok Czym jest ekspansywny postęp wielu gałęzi sztuk plastycznych (malarstwo, rzeźba, architektura, grafika, rzemiosło artystyczne), urbanistyki, muzyki. B. zakładał powiązanie wszystkich sztuk
 • Co to jest Wojciech Bogusławski Co oznacza teatru, dramatopisarz. Jako dyrektor Teatru Narodowego w momencie 1783-85, 1790-94 i 1799-1814 propagował idee oświecenia, narod. i polit. repertuar, rozumiał rolę wychowawczo
 • Co to jest Samuel Beckett Tłumaczenie irl., piszący po franc. i z angielskiego: Laureat Nagrody Nobla (1969). Od 1937 r. mieszkał w Paryżu; tłumacz i uczeń J. Joycea. W okresie wojny związany z Ruchem Oporu. Był
 • Co to jest Indii Bogowie Przykłady 3 imionach: Brahma, Wisznu, Siwa; Brahma - wcielone wyraz stwórcy, przedstawiany jako istota o czterech głowach; Wisznu - najwyższy pan świata ukazujący się na ziemi pod wieloma
 • Co to jest Giovanni Boccaccio Definicja zaprzyjaźniony z F. Petrarką. W jego dorobku znajdują się poematy Filostrato (1338) i Nimfa z Fiesole (1345), powieść Filocolo (1336), romans psychol. Madonna Fiammetta (1343-44
 • Co to jest Józef Brandt Encyklopedia i w Monachium, gdzie prowadził między innymi prywatną szkołę malarstwa, gdzie kształciło się również wielu Polaków (na przykład W. Kossak, L. Wyczółkowski), wspólnie stworzyli
 • Co to jest Bowaryzm Jak działa sferę iluzji. Ustalenie pochodzi od tytułowej bohaterki powieści G. Flauberta Pani Bovary, której tragiczna historia związana jest z sentymentalną tęsknotą za niezwykłym uczuciem
 • Co to jest Jagiellońska Biblioteka Czy jest bibliotek w Polsce, zał. wspólnie z Akademią Krakowską w 1364. Pierwsze zbiory powstawały przy poszczególnych kolegiach, scalone w XVI w. przy Collegium Maius i traktowane jako
 • Co to jest Biblia Pojęcie Zawiera dzieje od powstania świata poprzez historię Abrahama i proroków, Chrystusa i apostołów; zestaw ksiąg w tradycji judeochrześc. uznanych za święte. B. obejmuje ST i NT; w
 • Co to jest Johannes Bobrowski Wyjaśnienie podejmował tematy z życia mieszkańców pogranicza pol.- -niem.-litew. Debiutował tomem wierszy Sarmackie czasy (1961), później wydał jeszcze Rzeki w krainie cieni (1962) i Znaki
 • Co to jest Giordano Bruno Opis wł. humanizmu i renesansowej filoz. przyrody, teolog, dominikanin. Ścigany za śmiałość myśli i poglądów filoz., potępiony za herezję, schronił się za granicą, ale po powrocie do
 • Co to jest Francis Bacon Informacje filozof i eseista; artysta sposoby naukowej indukcji. W dociekaniach nauk. głosił konieczność współdziałania doświadczenia i rozumu. Naukę pojmował jako siłę wiodącą do postępu
 • Co to jest Van Ludwig Beethoven Znaczenie flamandzkiego pochodzenia, pochodził z rodz. o tradycjach muzycznych, dostał staranne wykształcenie. Występował jako pianista wirtuoz między innymi u swojego protektora księcia K
 • Co to jest Leopolity Biblia Co znaczy zw. także Biblią Szarffenbergera (Kraków 1561); pierwsze pełne wyd. pol. przekładu przeznaczonego dla katolików; gł. redaktorem był Jan Leopolita, prof. Akademii Krakowskiej
 • Co to jest Narodowa Biblioteka Krzyżówka państwowa z siedzibą w Warszawie, organizowana od 1919, otwarta w 1930, fundamentem jej zasobów były między innymi rewindykowane zbiory bibliotek wywiezionych do Rosji w okresie
 • Co to jest Georges Bizet Co to jest najwybitniejszych artystów franc. muzyki romantycznej. Tworzył w pierwszej kolejności opery; do w najwyższym stopniu popularnych należą Carmen, Poławiacze pereł i Piękne dziewczę
 • Co to jest Roman Brandstaetter Słownik tłumacz. Podróżował do Grecji i na Bliski Wschód; po przeżyciu przełomu rel. w Jerozolimie (1942) przeszedł na katolicyzm. Po wojnie (1948-49) pracował w dyplomacji, po powrocie
 • Co to jest Edward Balcerzan Czym jest prozaik, pisarz, prof. Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu (od 1985). Redaktor czasopisma Nurt (1968-72), członek red. miesięcznika Teksty (1972-81), redaktor Tekstów
 • Co to jest Filmowa Ballada Co oznacza epicko-lirycznym, którego tematem jest walka jednostki o godność, o tożsamość ze światem i z sobą samym; narracja w b.f. jest subiektywna, a jej zasadą konstrukcyjną jest opozycja
 • Co to jest Berlioz Tłumaczenie eseista, przedstawiciel romantyzmu, artysta symfonii programowej, która zapoczątkowała poemat symfoniczny. W Symfonii fantastycznej B. po raz pierwszy w muzyce symfonicznej
 • Co to jest Wyrazu Słowotwórcza Budowa Przykłady powiązanych ze sobą cząstek, z których złożona jest słowo, jest to morfemów. Przy analizie wyrazu rozpoznajemy podstawę słowotwórczą, którą jest przeważnie temat fleksyjny wyrazu
 • Co to jest Ballada Definicja ludowa o rodowodzie celtyckim rozwijająca się w XII-XVI w. na gruncie z angielskiego: i szkockim; także prowansalska pieśń taneczna, realizowana chóralnie, z której w XIV-XV w
 • Co to jest Lorenzo Giovanni Bernini Encyklopedia rysownik, znakomity twórca baroku. Jego rzeźby cechował dynamizm i patos, stosował bogatą symbolikę i alegorię; pierwsze prace z motywami antycznymi - Porwanie Prozerpiny, Apollo
 • Co to jest Beaumarchais Pierre Augustin Caron de Jak działa z dworem Ludwika XV. Prowadził życie awanturnicze, był wciąż wplątywany w intrygi dworskie i mechanizmy. Do historii lit. przeszedł jako autor dwóch znanych komedii Cyrulika
 • Co to jest Marcello Bacciarelli Czy jest i ponownie od 1766 działał w Warszawie, dostał szlachectwo i tytuł malarza nadwornego, został kierownikiem Malarni na Zamku Królewskim (pierwszej w Polsce zawodowej szkoły
 • Co to jest Jacek Bocheński Pojęcie Debiutował zbiorem opowiadań Fiołki przynoszą nieszczęście (1949), później wydał tom publicystyki Z życia NRD (1951), opowiadanie Odpowiednio z prawem (1952), zestaw reportaży
 • Co to jest Kazimierz Brodziński Wyjaśnienie lit., tłumacz, członek TPN, prof. lit. pol. na UW (od 1822). Autor prac teoretycznych, między innymi O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu literaturze polskiej (1818
 • Co to jest Miron Białoszewski Opis dramatopisarz, tłumacz z węg. W okresie wojny zdał maturę i studiował polonistykę na sekretnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. Po stworzeniu warszawskim wywieziony na
 • Co to jest Innowiercze Biblie Informacje Polsce pod wpływem reformacji, której jedną z głównych idei był przekład Biblii na języki narod. Główne dzieła to: Biblia brzeska albo Radziwiłłowska - kalwińska (Brześć 1563
 • Co to jest Bezokolicznik Znaczenie nieokreślona co do kategorii, czasu, osoby, liczby i rodzaju; wykładnikiem morfol. b. jest sufiks fleks. -ć, na przykład czyta-ć, śpiewa-ć, malowa-ć. B. w jęz. stpol. miał dwa
 • Co to jest Leopold Buczkowski Co znaczy związany do wojny między innymi z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Debiutował powieścią Wertepy (1947), nowatorską, opowiadającą o wielonarodowościowej społeczności kresowej
 • Co to jest Bosch Hieronymus, właśc. H. van Aeken Krzyżówka oryginalną, regularnie trudną do zinterpretowania wyobraźnią. Sztuka B. wywodzi się z tradycji malarstwa gotyckiego, z alegorycznych i symbolicznych przedstawień tematów rel
 • Co to jest Isaak Babel Co to jest syn żyd. kupca z Odessy, w wyniku stalinowskich represji aresztowany w 1939, rok potem rozstrzelany. Jego osobistych doświadczeń żołnierskich wojny pol.-radzieckiej 1919-20 i
 • Co to jest Hermann Broch Słownik swej twórczości uczynił system rozpadu wartości w niem. społeczeństwie. W 1. poł. XX w. opublikował trylogię Lunatycy (1931-32), najwyżej cenioną w jego dorobku powieść zgon
 • Co to jest William Blake Czym jest metafizyczny, rysownik i rytownik. Fascynował się pismami filoz. E. Swedenborga i J. Boehma, lekturą Kabały żyd., traktatów gnostycznych ( gnoza) i Biblii. Jako rytownik wykonywał
 • Co to jest Bernard z Clairvaux św. Co oznacza Clairvaux we Francji; teolog, kaznodzieja, artysta ortodoksyjnej mistyki średniowiecznej - wielkiego prądu intelektualnego różniącego się od scholastyki metodą dochodzenia do
 • Co to jest Andrzej Bursa Tłumaczenie publicysta. Pracował w redakcji krak. Dziennika Polskiego (1954-57). Debiutował w czasopismach studenckich poematem Głos w dyskusji o młodzieży (1954), pozostawił po sobie poemat
 • Co to jest Tadeusz Borowski Przykłady W latach okupacji student polonistyki na tajnym UW, uczestnik konspiracyjnego życia kulturalnego ( Sztuka i Naród ); więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz, Dachau-Allach, po
 • Co to jest Marcin Bielski Definicja polsku, pisarz i prozaik; w młodości dworzanin P. Kmity w Krakowie, protestant. Debiutował Żywotami filozofów (1535), lecz gł. dzieło stanowi Kronika wszytkiego świata (1551
 • Co to jest Pearl Buck Encyklopedia amer., laureatka Nagrody Nobla (1938). Rodzice B. prowadzili działalność misyjną w Chinach, tam także spędziła połowę życia. Na stałe w stanach zjednoczonych ameryki zamieszkała
 • Co to jest Stanisław Jan Bystroń Jak działa prof. UAM w Poznaniu, UJ w Krakowie, UW w Warszawie, autor książek z zakresu kultury pol., folkloru i twórczości ludowej, między innymi Dzieje obyczajów w dawnej Polsce (1934
 • Co to jest Wacław Borowy Czy jest eseista, prof. polonistyki uniwersytetów we Lwowie, Krakowie, Warszawie, wykładał lit. pol. na uniwersytecie w Londynie (1930-35), członek PAU. Autor cyklu szkiców i portretów lit
 • Co to jest Babilon Pojęcie Mezopotamii nad Eufratem. Wg Biblii jego sławna wieża stała się symbolem pychy (Rdz 11, 1-9); również znak potęgi miasta zła, potem miejsce wygnania tych, którzy poddani zostają
 • Co to jest Biografistyka Wyjaśnienie twórców, naukowców, postaci hist., ujęte w formę powieściową, zakładające ze strony biografisty zainteresowanie bohaterem, swobodne w doborze faktów, wykorzystujące również
 • Co to jest Rzymscy Bogowie Opis Junona - jego żona opiekująca się małżeństwami i rodzinami; Pluton - pan świata zmarłych; Neptun - król mórz i oceanów; Wulkan - bóg ognia, pożarów i rzemiosł; Mars - patron wojen
 • Co to jest Joseph Beuys Informacje artysta performance, przedstawiciel europ. awangardy twórczej w latach 70. i 80. W trakcie II wojny światowej był pilotem Luftwaffe, strącony nad Krymem, ciężko ranny, został
 • Co to jest Barok Znaczenie europ. obejmująca swym zasięgiem zjawiska od schyłku XVI aż do pocz. XVIII w. Nazwa zapożyczona z historii sztuki, do lit. wprowadził ją E. Porębowicz w 1893, pierwotne znaczenie
 • Co to jest Jan Błoński Co znaczy pierwszy artykuł zatytułowany Literatura Różewicza zamieścił w miesięczniku Twórczość tuż po wojnie. W latach 1950-60 współpracował z Przekrojem , drukował stałe cykle krytyczne w
 • Co to jest Bordiura Krzyżówka dekoracyjny w formie prostej taśmy albo skomplikowanego ornamentu ciągłego, otaczający kompozycję zasadniczą przeważnie w tkactwie dekoracyjnym, grafice, iluminatorstwie
 • Co to jest Benavente y Martinez Jacinto Co to jest laureat Nagrody Nobla (1922), członek hiszp. Akademii Nauk. Niezrównany mistrz dialogu scenicznego, autor ok. 150 sztuk teatralnych. Wyostrzony zmysł krytyczny i skłonności
 • Co to jest Jerzy Broszkiewicz Słownik dziennikarz. Debiutował powieścią psychol. Oczekiwanie (1948), 3 lata potem wydał opowieść biogr. o F. Chopinie Kształt miłości. Do młodego czytelnika adresowane są następne
 • Co to jest Kazimierz Brandys Czym jest problematykę odpowiedzialności człowieka za swoje decyzje, częstokroć uzależnionego jednak od hist. uwarunkowań; utwory B. ilustrują zjawiska istotne dla pol. lit. powojennej
 • Co to jest Negatywny Bohater Co oznacza wartości i prezentuje postawy sprzeczne z oczekiwaniami narratora i odbiorcy; występuje we wszystkich rodzajach lit., na przykład Gadulski w Powrocie posła J. Ursyna Niemcewicza
 • Co to jest Louis Jean Barrault Tłumaczenie latach 30. wspólnie z E. Decroux zaczął eksperyment teatralny wykorzystujący przedmioty pantomimy i znaku gestu w teatrze dramatycznym. Założył La Compagn Renaud-Barrault, był
 • Co to jest John Barth Przykłady eseista; w twórczości odwołuje się do tradycji lit.; jego parodystyczne powieści psychol., utopijne i pseudohist. kwestionują sedno doświadczenia człowieka i możliwości poznawcze
 • Co to jest Jan Berdyszak Definicja instalacją, malarstwem, grafiką, teatrem, działaniami efemerycznymi. Prof. poznańskiej ASP związany również z innymi uczelniami, sztukę traktuje jako całość łącząc różne
 • Co to jest Maria Józef Bocheński Encyklopedia prof. uniwersytetu we Fryburgu, rektor wydziału filozofii; zajmował się hist. filozofii, filozofią analityczną. Znakomity znawca logiki starożytnej, średniowiecznej i teologii
 • Co to jest Dźwięku Barwa Jak działa wrażeniowych dźwięku pozwalająca na szeregowanie dźwięków pod względem ich ostrości, jasności, dźwięczności i tak dalej i ich rozróżnianie mimo jednakowej wysokości, głośności i
 • Co to jest Roland Barthes Czy jest semiolog i czołowy reprezentant Nowej Krytyki i strukturalizmu; od orientacji socjologicznej w badaniach nad lit. przeszedł do semiotyki strukturalnej. Jest artystą postulatu
 • Co to jest Utworu Bohater Pojęcie świata przedstawionego; jego dzieje konstruują fabułę, wpływają na przeżycia i reakcje odbiorcy dzieła. Z uwagi na udział b.u. w przebiegu zdarzeń wyróżniamy postacie kluczowe
 • Co to jest Bibliografia Wyjaśnienie książce; 2) lista książek, czasopism, druków, dokumentów i wybranych artykułów uporządkowany alfabetycznie, niekiedy chronologicznie albo merytorycznie, gdzie każda zamieszczona
 • Co to jest Baśń Opis fabuła, zdarzenia, postacie są rodem z krainy wyobraźni; przekazujący czytelnikowi istotne myśli, pouczenia, przesłania. Przeważnie b. zaczyna się od zdania: Za górami, za lasami
 • Co to jest Leksykalny Błąd Informacje znaczeniu, na przykład zabezpieczyć w znaczeniu zapewnić. Wyróżniamy błędy oparte na skojarzeniach fonet., na przykład Kobiety były otoczone powszednią (zamiast powszechną) czcią
 • Co to jest Gaston Bachelard Znaczenie edukacji, krytyk lit. Łączył zainteresowania filoz. z naukami ścisłymi i lit. W 1930 r. został prof. filozofii na uniwersytecie w Dijon, w 1940 prof. historii filozofii edukacji
 • Co to jest Bruegel Pieter starszy, zw. Chłopskim Co znaczy malarz i grafik niderlandzki; w młodości przebywał we Włoszech, tworzył w Antwerpii i Brukseli, gdzie przyjaźnił się z znakomitymi humanistami. W twórczości nawiązywał do H
 • Co to jest Bertolt Brecht Krzyżówka prozaik, reżyser, teoretyk teatru. Z żoną, aktorką H. Veigel, zał. i kierował w Berlinie światowej sławy zespołem teatralnym Berliner Ensemble (do 1956). Debiutował balladą
 • Co to jest Bełza Władysław, pseud. W. Piast, W. Ostrowski Co to jest polskiego dziecka, zaczynającego się od słów: Kto ty jesteś? - Polak mały. Jaki symbol Twój? - Orzeł biały... (1900). Tworzył poezję patriotyczną: Z wiosny, Pieśni liryczne, Z
 • Co to jest Stanisław Baliński Słownik Pracował w wielu placówkach dyplomatycznych. Do zgonu mieszkał w Londynie, współpracując z sekcją polską Radia Wolna Europa i Głosem Ameryki . Debiutował zbiorem nowel Miasto
 • Co to jest Liryczny Bohater Czym jest utworze lirycznym, różna od podmiotu lirycznego, na przykład Bajdała w Dusiołku B. Leśmiana, wyrażana w liryce pośredniej dzięki gramat. formy on ; w liryce inwokacyjnej funkcję b
 • Co to jest Tadeusz Breza Co oznacza robota w dyplomacji zarówno przed (Londyn 1929-32), jak i po wojnie (Rzym 1955-59 i Paryż 1961-65) stała się inspiracją w najwyższym stopniu znacznych jego powieści. Debiutował
 • Co to jest Buddyzm Tłumaczenie założycielem był Budda (VI w. p.n.e); pojawił się w Indiach na granicy z Nepalem, a w dalszym ciągu upowszechnił w różnych odmianach w wielu państwach azjatyckich; od wyznawców
 • Co to jest Wujka Jakuba Biblia Przykłady 97); autor na podstawie pracy translatorskiej poprzedników stworzył własny przekład o wybitnym stylu lit. (t. 1: 1593, t. 2: 1594). B.J.W. inspirowała wielu artystów, między
 • Co to jest Eugenio Barba Definicja w l. 1961-63 uczestniczył w pracach Teatru 13 Rzędów J. Grotowskiego w Opolu. Napisał pierwszą książkę o Grotowskim Alla ricerca del teatro perduto (1965), uważał go za swojego
 • Co to jest Lublina Z Biernat Encyklopedia moralista piszący po polsku. W oficynie F. Unglera w Krakowie wydał modlitewnik Raj duszny, uważany za pierwszą polską książkę drukowaną (1513). Główne dzieło B.z L. to
 • Co to jest Burgtheater Jak działa najwyższym stopniu reprezentacyjnych teatrów w Europie. Powstał w Wiedniu w 1741 r. i do obecnej chwili pełni funkcję teatru narodowego (od 1776). Podobnie jak Komedia Francuska
 • Co to jest Ernest Bryll Czy jest dramatopisarz, krytyk, dziennikarz; kierownik lit. zespołów filmowych i Teatru Polskiego w Warszawie, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. Debiutował tomem wierszy
 • Co to jest Załuskich Biblioteka Pojęcie nielicznych na świecie biblioteka publiczna, ufundowana poprzez braci A. S. i J. A. Załuskich, pierwszy był inicjatorem fundacji, drugi gromadził zbiory. B.Z. otwarta w
 • Co to jest Umberto Boccioni Wyjaśnienie teoretyk sztuki, wspólnie z C. Carrą, L. Russolo i F. Marinettim opracował Manifest malarzy futurystów stając się teoretykiem ekipy; napisał książkę Malarstwo i rzeźba
 • Co to jest Barbaryzmy Opis składniowa obce danemu jęz., niewłaściwe mu, przeniesione z innego jęz., na przykład kajet zam. zeszyt (rusycyzm), szukam za butami zam. szukam butów (germanizm), ukazuje zam
 • Co to jest Zofii Królowej Biblia Informacje staropol. przekładu B., najprawdopodobniej dla ostatniej żony Władysława Jagiełły, Zofii; inna nazwa to Biblia szaroszpatacka - od nazwy węg. miejscowości, gdzie została w XIX w
 • Co to jest Bajka Znaczenie fabularne o nieprawdziwej i nieprawdopodobnej treści; przypowieść na temat sytuacji, charakterów, postaw, zwierząt, przyrody; pisana w celu dydaktycznym albo filoz. Dzieli się na
 • Co to jest Nawiązania Biblijne Co znaczy dziedzictwo kultury europ. i światowej inspiruje na różne metody przez nawiązania, kontynuacje, może być źródłem: myśli moralnej, rel., filoz. - rozwijanej albo podejmowanej w
 • Co to jest Józef Baka Krzyżówka jezuita związany z Akademią Wileńską, kaznodzieja. Pisał po pol. i po z łaciny Jego mistrzowska synteza stylizacji groteskowej z przywołanym średniowiecznym motywem tańca zgonu
 • Co to jest Bóg Co to jest nieprzekraczalnych przymiotach, kluczowy element kultu w niemal wszystkich religiach. W ujęciu filoz. B. pojmowany jest jako absolut, byt sam w sobie, warunkujący swoje istnienie
 • Co to jest Bard Słownik pieśniarz, wieszcz; występował w średniowiecznej Walii, Bretanii, Szkocji, Irlandii. Wędrowni pieśniarze byli charakterystycznym elementem średniowiecznej kultury dworskiej w
 • Co to jest Filmowego Dzieła Budowa Czym jest audiowizualnych, pokazuje rzeczywistość w przestrzeni, w upływie czasu i z towarzyszącym jej dźwiękiem; utwór filmowy ma budowę warstwową. Zawiera przedmioty różnych sztuk
 • Co to jest Muzyczna Ballada Co oznacza piosenka o charakterze tanecznym, w twórczości trubadurów, truwerów i minnesingerów straciła swój taneczny charakter; 1) utwory wokalne solowe i chóralne realizowane z
 • Co to jest Iwan Bunin Tłumaczenie emigrant (od 1920 we Francji), laureat Nagrody Nobla (1933). Debiutował tomem literaturze Listopad (1901), autor między innymi opowiadań Na koniec świata (1898), Antonówki (1900
 • Co to jest Luis Buńuel Przykłady tworzący raczej w Meksyku i we Francji. W latach 1928 i 1930 zrealizował (wg scenariusza S. Dalego) dwa filmy - manifesty surrealizmu w sztuce filmowej: Psa andaluzyjskiego i
 • Co to jest Beletrystyka Definicja szczególności powieściowej i nowelistycznej, o różnorodnej tematyce, pisane wierszem albo prozą. W znaczeniu współcz. - utwory narracyjno-fabularne, gdzie najczęstszym tematem
 • Co to jest Tytus Benni Encyklopedia specjalista fonetyki. Autor wielu nauk. prac, między innymi Akcent polski. Spostrzeżenia i pomiary (1916), Fonetyka opisowa w gramatyce j. polskiego (1923), Palatogramy polskie
 • Co to jest Brzechwa Jan, właśc. J. Lesman Jak działa dzieci, satyryk. Debiutował jako satyryk (1920-21), pisał lirykę refleksyjną i nastrojową, bliską skamandrytom i literaturze B. Leśmiana (między innymi Talizmany, 1929, Piołun i
 • Co to jest Bellotto Bernardo zw. Canaletto Czy jest Wenecji, Dreźnie (nadworny rysownik króla Augusta III), Wiedniu, Monachium. Od 1767 r. do końca życia pracował na zaproszenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Warszawie
 • Co to jest Tadeusz Baird Pojęcie r. od początku zyskując uznanie i wysokie wyróżnienia na festiwalach i konkursach. Na tle muzyki współcz. kompozycje B. charakteryzują się liryzmem i melodyką operującą ogromnymi
 • Co to jest Behawioryzm Wyjaśnienie początku XX w., którego artystą był amer. prof. J. Watson. Jego zdaniem obiektywizm w badaniach nad naturą człowieka ma swe źródło w obserwacji zewnętrznych zachowań, a nie w
 • Co to jest Baudouin de Courtenay Jan Niecisław Opis uniwersytetów w Petersburgu, Kazaniu, Dorpacie, Krakowie i Warszawie (od 1918), gdzie wykładał gramatykę porównawczą jęz. indoeurop., słowiań. i sanskryt; lekarz h.c. kilku
 • Co to jest Kazimierz Braun Informacje współpracował z teatrami między innymi Lublina i Wrocławia. Inscenizował dramaty C. Norwida (na przykład Za kulisami), T. Różewicza (na przykład Stara kobieta wysiaduje, Wzrost
 • Co to jest Peter Brook Znaczenie teatralny i filmowy. Zajmuje się zarówno Szekspirem, jak teatrem popularnym, tworząc spektakle autorskie, do których projektuje scenografię i pisze muzykę. Od 1962 r. związany z
 • Co to jest Burleska Co znaczy złączający patos z pospolitością, zawierający przedmioty błazenady, karykatury, niekiedy wulgarności; posługujący się parodią, groteską, trawestacją. B. pojawiła się w lit. wł. w
 • Co to jest Zbiorowy Bohater Krzyżówka postaci, których dzieje tworzą obraz środowiska albo ekipy społ.; spotykany regularnie w prozie naturalistycznej, powieści socjalnej albo obyczajowej (na przykład Chłopi W
 • Co to jest Tytułowy Bohater Co to jest tytule; może być jednocześnie bohaterem kluczowym, na przykład Latarnik H. Sienkiewicza, albo nim nie być, na przykład Pan Tadeusz A. Mickiewicza; może także w ogóle się nie
 • Co to jest Marian Brandys Słownik hist. Debiutował zbiorem reportaży Spotkania włoskie (1949), z następnych wypraw powstały Wyprawa do Arteku (1953) i Od Kairu do Addis Abeby (1957); dla młodzieży napisał
 • Co to jest Jan Brzękowski Czym jest sztuki. Od 1924 r. współpracował z Awangardą Krakowską i Zwrotnicą . W Paryżu (1928) stał się jednym ze współtwórców awangardy lit.-artystycznej, współred. pol.-franc. pisma LArt
 • Co to jest Egiptu Bogowie Co oznacza dzięki czemu króla uważano za wcielenie H. na ziemi, przedstawiano go w formie sokoła albo człowieka z głową sokoła; Re (Ra) - bóg słońca, prawodawca i stworzyciel życia; Anutis
 • Co to jest Stylistyczny Błąd Tłumaczenie środka jęz. do całości wypowiedzi z racji na jej treść albo formę, zalicza się do nich wieloznaczność sformułowań i wielosłowność, na przykład Adam Mickiewicz został zesłany do
 • Co to jest Bibliofil Przykłady książek, zainteresowany cennymi dziełami. Bibliofilstwo stało się szczególnie popularne w XVIII i XIX w. (raczej we Francji). Znanymi b. pol. byli od XVIII w. J.A. Załuski, potem
 • Co to jest Bestiariusz Definicja średniowieczne iluminowane dzieło, pisane wierszem albo prozą z alegorycznym komentarzem, z przesłaniem parenetycznym, opisujące realne albo fantastyczne zwierzęta, obecne między
 • Co to jest Ingmar Bergman Encyklopedia teatralny, mistrz kina autorskiego, dramaturg, poeta. Zrealizował 48 filmów (debiutował Kryzysem w 1945), około 140 spektakli teatralnych i telewizyjnych, opery, słuchowiska
 • Co to jest Muzyce W Barok Jak działa końcem XVI w., trwał do końca 1730 r.; w innych państwach rozwinął się około 20 lat potem. W b. nastąpił jeden z największych przełomów w dziejach muzyki. Najpierw było to ostre
 • Co to jest Saul Bellow Czy jest Nobla (1976), syn ros. emigranta żyd. pochodzenia; debiutował rodzajem dziennika Stan zawieszenia (1944). Uwagę koncentrował na postaciach poszukujących sensu życia, ich
 • Co to jest Tadeusz Brzozowski Pojęcie pedagog. Przyjaźnił się z T. Kantorem, w okresie okupacji występował w jego teatrze. Zajmował się konserwacją obrazów, robił polichromie w zabytkowych kościołach (między innymi w
 • Co to jest Henri Bergson Wyjaśnienie de France, członek Akademii Francuskiej, myśliciel i poeta, laureat Nagrody Nobla (1927). Artysta intuicjonizmu, głosił prymat poznania intuicyjnego, negując wartość poznania nauk
 • Co to jest Ameryki Bogowie Opis gdzie skład wchodziły plemiona Tolteków i Azteków) i Majów czciły tych samych głównych bogów, noszących sporo nazw. Najważniejsi spośród nich: Quetzalcoatl (Pierzasty Wąż
 • Co to jest Braminizm Informacje tradycji rel., gdzie bramini (kapłani, znawcy i nauczyciele wiedzy sakralnej) zajmowali główne miejsce w społeczeństwie. Epoka bramińska (około 800-500 przed naszą erą) wzbogaciła
 • Co to jest Cyganeria Bohema Znaczenie prowadzących ekscentryczne życie, nie liczących się z opinią publiczną, konwenansem, regularnie z pozoru albo prawdziwie zbuntowanych twórców. B. bywała regularnie związana z
 • Co to jest Olgierd Budrewicz Co znaczy zbiorów reportaży niemal z całego świata, pośród których kilka wydań miały między innymi Romans Morza Karaibskiego (1962), Wrogie słońce (1963), Równoleżnik zero (1965), Pozłacana
 • Co to jest Bogurodzica Krzyżówka najstarszy zachowany zabytek językowy, arcydzieło liryki pol. średniowiecza (XIII w.). Zachowany anonimowy przekaz (zwany kcyńskim, rękopis Bibl. Jagielloń., sygn. 1619) obejmuje
 • Co to jest Franciszek Bohomolec Co to jest dziennikarz, tłumacz i wydawca; nauczyciel w warszawskim jezuickim Collegium Nobilium (1752). Wydał dla uczniów Zabawki poetyckie, Zabawki oratorskie, popularyzował teatr szkolny
 • Co to jest Bajronizm Słownik ideowych ukształtowany wg twórczości i biografii G.G. Byrona, żywej legendy, która przyczyniła się do stworzenia wzoru osobowego romantycznego twórcy; człowieka o nieprzeciętnej
 • Co to jest Mieczysława Buczkówna Czym jest dzieci, żona poety M. Jastruna. Współred. miesięcznik literatura (1966-72). Debiut to Rozstania (1949), kolejne tomiki to między innymi Chleb i obłok (1955), W podwójnym słońcu
 • Co to jest Berg Alban Maria Johannes Co oznacza przedstawiciel muzyki dodekafonicznej, artysta w okolicy A. Schnberga i A. Weberna wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej. W swoich kompozycjach rozszerzał i unowocześniał skalę
 • Co to jest Wincenty Ryszard Berwiński Tłumaczenie kultury lud. Wielkopolski, słowianofil. Autor Bogunki na Gople (1840), prozy narracyjnej kunsztownie stylizowanej i rytmizowanej, utrzymanej w tradycji poematu prozą z partiami
 • Co to jest Stanisław Barańczak Przykłady tłumacz; absolwent polonistyki UAM w Poznaniu, kierownik literacki Teatru Ósmego Dnia (1964-69), red. Nurtu (1967-71), współpracownik Odry (1967-75), red. Zapisu . Za polit
 • Co to jest Karol Bunsch Definicja Najstarsze dzieje Polski zamknął cyklem zatytułowanym Powieści piastowskie, obejmującym Dzikowy skarb (1945), Tata i syn (1946), Imiennik (1949), Zdobycie Kołobrzegu (1952
 • Co to jest Botticelli Sandro, właśc. Alessandro di Mariano Filipepi Encyklopedia tworzył raczej we Florencji, związany z dworem Medyceuszów. Malował obrazy rel., mit., alegoryczne, portrety i freski, z których najsłynniejsze znajdują się w Kaplicy
 • Co to jest Thomas Henry Buckle Jak działa kultury i socjolog, czołowy przedstawiciel pozytywizmu; przyjętą sposobem badań potwierdzał znaczenie pozytywistycznego scjentyzmu. W nawiązaniu do koncepcji Comtea w badaniach
 • Co to jest Literatura Brukowa Czy jest publicystyce na przełomie XIX i XX w., znaczy wydawnictwa nie spełniające wymagań norm estetycznych i walorów kształcących lit. Popularnym gat. b.l. stała się nareszcie ubiegłego
 • Co to jest Canto Bel Pojęcie w XIX w. we Włoszech, gdzie na pierwszy plan wysuwa się sprawność techniczną i piękny śpiew. Związana z tradycją tak zwany szkoły neapolitańskiej, obecna w twórczości V
 • Co to jest Budda, właśc. Siddhartha Gautama Wyjaśnienie azjatyckiej ( buddyzm) zwany Siakjamuni (sanskr. asceta z rodu Siakjów), żył w płn. Indiach w VI w. przed naszą erą Poprzez 7 lat wędrówki poszukiwał prawdy, doznał oświecenia
 • Co to jest Bratny Roman, właśc. R. Mularczyk Opis współpracował z pismami Kuźnica , Pokolenie , Nowa Kultura , Kultura . Debiutował poetyckim tomikiem Pogarda (1944), po wojnie wydał kolejno Losy (1948) i W karty z historią (1948
 • Co to jest Marianna Bocian Informacje Debiutowała w 1967 r. wierszem Obraz z dzieciństwa na łamach czasopisma Kontrasty . Jej wiersze i recenzje zamieszczały między innymi Agora , Odra , Nadodrze , Konfrontacje
 • Co to jest Constantin Brăncuşi Znaczenie działający w Paryżu, początkowo tworzył pod sporym wpływem A. Rodina. Artysta abstrakcyjnej rzeźby organicznej, w okolicy H. Moorea kluczowy przedstawiciel tego kierunku, tworzył
 • Co to jest Zdzisław Beksiński Co znaczy fotografik, z wykształcenia architekt. Twórczość artystyczną zaczął od abstrakcyjnej, eksperymentalnej fotografii, kolaży i rysunku. Tworzył także z blachy i drutu abstrakcyjne
 • Co to jest Jerzy Bereś Krzyżówka happeningów; początkowo uprawiał także rzeźbę, do której tworzenia używał gipsu, żelbetu, potem kłód drewna, gałęzi, szmat, kamieni, skóry nadając im charakter pierwotnych
 • Co to jest Józef Baran Co to jest Debiutował w 1969 wierszami Dom i Siedem pustych kłosów, które zamieścił Tygodnik Kulturalny . W dalszym ciągu drukował na łamach Tygodnika Powszechnego i Życia Literackiego
 • Co to jest Wyrazu Emocjonalna Barwa Słownik przedmiotu, definicje albo czynności nazwany danym wyrazem; może być bez zaangażowania, nieujemny albo niekorzystny, przewarzająca część słów ma b.e.w. obojętną, na przykład
 • Co to jest Bartolommeo Berrecci Czym jest Wykształcenie zyskał w rodzinnej Florencji, potem w Rzymie. Nadworny architekt i rzeźbiarz Zygmunta I Starego; autor kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu i nagrobka królewskiego
 • Co to jest Rosyjskie Balety Co oznacza międzynarodowy zespół baletowy zał. poprzez S. Diagilewa, działający w pierwszej kolejności w Paryżu w latach 1909-29. B. R. ukształtowały styl współcz. sztuki baletowej
 • Co to jest Rzymskiej Mitologii Bohaterowie Tłumaczenie siostrą Dydoną uciekły do Afryki, gdzie założyły Kartaginę; Askanius (Julus) - syn Eneasza, uważany za protoplastę rodu julijskiego, Cezara i Augusta; Eneasz - trojańczyk, obrońca
 • Co to jest Luis Jorge Borges Przykłady uniwersytetu w Buenos Aires, członek Argentyńskiej Akademii Literatury, znawca kultury i lit. światowej, czego wyrazem są między innymi jego eseje filoz. Debiutował literaturą
 • Co to jest Andrzej Bobkowski Definicja Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1933-36), wyjechał do Paryża (1939). Przeświadczony o kryzysie kultury europ. porzucił Europę i osiedlił się w Gwatemali w Ameryce Płd. (1948
 • Co to jest Vincenzo Bellini Encyklopedia przedstawiciel wł. bel canto; tworzył raczej w Neapolu, potem dla La Scali w Mediolanie. Najsłynniejsze opery: Norma, Purytanie, Lunatyczka i Obca. Charakterystyczną właściwością
 • Co to jest Balet Jak działa teatralnego, gdzie kluczowym środkiem wyrazu jest taniec realizowany poprzez tancerzy wg scenariusza z akompaniamentem muzycznym; 2) utwór muzyczny stanowiący podstawę klasycznego
 • Co to jest bohaterowie Starego i Nowego Testamentu Czy jest w lit. i sztukach pięknych są na przykład Noe w arce jako znak nadziei, Abraham z Izaakiem jako oracze, Mojżesz z tablicą Dekalogu jako znak przymierza Boga z człowiekiem, trzej
 • Co to jest Lesław Bartelski Pojęcie Kluczowym tematem roztrząsanym poprzez B. w różnych formach twórczości są problemy wojenno- -okupacyjne jego pokolenia. Twórczość zaczyna poemat Przeciw zagładzie (1948), w
 • Co to jest Romantyczny Bohater Wyjaśnienie romantycznej o jednoznacznie zakreślonej biografii: niezrozumienie, wyobcowanie, zawód miłosny w młodości; tajemnicza, samobójcza zgon niekoniecznie definitywnie zamykająca życie
 • Co to jest Aleksander Bardini Opis teatru, pedagog. Debiutował w latach 30. Studiował reżyserię pod kierunkiem między innymi L. Schillera. Po wojnie wyemigrował do Monachium i Montrealu, skąd wrócił w 1950 r
 • Co to jest Biennale Informacje przegląd sztuki odbywający się co 2 lata, na przykład Międzynarodowe Biennale Sztuki Nowoczesnej w Wenecji, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Międzynarodowe Biennale
 • Co to jest Georges Braque Znaczenie rzeźbiarz, w okolicy P. Picassa jeden z głównych artystów kubizmu. Początkowo zainteresowany fowizmem, wspólnie z przyjacielem O. Frieszem tworzył jedne z ciekawszych prac tego
 • Co to jest Robert Burns Co znaczy piszący po szkocku, jeden z prekursorów romantyzmu. Inspiracją dla jego twórczości były ludowe opowieści i legendy szkockie, co znalazło słowo w tytule Poematy pisane raczej
 • Co to jest Słowiańscy Bogowie Krzyżówka opiekował się Swarog; jego syn Dadźbóg - dawca bogactwa; bóg wojny - Swantewit (miał także nazwy Rujewit, Porewit, Poreszut, Trzygłów, Jarowit); opiekun życia rodzinnego - Siem
 • Co to jest Ray Bradbury Co to jest science fiction. Akcja powieści 451 Fahrenheita (1957) rozgrywa się w świecie, gdzie posiadanie i czytanie książek są surowo zabronione, z kolei cykl tematycznie powiązanych
 • Co to jest Greccy Bogowie Słownik Hera - żona Zeusa, patronka małżeństw; Hades - opiekun państwa zmarłych; Posejdon - król morza; Demeter - bogini ziemskich urodzajów; synowie Hery: Hefajstos - patron rzemiosła i
 • Co to jest Michaił Bułhakow Czym jest nowelista, dramaturg, publicysta; z wykształcenia doktor. Asystent reżysera w MChAT. Autor młodzieńczych autobiograficznych Notatek na mankietach (1920-22), opowiadań Diaboliada
 • Co to jest Michał Bałucki Co oznacza dziennikarz. Na kartach powieści Przebudzenie (1864) i Młodzi i starzy (1866) próbował poddać radykalnej ocenie walki powstańcze i represje. Jako propagator pozytywistycznych
 • Co to jest Sebastian Johann Bach Tłumaczenie Majątek jego obejmuje niemal wszystkie gatunki muzyki instrumentalnej i wokalnej (powyżej 1000 pozycji) i stanowi szczytowe osiągnęcie muzyki baroku. Rozmiar B. wynika zarówno z
 • Co to jest Biogram Przykłady encyklopedii, w zwięzłej formie przedstawiający główne fakty z życia, twórczości i działalności danej osoby, na przykład Kochanowski Jan [w:] Poezja polska. Przewodnik
 • Co to jest Olga Boznańska Definicja Monachium; realistyczne portrety przyniosły jej podziw odbiorców, wysokie oceny i odznaczenia jury za granicą. W Polsce początkowo nie zdobyła uznania. Od 1898 r. tworzyła w
 • Co to jest Charles Baudelaire Encyklopedia artystyczny. Autor między innymi krytyki artystycznej Salon 1845 i Salon 1846. W znamiennym dla B. zbiorze literaturze Kwiaty zła (1857) są zawarte echa poematu Dantego, przenika
 • Co to jest Pozytywny Bohater Jak działa utworze aprobowany poprzez narratora, regularnie także i odbiorcę, schemat postępowania. Ocena jego zachowań wynika z ogólnie przyjętego kanonu norm etycznych albo uwarunkowań
 • Co to jest Szymon Budny Czy jest ariański, teolog. Autor przekładu Biblii. Uprawiał filologiczną krytykę tekstu wprowadzając liczne zmiany w tak zwany Biblii nieświeskiej (1570-72), w komentarzu do przekładu
 • Co to jest Belweder Pojęcie przykład altana, pawilon) z pięknym rozległym widokiem, popularna w XVIII i na pocz. XIX w.; 2) najwyższa kondygnacja budowli pałacowej w formie nadbudówki zazwyczaj z tarasem; 3
 • Co to jest Martin Buber Wyjaśnienie egzystencjalista, religioznawca, dziennikarz, prof. uniwersytetów we Frankfurcie i Jerozolimie, badacz chasydyzmu, gdzie fascynowała go idea Boga, czynu, stawania się i
 • Co to jest Filippo Brunelleschi Opis wykształcenia złotnik, zajmował się także mechaniką, matematyką, geometrią. Opracował zasady renesansowej perspektywy linerarnej; autor pierwszych budowli renesansowych (Ospedale
 • Co to jest Bestseller Informacje podręcznik ciesząca się rekordowym popytem i popularnością albo artysta, którego książki odnoszą efekt artystyczny i wydawniczy, na trwałe wchodząc do kanonu lit
 • Co to jest Uliczna Ballada Znaczenie charakterystycznej dla folkloru miejskiego na przykład Warszawy, Łodzi, Lwowa, mającej wszystkie wyznaczniki gat.; charakterystycznymi dla b.u. wskaźnikami były sympatyzowanie z
 • Co to jest Ensemble Berliner Co znaczy poprzez B. Brechta i jego żonę H. Weigel w Berlinie. W latach 50. był znanym ośrodkiem myśli teatralnej i tak zwany teatru epickiego; miał spory wpływ na kształtowanie przemian
 • Co to jest Bedeker Krzyżówka przewodników dla turystów, stosujących mechanizm gwiazdek do oznaczania miejsc szczególnie wartych zwiedzania. Serię zaczął księgarz z Koblencji, K. Baedeker (1801-59), autor
 • Co to jest Beatrycze Co to jest dala podziwiał; jej wizerunek utrwalony w dwóch znamienitych dziełach wł. poety stał się inspiracją twórczą dla wielu późniejszych autorów. W Vita nuova B. symbolizuje najlepszą
 • Co to jest Iosif Brodski Słownik eseista, tłumacz, laureat Nagrody Nobla (1987). Uczeń i duchowy spadkobierca A. Achmatowej; za swojego mistrza uważał H. Audena, czerpał także inspiracje z twórczości z
 • Co to jest Bread and Puppet Theatre Czym jest zał. w 1961 r. w Nowym Jorku poprzez niem. plastyka i reżysera P. Schumanna. W pierwszym okresie Schumann tworzył widowiska uliczne na kanwie obecnych wydarzeń polit. i społ. (na

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Bread and Puppet Theatre co znaczy Brodski Iosif krzyżówka Beatrycze co to jest bedeker słownik Berliner Ensemble czym jest ballada uliczna co oznacza. co to znaczy.

Słownik Bliziński Józef co znaczy Berent Wacław krzyżówka bohaterowie pisownia.