Pisownia język polski | słownik na B

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Lesman\. J\. Brzechwa Jan, właśc Definicja refleksyjną i nastrojową, bliską skamandrytom i literaturze B. Leśmiana (między innymi Talizmany, 1929, Piołun i obłok, 1935). Zestaw wierszy Tańcowała igła z nitką (1938) otwiera
 • Co to jest Brzozowski Tadeusz Definicja w jego teatrze. Zajmował się konserwacją obrazów, robił polichromie w zabytkowych kościołach (między innymi w Imielnie, Głogówku, Godziszowie); był zafascynowany pol. malarstwem
 • Co to jest Bartelski Lesław Definicja twórczości są problemy wojenno- -okupacyjne jego pokolenia. Twórczość zaczyna poemat Przeciw zagładzie (1948), w dalszym ciągu wydaje zestaw liryków Patrol pomiędzy murami (1949
 • Co to jest Barthes Roland Definicja orientacji socjologicznej w badaniach nad lit. przeszedł do semiotyki strukturalnej. Jest artystą postulatu utworzenia nowej edukacji o lit. Główne dzieła B. to: Le Degr zro de
 • Co to jest barwa emocjonalna wyrazu Definicja zaangażowania, nieujemny albo niekorzystny, przewarzająca część słów ma b.e.w. obojętną, na przykład błękit, czerwień, koń, głowa, ziemia; wyrazy o b.e.w. dodatniej (zazwyczaj
 • Co to jest Buck Pearl Definicja działalność misyjną w Chinach, tam także spędziła połowę życia. Na stałe w stanach zjednoczonych ameryki zamieszkała w 1934. Idealnie opanowała język chiński, poznała kulturę
 • Co to jest Buczkowski Leopold Definicja Debiutował powieścią Wertepy (1947), nowatorską, opowiadającą o wielonarodowościowej społeczności kresowej; autor Czarnego potoku (1954), powieści pisanej techniką strumienia
 • Co to jest Buczkówna Mieczysława Definicja 72). Debiut to Rozstania (1949), kolejne tomiki to między innymi Chleb i obłok (1955), W podwójnym słońcu (1957), Wigilie (1958), Wstęp do miłości (1962), Jutrzejsze śniegi (1969
 • Co to jest Budny Szymon Definicja tekstu wprowadzając liczne zmiany w tak zwany Biblii nieświeskiej (1570-72), w komentarzu do przekładu Nowego Testamentu (1574) i w traktacie O przedniejszych wiary chrystiańskiej
 • Co to jest budowa słowotwórcza wyrazu Definicja Przy analizie wyrazu rozpoznajemy podstawę słowotwórczą, którą jest przeważnie temat fleksyjny wyrazu podstawowego i człon dodatkowy, odróżniający go od pochodnego, a więc formant
 • Co to jest Beckett Samuel Definicja Od 1937 r. mieszkał w Paryżu; tłumacz i uczeń J. Joycea. W okresie wojny związany z Ruchem Oporu. Był autorem powieści (Wall, Molloy umiera, Nienazywalne), zasłynął jednak w
 • Co to jest Beethoven Ludwig van Definicja staranne wykształcenie. Występował jako pianista wirtuoz między innymi u swojego protektora księcia K. Lichnowskiego, któremu poświęcił Sonatę patetyczną; występował na
 • Co to jest Bułhakow Michaił Definicja MChAT. Autor młodzieńczych autobiograficznych Notatek na mankietach (1920-22), opowiadań Diaboliada (1924, motyw zaczerpnięty niewątpliwie z Diabła kulawego Lesagea); powieści
 • Co to jest Buńuel Luis Definicja scenariusza S. Dalego) dwa filmy - manifesty surrealizmu w sztuce filmowej: Psa andaluzyjskiego i Złoty Wiek. Po zerwaniu z surrealistami przebywał na emigracji, po wojnie
 • Co to jest burleska Definicja karykatury, niekiedy wulgarności; posługujący się parodią, groteską, trawestacją. B. pojawiła się w lit. wł. w XVI w., popularność zdobyła we Francji (XVII w., na przykład P
 • Co to jest Beksiński Zdzisław Definicja od abstrakcyjnej, eksperymentalnej fotografii, kolaży i rysunku. Tworzył także z blachy i drutu abstrakcyjne kompozycje przypominające reliefy. W l. 60. ukształtował własny
 • Co to jest bel canto Definicja techniczną i piękny śpiew. Związana z tradycją tak zwany szkoły neapolitańskiej, obecna w twórczości V. Belliniego, G. Donizettiego, G.A. Rossiniego; 2) styl we wł. muzyce
 • Co to jest Ostrowski\. Piast, W\. W\. Bełza Władysław, pseud Definicja Jaki symbol Twój? - Orzeł biały... (1900). Tworzył poezję patriotyczną: Z wiosny, Pieśni liryczne, Z doli i niedoli; autor jednoaktówki Emancypantka, dramatu Kacper Karliński i
 • Co to jest Benavente y Martinez Jacinto Definicja mistrz dialogu scenicznego, autor ok. 150 sztuk teatralnych. Wyostrzony zmysł krytyczny i skłonności satyryczne miały niewątpliwie wpływ na tematykę jego twórczości. W cyklu
 • Co to jest bibliofil Definicja szczególnie popularne w XVIII i XIX w. (raczej we Francji). Znanymi b. pol. byli od XVIII w. J.A. Załuski, potem A.K. Czartoryski, E. Raczyński, A.T. Działyński, J.M. Ossoliński
 • Co to jest Berdyszak Jan Definicja Prof. poznańskiej ASP związany również z innymi uczelniami, sztukę traktuje jako całość łącząc różne dyscypliny. Jego obszerny majątek twórczy stanowi rodzaj refleksji artystyczno
 • Co to jest Bergman Ingmar Definicja debiutował Kryzysem w 1945), około 140 spektakli teatralnych i telewizyjnych, opery, słuchowiska radiowe. Jest także autorem licznych scenariuszy (między innymi nagrodzone Dobre
 • Co to jest Berlioz Definicja zapoczątkowała poemat symfoniczny. W Symfonii fantastycznej B. po raz pierwszy w muzyce symfonicznej wprowadził motyw przewodni, tak zwany ide fixe; był także artystą symfonii
 • Co to jest Bernard z Clairvaux św Definicja średniowiecznej - wielkiego prądu intelektualnego różniącego się od scholastyki metodą dochodzenia do prawd nadprzyrodzonych. W swych przemyśleniach łączył tradycję św. Augustyna
 • Co to jest bibliografia Definicja artykułów uporządkowany alfabetycznie, niekiedy chronologicznie albo merytorycznie, gdzie każda zamieszczona pozycja opatrzona jest opisem. B. jest niezbędnym elementem wszelkich
 • Co to jest Białoszewski Miron Definicja na sekretnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. Po stworzeniu warszawskim wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Debiutował w l. 1946-51 jako reporter Kuriera
 • Co to jest balet Definicja tancerzy wg scenariusza z akompaniamentem muzycznym; 2) utwór muzyczny stanowiący podstawę klasycznego widowiska baletowego; 3) zespół baletowy (na przykład S. Diagilewa); 4
 • Co to jest Biblie innowiercze Definicja przekład Biblii na języki narod. Główne dzieła to: Biblia brzeska albo Radziwiłłowska - kalwińska (Brześć 1563, artysty przekł. J. Łaski mł., A. Trzecieski mł., Grzegorz Paweł z
 • Co to jest biblijne nawiązania Definicja nawiązania, kontynuacje, może być źródłem: myśli moralnej, rel., filoz. - rozwijanej albo podejmowanej w ujęciu polemicznym (na przykład Naśladowanie Chrystusa T. a Kempis
 • Co to jest biblioteka Definicja czasopism, druków ulotnych, rękopisów. Zakładane od III tysiąclecia przed naszą erą (Egipt, Chiny, Asyria, Babilonia) przy świątyniach i na dworach; pierwsze o charakterze
 • Co to jest Biblioteka Jagiellońska Definicja powstawały przy poszczególnych kolegiach, scalone w XVI w. przy Collegium Maius i traktowane jako kluczowa biblioteka uniwersytecka. Decyzja Komisji Nauki Narodowej (1775
 • Co to jest Biblioteka Narodowa Definicja fundamentem jej zasobów były między innymi rewindykowane zbiory bibliotek wywiezionych do Rosji w okresie zaborów i kolekcje z Rapperswilu i Paryża. Spore zniszczenia wojenne
 • Co to jest Biblioteka Załuskich Definicja S. i J. A. Załuskich, pierwszy był inicjatorem fundacji, drugi gromadził zbiory. B.Z. otwarta w warszawskim Pałacu Daniłowiczowskim, w końcowym etapie funkcjonowania posiadała
 • Co to jest Bielski Marcin Definicja protestant. Debiutował Żywotami filozofów (1535), lecz gł. dzieło stanowi Kronika wszytkiego świata (1551) - pierwsza pol. historia powszechna, która łączyła tradycję
 • Co to jest Biernat z Lublina Definicja modlitewnik Raj duszny, uważany za pierwszą polską książkę drukowaną (1513). Główne dzieło B.z L. to wierszowany Żywot Ezopa Fryga (1522) - lit. portret Ezopa, który jest wzorem
 • Co to jest Blake William Definicja Swedenborga i J. Boehma, lekturą Kabały żyd., traktatów gnostycznych ( gnoza) i Biblii. Jako rytownik wykonywał między innymi sztychy rzeźb i nagrobków w kościołach, stąd jego
 • Co to jest błąd leksykalny Definicja błędy oparte na skojarzeniach fonet., na przykład Kobiety były otoczone powszednią (zamiast powszechną) czcią; słowotwórcze, na przykład Sarmaci uosabniali (zamiast uosabiali
 • Co to jest barok Definicja w. Nazwa zapożyczona z historii sztuki, do lit. wprowadził ją E. Porębowicz w 1893, pierwotne znaczenie przypisuje się portug. barocco = nieregularna perła. Na kształt kultury b
 • Co to jest barok w muzyce Definicja około 20 lat potem. W b. nastąpił jeden z największych przełomów w dziejach muzyki. Najpierw było to ostre przeciwstawienie się muzyce renesansu. Camerata Florencka dążyła do
 • Co to jest Burgtheater Definicja w 1741 r. i do obecnej chwili pełni funkcję teatru narodowego (od 1776). Podobnie jak Komedia Francuska stawia przed sobą wysokie zadania - wystawianie wartościowego, starannie
 • Co to jest Błoński Jan Definicja miesięczniku Twórczość tuż po wojnie. W latach 1950-60 współpracował z Przekrojem , drukował stałe cykle krytyczne w Życiu Literackim , Przeglądzie Kulturalnym , Dialogu . W
 • Co to jest Boccaccio Giovanni Definicja Filostrato (1338) i Nimfa z Fiesole (1345), powieść Filocolo (1336), romans psychol. Madonna Fiammetta (1343-44), satyra Corbaccio (1355). Napisał również dzieło Żywot Dantego i
 • Co to jest Boccioni Umberto Definicja opracował Manifest malarzy futurystów stając się teoretykiem ekipy; napisał książkę Malarstwo i rzeźba futurystyczne (1914), gdzie dowodził, iż futuryzm syntetyzuje w obrazie
 • Co to jest Bocheński Józef Maria Definicja się hist. filozofii, filozofią analityczną. Znakomity znawca logiki starożytnej, średniowiecznej i teologii, artysta pierwszej współcz. logiki religii; zajmował się krytyką
 • Co to jest bogowie Egiptu Definicja go w formie sokoła albo człowieka z głową sokoła; Re (Ra) - bóg słońca, prawodawca i stworzyciel życia; Anutis - bóg zmarłych, patron mumifikacji, przedstawiany w formie psa; Amon
 • Co to jest bogowie greccy Definicja Posejdon - król morza; Demeter - bogini ziemskich urodzajów; synowie Hery: Hefajstos - patron rzemiosła i Ares - opiekun wojen; Atena - bogini mądrości; Apollo - patron sztuki i
 • Co to jest Bogurodzica Definicja średniowiecza (XIII w.). Zachowany anonimowy przekaz (zwany kcyńskim, rękopis Bibl. Jagielloń., sygn. 1619) obejmuje dwie pierwsze strofy wspólnie z nutami (z 1408), a tekst
 • Co to jest bohater romantyczny Definicja wyobcowanie, zawód miłosny w młodości; tajemnicza, samobójcza zgon niekoniecznie definitywnie zamykająca życie; przemiana w bojownika idei; dla dobra ogółu gotów jest odrzucić
 • Co to jest bohater utworu Definicja przeżycia i reakcje odbiorcy dzieła. Z uwagi na udział b.u. w przebiegu zdarzeń wyróżniamy postacie kluczowe, uboczne i epizodyczne, na przykład w Zemście A. Fredry Rejent i
 • Co to jest bohaterowie Starego i Nowego Testamentu Definicja nadziei, Abraham z Izaakiem jako oracze, Mojżesz z tablicą Dekalogu jako znak przymierza Boga z człowiekiem, trzej młodzieńcy w piecu ognistym, Zuzanna, Jonasz jako znak człowieka
 • Co to jest budowa dzieła filmowego Definicja towarzyszącym jej dźwiękiem; utwór filmowy ma budowę warstwową. Zawiera przedmioty różnych sztuk - literatury, teatru, plastyki, muzyki; ich kompozycja, wzajemne wpływ, hierarchia
 • Co to jest bohaterowie mitologii greckiej Definicja Myrry, wychowywany poprzez Afrodytę i Persefonę; Agamemnon - syn Atreusa, brat Menelaosa, naczelny wódz gr. w wojnie trojańskiej; Ajgeus - władca Aten, tata Tezeusza; Ajgistos
 • Co to jest barok w sztuce Definicja architektura, grafika, rzemiosło artystyczne), urbanistyki, muzyki. B. zakładał powiązanie wszystkich sztuk w całość. B. jest definicją obszernym, wieloznacznym, zawierającym
 • Co to jest bohema, cyganeria Definicja konwenansem, regularnie z pozoru albo prawdziwie zbuntowanych twórców. B. bywała regularnie związana z modnymi ośrodkami artystycznymi: Paryż około 1830 (romantycy) i końca XIX i
 • Co to jest Chłopskim\. Bruegel Pieter starszy, zw Definicja Antwerpii i Brukseli, gdzie przyjaźnił się z znakomitymi humanistami. W twórczości nawiązywał do H. Boscha. Liczne rysunki i ryciny przedstawiające pejzaże (Walka karnawału z
 • Co to jest Bellini Vincenzo Definicja w Mediolanie. Najsłynniejsze opery: Norma, Purytanie, Lunatyczka i Obca. Charakterystyczną właściwością stylu B. jest liryzm i śpiewność
 • Co to jest Baird Tadeusz Definicja i konkursach. Na tle muzyki współcz. kompozycje B. charakteryzują się liryzmem i melodyką operującą ogromnymi interwałami i ciekawą kolorystyką brzmienia. Do w najwyższym stopniu
 • Co to jest bajka Definicja temat sytuacji, charakterów, postaw, zwierząt, przyrody; pisana w celu dydaktycznym albo filoz. Dzieli się na b. epigramatyczną (zwięzła, czterowersowa, z morałem, operuje
 • Co to jest braminizm Definicja zajmowali główne miejsce w społeczeństwie. Epoka bramińska (około 800-500 przed naszą erą) wzbogaciła prostą wiarę w bóstwa filoz. rozważaniami o świętej mocy stanowiącej
 • Co to jest Borowy Wacław Definicja wykładał lit. pol. na uniwersytecie w Londynie (1930-35), członek PAU. Autor cyklu szkiców i portretów lit., między innymi O literaturze polskiej w wieku XVIII (1948), i zbiorów
 • Co to jest bowaryzm Definicja Flauberta Pani Bovary, której tragiczna historia związana jest z sentymentalną tęsknotą za niezwykłym uczuciem. Emma Bovary stała się symbolem kobiety egzaltowanej, ofiarą świata
 • Co to jest Brăncuşi Constantin Definicja Artysta abstrakcyjnej rzeźby organicznej, w okolicy H. Moorea kluczowy przedstawiciel tego kierunku, tworzył rzeźby syntetyczne, uproszczone; poszukiwał form pierwotnych
 • Co to jest Bellow Saul Definicja dziennika Stan zawieszenia (1944). Uwagę koncentrował na postaciach poszukujących sensu życia, ich doznaniach i przemianach psych., tak kreowani są bohaterzy powieści: Korzystaj
 • Co to jest Bystroń Jan Stanisław Definicja zakresu kultury pol., folkloru i twórczości ludowej, między innymi Dzieje obyczajów w dawnej Polsce (1934, 1976), Kultura ludowa, Przysłowia polskie, Pieśni ludowe z polskiego
 • Co to jest bordiura Definicja otaczający kompozycję zasadniczą przeważnie w tkactwie dekoracyjnym, grafice, iluminatorstwie, meblarstwie
 • Co to jest Biblia Jakuba Wujka Definicja własny przekład o wybitnym stylu lit. (t. 1: 1593, t. 2: 1594). B.J.W. inspirowała wielu artystów, między innymi P. Skargę, A. Mickiewicza
 • Co to jest Bobrowski Johannes Definicja Debiutował tomem wierszy Sarmackie czasy (1961), później wydał jeszcze Rzeki w krainie cieni (1962) i Znaki pogody (1966). B. jest autorem powieści Młyn Lewina (1964), Litewskie
 • Co to jest biogram Definicja twórczości i działalności danej osoby, na przykład Kochanowski Jan [w:] Poezja polska. Przewodnik encyklopedyczny
 • Co to jest bogowie słowiańscy Definicja Swantewit (miał także nazwy Rujewit, Porewit, Poreszut, Trzygłów, Jarowit); opiekun życia rodzinnego - Siem; polne urodzaje miał w opiece Rogieł; w krainie zmarłych zarządzał Nyja
 • Co to jest Bobkowski Andrzej Definicja 1939). Przeświadczony o kryzysie kultury europ. porzucił Europę i osiedlił się w Gwatemali w Ameryce Płd. (1948), gdzie zajmował się produkcją latających modeli samolotów. Autor
 • Co to jest bohater pozytywny Definicja schemat postępowania. Ocena jego zachowań wynika z ogólnie przyjętego kanonu norm etycznych albo uwarunkowań hist., stąd odbiorca może się czasem nie zgadzać z ujęciem postaci
 • Co to jest Brandys Marian Definicja następnych wypraw powstały Wyprawa do Arteku (1953) i Od Kairu do Addis Abeby (1957); dla młodzieży napisał opowieści Śladami Stasia i Nel (1961) i Z panem Biegankiem w Abisynii
 • Co to jest Braque Georges Definicja Początkowo zainteresowany fowizmem, wspólnie z przyjacielem O. Frieszem tworzył jedne z ciekawszych prac tego kierunku. Pod wpływem Czannea wymienił charakter twórczości i już w
 • Co to jest Mularczyk\. R\. Bratny Roman, właśc Definicja Debiutował poetyckim tomikiem Pogarda (1944), po wojnie wydał kolejno Losy (1948) i W karty z historią (1948). Tematem dominującym w twórczości B. są losy pokolenia walczącego z
 • Co to jest Brandt Józef Definicja gdzie kształciło się również wielu Polaków (na przykład W. Kossak, L. Wyczółkowski), wspólnie stworzyli monachijską szkołę malarstwa pol. Malował raczej kompozycje batalistyczne
 • Co to jest Bradbury Ray Definicja świecie, gdzie posiadanie i czytanie książek są surowo zabronione, z kolei cykl tematycznie powiązanych opowiadań Kroniki marsjańskie (1950) ukazuje rzeczywistość r. 2000 i
 • Co to jest Borowski Tadeusz Definicja konspiracyjnego życia kulturalnego ( Sztuka i Naród ); więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz, Dachau-Allach, po wyzwoleniu w obozie dipisów pod Monachium. Po powrocie do
 • Co to jest Braun Kazimierz Definicja dramaty C. Norwida (na przykład Za kulisami), T. Różewicza (na przykład Stara kobieta wysiaduje, Wzrost naturalny, Pułapka), W. Gombrowicza, A. Mickiewicza i innych. Autor książek
 • Co to jest van Aeken\. H\. Bosch Hieronymus, właśc Definicja wywodzi się z tradycji malarstwa gotyckiego, z alegorycznych i symbolicznych przedstawień tematów rel. - grzechu, pokusy, kary, wad ludzkich i społ. - które twórca interpretuje
 • Co to jest Boznańska Olga Definicja wysokie oceny i odznaczenia jury za granicą. W Polsce początkowo nie zdobyła uznania. Od 1898 r. tworzyła w Paryżu; uczyła w Akademii de la Grand Chaumier. Malowała portrety
 • Co to jest Bacciarelli Marcello Definicja malarza nadwornego, został kierownikiem Malarni na Zamku Królewskim (pierwszej w Polsce zawodowej szkoły malarskiej). Realizował politykę artystyczną króla Stanisława Augusta
 • Co to jest Babel Isaak Definicja w 1939, rok potem rozstrzelany. Jego osobistych doświadczeń żołnierskich wojny pol.-radzieckiej 1919-20 i pracy korespondenta dotyczą Dziennik 1920 i cykl opowiadań Armia konna
 • Co to jest ballada filmowa Definicja tożsamość ze światem i z sobą samym; narracja w b.f. jest subiektywna, a jej zasadą konstrukcyjną jest opozycja zwolnień i przyspieszeń; środkiem stylistycznym są paralelizmy
 • Co to jest bajronizm Definicja która przyczyniła się do stworzenia wzoru osobowego romantycznego twórcy; człowieka o nieprzeciętnej indywidualności, nieszczęśliwego w miłości, skłóconego ze światem i samym
 • Co to jest Balcerzan Edward Definicja 1985). Redaktor czasopisma Nurt (1968-72), członek red. miesięcznika Teksty (1972-81), redaktor Tekstów Drugich (1990-92), członek polskiego oddziału PEN Clubu i SPP (1989
 • Co to jest Balety Rosyjskie Definicja międzynarodowy zespół baletowy zał. poprzez S. Diagilewa, działający w pierwszej kolejności w Paryżu w latach 1909-29. B. R. ukształtowały styl współcz. sztuki baletowej
 • Co to jest Buber Martin Definicja i Jerozolimie, badacz chasydyzmu, gdzie fascynowała go idea Boga, czynu, stawania się i dialogicznej stosunku pomiędzy człowiekiem a Bogiem. W 1923 r. ukazała się jego główna
 • Co to jest ballada muzyczna Definicja minnesingerów straciła swój taneczny charakter; 1) utwory wokalne solowe i chóralne realizowane z towarzyszeniem instrumentów albo bez, których właściwości ulegały zmianie
 • Co to jest Bread and Puppet Theatre Definicja Schumanna. W pierwszym okresie Schumann tworzył widowiska uliczne na kanwie obecnych wydarzeń polit. i społ. (na przykład Pożegnanie z matką, 1969, inspirowane wojną w Wietnamie
 • Co to jest Breza Tadeusz Definicja Rzym 1955-59 i Paryż 1961-65) stała się inspiracją w najwyższym stopniu znacznych jego powieści. Debiutował powieścią psychologiczną Adam Grywałd (1936), kolejno opublikował cykl
 • Co to jest Broch Hermann Definicja W 1. poł. XX w. opublikował trylogię Lunatycy (1931-32), najwyżej cenioną w jego dorobku powieść zgon Wergilego (1945), a w dalszym ciągu Niewinni (1950) i Kusiciel (1951
 • Co to jest Brook Peter Definicja tworząc spektakle autorskie, do których projektuje scenografię i pisze muzykę. Od 1962 r. związany z Royal Shakespeare Company, gdzie prowadzi prace eksperymentalne, między
 • Co to jest Broszkiewicz Jerzy Definicja wydał opowieść biogr. o F. Chopinie Kształt miłości. Do młodego czytelnika adresowane są następne powieści: Ogromna, większa, największa (1960, ekranizacja 1983), Ci z
 • Co to jest Baran Józef Definicja Tygodnik Kulturalny . W dalszym ciągu drukował na łamach Tygodnika Powszechnego i Życia Literackiego . Literatura B. przyjaźnie mówi o wsi, rodzinie, naturze, zastanawia się nad
 • Co to jest Brunelleschi Filippo Definicja geometrią. Opracował zasady renesansowej perspektywy linerarnej; autor pierwszych budowli renesansowych (Ospedale degli Innocenti) nowatorskich pod względem rozwiązań
 • Co to jest Barba Eugenio Definicja w Opolu. Napisał pierwszą książkę o Grotowskim Alla ricerca del teatro perduto (1965), uważał go za swojego mistrza. B. stworzył międzynarodową grupę teatralną Odin Teatret
 • Co to jest bard Definicja Szkocji, Irlandii. Wędrowni pieśniarze byli charakterystycznym elementem średniowiecznej kultury dworskiej w całej Europie ( truwerzy, trubadurzy, minstrele, wajdeloci), podobnie
 • Co to jest Bryll Ernest Definicja Polskiego w Warszawie, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. Debiutował tomem wierszy Wigilie wariata (1958), potem wydał następne zbiory Autoportret z bykiem (1960
 • Co to jest Brzękowski Jan Definicja Paryżu (1928) stał się jednym ze współtwórców awangardy lit.-artystycznej, współred. pol.-franc. pisma LArt Contemporain - Sztuka Współczesna , artykułów o malarstwie, redagował
 • Co to jest Barrault Jean-Louis Definicja wykorzystujący przedmioty pantomimy i znaku gestu w teatrze dramatycznym. Założył La Compagn Renaud-Barrault, był dyrektorem słynnego Odonu (Thtre de France), poprzez sporo lat
 • Co to jest Barth John Definicja powieści psychol., utopijne i pseudohist. kwestionują sedno doświadczenia człowieka i możliwości poznawcze jęz. i lit. Jego Bakunowy faktor jest próbą rekonstrukcji historii stanu
 • Co to jest barwa dźwięku Definicja ich ostrości, jasności, dźwięczności i tak dalej i ich rozróżnianie mimo jednakowej wysokości, głośności i czasu trwania. B.dź. może być wielowymiarowa, na przykład dźwięki mogą
 • Co to jest baśń Definicja czytelnikowi istotne myśli, pouczenia, przesłania. Przeważnie b. zaczyna się od zdania: Za górami, za lasami, za siedmioma rzekami..., gdzieś daleko ; zawiera cudowne zjawiska
 • Co to jest Buckle Henry Thomas Definicja badań potwierdzał znaczenie pozytywistycznego scjentyzmu. W nawiązaniu do koncepcji Comtea w badaniach hist. uwzględniał wpływ czynników geogr., przeciwstawiał się interpretacji
 • Co to jest Siddhartha Gautama\. Budda, właśc Definicja w płn. Indiach w VI w. przed naszą erą Poprzez 7 lat wędrówki poszukiwał prawdy, doznał oświecenia (bodhi) i nazwany został Buddą. W słynnym kazaniu wygłoszonym w Benares ogłosił
 • Co to jest buddyzm Definicja Nepalem, a w dalszym ciągu upowszechnił w różnych odmianach w wielu państwach azjatyckich; od wyznawców wymaga wyrzeczenia się wszelkich pragnień uniemożliwiających człowiekowi
 • Co to jest Budrewicz Olgierd Definicja miały między innymi Romans Morza Karaibskiego (1962), Wrogie słońce (1963), Równoleżnik zero (1965), Pozłacana dżungla (1967), Tokijskie ABC (1970), Karnawał na wulkanie (1972
 • Co to jest bedeker Definicja miejsc szczególnie wartych zwiedzania. Serię zaczął księgarz z Koblencji, K. Baedeker (1801-59), autor pierwszego przewodnika przeznaczonego dla podróżujących wzdłuż Renu, w
 • Co to jest Benni Tytus Definicja Spostrzeżenia i pomiary (1916), Fonetyka opisowa w gramatyce j. polskiego (1923), Palatogramy polskie (1931). Współtwórca Prawideł poprawnej wymowy polskiej Tow. Miłośników J
 • Co to jest Baudelaire Charles Definicja W znamiennym dla B. zbiorze literaturze Kwiaty zła (1857) są zawarte echa poematu Dantego, przenika go duch klasycyzmu i baroku, doświadczenie romantyzmu, nowy wzór egzystencji
 • Co to jest Baudouin de Courtenay Jan Niecisław Definicja 1918), gdzie wykładał gramatykę porównawczą jęz. indoeurop., słowiań. i sanskryt; lekarz h.c. kilku uniwersytetów, autor powyżej 300 prac, m. in. Próba teorii alternacji
 • Co to jest Beatrycze Definicja poety stał się inspiracją twórczą dla wielu późniejszych autorów. W Vita nuova B. symbolizuje najlepszą piękność, natchnienie i miłość; w Boskiej Komedii, prowadząc D. poprzez
 • Co to jest Beaumarchais Pierre Augustin Caron de Definicja wplątywany w intrygi dworskie i mechanizmy. Do historii lit. przeszedł jako autor dwóch znanych komedii Cyrulika sewilskiego i Wesela Figara, które posłużyły jako libretta
 • Co to jest behawioryzm Definicja obiektywizm w badaniach nad naturą człowieka ma swe źródło w obserwacji zewnętrznych zachowań, a nie w analizie świadomości. B. wywarł znaczny wpływ na kreację bohatera lit
 • Co to jest Bunin Iwan Definicja tomem literaturze Listopad (1901), autor między innymi opowiadań Na koniec świata (1898), Antonówki (1900), Czara życia (1914), Pan z San Francisco (1916), miniatur Nowy rok (1902
 • Co to jest Bunsch Karol Definicja piastowskie, obejmującym Dzikowy skarb (1945), Tata i syn (1946), Imiennik (1949), Zdobycie Kołobrzegu (1952), Psie Pole (1953), Wawelskie wzgórze (1953), Wywołańcy (1958), Rok
 • Co to jest Burns Robert Definicja twórczości były ludowe opowieści i legendy szkockie, co znalazło słowo w tytule Poematy pisane raczej szkockim dialektem (1786). Jest także autorem poematu fantastycznego Tam
 • Co to jest Bursa Andrzej Definicja Debiutował w czasopismach studenckich poematem Głos w dyskusji o młodzieży (1954), pozostawił po sobie poemat Luiza, powieść Zabicie ciotki i publicystykę. Pośmiertnie ukazały się
 • Co to jest Berrecci Bartolommeo Definicja architekt i rzeźbiarz Zygmunta I Starego; autor kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu i nagrobka królewskiego. Kierował rekonstrukcją zniszczonej w okresie pożaru części zamku
 • Co to jest beletrystyka Definicja wierszem albo prozą. W znaczeniu współcz. - utwory narracyjno-fabularne, gdzie najczęstszym tematem jest historia miłości, na przykład romanse franc., z angielskiego:, powieści
 • Co to jest Canaletto\. Bellotto Bernardo zw Definicja Monachium. Od 1767 r. do końca życia pracował na zaproszenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Warszawie. Przedstawiciel weneckiego malarstwa wedutowego: kluczowym tematem
 • Co to jest belweder Definicja na pocz. XIX w.; 2) najwyższa kondygnacja budowli pałacowej w formie nadbudówki zazwyczaj z tarasem; 3) willa albo pałacyk pięknie położone (b. w Watykanie, Warszawie, Wiedniu
 • Co to jest Biblia królowej Zofii Definicja Jagiełły, Zofii; inna nazwa to Biblia szaroszpatacka - od nazwy węg. miejscowości, gdzie została w XIX w. wykryta; B.k.Z. przekładało kilku autorów; jest przepełniona bohemizmami
 • Co to jest Berent Wacław Definicja 1906) i współwyd. jego dzieł w jęz. pol. Debiutował opowiadaniem Nauczyciel (1894). Znany gł. jako autor powieści, między innymi Fachowiec (1895, o iluzoryczności hasła robota u
 • Co to jest Bereś Jerzy Definicja gipsu, żelbetu, potem kłód drewna, gałęzi, szmat, kamieni, skóry nadając im charakter pierwotnych elementów i narzędzi. Od 1968 B. organizuje akcje, działania, happeningi o
 • Co to jest Berg Alban Maria Johannes Definicja A. Weberna wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej. W swoich kompozycjach rozszerzał i unowocześniał skalę środków muzycznych rozwijając przedmioty rytmiczno-formalne i kolorystyczne
 • Co to jest bestiariusz Definicja komentarzem, z przesłaniem parenetycznym, opisujące realne albo fantastyczne zwierzęta, obecne między innymi w dziele S. Placitusa, w ilustracjach do traktatów filoz., w Biblii
 • Co to jest Bernini Giovanni Lorenzo Definicja stosował bogatą symbolikę i alegorię; pierwsze prace z motywami antycznymi - Porwanie Prozerpiny, Apollo i Dafne, i bibl. - Dawid, przyniosły mu uznanie następnych papieży i rodu
 • Co to jest Bergson Henri Definicja Nagrody Nobla (1927). Artysta intuicjonizmu, głosił prymat poznania intuicyjnego, negując wartość poznania nauk. Zdaniem B. w naturze trwa walka pomiędzy bezładną materią tworzącą
 • Co to jest Berliner Ensemble Definicja znanym ośrodkiem myśli teatralnej i tak zwany teatru epickiego; miał spory wpływ na kształtowanie przemian teatru nie tylko w Europie. Inscenizacja Matki Courage w B.E. była w
 • Co to jest Berwiński Ryszard Wincenty Definicja prozy narracyjnej kunsztownie stylizowanej i rytmizowanej, utrzymanej w tradycji poematu prozą z partiami poetyckimi, pomyślanymi jako pieśń-rapsod, napisanymi heksametrem polskim
 • Co to jest bestseller Definicja podręcznik ciesząca się rekordowym popytem i popularnością albo artysta, którego książki odnoszą efekt artystyczny i wydawniczy, na trwałe wchodząc do kanonu lit
 • Co to jest bezokolicznik Definicja morfol. b. jest sufiks fleks. -ć, na przykład czyta-ć, śpiewa-ć, malowa-ć. B. w jęz. stpol. miał dwa zakończenia: -c od czasowników, których temat skończony był na spółgł
 • Co to jest Beuys Joseph Definicja i 80. W trakcie II wojny światowej był pilotem Luftwaffe, strącony nad Krymem, ciężko ranny, został uratowany poprzez Tatarów; wydarzenia te miały spory wpływ na jego twórczość
 • Co to jest Biblia Definicja Chrystusa i apostołów; zestaw ksiąg w tradycji judeochrześc. uznanych za święte. B. obejmuje ST i NT; w kanonie kat. podział ST oparty jest na treści ksiąg historycznych (21
 • Co to jest Biblia Leopolity Definicja zw. także Biblią Szarffenbergera (Kraków 1561); pierwsze pełne wyd. pol. przekładu przeznaczonego dla katolików; gł. redaktorem był Jan Leopolita, prof. Akademii Krakowskiej
 • Co to jest bohater negatywny Definicja odbiorcy; występuje we wszystkich rodzajach lit., na przykład Gadulski w Powrocie posła J. Ursyna Niemcewicza, Izabela Łęcka w Lalce B. Prusa, Krzywdziciel w wierszu Cz. Miłosza
 • Co to jest biennale Definicja Biennale Sztuki Nowoczesnej w Wenecji, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie (od 1991 triennale), b. sztuki nowoczesnej w Sao
 • Co to jest biografistyka Definicja ze strony biografisty zainteresowanie bohaterem, swobodne w doborze faktów, wykorzystujące również wydarzenia niepotwierdzone poprzez źródła, na przykład Mickiewicz M. Jastruna
 • Co to jest Bizet Georges Definicja kolejności opery; do w najwyższym stopniu popularnych należą Carmen, Poławiacze pereł i Piękne dziewczę z Perth; oprócz tego znane są Symfonia C-dur, suity orkiestrowe Arlezjanka
 • Co to jest Bliziński Józef Definicja zapoczątkował pewien model dramaturgiczny; korzystając z własnych doświadczeń, kreślił w swych utworach portrety obyczajowe pol. szlachty. W repertuarach teatrów pozostały jego
 • Co to jest błąd stylistyczny Definicja się do nich wieloznaczność sformułowań i wielosłowność, na przykład Adam Mickiewicz został zesłany do Rosji za branie udziału w działalności filomatów (zamiast za udział w
 • Co to jest Bocheński Jacek Definicja wydał tom publicystyki Z życia NRD (1951), opowiadanie Odpowiednio z prawem (1952), zestaw reportaży Podróż i szczypta filozofii. Refleksje z podróży do ZSRR (1956). Moment
 • Co to jest Bocian Marianna Definicja Kontrasty . Jej wiersze i recenzje zamieszczały między innymi Agora , Odra , Nadodrze , Konfrontacje . Twórczość poetycka B. jest trudna w odbiorze, przepełniona metaforą, w dużej
 • Co to jest bogowie Ameryki Definicja samych głównych bogów, noszących sporo nazw. Najważniejsi spośród nich: Quetzalcoatl (Pierzasty Wąż) - uosobienie planety Wenus, bóstwo przyrody, wiatru, nieba, urodzaju
 • Co to jest bohater liryczny Definicja Dusiołku B. Leśmiana, wyrażana w liryce pośredniej dzięki gramat. formy on ; w liryce inwokacyjnej funkcję b.l. może przejąć adresat, jawi się wówczas jako gramat. ty , na
 • Co to jest bogowie Indii Definicja przedstawiany jako istota o czterech głowach; Wisznu - najwyższy pan świata ukazujący się na ziemi pod wieloma postaciami, by ratować ludzkość, główne jego wcielenia (awatary) to
 • Co to jest bogowie rzymscy Definicja pan świata zmarłych; Neptun - król mórz i oceanów; Wulkan - bóg ognia, pożarów i rzemiosł; Mars - patron wojen; Diana - opiekunka wszelkiego życia na ziemi, księżyca, narodzin i
 • Co to jest Bogusławski Wojciech Definicja 1790-94 i 1799-1814 propagował idee oświecenia, narod. i polit. repertuar, rozumiał rolę wychowawczo-obywatelską tej instytucji. Prowadził również swoje teatry w Wilnie i we
 • Co to jest bohater zbiorowy Definicja spotykany regularnie w prozie naturalistycznej, powieści socjalnej albo obyczajowej (na przykład Chłopi W. Reymonta), może wystąpić także w dramacie (na przykład Niemcy L
 • Co to jest bohater tytułowy Definicja H. Sienkiewicza, albo nim nie być, na przykład Pan Tadeusz A. Mickiewicza; może także w ogóle się nie pojawić w toku zdarzeń, na przykład Czekając na Godota S. Becketta
 • Co to jest bohaterowie mitologii rzymskiej Definicja Julus) - syn Eneasza, uważany za protoplastę rodu julijskiego, Cezara i Augusta; Eneasz - trojańczyk, obrońca miasta w wojnie z Grekami, założyciel w Lacjum nowego miasta Lawinium
 • Co to jest Bohomolec Franciszek Definicja Nobilium (1752). Wydał dla uczniów Zabawki poetyckie, Zabawki oratorskie, popularyzował teatr szkolny, wystawiając dzieła Plauta, Goldoniego, Moliera. Opubl. Rozmowę o j. polskim
 • Co to jest Borges Jorge Luis Definicja kultury i lit. światowej, czego wyrazem są między innymi jego eseje filoz. Debiutował literaturą, zgodne znaczenie miał zestaw jego opowiadań Fikcje (1944), gdzie zawarł
 • Co to jest Alessandro di Mariano Filipepi\. Botticelli Sandro, właśc Definicja obrazy rel., mit., alegoryczne, portrety i freski, z których najsłynniejsze znajdują się w Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie (epizody z życia Chrystusa i Mojżesza). Inicjalne obrazy B
 • Co to jest Bóg Definicja religiach. W ujęciu filoz. B. pojmowany jest jako absolut, byt sam w sobie, warunkujący swoje istnienie i istnienie innych bytów. W zależności od jego usytuowania względem świata
 • Co to jest Babilon Definicja pychy (Rdz 11, 1-9); również znak potęgi miasta zła, potem miejsce wygnania tych, którzy poddani zostają oczyszczającemu cierpieniu, aby po wielu latach opuścić B. i udać się w
 • Co to jest Bach Johann Sebastian Definicja i wokalnej (powyżej 1000 pozycji) i stanowi szczytowe osiągnęcie muzyki baroku. Rozmiar B. wynika zarówno z syntezy dotychczasowych osiągnięć kompozytorskich na świecie, jak i z
 • Co to jest Bachelard Gaston Definicja lit. W 1930 r. został prof. filozofii na uniwersytecie w Dijon, w 1940 prof. historii filozofii edukacji na Sorbonie. Jeden z artystów nowej krytyki lit. we Francji, wpłynął na
 • Co to jest Bacon Francis Definicja nauk. głosił konieczność współdziałania doświadczenia i rozumu. Naukę pojmował jako siłę wiodącą do postępu społ. i technicznego. Wykazywał, iż poprzez wykrywanie praw rządzących
 • Co to jest Brandstaetter Roman Definicja rel. w Jerozolimie (1942) przeszedł na katolicyzm. Po wojnie (1948-49) pracował w dyplomacji, po powrocie do państwie zamieszkał w Poznaniu, honorowy obywatel tego miasta
 • Co to jest Brandys Kazimierz Definicja uzależnionego jednak od hist. uwarunkowań; utwory B. ilustrują zjawiska istotne dla pol. lit. powojennej. Debiut powieściowy Drewniany koń (1946) zaliczany jest do tak zwany
 • Co to jest Baka Józef Definicja łaciny Jego mistrzowska synteza stylizacji groteskowej z przywołanym średniowiecznym motywem tańca zgonu ( danse macabre) znalazła miejsce w zbiorze wierszy Uwagi rzeczy
 • Co to jest Baliński Stanisław Definicja współpracując z sekcją polską Radia Wolna Europa i Głosem Ameryki . Debiutował zbiorem nowel Miasto księżyców (1924); wydał między innymi tomy literaturze: Wieczór na Wschodzie
 • Co to jest ballada Definicja angielskiego: i szkockim; także prowansalska pieśń taneczna, realizowana chóralnie, z której w XIV-XV w. wykształcił się we Włoszech i Francji gat. liryczny. Z inspiracji dwóch
 • Co to jest Brecht Bertolt Definicja kierował w Berlinie światowej sławy zespołem teatralnym Berliner Ensemble (do 1956). Debiutował balladą antywojenną Legenda o poległym żołnierzu (1918). Autor dramatów między
 • Co to jest Brodski Iosif Definicja spadkobierca A. Achmatowej; za swojego mistrza uważał H. Audena, czerpał także inspiracje z twórczości z angielskiego: pisarzy metafizycznych XVI-XVII w. Pisał eseje w jęz. z
 • Co to jest Brodziński Kazimierz Definicja prac teoretycznych, między innymi O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu literaturze polskiej (1818), Listy o polskiej poezji (1820), O idylli pod względem moralnym (1823
 • Co to jest ballada uliczna Definicja mającej wszystkie wyznaczniki gat.; charakterystycznymi dla b.u. wskaźnikami były sympatyzowanie z honorowym bandytą (na przykład Ballada o Felku Zdankiewiczu, Antek, Apasz
 • Co to jest Bałucki Michał Definicja 1866) próbował poddać radykalnej ocenie walki powstańcze i represje. Jako propagator pozytywistycznych haseł wystąpił w tendencyjnych powieściach Błyszczące nędze (1870), O kawał
 • Co to jest Barańczak Stanisław Definicja Teatru Ósmego Dnia (1964-69), red. Nurtu (1967-71), współpracownik Odry (1967-75), red. Zapisu . Za polit. poglądy objęty całkowitym zakazem druku, wyrzucony z UAM (1977). Od 1981
 • Co to jest barbaryzmy Definicja na przykład kajet zam. zeszyt (rusycyzm), szukam za butami zam. szukam butów (germanizm), ukazuje zam. opisuje (rusycyzm), wiodący zam. kluczowy (rusycyzm), audytorium zam
 • Co to jest Bardini Aleksander Definicja kierunkiem między innymi L. Schillera. Po wojnie wyemigrował do Monachium i Montrealu, skąd wrócił w 1950 r. zaangażowany jako aktor i reżyser do Teatru Polskiego w Warszawie
 • Co to jest brukowa literatura Definicja wymagań norm estetycznych i walorów kształcących lit. Popularnym gat. b.l. stała się nareszcie ubiegłego wieku powieść zeszytowa, łącząca przedmioty romansu, przygody, sensacji
 • Co to jest Bruno Giordano Definicja Ścigany za śmiałość myśli i poglądów filoz., potępiony za herezję, schronił się za granicą, ale po powrocie do Włoch został ujęty poprzez inkwizycję, osadzony w więzieniu i

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Bruno Giordano, Brukowa Literatura, Bardini Aleksander, Barbaryzmy, Barańczak Stanisław, Bałucki Michał, Ballada Uliczna, Brodziński Kazimierz, Brodski Iosif co to znaczy.

Słownik Bruno Giordano, Brukowa Literatura, Bardini Aleksander pisownia.