Pisownia język polski | słownik na B

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Biogram Co to jest encyklopedii, w zwięzłej formie przedstawiający główne fakty z życia, twórczości i działalności danej osoby, na przykład Kochanowski Jan [w:] Poezja polska. Przewodnik
 • Co to jest Giovanni Boccaccio Definicja zaprzyjaźniony z F. Petrarką. W jego dorobku znajdują się poematy Filostrato (1338) i Nimfa z Fiesole (1345), powieść Filocolo (1336), romans psychol. Madonna Fiammetta (1343-44
 • Co to jest Leksykalny Błąd Co znaczy znaczeniu, na przykład zabezpieczyć w znaczeniu zapewnić. Wyróżniamy błędy oparte na skojarzeniach fonet., na przykład Kobiety były otoczone powszednią (zamiast powszechną) czcią
 • Co to jest Stanisław Barańczak Słownik tłumacz; absolwent polonistyki UAM w Poznaniu, kierownik literacki Teatru Ósmego Dnia (1964-69), red. Nurtu (1967-71), współpracownik Odry (1967-75), red. Zapisu . Za polit
 • Co to jest Tadeusz Brzozowski Znaczenie pedagog. Przyjaźnił się z T. Kantorem, w okresie okupacji występował w jego teatrze. Zajmował się konserwacją obrazów, robił polichromie w zabytkowych kościołach (między innymi w
 • Co to jest Bowaryzm Czym jest sferę iluzji. Ustalenie pochodzi od tytułowej bohaterki powieści G. Flauberta Pani Bovary, której tragiczna historia związana jest z sentymentalną tęsknotą za niezwykłym uczuciem
 • Co to jest Johannes Bobrowski Co oznacza podejmował tematy z życia mieszkańców pogranicza pol.- -niem.-litew. Debiutował tomem wierszy Sarmackie czasy (1961), później wydał jeszcze Rzeki w krainie cieni (1962) i Znaki
 • Co to jest Karol Bunsch Krzyżówka Najstarsze dzieje Polski zamknął cyklem zatytułowanym Powieści piastowskie, obejmującym Dzikowy skarb (1945), Tata i syn (1946), Imiennik (1949), Zdobycie Kołobrzegu (1952
 • Co to jest Olgierd Budrewicz Najlepszy zbiorów reportaży niemal z całego świata, pośród których kilka wydań miały między innymi Romans Morza Karaibskiego (1962), Wrogie słońce (1963), Równoleżnik zero (1965), Pozłacana
 • Co to jest Berg Alban Maria Johannes Przykłady przedstawiciel muzyki dodekafonicznej, artysta w okolicy A. Schnberga i A. Weberna wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej. W swoich kompozycjach rozszerzał i unowocześniał skalę
 • Co to jest Gaston Bachelard Encyklopedia edukacji, krytyk lit. Łączył zainteresowania filoz. z naukami ścisłymi i lit. W 1930 r. został prof. filozofii na uniwersytecie w Dijon, w 1940 prof. historii filozofii edukacji
 • Co to jest Wyrazu Słowotwórcza Budowa Jak działa powiązanych ze sobą cząstek, z których złożona jest słowo, jest to morfemów. Przy analizie wyrazu rozpoznajemy podstawę słowotwórczą, którą jest przeważnie temat fleksyjny wyrazu
 • Co to jest Bajka Czy, jest fabularne o nieprawdziwej i nieprawdopodobnej treści; przypowieść na temat sytuacji, charakterów, postaw, zwierząt, przyrody; pisana w celu dydaktycznym albo filoz. Dzieli się na
 • Co to jest Tadeusz Borowski Pojęcie W latach okupacji student polonistyki na tajnym UW, uczestnik konspiracyjnego życia kulturalnego ( Sztuka i Naród ); więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz, Dachau-Allach, po
 • Co to jest Wacław Borowy Wyjaśnienie eseista, prof. polonistyki uniwersytetów we Lwowie, Krakowie, Warszawie, wykładał lit. pol. na uniwersytecie w Londynie (1930-35), członek PAU. Autor cyklu szkiców i portretów lit
 • Co to jest Berlioz Opis eseista, przedstawiciel romantyzmu, artysta symfonii programowej, która zapoczątkowała poemat symfoniczny. W Symfonii fantastycznej B. po raz pierwszy w muzyce symfonicznej
 • Co to jest Załuskich Biblioteka Informacje nielicznych na świecie biblioteka publiczna, ufundowana poprzez braci A. S. i J. A. Załuskich, pierwszy był inicjatorem fundacji, drugi gromadził zbiory. B.Z. otwarta w
 • Co to jest Belweder Co to jest przykład altana, pawilon) z pięknym rozległym widokiem, popularna w XVIII i na pocz. XIX w.; 2) najwyższa kondygnacja budowli pałacowej w formie nadbudówki zazwyczaj z tarasem; 3
 • Co to jest Kazimierz Brandys Definicja problematykę odpowiedzialności człowieka za swoje decyzje, częstokroć uzależnionego jednak od hist. uwarunkowań; utwory B. ilustrują zjawiska istotne dla pol. lit. powojennej
 • Co to jest Greckiej Mitologii Bohaterowie Co znaczy bogini morskiej Tetydy, bohater Iliady; Adonis - syn Tejasa i jego córki Myrry, wychowywany poprzez Afrodytę i Persefonę; Agamemnon - syn Atreusa, brat Menelaosa, naczelny wódz gr
 • Co to jest Behawioryzm Słownik początku XX w., którego artystą był amer. prof. J. Watson. Jego zdaniem obiektywizm w badaniach nad naturą człowieka ma swe źródło w obserwacji zewnętrznych zachowań, a nie w
 • Co to jest Józef Bliziński Znaczenie debiutem komediowym Imieniny (pierwotny tytuł Konkurenci, 1860) zapoczątkował pewien model dramaturgiczny; korzystając z własnych doświadczeń, kreślił w swych utworach portrety
 • Co to jest John Barth Czym jest eseista; w twórczości odwołuje się do tradycji lit.; jego parodystyczne powieści psychol., utopijne i pseudohist. kwestionują sedno doświadczenia człowieka i możliwości poznawcze
 • Co to jest Georges Bizet Co oznacza najwybitniejszych artystów franc. muzyki romantycznej. Tworzył w pierwszej kolejności opery; do w najwyższym stopniu popularnych należą Carmen, Poławiacze pereł i Piękne dziewczę
 • Co to jest Luis Buńuel Krzyżówka tworzący raczej w Meksyku i we Francji. W latach 1928 i 1930 zrealizował (wg scenariusza S. Dalego) dwa filmy - manifesty surrealizmu w sztuce filmowej: Psa andaluzyjskiego i
 • Co to jest Biblia Najlepszy Zawiera dzieje od powstania świata poprzez historię Abrahama i proroków, Chrystusa i apostołów; zestaw ksiąg w tradycji judeochrześc. uznanych za święte. B. obejmuje ST i NT; w
 • Co to jest Bertolt Brecht Przykłady prozaik, reżyser, teoretyk teatru. Z żoną, aktorką H. Veigel, zał. i kierował w Berlinie światowej sławy zespołem teatralnym Berliner Ensemble (do 1956). Debiutował balladą
 • Co to jest Jerzy Broszkiewicz Encyklopedia dziennikarz. Debiutował powieścią psychol. Oczekiwanie (1948), 3 lata potem wydał opowieść biogr. o F. Chopinie Kształt miłości. Do młodego czytelnika adresowane są następne
 • Co to jest Van Ludwig Beethoven Jak działa flamandzkiego pochodzenia, pochodził z rodz. o tradycjach muzycznych, dostał staranne wykształcenie. Występował jako pianista wirtuoz między innymi u swojego protektora księcia K
 • Co to jest Jacek Bocheński Czy, jest Debiutował zbiorem opowiadań Fiołki przynoszą nieszczęście (1949), później wydał tom publicystyki Z życia NRD (1951), opowiadanie Odpowiednio z prawem (1952), zestaw reportaży
 • Co to jest Filmowa Ballada Pojęcie epicko-lirycznym, którego tematem jest walka jednostki o godność, o tożsamość ze światem i z sobą samym; narracja w b.f. jest subiektywna, a jej zasadą konstrukcyjną jest opozycja
 • Co to jest Leopolity Biblia Wyjaśnienie zw. także Biblią Szarffenbergera (Kraków 1561); pierwsze pełne wyd. pol. przekładu przeznaczonego dla katolików; gł. redaktorem był Jan Leopolita, prof. Akademii Krakowskiej
 • Co to jest Muzyczna Ballada Opis piosenka o charakterze tanecznym, w twórczości trubadurów, truwerów i minnesingerów straciła swój taneczny charakter; 1) utwory wokalne solowe i chóralne realizowane z
 • Co to jest Sebastian Johann Bach Informacje Majątek jego obejmuje niemal wszystkie gatunki muzyki instrumentalnej i wokalnej (powyżej 1000 pozycji) i stanowi szczytowe osiągnęcie muzyki baroku. Rozmiar B. wynika zarówno z
 • Co to jest Bordiura Co to jest dekoracyjny w formie prostej taśmy albo skomplikowanego ornamentu ciągłego, otaczający kompozycję zasadniczą przeważnie w tkactwie dekoracyjnym, grafice, iluminatorstwie
 • Co to jest Ballada Definicja ludowa o rodowodzie celtyckim rozwijająca się w XII-XVI w. na gruncie z angielskiego: i szkockim; także prowansalska pieśń taneczna, realizowana chóralnie, z której w XIV-XV w
 • Co to jest Lorenzo Giovanni Bernini Co znaczy rysownik, znakomity twórca baroku. Jego rzeźby cechował dynamizm i patos, stosował bogatą symbolikę i alegorię; pierwsze prace z motywami antycznymi - Porwanie Prozerpiny, Apollo
 • Co to jest Tadeusz Breza Słownik robota w dyplomacji zarówno przed (Londyn 1929-32), jak i po wojnie (Rzym 1955-59 i Paryż 1961-65) stała się inspiracją w najwyższym stopniu znacznych jego powieści. Debiutował
 • Co to jest Iwan Bunin Znaczenie emigrant (od 1920 we Francji), laureat Nagrody Nobla (1933). Debiutował tomem literaturze Listopad (1901), autor między innymi opowiadań Na koniec świata (1898), Antonówki (1900
 • Co to jest Luis Jorge Borges Czym jest uniwersytetu w Buenos Aires, członek Argentyńskiej Akademii Literatury, znawca kultury i lit. światowej, czego wyrazem są między innymi jego eseje filoz. Debiutował literaturą
 • Co to jest Jan Błoński Co oznacza pierwszy artykuł zatytułowany Literatura Różewicza zamieścił w miesięczniku Twórczość tuż po wojnie. W latach 1950-60 współpracował z Przekrojem , drukował stałe cykle krytyczne w
 • Co to jest Michaił Bułhakow Krzyżówka nowelista, dramaturg, publicysta; z wykształcenia doktor. Asystent reżysera w MChAT. Autor młodzieńczych autobiograficznych Notatek na mankietach (1920-22), opowiadań Diaboliada
 • Co to jest Bajronizm Najlepszy ideowych ukształtowany wg twórczości i biografii G.G. Byrona, żywej legendy, która przyczyniła się do stworzenia wzoru osobowego romantycznego twórcy; człowieka o nieprzeciętnej
 • Co to jest Olga Boznańska Przykłady Monachium; realistyczne portrety przyniosły jej podziw odbiorców, wysokie oceny i odznaczenia jury za granicą. W Polsce początkowo nie zdobyła uznania. Od 1898 r. tworzyła w
 • Co to jest Nawiązania Biblijne Encyklopedia dziedzictwo kultury europ. i światowej inspiruje na różne metody przez nawiązania, kontynuacje, może być źródłem: myśli moralnej, rel., filoz. - rozwijanej albo podejmowanej w
 • Co to jest Jerzy Bereś Jak działa happeningów; początkowo uprawiał także rzeźbę, do której tworzenia używał gipsu, żelbetu, potem kłód drewna, gałęzi, szmat, kamieni, skóry nadając im charakter pierwotnych
 • Co to jest Iosif Brodski Czy, jest eseista, tłumacz, laureat Nagrody Nobla (1987). Uczeń i duchowy spadkobierca A. Achmatowej; za swojego mistrza uważał H. Audena, czerpał także inspiracje z twórczości z
 • Co to jest Egiptu Bogowie Pojęcie dzięki czemu króla uważano za wcielenie H. na ziemi, przedstawiano go w formie sokoła albo człowieka z głową sokoła; Re (Ra) - bóg słońca, prawodawca i stworzyciel życia; Anutis
 • Co to jest Marianna Bocian Wyjaśnienie Debiutowała w 1967 r. wierszem Obraz z dzieciństwa na łamach czasopisma Kontrasty . Jej wiersze i recenzje zamieszczały między innymi Agora , Odra , Nadodrze , Konfrontacje
 • Co to jest Kazimierz Braun Opis współpracował z teatrami między innymi Lublina i Wrocławia. Inscenizował dramaty C. Norwida (na przykład Za kulisami), T. Różewicza (na przykład Stara kobieta wysiaduje, Wzrost
 • Co to jest Georges Braque Informacje rzeźbiarz, w okolicy P. Picassa jeden z głównych artystów kubizmu. Początkowo zainteresowany fowizmem, wspólnie z przyjacielem O. Frieszem tworzył jedne z ciekawszych prac tego
 • Co to jest Mieczysława Buczkówna Co to jest dzieci, żona poety M. Jastruna. Współred. miesięcznik literatura (1966-72). Debiut to Rozstania (1949), kolejne tomiki to między innymi Chleb i obłok (1955), W podwójnym słońcu
 • Co to jest Franciszek Bohomolec Definicja dziennikarz, tłumacz i wydawca; nauczyciel w warszawskim jezuickim Collegium Nobilium (1752). Wydał dla uczniów Zabawki poetyckie, Zabawki oratorskie, popularyzował teatr szkolny
 • Co to jest Benavente y Martinez Jacinto Co znaczy laureat Nagrody Nobla (1922), członek hiszp. Akademii Nauk. Niezrównany mistrz dialogu scenicznego, autor ok. 150 sztuk teatralnych. Wyostrzony zmysł krytyczny i skłonności
 • Co to jest Eugenio Barba Słownik w l. 1961-63 uczestniczył w pracach Teatru 13 Rzędów J. Grotowskiego w Opolu. Napisał pierwszą książkę o Grotowskim Alla ricerca del teatro perduto (1965), uważał go za swojego
 • Co to jest Bestseller Znaczenie podręcznik ciesząca się rekordowym popytem i popularnością albo artysta, którego książki odnoszą efekt artystyczny i wydawniczy, na trwałe wchodząc do kanonu lit
 • Co to jest Romantyczny Bohater Czym jest romantycznej o jednoznacznie zakreślonej biografii: niezrozumienie, wyobcowanie, zawód miłosny w młodości; tajemnicza, samobójcza zgon niekoniecznie definitywnie zamykająca życie
 • Co to jest Wyrazu Emocjonalna Barwa Co oznacza przedmiotu, definicje albo czynności nazwany danym wyrazem; może być bez zaangażowania, nieujemny albo niekorzystny, przewarzająca część słów ma b.e.w. obojętną, na przykład
 • Co to jest Biblioteka Krzyżówka gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania książek, czasopism, druków ulotnych, rękopisów. Zakładane od III tysiąclecia przed naszą erą (Egipt, Chiny, Asyria
 • Co to jest Negatywny Bohater Najlepszy wartości i prezentuje postawy sprzeczne z oczekiwaniami narratora i odbiorcy; występuje we wszystkich rodzajach lit., na przykład Gadulski w Powrocie posła J. Ursyna Niemcewicza
 • Co to jest Jagiellońska Biblioteka Przykłady bibliotek w Polsce, zał. wspólnie z Akademią Krakowską w 1364. Pierwsze zbiory powstawały przy poszczególnych kolegiach, scalone w XVI w. przy Collegium Maius i traktowane jako
 • Co to jest Budda, właśc. Siddhartha Gautama Encyklopedia azjatyckiej ( buddyzm) zwany Siakjamuni (sanskr. asceta z rodu Siakjów), żył w płn. Indiach w VI w. przed naszą erą Poprzez 7 lat wędrówki poszukiwał prawdy, doznał oświecenia
 • Co to jest Józef Baran Jak działa Debiutował w 1969 wierszami Dom i Siedem pustych kłosów, które zamieścił Tygodnik Kulturalny . W dalszym ciągu drukował na łamach Tygodnika Powszechnego i Życia Literackiego
 • Co to jest Bosch Hieronymus, właśc. H. van Aeken Czy, jest oryginalną, regularnie trudną do zinterpretowania wyobraźnią. Sztuka B. wywodzi się z tradycji malarstwa gotyckiego, z alegorycznych i symbolicznych przedstawień tematów rel
 • Co to jest Innowiercze Biblie Pojęcie Polsce pod wpływem reformacji, której jedną z głównych idei był przekład Biblii na języki narod. Główne dzieła to: Biblia brzeska albo Radziwiłłowska - kalwińska (Brześć 1563
 • Co to jest Canto Bel Wyjaśnienie w XIX w. we Włoszech, gdzie na pierwszy plan wysuwa się sprawność techniczną i piękny śpiew. Związana z tradycją tak zwany szkoły neapolitańskiej, obecna w twórczości V
 • Co to jest Beletrystyka Opis szczególności powieściowej i nowelistycznej, o różnorodnej tematyce, pisane wierszem albo prozą. W znaczeniu współcz. - utwory narracyjno-fabularne, gdzie najczęstszym tematem
 • Co to jest Bibliografia Informacje książce; 2) lista książek, czasopism, druków, dokumentów i wybranych artykułów uporządkowany alfabetycznie, niekiedy chronologicznie albo merytorycznie, gdzie każda zamieszczona
 • Co to jest Bezokolicznik Co to jest nieokreślona co do kategorii, czasu, osoby, liczby i rodzaju; wykładnikiem morfol. b. jest sufiks fleks. -ć, na przykład czyta-ć, śpiewa-ć, malowa-ć. B. w jęz. stpol. miał dwa
 • Co to jest Joseph Beuys Definicja artysta performance, przedstawiciel europ. awangardy twórczej w latach 70. i 80. W trakcie II wojny światowej był pilotem Luftwaffe, strącony nad Krymem, ciężko ranny, został
 • Co to jest Józef Brandt Co znaczy i w Monachium, gdzie prowadził między innymi prywatną szkołę malarstwa, gdzie kształciło się również wielu Polaków (na przykład W. Kossak, L. Wyczółkowski), wspólnie stworzyli
 • Co to jest Constantin Brăncuşi Słownik działający w Paryżu, początkowo tworzył pod sporym wpływem A. Rodina. Artysta abstrakcyjnej rzeźby organicznej, w okolicy H. Moorea kluczowy przedstawiciel tego kierunku, tworzył
 • Co to jest Bogurodzica Znaczenie najstarszy zachowany zabytek językowy, arcydzieło liryki pol. średniowiecza (XIII w.). Zachowany anonimowy przekaz (zwany kcyńskim, rękopis Bibl. Jagielloń., sygn. 1619) obejmuje
 • Co to jest Zdzisław Beksiński Czym jest fotografik, z wykształcenia architekt. Twórczość artystyczną zaczął od abstrakcyjnej, eksperymentalnej fotografii, kolaży i rysunku. Tworzył także z blachy i drutu abstrakcyjne
 • Co to jest Bard Co oznacza pieśniarz, wieszcz; występował w średniowiecznej Walii, Bretanii, Szkocji, Irlandii. Wędrowni pieśniarze byli charakterystycznym elementem średniowiecznej kultury dworskiej w
 • Co to jest Bartolommeo Berrecci Krzyżówka Wykształcenie zyskał w rodzinnej Florencji, potem w Rzymie. Nadworny architekt i rzeźbiarz Zygmunta I Starego; autor kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu i nagrobka królewskiego
 • Co to jest Bibliofil Najlepszy książek, zainteresowany cennymi dziełami. Bibliofilstwo stało się szczególnie popularne w XVIII i XIX w. (raczej we Francji). Znanymi b. pol. byli od XVIII w. J.A. Załuski, potem
 • Co to jest Rosyjskie Balety Przykłady międzynarodowy zespół baletowy zał. poprzez S. Diagilewa, działający w pierwszej kolejności w Paryżu w latach 1909-29. B. R. ukształtowały styl współcz. sztuki baletowej
 • Co to jest Indii Bogowie Encyklopedia 3 imionach: Brahma, Wisznu, Siwa; Brahma - wcielone wyraz stwórcy, przedstawiany jako istota o czterech głowach; Wisznu - najwyższy pan świata ukazujący się na ziemi pod wieloma
 • Co to jest Bedeker Jak działa przewodników dla turystów, stosujących mechanizm gwiazdek do oznaczania miejsc szczególnie wartych zwiedzania. Serię zaczął księgarz z Koblencji, K. Baedeker (1801-59), autor
 • Co to jest Thomas Henry Buckle Czy, jest kultury i socjolog, czołowy przedstawiciel pozytywizmu; przyjętą sposobem badań potwierdzał znaczenie pozytywistycznego scjentyzmu. W nawiązaniu do koncepcji Comtea w badaniach
 • Co to jest Tytułowy Bohater Pojęcie tytule; może być jednocześnie bohaterem kluczowym, na przykład Latarnik H. Sienkiewicza, albo nim nie być, na przykład Pan Tadeusz A. Mickiewicza; może także w ogóle się nie
 • Co to jest Tadeusz Baird Wyjaśnienie r. od początku zyskując uznanie i wysokie wyróżnienia na festiwalach i konkursach. Na tle muzyki współcz. kompozycje B. charakteryzują się liryzmem i melodyką operującą ogromnymi
 • Co to jest Louis Jean Barrault Opis latach 30. wspólnie z E. Decroux zaczął eksperyment teatralny wykorzystujący przedmioty pantomimy i znaku gestu w teatrze dramatycznym. Założył La Compagn Renaud-Barrault, był
 • Co to jest Pearl Buck Informacje amer., laureatka Nagrody Nobla (1938). Rodzice B. prowadzili działalność misyjną w Chinach, tam także spędziła połowę życia. Na stałe w stanach zjednoczonych ameryki zamieszkała
 • Co to jest Burleska Co to jest złączający patos z pospolitością, zawierający przedmioty błazenady, karykatury, niekiedy wulgarności; posługujący się parodią, groteską, trawestacją. B. pojawiła się w lit. wł. w
 • Co to jest Beatrycze Definicja dala podziwiał; jej wizerunek utrwalony w dwóch znamienitych dziełach wł. poety stał się inspiracją twórczą dla wielu późniejszych autorów. W Vita nuova B. symbolizuje najlepszą
 • Co to jest Marcin Bielski Co znaczy polsku, pisarz i prozaik; w młodości dworzanin P. Kmity w Krakowie, protestant. Debiutował Żywotami filozofów (1535), lecz gł. dzieło stanowi Kronika wszytkiego świata (1551
 • Co to jest Bełza Władysław, pseud. W. Piast, W. Ostrowski Słownik polskiego dziecka, zaczynającego się od słów: Kto ty jesteś? - Polak mały. Jaki symbol Twój? - Orzeł biały... (1900). Tworzył poezję patriotyczną: Z wiosny, Pieśni liryczne, Z
 • Co to jest Henri Bergson Znaczenie de France, członek Akademii Francuskiej, myśliciel i poeta, laureat Nagrody Nobla (1927). Artysta intuicjonizmu, głosił prymat poznania intuicyjnego, negując wartość poznania nauk
 • Co to jest Ingmar Bergman Czym jest teatralny, mistrz kina autorskiego, dramaturg, poeta. Zrealizował 48 filmów (debiutował Kryzysem w 1945), około 140 spektakli teatralnych i telewizyjnych, opery, słuchowiska
 • Co to jest Stanisław Jan Bystroń Co oznacza prof. UAM w Poznaniu, UJ w Krakowie, UW w Warszawie, autor książek z zakresu kultury pol., folkloru i twórczości ludowej, między innymi Dzieje obyczajów w dawnej Polsce (1934
 • Co to jest Stylistyczny Błąd Krzyżówka środka jęz. do całości wypowiedzi z racji na jej treść albo formę, zalicza się do nich wieloznaczność sformułowań i wielosłowność, na przykład Adam Mickiewicz został zesłany do
 • Co to jest Muzyce W Barok Najlepszy końcem XVI w., trwał do końca 1730 r.; w innych państwach rozwinął się około 20 lat potem. W b. nastąpił jeden z największych przełomów w dziejach muzyki. Najpierw było to ostre
 • Co to jest Roland Barthes Przykłady semiolog i czołowy reprezentant Nowej Krytyki i strukturalizmu; od orientacji socjologicznej w badaniach nad lit. przeszedł do semiotyki strukturalnej. Jest artystą postulatu
 • Co to jest Edward Balcerzan Encyklopedia prozaik, pisarz, prof. Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu (od 1985). Redaktor czasopisma Nurt (1968-72), członek red. miesięcznika Teksty (1972-81), redaktor Tekstów
 • Co to jest Filmowego Dzieła Budowa Jak działa audiowizualnych, pokazuje rzeczywistość w przestrzeni, w upływie czasu i z towarzyszącym jej dźwiękiem; utwór filmowy ma budowę warstwową. Zawiera przedmioty różnych sztuk
 • Co to jest Biennale Czy, jest przegląd sztuki odbywający się co 2 lata, na przykład Międzynarodowe Biennale Sztuki Nowoczesnej w Wenecji, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Międzynarodowe Biennale
 • Co to jest Francis Bacon Pojęcie filozof i eseista; artysta sposoby naukowej indukcji. W dociekaniach nauk. głosił konieczność współdziałania doświadczenia i rozumu. Naukę pojmował jako siłę wiodącą do postępu
 • Co to jest Bóg Wyjaśnienie nieprzekraczalnych przymiotach, kluczowy element kultu w niemal wszystkich religiach. W ujęciu filoz. B. pojmowany jest jako absolut, byt sam w sobie, warunkujący swoje istnienie
 • Co to jest Filippo Brunelleschi Opis wykształcenia złotnik, zajmował się także mechaniką, matematyką, geometrią. Opracował zasady renesansowej perspektywy linerarnej; autor pierwszych budowli renesansowych (Ospedale
 • Co to jest Andrzej Bursa Informacje publicysta. Pracował w redakcji krak. Dziennika Polskiego (1954-57). Debiutował w czasopismach studenckich poematem Głos w dyskusji o młodzieży (1954), pozostawił po sobie poemat
 • Co to jest Uliczna Ballada Co to jest charakterystycznej dla folkloru miejskiego na przykład Warszawy, Łodzi, Lwowa, mającej wszystkie wyznaczniki gat.; charakterystycznymi dla b.u. wskaźnikami były sympatyzowanie z
 • Co to jest Lublina Z Biernat Definicja moralista piszący po polsku. W oficynie F. Unglera w Krakowie wydał modlitewnik Raj duszny, uważany za pierwszą polską książkę drukowaną (1513). Główne dzieło B.z L. to
 • Co to jest Marcello Bacciarelli Co znaczy i ponownie od 1766 działał w Warszawie, dostał szlachectwo i tytuł malarza nadwornego, został kierownikiem Malarni na Zamku Królewskim (pierwszej w Polsce zawodowej szkoły
 • Co to jest Bruegel Pieter starszy, zw. Chłopskim Słownik malarz i grafik niderlandzki; w młodości przebywał we Włoszech, tworzył w Antwerpii i Brukseli, gdzie przyjaźnił się z znakomitymi humanistami. W twórczości nawiązywał do H
 • Co to jest Michał Bałucki Znaczenie dziennikarz. Na kartach powieści Przebudzenie (1864) i Młodzi i starzy (1866) próbował poddać radykalnej ocenie walki powstańcze i represje. Jako propagator pozytywistycznych
 • Co to jest Zofii Królowej Biblia Czym jest staropol. przekładu B., najprawdopodobniej dla ostatniej żony Władysława Jagiełły, Zofii; inna nazwa to Biblia szaroszpatacka - od nazwy węg. miejscowości, gdzie została w XIX w
 • Co to jest Józef Baka Co oznacza jezuita związany z Akademią Wileńską, kaznodzieja. Pisał po pol. i po z łaciny Jego mistrzowska synteza stylizacji groteskowej z przywołanym średniowiecznym motywem tańca zgonu
 • Co to jest Bestiariusz Krzyżówka średniowieczne iluminowane dzieło, pisane wierszem albo prozą z alegorycznym komentarzem, z przesłaniem parenetycznym, opisujące realne albo fantastyczne zwierzęta, obecne między
 • Co to jest Lesław Bartelski Najlepszy Kluczowym tematem roztrząsanym poprzez B. w różnych formach twórczości są problemy wojenno- -okupacyjne jego pokolenia. Twórczość zaczyna poemat Przeciw zagładzie (1948), w
 • Co to jest Baśń Przykłady fabuła, zdarzenia, postacie są rodem z krainy wyobraźni; przekazujący czytelnikowi istotne myśli, pouczenia, przesłania. Przeważnie b. zaczyna się od zdania: Za górami, za lasami
 • Co to jest Barbaryzmy Encyklopedia składniowa obce danemu jęz., niewłaściwe mu, przeniesione z innego jęz., na przykład kajet zam. zeszyt (rusycyzm), szukam za butami zam. szukam butów (germanizm), ukazuje zam
 • Co to jest Narodowa Biblioteka Jak działa państwowa z siedzibą w Warszawie, organizowana od 1919, otwarta w 1930, fundamentem jej zasobów były między innymi rewindykowane zbiory bibliotek wywiezionych do Rosji w okresie
 • Co to jest Kazimierz Brodziński Czy, jest lit., tłumacz, członek TPN, prof. lit. pol. na UW (od 1822). Autor prac teoretycznych, między innymi O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu literaturze polskiej (1818
 • Co to jest Samuel Beckett Pojęcie irl., piszący po franc. i z angielskiego: Laureat Nagrody Nobla (1969). Od 1937 r. mieszkał w Paryżu; tłumacz i uczeń J. Joycea. W okresie wojny związany z Ruchem Oporu. Był
 • Co to jest Giordano Bruno Wyjaśnienie wł. humanizmu i renesansowej filoz. przyrody, teolog, dominikanin. Ścigany za śmiałość myśli i poglądów filoz., potępiony za herezję, schronił się za granicą, ale po powrocie do
 • Co to jest Buddyzm Opis założycielem był Budda (VI w. p.n.e); pojawił się w Indiach na granicy z Nepalem, a w dalszym ciągu upowszechnił w różnych odmianach w wielu państwach azjatyckich; od wyznawców
 • Co to jest Braminizm Informacje tradycji rel., gdzie bramini (kapłani, znawcy i nauczyciele wiedzy sakralnej) zajmowali główne miejsce w społeczeństwie. Epoka bramińska (około 800-500 przed naszą erą) wzbogaciła
 • Co to jest Babilon Co to jest Mezopotamii nad Eufratem. Wg Biblii jego sławna wieża stała się symbolem pychy (Rdz 11, 1-9); również znak potęgi miasta zła, potem miejsce wygnania tych, którzy poddani zostają
 • Co to jest Baudouin de Courtenay Jan Niecisław Definicja uniwersytetów w Petersburgu, Kazaniu, Dorpacie, Krakowie i Warszawie (od 1918), gdzie wykładał gramatykę porównawczą jęz. indoeurop., słowiań. i sanskryt; lekarz h.c. kilku
 • Co to jest Wujka Jakuba Biblia Co znaczy 97); autor na podstawie pracy translatorskiej poprzedników stworzył własny przekład o wybitnym stylu lit. (t. 1: 1593, t. 2: 1594). B.J.W. inspirowała wielu artystów, między
 • Co to jest Roman Brandstaetter Słownik tłumacz. Podróżował do Grecji i na Bliski Wschód; po przeżyciu przełomu rel. w Jerozolimie (1942) przeszedł na katolicyzm. Po wojnie (1948-49) pracował w dyplomacji, po powrocie
 • Co to jest Rzymskiej Mitologii Bohaterowie Znaczenie siostrą Dydoną uciekły do Afryki, gdzie założyły Kartaginę; Askanius (Julus) - syn Eneasza, uważany za protoplastę rodu julijskiego, Cezara i Augusta; Eneasz - trojańczyk, obrońca
 • Co to jest Hermann Broch Czym jest swej twórczości uczynił system rozpadu wartości w niem. społeczeństwie. W 1. poł. XX w. opublikował trylogię Lunatycy (1931-32), najwyżej cenioną w jego dorobku powieść zgon
 • Co to jest Cyganeria Bohema Co oznacza prowadzących ekscentryczne życie, nie liczących się z opinią publiczną, konwenansem, regularnie z pozoru albo prawdziwie zbuntowanych twórców. B. bywała regularnie związana z
 • Co to jest Bread and Puppet Theatre Krzyżówka zał. w 1961 r. w Nowym Jorku poprzez niem. plastyka i reżysera P. Schumanna. W pierwszym okresie Schumann tworzył widowiska uliczne na kanwie obecnych wydarzeń polit. i społ. (na
 • Co to jest Brzechwa Jan, właśc. J. Lesman Najlepszy dzieci, satyryk. Debiutował jako satyryk (1920-21), pisał lirykę refleksyjną i nastrojową, bliską skamandrytom i literaturze B. Leśmiana (między innymi Talizmany, 1929, Piołun i
 • Co to jest Peter Brook Przykłady teatralny i filmowy. Zajmuje się zarówno Szekspirem, jak teatrem popularnym, tworząc spektakle autorskie, do których projektuje scenografię i pisze muzykę. Od 1962 r. związany z
 • Co to jest Bellotto Bernardo zw. Canaletto Encyklopedia Wenecji, Dreźnie (nadworny rysownik króla Augusta III), Wiedniu, Monachium. Od 1767 r. do końca życia pracował na zaproszenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Warszawie
 • Co to jest Marian Brandys Jak działa hist. Debiutował zbiorem reportaży Spotkania włoskie (1949), z następnych wypraw powstały Wyprawa do Arteku (1953) i Od Kairu do Addis Abeby (1957); dla młodzieży napisał
 • Co to jest Biografistyka Czy, jest twórców, naukowców, postaci hist., ujęte w formę powieściową, zakładające ze strony biografisty zainteresowanie bohaterem, swobodne w doborze faktów, wykorzystujące również
 • Co to jest Ameryki Bogowie Pojęcie gdzie skład wchodziły plemiona Tolteków i Azteków) i Majów czciły tych samych głównych bogów, noszących sporo nazw. Najważniejsi spośród nich: Quetzalcoatl (Pierzasty Wąż
 • Co to jest Bernard z Clairvaux św. Wyjaśnienie Clairvaux we Francji; teolog, kaznodzieja, artysta ortodoksyjnej mistyki średniowiecznej - wielkiego prądu intelektualnego różniącego się od scholastyki metodą dochodzenia do
 • Co to jest Botticelli Sandro, właśc. Alessandro di Mariano Filipepi Opis tworzył raczej we Florencji, związany z dworem Medyceuszów. Malował obrazy rel., mit., alegoryczne, portrety i freski, z których najsłynniejsze znajdują się w Kaplicy
 • Co to jest Greccy Bogowie Informacje Hera - żona Zeusa, patronka małżeństw; Hades - opiekun państwa zmarłych; Posejdon - król morza; Demeter - bogini ziemskich urodzajów; synowie Hery: Hefajstos - patron rzemiosła i
 • Co to jest Pozytywny Bohater Co to jest utworze aprobowany poprzez narratora, regularnie także i odbiorcę, schemat postępowania. Ocena jego zachowań wynika z ogólnie przyjętego kanonu norm etycznych albo uwarunkowań
 • Co to jest Leopold Buczkowski Definicja związany do wojny między innymi z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Debiutował powieścią Wertepy (1947), nowatorską, opowiadającą o wielonarodowościowej społeczności kresowej
 • Co to jest Szymon Budny Co znaczy ariański, teolog. Autor przekładu Biblii. Uprawiał filologiczną krytykę tekstu wprowadzając liczne zmiany w tak zwany Biblii nieświeskiej (1570-72), w komentarzu do przekładu
 • Co to jest Ensemble Berliner Słownik poprzez B. Brechta i jego żonę H. Weigel w Berlinie. W latach 50. był znanym ośrodkiem myśli teatralnej i tak zwany teatru epickiego; miał spory wpływ na kształtowanie przemian
 • Co to jest Balet Znaczenie teatralnego, gdzie kluczowym środkiem wyrazu jest taniec realizowany poprzez tancerzy wg scenariusza z akompaniamentem muzycznym; 2) utwór muzyczny stanowiący podstawę klasycznego
 • Co to jest Stanisław Baliński Czym jest Pracował w wielu placówkach dyplomatycznych. Do zgonu mieszkał w Londynie, współpracując z sekcją polską Radia Wolna Europa i Głosem Ameryki . Debiutował zbiorem nowel Miasto
 • Co to jest Literatura Brukowa Co oznacza publicystyce na przełomie XIX i XX w., znaczy wydawnictwa nie spełniające wymagań norm estetycznych i walorów kształcących lit. Popularnym gat. b.l. stała się nareszcie ubiegłego
 • Co to jest Martin Buber Krzyżówka egzystencjalista, religioznawca, dziennikarz, prof. uniwersytetów we Frankfurcie i Jerozolimie, badacz chasydyzmu, gdzie fascynowała go idea Boga, czynu, stawania się i
 • Co to jest William Blake Najlepszy metafizyczny, rysownik i rytownik. Fascynował się pismami filoz. E. Swedenborga i J. Boehma, lekturą Kabały żyd., traktatów gnostycznych ( gnoza) i Biblii. Jako rytownik wykonywał
 • Co to jest Miron Białoszewski Przykłady dramatopisarz, tłumacz z węg. W okresie wojny zdał maturę i studiował polonistykę na sekretnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego. Po stworzeniu warszawskim wywieziony na
 • Co to jest Bratny Roman, właśc. R. Mularczyk Encyklopedia współpracował z pismami Kuźnica , Pokolenie , Nowa Kultura , Kultura . Debiutował poetyckim tomikiem Pogarda (1944), po wojnie wydał kolejno Losy (1948) i W karty z historią (1948
 • Co to jest Maria Józef Bocheński Jak działa prof. uniwersytetu we Fryburgu, rektor wydziału filozofii; zajmował się hist. filozofii, filozofią analityczną. Znakomity znawca logiki starożytnej, średniowiecznej i teologii
 • Co to jest Robert Burns Czy, jest piszący po szkocku, jeden z prekursorów romantyzmu. Inspiracją dla jego twórczości były ludowe opowieści i legendy szkockie, co znalazło słowo w tytule Poematy pisane raczej
 • Co to jest Saul Bellow Pojęcie Nobla (1976), syn ros. emigranta żyd. pochodzenia; debiutował rodzajem dziennika Stan zawieszenia (1944). Uwagę koncentrował na postaciach poszukujących sensu życia, ich
 • Co to jest Ray Bradbury Wyjaśnienie science fiction. Akcja powieści 451 Fahrenheita (1957) rozgrywa się w świecie, gdzie posiadanie i czytanie książek są surowo zabronione, z kolei cykl tematycznie powiązanych
 • Co to jest bohaterowie Starego i Nowego Testamentu Opis w lit. i sztukach pięknych są na przykład Noe w arce jako znak nadziei, Abraham z Izaakiem jako oracze, Mojżesz z tablicą Dekalogu jako znak przymierza Boga z człowiekiem, trzej
 • Co to jest Słowiańscy Bogowie Informacje opiekował się Swarog; jego syn Dadźbóg - dawca bogactwa; bóg wojny - Swantewit (miał także nazwy Rujewit, Porewit, Poreszut, Trzygłów, Jarowit); opiekun życia rodzinnego - Siem
 • Co to jest Rzymscy Bogowie Co to jest Junona - jego żona opiekująca się małżeństwami i rodzinami; Pluton - pan świata zmarłych; Neptun - król mórz i oceanów; Wulkan - bóg ognia, pożarów i rzemiosł; Mars - patron wojen
 • Co to jest Umberto Boccioni Definicja teoretyk sztuki, wspólnie z C. Carrą, L. Russolo i F. Marinettim opracował Manifest malarzy futurystów stając się teoretykiem ekipy; napisał książkę Malarstwo i rzeźba
 • Co to jest Burgtheater Co znaczy najwyższym stopniu reprezentacyjnych teatrów w Europie. Powstał w Wiedniu w 1741 r. i do obecnej chwili pełni funkcję teatru narodowego (od 1776). Podobnie jak Komedia Francuska
 • Co to jest Wacław Berent Słownik interpretator filozofii Nietzschego (Źródła i ujścia nietzscheanizmu, 1906) i współwyd. jego dzieł w jęz. pol. Debiutował opowiadaniem Nauczyciel (1894). Znany gł. jako autor
 • Co to jest Liryczny Bohater Znaczenie utworze lirycznym, różna od podmiotu lirycznego, na przykład Bajdała w Dusiołku B. Leśmiana, wyrażana w liryce pośredniej dzięki gramat. formy on ; w liryce inwokacyjnej funkcję b
 • Co to jest Isaak Babel Czym jest syn żyd. kupca z Odessy, w wyniku stalinowskich represji aresztowany w 1939, rok potem rozstrzelany. Jego osobistych doświadczeń żołnierskich wojny pol.-radzieckiej 1919-20 i
 • Co to jest Wincenty Ryszard Berwiński Co oznacza kultury lud. Wielkopolski, słowianofil. Autor Bogunki na Gople (1840), prozy narracyjnej kunsztownie stylizowanej i rytmizowanej, utrzymanej w tradycji poematu prozą z partiami
 • Co to jest Jan Brzękowski Krzyżówka sztuki. Od 1924 r. współpracował z Awangardą Krakowską i Zwrotnicą . W Paryżu (1928) stał się jednym ze współtwórców awangardy lit.-artystycznej, współred. pol.-franc. pisma LArt
 • Co to jest Dźwięku Barwa Najlepszy wrażeniowych dźwięku pozwalająca na szeregowanie dźwięków pod względem ich ostrości, jasności, dźwięczności i tak dalej i ich rozróżnianie mimo jednakowej wysokości, głośności i
 • Co to jest Tytus Benni Przykłady specjalista fonetyki. Autor wielu nauk. prac, między innymi Akcent polski. Spostrzeżenia i pomiary (1916), Fonetyka opisowa w gramatyce j. polskiego (1923), Palatogramy polskie
 • Co to jest Sztuce W Barok Encyklopedia ekspansywny postęp wielu gałęzi sztuk plastycznych (malarstwo, rzeźba, architektura, grafika, rzemiosło artystyczne), urbanistyki, muzyki. B. zakładał powiązanie wszystkich sztuk
 • Co to jest Ernest Bryll Jak działa dramatopisarz, krytyk, dziennikarz; kierownik lit. zespołów filmowych i Teatru Polskiego w Warszawie, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. Debiutował tomem wierszy
 • Co to jest Jan Berdyszak Czy, jest instalacją, malarstwem, grafiką, teatrem, działaniami efemerycznymi. Prof. poznańskiej ASP związany również z innymi uczelniami, sztukę traktuje jako całość łącząc różne
 • Co to jest Barok Pojęcie europ. obejmująca swym zasięgiem zjawiska od schyłku XVI aż do pocz. XVIII w. Nazwa zapożyczona z historii sztuki, do lit. wprowadził ją E. Porębowicz w 1893, pierwotne znaczenie
 • Co to jest Wojciech Bogusławski Wyjaśnienie teatru, dramatopisarz. Jako dyrektor Teatru Narodowego w momencie 1783-85, 1790-94 i 1799-1814 propagował idee oświecenia, narod. i polit. repertuar, rozumiał rolę wychowawczo
 • Co to jest Beaumarchais Pierre Augustin Caron de Opis z dworem Ludwika XV. Prowadził życie awanturnicze, był wciąż wplątywany w intrygi dworskie i mechanizmy. Do historii lit. przeszedł jako autor dwóch znanych komedii Cyrulika
 • Co to jest Andrzej Bobkowski Informacje Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1933-36), wyjechał do Paryża (1939). Przeświadczony o kryzysie kultury europ. porzucił Europę i osiedlił się w Gwatemali w Ameryce Płd. (1948
 • Co to jest Charles Baudelaire Co to jest artystyczny. Autor między innymi krytyki artystycznej Salon 1845 i Salon 1846. W znamiennym dla B. zbiorze literaturze Kwiaty zła (1857) są zawarte echa poematu Dantego, przenika
 • Co to jest Utworu Bohater Definicja świata przedstawionego; jego dzieje konstruują fabułę, wpływają na przeżycia i reakcje odbiorcy dzieła. Z uwagi na udział b.u. w przebiegu zdarzeń wyróżniamy postacie kluczowe
 • Co to jest Aleksander Bardini Co znaczy teatru, pedagog. Debiutował w latach 30. Studiował reżyserię pod kierunkiem między innymi L. Schillera. Po wojnie wyemigrował do Monachium i Montrealu, skąd wrócił w 1950 r
 • Co to jest Zbiorowy Bohater Słownik postaci, których dzieje tworzą obraz środowiska albo ekipy społ.; spotykany regularnie w prozie naturalistycznej, powieści socjalnej albo obyczajowej (na przykład Chłopi W
 • Co to jest Vincenzo Bellini Znaczenie przedstawiciel wł. bel canto; tworzył raczej w Neapolu, potem dla La Scali w Mediolanie. Najsłynniejsze opery: Norma, Purytanie, Lunatyczka i Obca. Charakterystyczną właściwością

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja CO ZNACZY Bellini Vincenzo, Bohater Zbiorowy, Bardini Aleksander, Bohater Utworu, Baudelaire Charles, Bobkowski Andrzej, Beaumarchais Pierre Augustin Caron De co to znaczy.

Słownik Encyklopedia Bellini Vincenzo, Bohater Zbiorowy, Bardini Aleksander pisownia.