Słownik fizyka na T

Definicje i znaczenie z fizyki
  • Definicja Teoria Wielkiego Wybuchu Znaczenie cała jego materia skupiona była w jednym punkcie. Poza nim nie było nic. Gdyż w tej niezmiernie małej objętości panowała ekstremalnie wysoka temp. i niewyobrażalnie spore
  • Definicja Topnienie Znaczenie dzięki której pokonają one spore siły oddziaływań łączące je ze sobą w stanie stałym. Należy podgrzać je do adekwatnie wysokiej temp. nazywanej temperaturą topnienia, która różni
  • Definicja Transformacja Lorentza Znaczenie położenie w przestrzeni, a czwarta współrzędna to czas. Jeśli w jednym układzie U określone są wszystkie cztery współrzędne jakiegoś zdarzenia (x, y, z, t) to w układzie U’, który
  • Definicja Transformator Znaczenie albo odwrotnie. Transformator złożona jest z: uzwojenia pierwotnego podłączonego do źródła napięcia,którego wartość chcemy zmienić, uzwojenia wtórnego, na którym napięcie ma
  • Definicja Ton Znaczenie Ton odnosi się do fali dźwiękowej sinusoidalnej o ściśle określonej amplitudzie i częstotliwości i długości. Źródłem takiej fali jest drgający kamerton
  • Definicja Trzecie prawo Keplera Znaczenie Relacja kwadratu okresu T obiegu wokół Słońca do sześcianu średniej odległości od Słońca R (promień orbity) jest dla każdej planety taki sam
  • Definicja Tarcie statyczne Znaczenie Siła tarcia statycznego rośnie wspólnie z siłą, która chce wprawić ciało w ruch. Max. wartość siły tarcia statycznego zależy od rodzaju powierzchni i siły nacisku ciała na
  • Definicja Tarcie kinetyczne Znaczenie przeciwnie do wektora prędkości.Siła ta hamuje ruch ciała i tym samym jest powodem opóźnienia. Jej wartość wyrażamy wzorem: T=f⋅N.T – wartość siły tarcia kinetycznego, f –
  • Definicja Tarcie toczne Znaczenie Tarcie toczne to siła działająca na toczącą się po powierzchni kulę albo walec. Jest ona znacząco mniejsza od siły tarcia występującej w trakcie przesuwania bez toczenia
  • Definicja Transformacja Lorentza tabela Znaczenie prędkości układu U’ względem układu U. Układ U Układ U' Współrzędne w układzie U: x, y, z, t – są nam znane Współrzędne w układzie U’: x′=γ(x−ut), y′ = y,z′ = z, vx, vy, vz –

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Transformacja Lorentza Tabela, Tarcie Toczne, Tarcie Kinetyczne, Tarcie Statyczne, Trzecie Prawo Keplera, Ton, Transformator, Transformacja Lorentza, Topnienie znaczenie.

Co to jest Transformacja Lorentza Tabela, Tarcie Toczne, Tarcie słownik.