Pisownia język polski | słownik na S

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest sekstyna Definicja wśredniowieczu, stosowali ją wliryce pol. między innymi J. Kochanowski, I. Krasicki, J. Słowacki. Wpoezji współcz. strofa użytkowana wwierszach rel. ipatriotycznych
 • Co to jest Litwos\. Sienkiewicz Henryk, pseud Definicja współwłaściciel dwutygodnika Niwa (1874- 78), redaktor dziennika wyraz (1882-87), korespondent Gazety Polskiej wAmeryce (1876-78). Uroczysty jubileusz 25-lecia pracy połączony był
 • Co to jest Skamander Definicja którego tytuł pochodził zfragmentu Akropolis S. Wyspiańskiego: Skamander połyska, wiślaną świetlący się falą (S. - rzeka przepływająca w okolicy Troi, obecna wIliadzie
 • Co to jest saga Definicja prozy epickiej, który trwał wtradycji ustnej (do XII w.), dopiero wXIII w. przyjął formę pisaną. Cykle tematyczne sag: rodzinnych, rycerskich, bohaterskich, królewskich, biskupich
 • Co to jest sensualizm Definicja wrażenia zmysłowe, co wyłożył wswym dziele Traktat owrażeniach (1754) franc. filozof E. Bonnot de Condillac
 • Co to jest strofa saficka Definicja wformie czterowiersza (złożona ztrzech wersów 11-zgłoskowych i końcowego 5-zgłoskowego, pełniącego funkcję pointy
 • Co to jest Swinarski Konrad Definicja iw filmie. Będąc równocześnie plastykiem iscenografem, wyróżniał się niekonwencjonalnym postrzeganiem światła iteatru. Poprzez dwa lata odbywał praktykę reżyserską u B. Brechta
 • Co to jest sarmatyzm Definicja charakterystyczna wXVII w. jako odrębny nurt lit. ikultury barokowej, kreującej tak zwany mit sarmacki, wiążący pochodzenie Polaków zantycznym plemieniem Sarmatów, dodający
 • Co to jest satyra Definicja utwór lit., którego celem jest ośmieszenie albo napiętnowanie imienne osób (ich wad iprzywar, októrych lapidarnie wyraził się I. Krasicki: I śmiech niekiedy może być edukacją
 • Co to jest Schiller Leon Definicja największym inscenizatorem ireżyserem. Początkowo próbował swoich sił wZielonym Baloniku, Momusie ijako recenzent ieseista, teoretyk (szkic oWyspiańskim). Rozgłos przyniosła mu
 • Co to jest Sade Donatien Alphonse François Definicja zwolennik rewolucji, lecz przeciwnik terroru, znaczącą część życia spędził wwięzieniach, gdzie napisał przewarzająca część swoich książek itam także dokonał żywota. Jego twórczość
 • Co to jest salon literacki Definicja lit. XVII iXVIII w. jako ośrodek zamiany myśli ikształtowania recenzji. WPolsce zaistniał jako zdarzenie kultury lit. wXVIII iXIX w. Najsłynniejsze warszawskie s. albo pełniące
 • Co to jest Salon Odrzuconych Definicja Salonem, prac kilku twórców z racji na niekonwencjonalne tematy itechniki malarskie. Malarze ci pokazali własne prace na wystawie, którą nazwali Salonem Odrzuconych. Największy
 • Co to jest Sarbiewski Maciej Kazimierz Definicja osiągnął dzięki nauki wkolegium wPułtusku, pracy dydaktycznej wkolegium jezuickim wPłocku, pracy nauk. wAkademii Wileńskiej istudiom wRzymie. Nadworny kapelan Władysława IV (1635
 • Co to jest scena renesansowa Definicja teatru rzym. odtworzonego wXVIw. wVicenzy wg projektu architekta A. Palladio (1508-80); przedsięwzięciu patronowała Akademia Olimpijska. T.O., odmiennie scena pałacowa, malarska
 • Co to jest Schaeffer Bogusław Definicja wKrakowie, aktualnie wSalzburgu. Autor między innymi dramatów: Kano, Seans, Tutam. WAktorze, Próbach ukazuje kulisy teatru idokonuje demistyfikacji teatralności. Zajmuje się
 • Co to jest Schiller Friedrich Definicja Zbójców (1781) iinnych sztuk, między innymi Sprzysiężenie Fieska wGenui (1783), Intryga imiłość, utworów, które były największymi osiągnięciami dramatycznymi okresu burzy inaporu
 • Co to jest Schlegel August Wilhelm Definicja wdziele Kurs literatury dramatycznej (1830). Opoezji romantycznej pisał: umie najrozmaitsze wyrazić uczucia: od smutku aż do radości, lecz znajdujemy wniej zawsze coś
 • Co to jest Schlegel Friedrich Definicja Literaturę pojmował jako genetyczną ciągłość podkreślając, iż dzieło sztuki jako słowo indywidualności artysty oddaje najlepiej ducha narodu iswego czasu. Wopublikowanych
 • Co to jest secesja Definicja kolejności architekturę wnętrz, sztukę użytkową, styl ornamentacji. S. wywodzi się zang. ruchu Arts and Crafts, założeń artystycznych estetyzmu, dekadentyzmu fin de siecleu
 • Co to jest Seferiadis\. J\. Seferis Jorgos, właśc Definicja Nagrody Nobla (1963). Debiutował zbiorkiem literaturze Zwrot (1931), wktórym wyraźne są wpływy symbolistów franc. Dalsza część twórczości S. przepełniona jest pesymizmem
 • Co to jest serializm, technika serialna Definicja całościową (totalną) organizację materiału muzycznego, tzn. porządkowanie wg praw serii nie tylko wysokości dźwięków, lecz również pozostałych przedmiotów muzyki: dynamiki
 • Co to jest Sęp Szarzyński Mikołaj Definicja poetyckich przekładów bibl. psalmów Dawida, pieśni, epitafiów, epigramatów, cyklu erotyków ifraszek, między innymi Do Zosie, Do Kasie, Do Anusie. Dziełem życia poety iarcydziełem
 • Co to jest shintô Definicja ielementów taoizmu. Nazwą s.(droga bogów japońskich) zaczęto posługiwać się wVI w. przeciwstawiając się coraz popularniejszemu buddyzmowi ipojęciu but sudô (droga Buddy). Prymat s
 • Co to jest Sirko\. Sieroszewski Wacław, pseud Definicja Utwory zczasów zesłania to powieść Na kresach lasów (1894), dzieło etnograficzne Dwanaście lat wkraju Jakutów (1900) inowele jakuckie wzbiorze Wmatni (1897). Wrażenia zKaukazu
 • Co to jest Simmler Józef Definicja portretowanych osób, nastrojem i dbałością oszczegóły (na przykład portret ojca, żony, Portret córeczki Jadwigi, Portret Deotymy jako wieszczki). Za namową kolekcjonerów rozpoczął
 • Co to jest Singer Isaac Bashevis Definicja Szatan wGoraju (1935), w dalszym ciągu ogłosił powieści Grzeszny Mesjasz, Rodzina Muszkatów (1950), Sztukmistrz zLublina (1960), Niewolnik (1962), Dwór (1967), Spuścizna (1970
 • Co to jest Skarbek Fryderyk Definicja Towarzystwa Przyjaciół Nauk wWarszawie, współredaktor Pamiętnika Warszawskiego (1815-22). Wlit. przełomu klasycyzmu ipreromantyzmu znany w pierwszej kolejności jako
 • Co to jest skrótowce Definicja literowce, utworzone zliter zaczynających wyrazy zestawienia, na przykład PZPN, pezetpeen - Polski Związek Piłki Nożnej, AZS, azetes - Akademicki Związek Sportowy; głoskowce
 • Co to jest Skwarczyńska Stefania Definicja katedry teorii literatury, późniejszego Instytutu Teorii Literatury iFilmu (od 1973). Współzałożycielka iredaktor pism lit., między innymi Prace Polonistyczne (1937-55
 • Co to jest Sławińska Irena Definicja wWilnie, Mikołaja Kopernika wToruniu (1945-49), Katolickim Uniwersytetem Lubelskim (od 1950) i uniwersytetami zagr. wKanadzie, USA, Belgii iSzwajcarii. Nauk. debiutem S.jest
 • Co to jest Słowacki Euzebiusz Definicja lit. ijęz. pol. wLiceum Krzemienieckim (1806-11), prof. lit. na Uniwersytecie Wileńskim (1811-14). Przekładał zlit. franc., na przykład dramat J.B. Racinea Andromacha, literaturze
 • Co to jest socjolekt Definicja niektórych charakterystycznych cech. Może to być tak zwany język kolokwialny, język codzienny , gwara środowiskowa (więzienna, przestępcza, mafijna) lub także żargon uczniowski
 • Co to jest Sokrates Definicja psujące młodzież . Przeciwstawiał się głoszonej poprzez sofistów teorii owzględności prawdy, dobra isprawiedliwości; za najwyższe dobro człowieka uważał cnotę moralną, spajającą
 • Co to jest Sołżenicyn Aleksandr Definicja wrócił po 20 latach, laureat Nagrody Nobla (1970). Kluczowym tematem jego twórczości jest opis zorganizowanej przemocy totalitarnego państwa nad jednostką, nieprawdopodobne
 • Co to jest Soyinka Wole Definicja narodowych teatrów swego państwie, pierwszy afrykański laureat Nagrody Nobla (1986). Twórczość lit. S. jest głęboko osadzona wkulturze państw Czarnego Lądu, prezentuje na przykład
 • Co to jest Felix Tandem\. C\. Spitteler Carl, pseud Definicja filozofia F.W. Nietzschego i A. Schopenhauera. Do opisywania współczesnych mu problemów posługiwał się mitologią bibl. igr. Jego autorstwa są eposy Prometeusz iEpimeteusz (t. 1-2
 • Co to jest Stachura Edward Definicja przypominająca postać św. Franciszka, zgitarą ipiosenką idącego poprzez życie, wtwórczości wyrażającego ideał człowieka wolnego od żądzy posiadania, otwartego na piękno natury
 • Co to jest Staff Leopold Definicja modernistycznego dekadentyzmu Sny opotędze (1901). Twórczość poetycka wciągu lat uległa modyfikacjom zachowując indywidualny charakter ipewne cechy klasycyzmu wyrażanego
 • Co to jest Aleksiejew\. K\. Stanisławski Konstanty, właśc Definicja uniwersalnych metod pracy zaktorem, kładł nacisk na inscenizację, na indywidualną izespołową grę aktorską i ruch zbiorowy na scenie. Pierwszy wprowadził dekoracje przestrzenne
 • Co to jest Steinbeck John Definicja nawiązywał do realiów Kalifornii, miejsca swego pochodzenia. Bohaterzy jego prozy to przeważnie doświadczeni poprzez los istosunki społ. ubodzy farmerzy, robotnicy rolni, rybacy
 • Co to jest Stern Anatol Definicja udział wskandalizujących wystąpieniach publicznych), współautor iredaktor jednodniówek imanifestów futurystycznych wydawanych wlatach 1920-21: Są to niebieskie pięty, które trzeba
 • Co to jest Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Definicja zrzeszenie twórcze zał. wWarszawie (1989) dla kontynuacji działań rozwiązanego w1983 ZLP, skupia pisarzy pol. zkraju izagranicy celem ochrony ich praw iswobód twórczych
 • Co to jest Strawiński Igor Definicja iŚwięto wiosny), symfonie Symfonia Es i Scherzo fantastique. Od 1910 r. przebywał wSzwajcarii, w dalszym ciągu we Francji; ztego okresu pochodzą jego opery (Słowik, Mawra), balety
 • Co to jest Strindberg August Definicja znajwiększych dramatopisarzy XX w. Prócz sztuk teatralnych pisał powieści inowele. Jego twórczość ma źródło wnaturalizmie, cechuje ją brutalna szczerość wuzewnętrznianiu tajników
 • Co to jest Tadeusz Gałecki\. Strug Andrzej, właśc Definicja rozprawą Stefan Żeromski (1902), był autorem studiów oS. Wyspiańskim, W. Berencie iW. Orkanie drukowanych w Ogniwie (1903-4). Problematykę psychol. bohaterów ruchów rewolucyjnych
 • Co to jest strumień świadomości Definicja Dujardina wopowiadaniu Wawrzyny już ścięto (1888), wywarł on wpływ na twórczość J. Joycea, który nadał mu kształt ostateczny wpowieści Ulisses (1922). S.ś. jest zapisem wewn
 • Co to jest Strzemiński Władysław Definicja rękę iprawą nogę. Student K. Malewicza. Brał udział wwystąpieniach konstruktywistów wMoskwie. Należał do awangardowych ugrupowań artystycznych: Blok, Praesens, Abstraction-Cration
 • Co to jest Veit Stoss\. Stwosz Wit, właśc Definicja samodzielny warsztat. W1477 r. dostał zlecenie na wykonanie ołtarza głównego do Kościoła Mariackiego wKrakowie. Prace snycerskie trwały wl. 1477-85, aw 1489 r. ołtarz ustawiono
 • Co to jest style literatury Definicja s. Żeromskiego), utworu lit. (na przykład s. Pana Tadeusza); s. typowe: gatunku lit. (na przykład sielanki, ballady), prądu (na przykład sentymentalizmu), epoki (na przykład
 • Co to jest stylizacja Definicja środków jęz., właściwych językowi dawnych epok albo odmiany języka ogólnonarodowego. Rozróżniamy s. archaizującą (archaizacja), na przykład wGrażynie A. Mickiewicza, wStarej baśni
 • Co to jest suplikacje Definicja pragnienia ilęki, na przykład dawna pieśń Święty Boże, Święty Silny śpiewana była wchwilach zagrożenia, kataklizmu, wczasie wojen; antologię Suplikacji czasów wojny lat 1939-45
 • Co to jest Sychta Bernard Definicja Autor Szopki kaszubskiej wtrzech aktach (1925) napisanej wierszem pol. ikaszubskim (tej postawie pozostał wierny do końca życia); dramatów, między innymi Gniôzdka ze Gduńska
 • Co to jest Gosławiec\. Sygietyński Antoni, pseud Definicja artysty Zespołu Pieśni iTańca Mazowsze . Poglądy estetyczne S. wyrastały zinspiracji filozofa franc. H. Tainea. Fundamentalną funkcją dzieła sztuki była dla S. wierność naturze
 • Co to jest sylwa Definicja szlacheckie już pod koniec renesansu (XVI w.), szczególnie popularne wsarmackim nurcie lit. barokowej, stały się także znakiem kultury obyczajowej XVIII w. Wdomowych s. zapisywano
 • Co to jest synestezja Definicja przenikania się różnych bodźców: wrażeń słuchowych, zapachowych, dotykowych iwzrokowych, wykorzystane poprzez poetę w trakcie komponowania obrazu poetyckiego. Ważny wyróżnik
 • Co to jest sytuacja narracyjna Definicja bywa zróżnicowany, od niezauważalnej w powieści realistycznej (na przykład Lalka B. Prusa znarracją w3. os.) do jednoznacznej w powieści psychologicznej (na przykład Ulisses J
 • Co to jest Szaniawski Jerzy Definicja pod Pułtuskiem. Debiutował komedią Murzyn (1917). W najwyższym stopniu znane komedie: Papierowy kochanek (wyst. 1920), Lekkoduch (wyst. 1923), Ptak (wyst. 1923). Świat wjego
 • Co to jest Szatan Definicja zależny; lider zbuntowanych aniołów, upadły anioł (Mt 25, 41; 2P 2,4). Książę ciemności wreligii judeo-chrześc., gł. duch zła, tata kłamstwa - najmocniejszej swej broni, którą się
 • Co to jest Szczypiorski Andrzej Definicja opowiadania (1955), później ukazały się jego reportaże ifelietony zatytułowane Zdaleka iz bliska (1957). Kolejny faza twórczości to powieści Czas przeszły (1961), Godzina zero
 • Co to jest Szelburg-Zarembina Ewa Definicja współredaktor pism Płomyczek (1939) i Świerszczyk (1945-47). Debiutowała utworami dla dzieci wtomie Aaa.... kotki dwa (1925). Bogata twórczość dla dzieci to bajki, między innymi
 • Co to jest Szklarski Alfred Definicja lit.; popularność przyniosły autorowi powieści przygodowe, których bohaterem jest Tomek Wilmowski, wyprawy tego bohatera do Afryki iAustralii zawarł wtomach Tomek wkrainie
 • Co to jest szopka Definicja przedstawiający zdarzenia powiązane ztradycją Bożego Narodzenia; 2) przenośna scena tego teatru, wzorowana na architekturze kościelnej zwieżyczkami; bogato zdobiona; 3
 • Co to jest sztuka dla sztuki Definicja cechy programu artystycznego: uznanie wartości estetycznej za naczelną wartość sztuki i respektowanie praw twórcy do wypowiadania wdziele treści indywidualnych (sztuka niezależna
 • Co to jest Szymborska Wisława Definicja Poznańskiego. Współredaktor Życia Literackiego (1952-66) iautorka zamieszczanych tam stałych felietonów Lektury nadobowiązkowe (1968- 81, wyd. książkowe 1973-81), pod pseudonim
 • Co to jest strofa Definicja wstosunku do podstawowej zasady kształtującej wiersz (na przykład sylabicznej, tonicznej i tym podobne); budowa s. opierać się może na układzie rymowym, treściowym, czasem na
 • Co to jest strukturalizm Definicja językową, wktórej dominuje funkcja estetyczna. Każdy obiekt dzieła wchodzący wstrukturę posiada własne znaczenie, wypowiedź lit. realizuje określone możliwości języka, utwór ma
 • Co to jest Stark\. J\. Stryjkowski Julian, właśc Definicja następne powieści to między innymi Głosy wciemności (1956), Czarna róża (1962), Austeria (1966), epicka narracja oduchowości kultury Żydów, mieszkających wkresowym miasteczku
 • Co to jest Szenwald Lucjan Definicja 1925) wmiesięczniku Skamander . Scena przy strumieniu (1936) to mistrzowsko napisany poemat liryczno-epicki. Był także Sz. autorem felietonu lirycznego Rower, słuchowisk radiowych
 • Co to jest scenografia Definicja postaci; dekoracja - tło plastyczne sceny teatralnej przedstawione dzięki środków malarskich, rzeźbiarskich albo przestrzennych, kompozycja wnętrza albo obnażenie sceny, techniki
 • Co to jest Schelling Friedrich Wilhelm Joseph von Definicja filoz. przyrody. Podkreślał tożsamość ducha iświata, sztukę traktował jako miejsce objawienia boskości wrzeczach, głosił, iż religia dąży do odnalezienia utraconej jedności
 • Co to jest Schinkel Karl Friedrich Definicja stylu historycznego wEuropie Wsch. Stworzył między innymi styl arkadowy (Rundbogenstil) - niem. wersję stylu neoromańskiego (na przykład Sakrow k.Poczdamu). Tworzył raczej
 • Co to jest semiotyka Definicja iprzekształcania struktur znakowych), pragmatykę (badającą relację pomiędzy znakiem ajego użytkownikiem). S. zajmuje się typologią różnych rodzajów iodmian znaków i ich rolą
 • Co to jest sentencja Definicja filoz., na przykład Nic nowego pod słońcem (Ks. Eklezjastesa, ST); s. jest różna od przysłowia tym, iż ma charakter bardziej ogólny, abstrakcyjny ijest mniej obrazowa, na
 • Co to jest Słowacki Juliusz Definicja utworach, bliskich wpływom W. Szekspira i G. Byrona, podejmuje tematykę orientalną (na przykład Arab) albo hist. (na przykład Jan Bielecki iMaria Stuart), tworząc portrety
 • Co to jest Spencer Herbert Definicja przechodzenia od jednorodności do różnorodności jako prawo wszelkiego rozwoju organicznego. Próba syntezy wiedzy ludzkiej została przedstawiona poprzez S. w10-tomowym dziele
 • Co to jest symfonia Definicja sonatowego. Rozwinęła się zwłoskiej s. operowej (wł. uwertury). Stała się samodzielnym utworem instrumentalnym wokresie klasycyzmu (J. Haydn, W.A.Mozart, L. van Beethoven), a
 • Co to jest stylistyka Definicja środków jęz. (fonetycznych, fleksyjnych, słowotwórczych, składniowych, leksykalnych), typologią iinterpretacją stylów ekspresji językowej; wg literaturoznawstwa - edukacja ostylu
 • Co to jest symultanizm Definicja 1932), który jako zwolennik nowego stylu potwierdził go realizacjami powieści: Rumieńce wolności (1937), Uroki (1938). S. jako kierunek artystyczny funkcjonuje wlit. isztukach
 • Co to jest sacrum Definicja życia moralnego irel. wrelacji święte - świeckie, laickie, sfera boskości iświeckości; obie sfery są sobie przeciwstawne iwzajemnie się wykluczają (próba ściągnięcia tego, co
 • Co to jest Pro-rok\. Słonimski Antoni, pseud Definicja Sowizdrzał (1913-19) i Pro arte et studio (1917-19). Współtwórca ekipy poetyckiej Skamander, współzałożyciel kabaretu lit. Pod Pikadorem . Recenzent teatralny informacje
 • Co to jest symbol Definicja pierścień, tabliczka, kości do gry); symbol rozpoznawczy dla osób, które łączyła umowa, przymierze, biznes. Wstarożytnej Grecji także użytkowany jako symbol rozpoznawczy
 • Co to jest Safona Definicja reprezentująca nurt liryki eolskiej. Ur. na wyspie Lesbos na Morzu Egejskim, córka Kleis iSkamandronymosa, mieszkała wMitylenie na wyspie Lesbos, tu uczyła się muzyki, literaturze
 • Co to jest sonet Definicja w. we Włoszech (Dante, Petrarka), dzieli się na 2 strofy czterowersowe (kwartyny) opowtarzających się rymach: abab abab, potem abba abba, i2 strofy trójwersowe (tercyny) orymach
 • Co to jest sytuacja dialogowa Definicja kwestii, na prowadzenie dyskusji. Specjalny rodzaj s.d. występuje w monodramie, gdy mówi tylko jedna osoba, lecz wtaki sposób, jakby adresat był aktualny
 • Co to jest Spengler Oswald Definicja opis intelektualnej atmosfery Niemiec swych czasów; przedstawił obraz schyłkowego stadium cywilizacji, charakteryzującej się zurbanizowaniem, przeintelektualizowaniem
 • Co to jest scenariusz Definicja utwór lit. przystosowany do potrzeb imożliwości sztuki filmowej, teatralnej, egzemplarz sztuki teatralnej; także adaptacja lit. tekstu niedramatycznego na potrzeby teatru, filmu
 • Co to jest scenopis Definicja reżysera, operatora, oświetleniowca i tym podobne, podstawa do realizacji na planie filmowym ipodczas montażu; scenariusz reżyserski zuwagami roboczymi dotyczącymi realizacji
 • Co to jest scjentyzm Definicja jako następstwo oddziaływania empiryzmu, ewolucjonizmu, pozytywizmu imaterializmu przyrody. Zwolennicy s. postulowali wykorzystywanie metod zprzyrodoznawstwa imatematyki do
 • Co to jest sentymentalizm Definicja stanisławowskiego oświecenia; wylansowany dzięki tytułowi powieści L. Sternea Podróż sentymentalna. J.J. Rousseau Wyznania, Nowa Heloiza, S. Ri-chardsona Pamela kreowały nowy typ
 • Co to jest sfumato Definicja przechodzenie barw od światła do cienia. Metoda malowania charakterystyczna dla malarzy dojrzałego renesansu ipóźniej, na przykład Leonardo da Vinci
 • Co to jest Powęski\. P\. Skarga Piotr, właśc Definicja Wykształcony wAkademii Jagiellońskiej, dał się poznać jako znakomity kaznodzieja przy katedrze Św. Jana wWarszawie izałożyciel wielu kolegiów jezuickich, między innymi wPołocku
 • Co to jest symbolika liczb Definicja dziele lit., również treść albo idea tego, co reprezentuje znak albo zbiór symboli. WKsiędze Mądrości (11,20) czytamy: Aleś Ty wszystko urządził wg miary iliczby, iwagi - formuła
 • Co to jest symbolika zjawisk kosmicznych Definicja filozofii) może dojść do poznania Boga, ma sedno historioznawczy; wkosmosie, który Bóg powołał do istnienia poprzez swe stwórcze Niech się stanie , wszystko jest symbolem, aw nim
 • Co to jest Szekspir, William Shakespeare Definicja kierunki rozwoju nowoż. dramatu. Jest pewne, iż urodził się wmiasteczku Stratford-on-Avon, tam zmarł, aznaczną część życia spędził wLondynie, gdzie był związany zteatrem The Globe
 • Co to jest Strauss Johann syn Definicja jednakże przedtem jego tata Johann st. spopularyzował ten gatunek na dworach wiedeńskich. Twórczość S. obejmuje powyżej 500 pozycji, to są w pierwszej kolejności walce (Nad
 • Co to jest Sofokles Definicja tragedii: Ajas, Antygona, Władca Edyp, Trachinki, Elektra, Filoktet, Edyp wKolonie i spory fragment dramatu satyrowego Tropiciele. Dziedzina utworów S. nawiązywała do mitów
 • Co to jest stylistyczne środki językowe Definicja na przykład instrumentacja głoskowa (eufonia), onomatopeja, rym, rytm; morfologiczne, na przykład słowotwórcze: zdrobnienia, zgrubienia, neologizmy; składniowe, na przykład
 • Co to jest Słomczyński Maciej Definicja między innymi Ulissesa (1969) J. Joycea i Raju utraconego J. Miltona. Autor poczytnych kryminałów publikowanych pod pseudonim Joe Alex iKazimierz Kwaśniewski (między innymi Jesteś
 • Co to jest Starzewska, 2o voto Niewidowska\. M\. Samozwaniec Magdalena, właśc Definicja Popularność przyniósł jej debiut Na ustach grzechu. Powieść zżycia wyższych sfer towarzyskich (1922), parodia Trędowatej H. Mniszkówny. Inne powieści, komedie ifarsy S. to
 • Co to jest Seneka Filozof, Lucius Annaeus Seneca\. Seneka Młodszy zw Definicja posądzony oudział wspisku izmuszony do samobójstwa. Autor między innymi 12 ksiąg dialogów filoz.-moralnych: Rozważania przyrodnicze, Listy do Lucyliusza, Odobrodziejstwach
 • Co to jest Samostrzelnik Stanisław Definicja malarskich wModlitewniku Zygmunta I (1524), Liber genesos Szydłowieckich (1532), Portretu Anny zTęczyńskich Szydłowieckiej, iluminował Ewangeliarz biskupa P. Tomickiego, Mszał
 • Co to jest Schopenhauer Arthur Definicja przeciwstawił pesymizm złączający wswej wykładni definicje cierpienia i życia . Podkreślał znaczenie doświadczenia wewn. człowieka, wktórym jako przeżycie uwidaczniają się
 • Co to jest szkoły artystyczne Definicja Świętego Łukasza; franc. col Nationale Suprieure des Beaux-Arts, zał. wParyżu wkońcu XVIII w.; 2) uczelnie iinstytuty artystyczne ookreślonym programie artystycznym, na przykład
 • Co to jest Schubert Franz Peter Definicja w pierwszej kolejności pieśni do słów znanych pisarzy. Pieśni S. charakteryzuje wybitna symbioza muzyki ztekstem, melodyjność, nowatorstwo harmoniczne iliryzmu. Mają różną budowę
 • Co to jest suprematyzm Definicja futurystów, w trakcie której Malewicz wystawił Czarny kwadrat na białym tle - pierwsze dzieło s. Kluczowym założeniem s. była supremacja odczuwania plastycznego nad
 • Co to jest serial Definicja każdy kolejny odcinek jest kontynuacją poprzedniego (na przykład TV opera mydlana), obejmują nawet kilkaset odcinków; fabuła jest bardzo uproszczona, oparta na prawie zżycia
 • Co to jest Sachs Nelly Definicja 1940 r. pozostawała wSzwecji. Początkowo poświęciła się przekładom utworów lit. szwedz. na jęz. niem. Holocaust Żydów wokresie II wojny światowej zainspirował ją do próby ukazania
 • Co to jest Quoirez\. F\. Sagan Françoise, właśc Definicja Francji. Pierwsza głośna powieść Witaj smutku (1954), zawierająca dobrze zarysowane konflikty uczuciowe iobyczajowe współcz. młodzieży, była ogromnym sukcesem autorki. Następne
 • Co to jest Salinger Jerome David Definicja współczesnej młodzieży amer. przeciwko wszechwładzy pieniądza itechniki, została ona uznana za głos pokolenia . Jest także autorem tomów opowiadań Dziewięć opowiadań (1953
 • Co to jest Aurore de Dudevant\. Sand George, właśc Definicja innymi zA. de Mussetem iF. Chopinem. Wjej bogatej twórczości można wyróżnić trzy okresy. Rozpoczęła od serii powieści lirycznych, poruszających problem socjalnej emancypacji
 • Co to jest Scena Plastyczna KUL Definicja znajoryginalniejszych scen teatru autorskiego. Teatr wpełni plastyczny, podporządkowany nie tekstowi, ale obrazowi. Ciemność, głębia przestrzeni ujawniają obrazy - formy
 • Co to jest Sibelius Jean Definicja wykorzystując przedmioty folkloru i lit. narod., między innymi eposu Kalewala, w pierwszej kolejności muzykę symfoniczną (7 symfonii, poematy symfoniczne, na przykład Saga
 • Co to jest Sandauer Artur Definicja sielanki (1935), w dalszym ciągu kolejno między innymi prace krytycznoliterackie: Poeci trzech pokoleń (1953), Moje odchylenia (1956), Ojedności treści iformy (1957), Stanowiska
 • Co to jest Saramago Jose Definicja zhistorią, zdystansem iswobodą traktujący treści rel. Światową sławę zdobył powieścią Baltazar iBlimunda (1982), wystawioną wmediolańskiej La Scali jako opera w1990
 • Co to jest Sarraute Nathalie Definicja tego nurtu odróżnia ją psychologizm, łączy zaś przekonanie, iż wobec zdobyczy edukacji ifilozofii i rozwoju wielu środków komunikowania się pomiędzy ludźmi powieść współcz. musi
 • Co to jest Sartre Jean Paul Definicja której nie odebrał. Był w pierwszej kolejności filozofem, uważał, iż fenomenologia jest jedyną sposobem pozwalającą na prawdziwe zrozumienie człowieka. Jego kluczowe dzieło
 • Co to jest Strauss Richard Definicja miała wpływ muzyka neoromantyczna reprezentowana w szczególności poprzez F. Liszta, H. Berlioza i R. Wagnera. Właściwością charakterystyczną twórczości S. jest spora ekspresja
 • Co to jest Skoczylas Władysław Definicja się raczej drzeworytem; grafiki wydawał raczej wcyklach, tak zwany tekach: Teka zbójnicka (1920), Stara Warszawa (1930), albo jako pojedyncze prace. Grafiki S. charakteryzuje
 • Co to jest Schulz Bruno Definicja rysunku wgimnazjum) związał zDrohobyczem; zginął zastrzelony wgetcie. Autor dwu cenionych wPolsce iEuropie tomów opowiadań: Sklepy cynamonowe (1934), wktórych Traktat omanekinach
 • Co to jest secesyjna architektura Definicja projektować w pojedynkę ifunkcjonalnie. Zespolono architekturę zmalarstwem, rzeźbą, rzemiosłem artystycznym (aż po zastawę stołową). Najwybitniejsi architekci: Belg H. van de
 • Co to jest Serocki Kazimierz Definicja Jesień (1956). Wtwórczości początkowo interesował się muzyką dodekafoniczną ifolklorem. Na wzór Bartoka iStrawińskiego tworzył muzykę opartą na motywach ludowych (Symfonia pieśni
 • Co to jest Scott Walter Definicja tradycji szkockiej. Dawne ballady ilegendy posłużyły mu jako tworzywo powieści poetyckich oprzeszłości Szkocji, na przykład Pieśń ostatniego minstrela (1805), Pani jeziora (1810
 • Co to jest Seurat Georges-Pierre Definicja technikę pointylistyczną ( dywizjonizm) pracując jednocześnie nad teorią koloru. Problemy światła, jakie impresjoniści rozwiązywali instynktownie używając czystych kolorów
 • Co to jest Shaw George Bernard Definicja angielskiego: dramatu itwórca teatru idei, laureat Nagrody Nobla (1925). Początki jego twórczości to powieści Profesja Castela B. (1886) iSocjalista amator (1887). Wkrótce
 • Co to jest słowa-klucze Definicja przykład wliryce J. Słowackiego, K.I. Gałczyńskiego albo wpoetyce opisowej powieści; wPolsce termin wprowadził do lit. K. Wyka wksiążce Opotrzebie historii literatury (1962
 • Co to jest Seifert Jaroslav Definicja laureat Nagrody Nobla (1984). We wczesnej młodości identyfikował się zruchem komunistycznym, stąd jego literatura proletariacka wtomie Miasto we łzach (1921). Po kilku latach
 • Co to jest semantyka Definicja aprzedmiotami zjawisk, do których się odnoszą. S. wtakim znaczeniu zajmuje się językoznawstwo wstosunku do jęz. naturalnych ilogika wzakresie jęz. sztucznych; 2) wszerszym
 • Co to jest Shelley Percy Bysshe Definicja wrażliwa na wszelakie cierpienia fizyczne imoralne, onadmiernie wybujałej wyobraźni, która znalazła odbicie wżyciu itwórczości, między innymi wwierszach Hymn do piękna myśli
 • Co to jest słownictwo Definicja iterminy dotyczące jakiejś specjalności; wyróżniamy s. abstrakcyjne, konkretne, emocjonalne, gwarowe, żargonowe, specjalne, środowiskowe; publikacja, która ujmuje s., jego
 • Co to jest Stażewski Henryk Definicja Sztuki wWilnie, grup Blok, Praesens. WParyżu należał do ugrupowań Cercle et Carr iAbstraction-Creation, był zaprzyjaźniony zP. Mondrianim. Z W. Strzemińskim współtworzył, zdarów
 • Co to jest Simon Claude Definicja Eksperyment lit., zktórym się identyfikował, nie był dla niego celem samym wsobie, ale środkiem do ustalenia człowieka na tle mechanizmów hist. Najpierw drogi twórczej pozostawał
 • Co to jest sofiści Definicja terenie Grecji; przygotowywali młodzież do życia publicznego, nauczając retoryki, polityki, literatury, filozofii, etyki; głosili relatywizm ludzkiego poznania, zajmowali się
 • Co to jest spójnik Definicja współrzędnym (na przykład Zosia iKasia chodzą do biblioteki) albo wzdaniu złożonym wstosunku współrzędnym albo podrzędnym; nie rządzą także formami przypadków. W najwyższym
 • Co to jest Sisley Alfred Definicja wyczuciem konstrukcji kompozycji obrazu. Na jego twórczość wpływ mieli barbizończycy i XVIII-wieczni pejzażyści holenderscy; od Corota nauczył się rozumienia konstrukcji. Pod
 • Co to jest składnia Definicja jako funkcja wyrazu wzdaniu; układ zdania, jego budowa, nieprawidłowe jest łączenie czasowników oróżnej składni, na przykład poznał izachwycił się piękną dziewczyną (zam. poznał
 • Co to jest sonata Definicja Pierwsze s. pojawiły się wXVI w., lecz właściwy postęp nastąpił wokresie klasycyzmu. Jedna zpodstawowych form wmuzyce XVIII iXIX w. (W.A. Mozart, J. Haydn, L. van Beethoven
 • Co to jest skrzydlate słowa Definicja na przykład wżyciu uczniów (prawdziwych przyjaciół poznaje się wbiedzie), polityków (od śmieszności do wzniosłości jest tylko jeden krok, Napoleon); chętnie posługują się nimi
 • Co to jest słowotwórstwo Definicja opierając się na już istniejących, tworzeniem wyrazów, określaniem ich znaczeń, badaniem wzajemnych stosunku pomiędzy wyrazami; również analizą słowotwórczą wyrazów pojedynczych
 • Co to jest strofa stanisławowska Definicja a, 8b. Na przykład W tej świątyni niezmiennie mają / Pokój zprzyjaźnią przymierze, / Twarz, serce, usta tu się zgadzają, / Nikt na się maski nie bierze (S. Trembecki, Na dom nowy
 • Co to jest Sławiński Janusz Definicja iPolskiej Akademii Nauk; autor wielu monografii polonistycznych, między innymi Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej (1965), Liryka polska. Interpretacje (1960
 • Co to jest socjologia literatury Definicja wktórej ona powstaje, reprezentuje pokolenie, środowisko, jego styl wypowiedzi, publiczność lit. ze wszystkimi obiegami, na przykład literatury popularnej
 • Co to jest socrealizm Definicja twórczość artystyczną propagandzie partii komunistycznej, tak zwany zapotrzebowanie na lit. proletariacką, robotniczo-chłopską, rewolucyjną, odzwierciedlającą losy robotników
 • Co to jest Spinoza Baruch Definicja wyłożeniem doktryny zbawienia człowieka poprzez poznanie Boga. Dwie pierwsze księgi traktują oBogu io naturze ludzkiej, S. ustala wnich Boga jako substancję składającą się
 • Co to jest song Definicja charakterem do jazzu. S. wprowadzony do teatru poprzez B. Brechta zawierał ostrą krytykę socjalną, stanowił rodzaj intermedium ikomentarza autorskiego. Współcześnie rozwinął się
 • Co to jest Sosnowski Andrzej Definicja W1992 r. dostał nagrodę im. K. Iłłakowiczówny iNagrodę Młodych miesięcznika poezja za tomik Życie na Korei. Za tomik poetycki Sezon na Helu dostał nagrodę kluczową wkonkursie
 • Co to jest Stevenson Robert Louis Definicja Wtwórczości preferował romantyczną niezwykłość, egzotykę, fantazję isensację. Jego powieści mają dość pobieżnie zarysowane postacie, lecz wzbogaca je zazwyczaj przesłanie moralne
 • Co to jest stajnia Augiasza Definicja zleconych poprzez Eurysteusza Herkulesowi polegała na oczyszczeniu zaniedbanej od lat sp. akcyjna Herkules wykonał polecenie wciągu jednej doby przepuszczając poprzez stajnię
 • Co to jest Stasiuk Andrzej Definicja na siebie uwagę już nieco wcześniejszym zbiorem opowiadań Mury Hebronu (wyd. 1992, przedtem istniał wtzw. drugim obiegu), atakże tomikiem poetyckim Wiersze miłosne inie (1994
 • Co to jest Staszic Stanisław Definicja Autor dzieł krytykujących strukturę społ.-polit. Rzeczypospolitej Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego (1787) iPrzestrogi dla Polski (1790). Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od
 • Co to jest Stowarzyszenie Kultury Europejskiej Definicja pozarządowa organizacja międzynarodowa utworzona wWenecji (1950) łącząca artystów wszystkich dziedzin edukacji, literatury isztuki celem zamiany myśli idorobku
 • Co to jest Marek Chmura\. Stroiński Zdzisław, pseud Definicja Uniwersytetu Warszawskiego, żołnierz AK, aresztowany w1943 w trakcie składania wieńca pod pomnikiem M. Kopernika, poległ wpowstaniu warszawskim wraz z T. Gajcym. Związany zgrupą
 • Co to jest synekdocha Definicja na oznaczenie części, l. pojedynczej zamiast mnogiej, rodzaju zamiast gatunku, materiału wmiejsce wykonanego zeń przedmiotu, na przykład: Do walizki spakowała tylko bawełnę. Inna
 • Co to jest Paweł Hostowiec\. Stempowski Jerzy, pseud Definicja twórczość zwyczuwalnym rysem kresowo-wschodnim cechuje głęboka kultura, erudycja idyscyplina intelektualna. Przed wojną wydał dwa znaczne szkice - Pan Jowialski ijego spadkobiercy
 • Co to jest Henri Beyle\. Stendhal, właśc Definicja ojczyzną zwyboru były Włochy. Pierwszą pozycją mającą pewne znaczenie wjego dorobku twórczym było studium psychol. Omiłości (1822). W dalszym ciągu wydał pamflet Racine iSzekspir
 • Co to jest stereotyp Definicja wsposób uproszczony, utarty, zbanalizowany. S. jako składnik języka aktualny jest wkulturze popularnej, niskoartystycznej , pozbawionej indywidualności, niepowtarzalności
 • Co to jest stoicyzm Definicja cyników za jedyne dobro uważał cnotę rozumianą jako życie właściwe zzasadami rozumu, przezwyciężenie stanów emocjonalnych inamiętności (gr. apatheia), będących źródłem zła
 • Co to jest Sygietyński Tadeusz Definicja światowej wraz zżoną Mirą Zimińską założył Zespół Pieśni iTańca Mazowsze . Twórczość S. to w pierwszej kolejności opracowania pieśni itańców ludowych dla Mazowsza , aponadto
 • Co to jest STS, Studencki Teatr Satyryków Definicja zprzemianami w Październikowej Polsce. Do artystów STS-u należeli między innymi A. Osiecka (Okularnicy), A. Jarecki (Eurydyki), S. Tym, A. Drawicz, J.T.Stanisławski, J. Abramow, J
 • Co to jest Styczeń Janusz Definicja twórczość to w pierwszej kolejności literatura, którą wydał wtomach Kontury (1966), Lustro - sofista (1969), Boski paragraf (1971), Ten najżarliwszy seans spirytystyczny (1975
 • Co to jest styl Definicja kryterium funkcjonalności rozróżniamy s.: indywidualny albo typowy, zwięzły albo rozwlekły, kancelaryjny albo kolokwialny, jasny albo zagmatwany, komunikatywny, publicystyczny
 • Co to jest Supervielle Jules Definicja charakterami ludzi regularnie był tworzywem jego twórczości łączącej fantastykę zracjonalizmem. Debiutował jako pisarz zbiorem Mgły przeszłości (1900), który, podobnie jak cztery
 • Co to jest surrealizm Definicja plastyczne ifilm. Zakładał wyzwolenie artysty zkonwencji sztuki, pełną swobodę wyrażania inieograniczonej wyobraźni, niekontrolowanej podświadomości, wyrażanie treści psychicznych
 • Co to jest sucha igła Definicja których brzegu pozostają drobinki metalu; po nałożeniu farby daje to sukces miękkiej kreski owyrazistej czerni; s.i. daje sposobność uzyskania kreski od b. delikatnej, cieniutkiej
 • Co to jest Swift Jonathan Definicja anglikańskiego. Autor między innymi: Dziennika do Stelli (1766), ukochanej poety, rodzaju intymnego dziennika ocharakterze autobiograficznym, Opowieści obalii (1704), Bitwy
 • Co to jest Szewczenko Taras Definicja S. Goszczyński, A. Malczewski), wyrosłej zbogatej tradycji narodowego folkloru, opisującej egzotykę pejzażu Ukrainy, poszukującej naturalności, pierwotności, zafascynowanej
 • Co to jest synkretyzm Definicja eklektyzm) całość; 2) wsztuce: zdarzenie nierozłącznego występowania przedmiotów tańca, słowa, muzyki, obrazu, na przykład wsztuce społ. pierwotnych, wrytuale, wsztuce dziecka
 • Co to jest synonim Definicja wyróżniamy: s. semantyczny, znaczeniowy, na przykład zamieć, zadymka, zawieja; opłata, honorarium, pensja; s. stylistyczny, na przykład rubież, granica, strumień, ruczaj; mąż
 • Co to jest systemy wersyfikacyjne Definicja wypowiedź wwiersz. Mówimy os.w. numerycznym, kiedy wszystkie przedmioty wwierszu dają się policzyć: akcenty, sylaby, rymy, wersy, strofy, albo os.w. nienumerycznym, wktórym
 • Co to jest sytuacja liryczna Definicja stosunki ze światem, status wewn.; typem s.l. jest wyznanie - bywa elementem tworzącym gat. liryczny, na przykład alba, może występować wpołączeniu zelementami s. narracyjnej, na
 • Co to jest Szałamow Warłam Definicja powieści Trzy zgonu doktora Austino, Czwarta Wołogda; literaturze Krzesiwo, Szelest liści, Droga ilos, Moskiewskie obłoki, Pkt. widzenia. WEuropie rozgłos przyniosły mu krótkie
 • Co to jest Szapocznikow Alina Definicja przebywała wParyżu, skąd w1951 wróciła do Polski. Próbowała włączyć się wnurt ówczesnej sztuki, aposzukując własnej drogi twórczej wkońcu latach 50. zaczęła tworzyć abstrakcyjne
 • Co to jest Szczepański Jan Józef Definicja Polskich (1981-83), prezes honorowy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członek Zarządu PEN Clubu; laureat Fundacji Herdera iJurzykowskiego. Wydał między innymi: powieść Polska
 • Co to jest szekspiryzm Definicja preromantyzmu, azwł. romantyzmu, inspirując artystów dramatu do wykorzystywania na różne metody założeń teatru elżbietańskiego, motywów tematycznych, kreacji bohaterów scenicznych
 • Co to jest szkic krytyczny Definicja pewien konkretny temat, wyróżniony wtytule, na przykład Onarodzinach europejskiego dramatu iteatru (sz.k. oHamlecie Szekspira), mającego ambicje erudycyjne isyntetyczne
 • Co to jest Szołochow Michaił Definicja laureat Nagrody Nobla (1965). Twórczość Sz. stanowi kontynuację epiki klasycznego realizmu ubiegłego wieku, bezpośrednio w nawiązaniu pod tym względem do dzieł L. Tołstoja. Jej
 • Co to jest Szostakowicz Dymitr Definicja Tworzył raczej utwory orkiestrowe: tradycyjne symfonie (Październikowa, Pierwszomajowa, Leningradzka) i nietypowe: na bas, chór męski iorkiestrę do tekstów E. Jewtuszenki
 • Co to jest sztuka bizantyjska Definicja chrześcijańskiej; zasłynęła do perfekcji doprowadzoną sztuką mozaiki; realizowane zogromnej różności kolorowych kafelków malarstwo ścienne było podporządkowane wizualnej syntezie
 • Co to jest szyk wyrazów Definicja składnią, stylistyką. Rozróżniamy: sz. naturalny (kształtowany dość swobodnie, na przykład wwypowiedzi ustnej wzdaniu: Wtakim razie nie ma innego wyjścia, jak tylko samej wziąć
 • Co to jest Szymanowski Józef Definicja domownik Puław, członek TPN. Wiersze publikował wklasycystycznych Zabawach Przyjemnych iPożytecznych . Autor sielanek, piosenek wstylu sentymentalnym, przekładu wierszem powiastki
 • Co to jest Szymanowski Karol Definicja F. Chopinie. Potem ulega wpływom muzyki neoromantycznej (Wariacje fortepianowe, Sonata fortepianowa, Preludium, II Symfonia, Pieśni miłosne Hafiza iopera Hagith). Na twórczość Sz
 • Co to jest Simon Simonides\. Szymonowic Szymon, pseud Definicja poprzez króla Zygmunta III tytułem Pisarz Regius. Wlatach 1593-1605 organizator Akademii Zamojskiej, biblioteki idrukarni wzałożonym poprzez hetmana Zamościu. Twórczość zaczął w

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Szymonowic Szymon, Pseud. Simon Simonides, Szymanowski Karol, Szymanowski Józef, Szyk Wyrazów, Sztuka Bizantyjska, Szostakowicz Dymitr, Szołochow Michaił co to znaczy.

Słownik Szymonowic Szymon, Pseud. Simon Simonides, Szymanowski pisownia.