Pisownia język polski | słownik na M

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Marszand Co to jest kupowaniem dzieł sztuki, przeważnie bezpośrednio od twórców. M. wystawiają dzieła we własnych galeriach, popularyzują je ipromują, wydają katalogi; tworzą także rynek sztuki, na
 • Co to jest Mimesis Definicja przedstawienie dzięki gestów imimiki; 2) naśladowanie jednej osoby poprzez drugą. 3) Wstarożytnej kulturze śródziemnomorskiej podobizna, wygląd jakiejś osoby albo rzeczy wyrażona
 • Co to jest Henryk Markiewicz Co znaczy UJ, członek PAN. Znawca epoki pozytywizmu iMłodej Polski, w szczególności twórczości Prusa iŻeromskiego. Autor między innymi studium Realizm wtwórczości Bolesława Prusa (1950
 • Co to jest Mecenat Słownik sztuką, sprawowana poprzez protektorów sztuki indywidualnych (fundatorów, miłośników, kolekcjonerów marszandów) albo instytucjonalnych; także finansujących sztukę. Nazwa pochodzi
 • Co to jest Masaccio, właśc. Tommaso di ser Giovan di More Znaczenie odrodzenia; artysta fresków Wygnanie zraju, Grosz czynszowy, Sceny zżycia św. Piotra wkościele Sta Maria del Carmine i Trójcy świętej zkościoła Sta Maria Novella we Florencji
 • Co to jest Mistral Gabriela, właśc. Lucila Godoy y Alcayaga Czym jest oświatowa, dyplomata, laureatka Nagrody Nobla (1945). Wyznawała idee zpogranicza chrystianizmu isocjalizmu. Wjej twórczości pełnej miłości do ludzi iotaczającej natury sporo
 • Co to jest Morrison Toni, właśc. Chloe Anthony Woftword Co oznacza feministka, laureatka Nagrody Nobla (1993). Jej twórczość łączy wątki zaczerpnięte zlegend imitów czarnych ludów zrealiami historycznymi. Życie uzależnionej od białych
 • Co to jest Multimedialność Krzyżówka przykład tekstu lit., animacji komputerowej, nagrań dźwiękowych, sekwencji filmowych, ilustracji graficznych wkonkretnej dziedzinie albo wwielu dziedzinach. Encyklopedia
 • Co to jest Józef Mehoffer Najlepszy zprzedstawicieli Młodej Polski, uczeń J. Matejki (z którym wykonał polichromie do kościoła Mariackiego wKrakowie). Wykładowca wASP wKrakowie iwspółzałożyciel Towarzystwa Twórców
 • Co to jest Młodożeniec Stanisław, pseud. Jan Chmurek Przykłady Czyżewskim, środowiskiem formistów igrupą poetycką futurystów, uczestniczył wwielu ich wystąpieniach lit.-artystycznych, między innymi zB. Jasieńskim założył klub futurystyczny
 • Co to jest Jan Miodek Encyklopedia Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa PAN i Porady J. polskiego. Od 1969 prowadzi cotygodniową rubrykę językową we wrocławskim
 • Co to jest Tadeusz Miciński Jak działa ipublicysta. Wmłodości sporo podróżował. Wlatach 1915-18 przebywał wRosji ina Białorusi jako oficer oświatowy wkorpusie Dowbora-Muśnickiego, został zabity wdrodze powrotnej do
 • Co to jest Spencer Henry Moore Czy, jest jeden znajwybitniejszych współcz. artystów wtej dziedzinie sztuki. Początkowo związany zsurrealistami; wczasie wojny stworzył sporą serię rysunków wstacjach londyńskiego metra
 • Co to jest Narodowa Muzyka Pojęcie uniwersalną ijest zrozumiała wszędzie, z wyjątkiem miejsca ikraju stworzenia - to wróżnych państwach powstawały melodie itańce charakterystyczne dla danego obszaru. Polskie
 • Co to jest Bronisław Maj Wyjaśnienie nauczyciel akademicki UJ. Aktor iscenarzysta krakowskiego teatru KTO (1977-80), członek ekipy poetyckiej Babel (1971-74), pełnił funkcję redaktora naczelnego NaGłosu , wtyg
 • Co to jest Bernardo Morando Opis wsłużbie hetmana J. Zamoyskiego, autor projektu całego zespołu miejskiego Zamościa, swoistego dzieła sztuki wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO
 • Co to jest Wilhelm Mach Informacje Jako uczeń gimnazjum opublikował wiersz Jesień inowelę Dawne zapusty. Jednak sam uważał, iż jego debiut stanowiły utwory ogłoszone po 1945 r. - wiersz Tobie dalekiej (1945
 • Co to jest Wsiewołod Meyerhold Co to jest wychowanek Stanisławskiego, jeden zwielkich reformatorów teatru. M. odszedł od realizmu, reżyserował na wielu scenach: wMoskwie, Petersburgu, na południu Rosji. Zorganizował swoje
 • Co to jest Józef Mackiewicz Definicja publicysta. Pisał książki niezwykłe, niekiedy mroczne, regularnie oprzypadkowej kompozycji, lecz wielkiej sile wyrazu. Zagorzały przeciwnik komunizmu, żył na emigracji poprzez
 • Co to jest Ferenc Molnar Co znaczy idramatów, publicysta itłumacz. Główną część jego twórczości stanowią dramaty obyczajowe, trafnie ukazujące życie węg. mieszczaństwa. Międzynarodową popularność zawdzięczają one
 • Co to jest Polska Młoda Słownik itwórczości artyst. od 1890 do 1918, termin wprowadzony poprzez A. Górskiego wtytule cyklu programowych artykułów opublikowanych wkrakowskim Życiu (1898), bywa stosowany wymiennie
 • Co to jest Thomas More Znaczenie prawnik, mąż stanu; dla lit. spore znaczenie miała jego biografia Ryszarda III, która stała się źródłem tragedii Szekspira Ryszard III. Dziełem życia M. stała się Książeczka
 • Co to jest Musical Czym jest muzycznego, którego kluczowym elementem strukturalnym jest muzyka i taniec ipiosenka powiązane zakcją ibudujące sytuacje dramatyczne. Współcz. anglo- -amer. odmiana operetki. W
 • Co to jest Meistersingerzy Co oznacza iautorzy tekstów działający XIV-XVI w., propagowali poezję dydaktyczno-rel., potem także świecką; śpiewali wg surowych kanonów poetyckich imuzycznych (między innymi obowiązywał
 • Co to jest Liryczny Monolog Krzyżówka wewnętrzne imyśli podmiotu lirycznego, umiejscowiona wokreślonej sytuacji lirycznej, prezentująca subiektywny relacja do świata. Dominantą znaczeniową m.l. jest ja mówiące
 • Co to jest Strofa Mickiewiczowska Najlepszy wersy pierwszy itrzeci zbudowane są zdwóch 7-zgłoskowych odcinków, powiązanych wewnętrznie rymem średniówkowym, wersy drugi iczwarty mają postać 10-zgłoskowców ipowiązane są rymem
 • Co to jest Renata Maria Mayenowa Przykłady UW (od 1954) iInstytutu Badań Literackich PAN, którego była współorganizatorką. Interesowała się problematyką jęz. artystycznego inauką owierszu (O sztuce pisania wierszy, 1964
 • Co to jest Gustaw Morcinek Encyklopedia nowel Serce za tamą (1929) ipowieść poetycka zdziejów Śląska Wyrąbany chodnik (1931) przyniosły autorowi uznanie. Powracającym tematem twórczości M. jest życie Śląska, wtym ciężka
 • Co to jest Stanisław Moniuszko Jak działa wybitnego przedstawiciela stylu narod. wmuzyce pol. iojca opery narod. Charakter narod. uwidoczniony jest raczej wpieśniach (powyżej 300 pieśni), między innymi Prząśniczka, Pieśń
 • Co to jest Hieronim Ludwik Morstin Czy, jest zwybitnych przedstawicieli neoklasycyzmu. Ukochał sztukę ifilozofię starożytną, czemu dał słowo wswojej twórczości. Inicjalne utwory to między innymi liryka Pieśni (1907), dramat
 • Co to jest Manifest Pojęcie na przykład do narodu), ogłoszenie programu albo deklaracja publiczna (na przykład m. uwłaszczeniowy); 2) wsztuce - program działania, publiczna deklaracja ekipy: lit
 • Co to jest Meissner Janusz, pseud. Porucznik Herbert Wyjaśnienie lotnik wojskowy. Wl. 1942-44 wAnglii kierownik Polskiego Radia, autor wielu słuchowisk ikorespondent lotniczy, 1944-46 oficer RAF-u wczynnej służbie, od 1946 wPolsce. Po powrocie
 • Co to jest Medytacje Opis prozatorski późnego średniowiecza: rozważania ocierpieniach Jezusa Chrystusa w trakcie Drogi Krzyżowej imęczeństwa - pasja; powiązane również ztypem pobożności franciszkańskiej
 • Co to jest Adam Mickiewicz Informacje Norwida geniusz narodowej wyobraźni ; biografię itwórczość lit. poety można podzielić na fazy: dzieciństwo imłodość na Litwie (1798-1824), pobyt wRosji (1824-29), podróże po
 • Co to jest Media Mass Co to jest przykład radio, prasa, TV, kino, masowe nakłady książek, internet, ostatnio także reklama. Masowy charakter komunikowania, szeroki zasięg rozpowszechnienia jednolitych treści mają
 • Co to jest Malarstwo Definicja grafiki, rysunku tematyka sztuk plastycznych, która wdwuwymiarowych dziełach - obrazach posługuje się linią ibarwą, określającymi formę, kompozycję, kolor, modelunek, światłocień
 • Co to jest Bronisław Malinowski Co znaczy zgłównych przedstawicieli funkcjonalizmu wantropologii społ. Wl. 1914-18 prowadził na Nowej Gwinei badania, które przyniosły mu sławę iprzyczyniły się do rozwoju światowej
 • Co to jest Minuskuła Słownik mała litera alfabetu; pismo minuskułowe - tekstowe. Zobacz także majuskuła
 • Co to jest Czesław Miłosz Znaczenie tłumacz, historyk lit.; laureat Nagrody Nobla (1980); wmiędzywojniu współtwórca ekipy poetyckiej Żagary. Studiował wWilnie na Uniwersytecie Stefana Batorego (1931-34); wWarszawie
 • Co to jest Robert Musil Czym jest zainteresowań autora leżały problemy etyczne człowieka ikryzys kultury europ., wszystko to znalazło odbicie wmistrzowskiej prozie M. Debiutował powieścią Niepokoje wychowanka
 • Co to jest Świata Mitologia Co oznacza wierzenia głęboko tkwiące wświadomości społ. ludów różnych kultur; spełniały funkcję poznawczą iobjaśniającą świat; dotyczyły problematyki uniwersalnej iróżnych obszarów
 • Co to jest Eugenio Montale Krzyżówka czołowy przedstawiciel literaturze hermetycznej, tłumacz, polityk, laureat Nagrody Nobla (1975). Jego twórczość poetycka została wydana wkilku zbiorach kunsztownej liryki
 • Co to jest Metrum Najlepszy antycznej najmniejsza rytmiczna jednostka miary wierszowej powtarzająca się wwersie, licząca przeważnie od 5 do 8 wersów; ogólna zasada wierszowania, we współczesnej literaturze
 • Co to jest Amadeo Modigliani Przykłady 1906 r. do zgonu wParyżu, związany zmiędzynarodową bohemą artystyczną (nazwaną potem Ecole de Paris). Pod wpływem C. Brăncuşiego zajmował się rzeźbieniem inspirowanych sztuką
 • Co to jest Antoni Malczewski Encyklopedia Liceum Krzemienieckiego, wmłodości wojskowy, potem podróżował po Niemczech, Francji, Anglii, Włoszech, Szwajcarii towarzysząc F. Lubomirskiej, zktórą łączyło go głębokie uczucie
 • Co to jest Harry Martinson Jak działa zprzedstawicieli tak zwany literatury proletariackiej, laureat Nagrody Nobla (1974). Należał do Fem Unga - ekipy lit., która skupiała artystów głoszących konieczność buntu przeciw
 • Co to jest Meiningeńczycy Czy, jest poprzez księcia Jerzego II Sachsen-Meiningen w1860 r. Książę sam kierował teatrem ibył autorem wielu inscenizacji iprojektów scenograficznych. L. Chronegk był reżyserem
 • Co to jest Literacka Monografia Pojęcie twórczości jednego pisarza albo wybranego zjawiska, na przykład utworu, gatunku lit., suma wiedzy oprzedmiocie. Artystą pol. m.l. jest A. Małecki, autor monografii Juliusz
 • Co to jest Piotr Michałowski Wyjaśnienie ieurop. romantyzmu. Pełnił sporo funkcji publicznych, między innymi zajmował się modernizacją hutnictwa, przed powstaniem listopadowym kierował produkcją broni iamunicji. Rysował
 • Co to jest Molier, właśc. Jean Baptiste Poquelin Opis franc., dyrektor teatru, aktor. Początki jego twórczości to przeróbki starych fars albo włoskich komedii dellarte na potrzeby zespołu wędrownego teatru, do którego należał
 • Co to jest Materializm Informacje jedynym tworzywem rzeczywistości jest materia, substancja mająca wymiary tymczasowe i przestrzenne, które podlegają zmysłowej percepcji. Z m. powiązane są w ontologii (nauce o
 • Co to jest Nagib Nadżib Mahfuz Co to jest Nagrody Nobla (1988). Twórczość tego autora jest głęboko osadzona wrealiach jego państwie, regularnie zwraca się wniej ku przeszłości, aby lepiej naświetlić czasy obecne
 • Co to jest Giambattista Marino Definicja przedstawicieli baroku, artysta wykwintnego, kunsztownego stylu określanego od jego nazwiska mianem marinizmu. Pisał sonety, kancony, madrygały iidylle; twórczość zgromadzona jest
 • Co to jest François Mauriac Co znaczy nurtu katolickiego, członek Akademii Francuskiej, laureat Nagrody Nobla (1952). Jego bogata twórczość obejmuje lirykę, powieści, dramaty ieseje; kluczowym motywem rozpatrywanym
 • Co to jest Manuskrypt Słownik rękopis, tekst ręczny: 1) stare pisma, księgi, pisane ręcznie wskryptoriach; 2) tekst przydzielony do składu drukarskiego (wg W. Kopalińskiego
 • Co to jest Helena Mniszkówna Znaczenie Prowadziła działalność społ. wśrodowisku ziemiańskim, uprawiając równocześnie twórczość beletrystyczną. Powieści zżycia wyższych sfer jej autorstwa były bardzo popularne wmało
 • Co to jest Amadeus Wolfgang Mozart Czym jest znajwybitniejszych klasyków wiedeńskich, genialny, obdarzony absolutnym słuchem, oogromnym dorobku twórczym. Uznany za cudowne dziecko , koncertował od najmłodszych lat. Pierwsze
 • Co to jest De Alfred Musset Co oznacza pierwszy zestaw poematów Opowieści hiszpańskie iwłoskie (1830) zaskoczył współcz. czytelników oryginalnymi cechami romantycznej literaturze, na przykład egzotyką, motywem
 • Co to jest Madrygał Krzyżówka świecka forma muzyki wokalnej występująca wokresie renesansu iwczesnego baroku we Włoszech; potem jako forma lit., krótki utwór zazwyczaj otematyce miłosnej
 • Co to jest Makaronizmy Najlepszy wkomponowana wtekst mówiony albo pisany wjęz. ojczystym, również sposób mówienia albo pisania opierający na szczególnie mocnym nasyceniu słownictwa wypowiedzi barbaryzmami
 • Co to jest Lucy Montgomery Przykłady ipisząca na Wyspie Księcia Edwarda, zzawodu nauczycielka, autorka cenionych na całym świecie powieści dla młodzieży, pośród których wielki efekt odniosła Ania zZielonego Wzgórza
 • Co to jest Kornel Makuszyński Encyklopedia felietonista, autor książek dla dzieci imłodzieży, recenzent lit. iteatralny. Debiut poetycki to zestaw wierszy Połów gwiazd (1908), z kolei powodzenie przyniosły autorowi nowele
 • Co to jest Gustav Mahler Jak działa sicleu, którego znaczenie dopiero dzisiaj wpełni sobie uświadamiamy, przedstawiciel wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej iekspresjonizmu, ogromny prekursor przemian wmuzyce współcz
 • Co to jest Alberto Moravia Czy, jest lit., prezes międzynarodowego PEN Clubu (1959-62). Powieści M.: Obojętni (1929), Rzymianka (1947), Miłość małżeńska (1949), Konformista (1951), Pogarda (1954), Matka icórka (1957
 • Co to jest Moralitet Pojęcie dramatyczny ocharakterze dydaktyczno-alegorycznym, obrazujący na przykład walkę dobra ze złem oduszę człowieka. Personifikacjami dobra izła były Cnota, Wiara, Pycha, Grzech
 • Co to jest Małgorzata Musierowicz Wyjaśnienie nastolatków , ilustratorka książek. Siostra S.Barańczaka. Debiutowała powieścią Małomówny irodzina (1975), od tego momentu powstają następne powieści adresowane do dziewcząt
 • Co to jest Joan Miró Opis brał udział w okolicy S. Dalego wpierwszej wystawie surrealistów wParyżu w1925. Łączył przedmioty surrealizmu zabstrakcją liryczną ielementami sztuki prymitywnej i sztuki
 • Co to jest Międzysłowie Informacje koncepcji jęz. poetyckiego Awangardy Krakowskiej, wprowadzona poprzez poetę J. Przybosia, który określił jej sedno jako zjawiska znaczeniowe charakterystyczne dla literaturze
 • Co to jest Marek Aureliusz, Marcus Aurelius Antoninus Co to jest stoik, obrońca Rzymian przed naporem germańskim, pilny czytelnik nauk Epikteta iautor jednej ogromnej książki Rozmyślań. To nie ujęte wścisły mechanizm notatki-wyznania, pamiętnik
 • Co to jest Myron Definicja brązowego, pierwszy przedstawił postać ludzką wruchu; autor biegacza Ladaso wOlimpii, Dyskobola (zachowała się kopia rzym.), Ateny zMarsjaszem iekspresyjnych wizerunków zwierząt
 • Co to jest MChAT, Moskiewski Teatr Artystyczny Co znaczy zinicjatywy K. Stanisławskiego iW. Niemirowicza-Danczenki teatr, wktórym rozpoczęła się ogromna reforma teatru rosyjskiego. Stanisławski przeciwstawiał się sztucznej, patetycznej
 • Co to jest Stuart John Mill Słownik iekonomista związany zmyślą D.Humea iz XVIII w. empiryzmem, artysta angielskiej odmiany pozytywizmu. Istotnym ustaleniem M. wdziedzinie logiki była metodologia iteoria indukcji
 • Co to jest Claudio Monteverdi Znaczenie iinstrumentalista na dworze Gonzagów wMantui, potem przy bazylice Św. Marka wWenecji. Kluczowy uczestnik przemian weurop. muzyce dramatycznej XVI iXVII w. Wprzedmowie do V Księgi
 • Co to jest Muzyka Czym jest dźwięk organizowany wczasie. Źródłem dźwięku mogą być instrumenty, głos ludzki, urządzenia elektroakustyczne. Utwór muzyczny wynika zzależności iwspółistnienia rytmu, melodii
 • Co to jest Wewnętrzny Monolog Co oznacza epickim stanowiący przytoczenie myśli iprzeżyć bohatera, utrzymany w mowie niezależnej bądź mowie z pozoru zależnej. M.w. obrazuje sposób postrzegania świata poprzez bohatera
 • Co to jest Maska Krzyżówka oczy mająca kształt twarzy, głowy, postaci - ludzkiej, zwierzęcej albo fantastycznej. Jej początków należy szukać wprehistorii (rysunki naskalne człowieka zgłową zwierzęcia
 • Co to jest Mahomet, Muhammad ibn Abd Allah Najlepszy pochodził zplemienia Kurajszytów. W40 roku życia, odwołując się do częstych wizji proroczych, rozpoczął głosić zasady nowej religii, której reguły opisane zostały wświętej księdze
 • Co to jest Modrzejewska Helena, właśc. Jadwiga H. Misel Przykłady początkowo wzespołach teatralnych wGalicji, od 1865 r. wKrakowie, od 1869 r. wWarszawie. W1876 r. zmężem K. Chłapowskim wyjechała do Stanów Zjednoczonych, zamieszkała wKalifornii
 • Co to jest Morfem Encyklopedia niepodzielna cząstka wyrazu. Wyróżniamy m. kluczowy - rdzeń, zawierający znaczenie wspólne całej rodziny wyrazów, m. poboczne - formanty słowotwórcze (przedrostek iprzyrostek) i
 • Co to jest Motto Jak działa fragment wiersza umieszczany przed tekstem utworu, związany ztematem albo myślą przewodnią. Wlit. funkcjonowało m. już od starożytności, wpol. klasycyzmie sięgano po nie raczej
 • Co to jest De Guy Maupassant Czy, jest nowelistyki, po sukcesie Baryłeczki (1880) poświęcił się wyłącznie pracy pisarskiej. Przewarzająca część swoich utworów stworzył wlatach 1880-90, wtym około 300 nowel
 • Co to jest Wiesław Myśliwski Pojęcie naczelny kwartalnika Regiony (od 1976), dwutygodnika Sycyna . Debiutował powieścią Nagi sad (1967), przedstawiającą problem awansu kulturowego i trudne stosunki pomiędzy ojcem
 • Co to jest Zbigniew Morsztyn Wyjaśnienie wsłużbie hetmana litewskiego J. Radziwiłła, uczestnik bitwy pod Beresteczkiem (1651). Wczasie wojen szwedzkich wbitwie pod Tyńcem (1656) otrzymał się do niewoli, od 1662 osiadły
 • Co to jest Martin du Gard Roger Opis laureat nagrody Nobla (1937). Nie był związany zżadnym prądem lit., aczkolwiek najpierw twórczości pozostawał pod wpływem L. Tołstoja, R. Rollanda iA. Gidea. Pierwsza ogromna
 • Co to jest Claude Monet Informacje impresjonista. Jego obraz Impresja iwschód słońca (1872) dał nazwę ruchowi. Wnowy sposób kadrował obraz tworząc inną niż do chwili obecnej perspektywę między innymi poprzez
 • Co to jest Mackiewicz Stanisław, pseud. Cat Co to jest iwydawca Słowa (do 1939 r.), premier rządu emigracyjnego, wPolsce od 1956. Autor publicystyki, między innymi Zielone oczy, Europa in flagranti, Kropki nad i(1927), Podręcznik
 • Co to jest Jacek Malczewski Definicja znajwybitniejszych twórców Młodej Polski, uczeń między innymi J. Matejki. Podróżował sporo do Włoch, Monachium, brał udział jako malarz wwyprawie do Azji Mniejszej. Prof. ASP
 • Co to jest Andrzej Jan Morsztyn Co znaczy przedstawiciel baroku. Po wielu latach pracy wdyplomacji w1683 został przed sejmem oskarżony ozdradę, uszedł do Francji, gdzie przyjął nazwisko de Cheauvillain. Ogromna kultura
 • Co to jest Modernizm Słownik nowatorskich wlit. isztuce przełomu XIX iXX w. przeciwstawiających się pozytywistycznemu realizmowi inaturalizmowi, eksponujących wtwórczości indywidualizm, estetyzm, symbolizm
 • Co to jest Natura Martwa Znaczenie tematów wmalarstwie przedstawiający kompozycję elementów, owoców, kwiatów, owoców morza, regularnie również instrumentów, tkanin, trofeów myśliwskich. Może występować samodzielnie
 • Co to jest Mityzacja Czym jest nadawaniu wybranym elementom świata przedstawionego znaczeń sakralnych, upodobnianiu wykreowanej wutworze rzeczywistości do obrazów iwyobrażeń mitycznych, trwale wpisanych wludzką
 • Co to jest Manieryzm Co oznacza sztuki; utworzony wlatach 20. XX w. dla ustalenia późnorenesansowej sztuki wł., około1520-1600 r., która kontynuowała tradycję grand manner. Styl objawiał się między innymi
 • Co to jest Monolog Krzyżówka zachowująca ciągłość, samodzielność ijednolitość znaczeniową. Występuje we wszystkich rodzajach lit. i codziennej praktyce językowej. Zuwagi na treść, adresata, okoliczności
 • Co to jest Leszek Mądzik Najlepszy iscenograf, artysta Sceny Plastycznej KUL. Wszystkie spektakle M. są wpełni autorskie (Ecce Homo, 1970; Narodzenia, 1971; Wieczerza, 1972; Włókna, 1973; Pętanie, 1986; Wrota, 1989
 • Co to jest Bolesław Miciński Przykłady 1939 na emigracji we Francji; debiutował jako 17-letni uczeń gimnazjum artykułem Mitologia wświetle mitów ipoematem Achilleis w Kwadrydze (1929). Wpływ na jego życie wywarli tata
 • Co to jest Etniczna Muzyka Encyklopedia ze zwyczajami, obrzędami, rytuałem, charakterystyczna dla ustalonych grup etnicznych, na przykład oryginalne nagrania Nigeryjczyków, Aborygenów, Eskimosów, Kurpiów i tym podobne
 • Co to jest Malarstwo Metafizyczne Jak działa powstały około 1910, zainicjowany poprzez G. de Chirico przeciwstawiający się założeniom kubizmu i futuryzmu. Właściwością charakterystyczną m.m. jest tajemniczość, groza
 • Co to jest Maniera Czy, jest stylu, powtarzanie wzorów czy chwytów artstycznych własnych albo cudzych; 2) wsztukach plastycznych sposób tworzenia charakterystyczny dla stylu (epoki), kierunku, indywidualnego
 • Co to jest Mazdaizm Pojęcie fundamentem był kult najwyższego zbóstw Ahura-Mazdy (Ormuzda), mądrości absolutnej, boga dobra iświatła walczącego przy użyciu dobrych duchów (ameszaspentów) zbogiem zła
 • Co to jest Modest Musorgski Wyjaśnienie kompozycje to w pierwszej kolejności opery: Borys Godunow iChowańszczyzna, pieśni do własnych tekstów: Zizby dziecięcej i Pieśni itańce zgonu, Ballada opchle, aponadto liczne
 • Co to jest Czartoryskich Muzeum Opis rodzinę Czartoryskich od poł. XVIII w. do 1831 r. wDomku Gotyckim iŚwiątyni Sybilli w Puławach; po stworzeniu listopadowym władze ros. skonfiskowały znaczącą część zbiorów
 • Co to jest Majuskuła Informacje ogromna litera alfabetu gr. irzym. (drukowana - wersalik, kapituła); pismo majuskułowe - wersalikowe. Zobacz także minuskuła
 • Co to jest Osip Mandelsztam Co to jest pochodzenia żyd., jeden ztwórców akmeizmu iautor manifestu tego kierunku pt. Świt akmeizmu (1913), więzień izesłaniec, ofiara mechanizmu totalitarnego. Jego twórczość podlegała
 • Co to jest Monodram Definicja bohaterem; utwór sceniczny realizowany poprzez jednego aktora. M.ma charakter monologu; może także mieć ukrytą strukturę dialogową, gdy bohater traktuje jak partnera nieobecną na
 • Co to jest Tablicowe Malarstwo Co znaczy nazwa obrazów malowanych na desce, szczególnie odnosi się do malarstwa ołtarzowego i średniowiecznych obrazów sakralnych
 • Co to jest Dominik Merlini Słownik Augusta Poniatowskiego, autor projektu przebudowy Zamku Królewskiego iletniej rezydencji wŁazienkach, inicjator klasycznej prostoty iumiaru. Nadany komnatom kształt charakteryzuje
 • Co to jest Maurice Maeterlinck Znaczenie językiem franc., artysta dramatu symbolicznego, członek Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauk Literatury iSztuk Pięknych, laureat Nagrody Nobla (1911). Na jego debiut w1889 r
 • Co to jest Ignacy Matuszewski Czym jest popularyzatorem literatury modernistycznej wkierowanym poprzez siebie Tygodniku Ilustrowanym (1898-1907), brał udział wopracowaniu Encyklopedii powszechnej Orgelbranda iWielkiej
 • Co to jest Mesjanizm Co oznacza własnego narodu, wybranego poprzez Boga do wypełnienia zbawczej misji, oczekiwanie na przyjście Mesjasza, zbawcę ludzkości, pomazańca ludzkiego . Klasyczną metodą jest m
 • Co to jest Metonimia Krzyżówka na zastępowaniu nazwy określonego zjawiska, sytuacji, przedmiotu, definicje nazwą innego, na przykład uczeń informuje: Uczęszczam do XIII-tki, zamiast: Uczęszczam do XIII liceum
 • Co to jest Władimir Majakowski Najlepszy reprezentant ruchu futurystów, założyciel ekipy lit. LEF, redaktor czasopisma otym tytule. Wtragedii Włodzimierz Majakowski (1913) łączył poetykę futuryzmu zelementami
 • Co to jest Edvard Munch Przykłady Uczestnik międzynarodowej cyganerii przełomu wieków, przyjaźnił się z A. Strindbergiem, S. Przybyszewskim, wystawiał prace wgalerii Art Nouveau ina Salonie Niezależnych wParyżu
 • Co to jest Miedzioryt Encyklopedia suchych technik graficznych. Rylcem graweruje się rysunki wwypolerowanej płycie zblachy miedzianej, płytę powleka się farbą iwyciera, tak by farba została tylko wwyżłobionych
 • Co to jest Bakchantki Menady Jak działa Dionizosowi, pieśnią, muzyką itańcem sławiące jego potęgę. Ogarnięte ekstatycznym szałem, symbolizowały przebudzenie się pierwotnych instynktów, wszystkich natrafionych namawiały
 • Co to jest Zależna Mowa Czy, jest czyjejś wypowiedzi dzięki zdania podrzędnego poprzedzonego spójnikiem, na przykład Ona powiedziała mi, iż ceni sobie dobre książki; zaimkiem pytającym, na przykład Ona zapytała
 • Co to jest Marinizm Pojęcie nazwiska wł. Poety G. Marino; literatura światowych rozkoszy , zmysłowej miłości, nowej techniki środków wyrazu wopisie urody życia, poszerzającej skalę poetyckiej wrażliwości
 • Co to jest Metafora Wyjaśnienie środek ekspresji jęz., ułatwiający wyrażenie myśli, doznań, uczuć. 1) Wtradycji językoznawczej najstarsza inajważniejsza zfigur stylistycznych, zwrot, wyrażenie albo wyrazy
 • Co to jest Artur Międzyrzecki Opis krytyk, tłumacz; mąż poetki J. Hartwig. Wczasie wojny uczestniczył między innymi wbitwie pod Monte Cassino, na emigracji wParyżu przebywał wlatach 1946-49, do Polski powrócił
 • Co to jest Literackie Muzeum Informacje eksponujące dokumenty ipamiątki lit. (rękopisy, druki, ikonografię, elementy osobistego użytku pisarzy i ich pamiętniki). Odznacza się dwa typy m.: ogólne ibiograficzne, powiązane
 • Co to jest Igor Mitoraj Co to jest zachodzie Europy, zwł. we Włoszech, mieszka wPietrasanta koło Carrary. Rzeźbi wkarraryjskim marmurze iw brązie. Prace inspirowane klasyczną rzeźbą grecką przedstawiające postacie
 • Co to jest Mahabharata Definicja sanskrytem w18 księgach, liczący około 100 tys. dwuwierszy. Przypisywany wieszczowi Wjasie, jest najprawdopodobniej dziełem wielu pokoleń; powstawał od około IV w. przed naszą erą
 • Co to jest Meander Co znaczy Mniejszej; 2) wsztuce ornament ciągły ozałamującej się wielokrotnie ipowtarzalnie widentyczny sposób, pod kątem prostym linii. Użytkowany wstarożytnej sztuce gr., potem wsztuce
 • Co to jest Kazimierz Malewicz Słownik pochodzenia, uczestnik awangardowego ruchu artystycznego wRosji najpierw wieku, zainteresowany kubizmem i futuryzmem, anastępnie abstrakcją geometryczną. W1915 r. stworzył teorię
 • Co to jest Arthur Miller Znaczenie realistyczno-ekspresjonistycznych, krytycznych wobec problemów społ. imoralnych współczesnej Ameryki dramatów ipowieści. Zwrócił na siebie uwagę dramatem społ. Wszyscy moi synowie
 • Co to jest Miniatura Czym jest inicjał iilustracja rękopisów - odmiennie iluminacja. Początki m. sięgają dekoracji staroegipskich irzym. zwojów, upowszechniła się od czasów nadania rękopisowi formy kodeksu
 • Co to jest Mit Co oznacza wrodzaju scenograficznej stosunku zrytualnego mimu odgrywanego w trakcie publicznych uroczystości, wwielu wypadkach zachowanej wobrazach na ścianach świątyń, na wazach
 • Co to jest Manicheizm Krzyżówka stworzony wIII w. poprzez Maniego (Manesa, Manicheusza), Persa zEkbatany, złączający przedmioty chrześcijaństwa, buddyzmu, mazdaizmu ignostycyzmu. Zorganizowany poprzez Maniego
 • Co to jest Minucje Najlepszy kalendarze pisane prozą albo wierszem poprzez artystów lit. sowizdrzalskiej, regularnie oparodystycznym charakterze, na przykład Minucje nowe sowizdrzałowe M. Trztyprztyckiego
 • Co to jest Arkadyjski Mit Przykłady odniesieniu starożytnej Arkadii; ewolucja toposu, wkulturze, lit. isztukach pięknych sięgając do m. odsłania wspólne miejsca ( loci communes) opowieści narracyjnej omitycznej
 • Co to jest Hosmoneusze Machabeusze Encyklopedia zwycięskich walkach zpanującymi Seleucydami (165-140 w. przed naszą erą) ustalił dynastię królów-kapłanów, umocnił kraj isprawował rządy wJudzie (140-37 przed naszą erą
 • Co to jest Słowian Mitologia Jak działa szablonowych iwnoszonych, stapianie ich wjedną kulturę świadomości społ. trwa pośród narodów słowiań. od dawna (do X w.); najczytelniejsze przykłady: wianki puszczane na wodę
 • Co to jest Tommaso Filippo Marinetti Czy, jest nacjonalizmu, anastępnie faszyzmu, piszący także po francusku; zdeklarowany przeciwnik tradycji, gorąco popierał futuryzm, był przekonany omocarstwowości Włoch. Jego twórczość
 • Co to jest Valentine Henry Miller Pojęcie opowiadań, esejów ikorespondencji. Jego twórczość ma charakter autobiograficzny, wyrażał wniej anarchizującą filozofię życiową. M. uważał, iż prawdziwe pisarstwo musi być
 • Co to jest Makrolingwistyka Wyjaśnienie znaczeniach: jako językoznawstwo statystyczne ( językoznawstwo matematyczne) albo jako edukacja kompleksowa wyróżniająca: mikrolingwistykę (amer. szkoła strukturalistyczna
 • Co to jest Włodzimierz Maciąg Opis podręczników. Debiutował w1948 r. recenzją tomów poetyckich trzech autorów współczesnych na łamach Tygodnika Powszechnego . Artykuły irecenzje publikował między innymi w Nowej
 • Co to jest Tadeusz Makowski Informacje Mehoffera iJ. Stanisławskiego. Od 1908 r. mieszkał we Francji. Wlatach 20. stworzył własny, niepowtarzalny styl złączający doświadczenia kubizmu (geometryzacja formy), koloryzm
 • Co to jest Montesquieu Charles Louis de Secondat, Monteskiusz Co to jest ipisarz, przedstawiciel wczesnego oświecenia. Jego kluczowe dzieło Oduchu praw (1748) jest prezentacją zupełnie nowego wówczas podejścia do faktów społ. ipolit., akoncepcja
 • Co to jest Michał Anioł, właśc. Michelangelo Buonarroti Definicja rysownik ipoeta, jeden znajwszechstronniejszych twórców renesansu inajwiększych twórców whistorii sztuki. Malarstwo poznawał uG. Ghirlandaia, rzeźbę uBertolda (ucznia Donatella
 • Co to jest Mendelssohn-Bartholdy Felix Jakob Ludwig Co znaczy znajwybitniejszych inajpłodniejszych muzyków romantycznych. Uznany za twórcę koncertu romantycznego; stworzył własny styl wmuzyce fortepianowej. Komponował ikoncertował już jako
 • Co to jest Thomas Merton Słownik filozof, eseista, trapista. W1935 r. podjął studia na uniwersytecie wColumbii, studiując hiszpański, niemiecki, geologię ilit. franc. Pod wpływem lektury Ducha filozofii
 • Co to jest Tadeusz Mikulski Znaczenie Od 1947 prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, współzałożyciel Instytutu Badań Literackich, współredaktor Zeszytów Wrocławskich (1947- 52), redaktor naczelny Pamiętnika Literackiego
 • Co to jest Sławomir Mrożek Czym jest satyryk, malarz. Wrozległej pod względem środków wyrazu twórczości artystycznej M. najwięcej jest dramatów, lecz znajdujemy także powieści, opowiadania, felietony, skecze
 • Co to jest Oskar Miłosz Co oznacza pochodzenia pol. W1918 przyjął obywatelstwo litewskie irozpoczął służbę dyplomatyczną reprezentując niepodległą Litwę we Francji, później również wLidze Narodów. Debiut poetycki
 • Co to jest Niccolo Machiavelli Krzyżówka prozaik, historyk, dyplomata; artysta doktryny polit. zwanej makiawelizmem. Znany wlit. jako autor rozprawy Osztuce wojennej, Historii florenckich, komedii Mandragora, w pierwszej
 • Co to jest Montaigne Michel Eyquem de Najlepszy Poznawanie natury ludzkiej zaczął M. od analizy własnych myśli ipoczynań, głosząc przekonanie, iż człowiek, by być szczęśliwym, musi nauczyć się żyć dobrze , tzn. umieć współżyć
 • Co to jest Miscellanea Przykłady zestaw tekstów oróżnej treści, różnych autorów, wydanych wformie książkowej albo czasopiśmienniczej, na przykład Miscellanea staropolskie
 • Co to jest Henri Matisse Encyklopedia franc., jeden z artystów i reprezentantów fowizmu. Dążył do uproszczenia formy, ograniczenia i intensyfikacji koloru. Malował martwe natury, pejzaże, wnętrza, portrety
 • Co to jest Jan Matejko Jak działa historycznego wPolsce; od 1873 rektor Szkoły Sztuk Pięknych wKrakowie. Członek licznych towarzystw iinstytucji nauk. i europ. akademii, żarliwy działacz ochrony zabytków, między
 • Co to jest Zależna Pozornie Mowa Czy, jest wypowiedź wformie monologu wewnętrznego ujawniającego myśli istany psychiczne. Zastosowana poprzez F. Dostojewskiego wZbrodni ikarze znakomicie dopełnia portret Raskolnikowa
 • Co to jest Metafizyka Pojęcie obiektami duchowymi, wykraczającymi poza doświadczenie; poszukujący istoty rzeczy; edukacja opierwszych zasadach bytu; ontologia ikosmologia, sposób wfiloz. przeciwstawna
 • Co to jest Mistycyzm Wyjaśnienie artystycznego ikulturowego; wwęższym rozumieniu indywidualne doświadczenie mistyczne, fenomen mistyczny (ruch ku Tajemnicy), opierający na widzeniach, proroczych snach, wizjach
 • Co to jest Sonorystyczna Technika Muzyczna Opis wzbudzania brzmienia iartykulacji wtradycyjnych instrumentach; 2) generowanie dźwięków dzięki urządzeń elektronicznych ielektroakustycznych; 3) sposób przetwarzania istniejącego
 • Co to jest Hans Memling Informacje przedstawiciel sztuki wczesnego odrodzenia. Mieszkał itworzył wBrugii. Najprawdopodobniej uczeń R. van der Weydena, autor wybitnych obrazów ołtarzowych, na przykład Ołtarz Trzech
 • Co to jest Memuary Co to jest pamiętniki, wspomnienia, zapis wydarzeń, wktórych narrator uczestniczył bądź je obserwował. Znanym autorem m. czasów baroku jest J. Ch. Pasek
 • Co to jest Melika Definicja monodycznej (jednogłosowej), upowszechnionej wVII-VI w. przed naszą erą, charakteryzowała się zróżnicowaną strofą, której nazwy pochodziły od imion pisarzy (na przykład strofa
 • Co to jest Menelaos Co znaczy Agamemnona, którego żonę Helenę uprowadził trojański królewicz Parys, co stało się powodem wojny. Był jednym znajdzielniejszych wojowników w10-letnich walkach, wczasie oblegania
 • Co to jest John Milton Słownik Pierwsze dojrzałe dzieła to poematy sielankowe Allegro, a więc Wesoły (1632), afirmacja życia pełnego szczęścia ipogody, Il Penseroso, a więc zadumany (1632), opis melancholijnego
 • Co to jest Hanna Malewska Znaczenie publicystka, zwykształcenia historyk. Debiutowała powieścią omłodym Platonie Wiosna grecka (1933). Współredagowała Tygodnik Powszechny (od 1945), redaktor naczelny miesięcznika
 • Co to jest Maurycy Mochnacki Czym jest imuzyczny, dziennikarz. Konspirował wZwiązku Wolnych Polaków (1822), wspólnie zS. Goszczyńskim iJ.B. Zaleskim uczestnik stworzenia listopadowego. Debiutował przekładami zfranc. w
 • Co to jest Morfologia Co oznacza gramatyki zajmujący się badaniem budowy wyrazów (odmiennie - słowotwórstwo), ich odmianą (odmiennie - fleksja), atakże zachodzącymi wnich obocznościami głoskowymi
 • Co to jest Metateza Krzyżówka szyku zdania, podstawowa modyfikacja wskładni poetyckiej. Użytkowana wcelu uwznioślenia stylu, uwypuklenia niektórych wyrazów, zmiany intonacji i tym podobne, na przykład Hymn
 • Co to jest Niezależna Mowa Najlepszy albo czyjejś wypowiedzi; użytkowana celem podkreślenia autentyczności myśli, lepszego scharakteryzowania mówcy albo ożywienia narracji wutworze lit. Wypowiedź wprowadzana
 • Co to jest Art Minimal Przykłady Zjednoczonych wkońcu l. 60. ztendencji zerowej, której właściwością charakterystyczną jest wypowiedź artystyczna wtrójwymiarowej formie wwielkiej skali, regularnie mająca
 • Co to jest Wypowiedziany Monolog Encyklopedia na wzór jęz. potocznego, zawierającej zwroty do rozmówcy, powtórzenia, mające naśladować żywiołowość wypowiedzi ustnej; m.w. może mieć charakter polemiki, rozrachunku, spowiedzi
 • Co to jest Mediewistyka Jak działa dział historiografii zajmujący się badaniem dziejów średniowiecza
 • Co to jest Thomas Mann Czy, jest laureat Nagrody Nobla (1929). Już pierwsza powieść Buddenbrookowie (1901), rodzaj kroniki 4 pokoleń kupców hanzeatyckich, przyniosła mu światowy rozgłos iniezależność finansową

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja KRZYŻÓWKA Mann Thomas, Mediewistyka, Monolog Wypowiedziany, Minimal-Art, Mowa Niezależna, Metateza, Morfologia, Mochnacki Maurycy, Malewska Hanna, Milton John, Menelaos co to znaczy.

Słownik Najlepszy Mann Thomas, Mediewistyka, Monolog Wypowiedziany, Minimal pisownia.