Pisownia język polski | słownik na M

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Modest Musorgski Co znaczy kompozycje to w pierwszej kolejności opery: Borys Godunow iChowańszczyzna, pieśni do własnych tekstów: Zizby dziecięcej i Pieśni itańce zgonu, Ballada opchle, aponadto liczne
 • Co to jest Wilhelm Mach Krzyżówka Jako uczeń gimnazjum opublikował wiersz Jesień inowelę Dawne zapusty. Jednak sam uważał, iż jego debiut stanowiły utwory ogłoszone po 1945 r. - wiersz Tobie dalekiej (1945
 • Co to jest Hieronim Ludwik Morstin Co to jest zwybitnych przedstawicieli neoklasycyzmu. Ukochał sztukę ifilozofię starożytną, czemu dał słowo wswojej twórczości. Inicjalne utwory to między innymi liryka Pieśni (1907), dramat
 • Co to jest Claudio Monteverdi Słownik iinstrumentalista na dworze Gonzagów wMantui, potem przy bazylice Św. Marka wWenecji. Kluczowy uczestnik przemian weurop. muzyce dramatycznej XVI iXVII w. Wprzedmowie do V Księgi
 • Co to jest Polska Młoda Czym jest itwórczości artyst. od 1890 do 1918, termin wprowadzony poprzez A. Górskiego wtytule cyklu programowych artykułów opublikowanych wkrakowskim Życiu (1898), bywa stosowany wymiennie
 • Co to jest Masaccio, właśc. Tommaso di ser Giovan di More Co oznacza odrodzenia; artysta fresków Wygnanie zraju, Grosz czynszowy, Sceny zżycia św. Piotra wkościele Sta Maria del Carmine i Trójcy świętej zkościoła Sta Maria Novella we Florencji
 • Co to jest Malarstwo Tłumaczenie grafiki, rysunku tematyka sztuk plastycznych, która wdwuwymiarowych dziełach - obrazach posługuje się linią ibarwą, określającymi formę, kompozycję, kolor, modelunek, światłocień
 • Co to jest Muzyka Przykłady dźwięk organizowany wczasie. Źródłem dźwięku mogą być instrumenty, głos ludzki, urządzenia elektroakustyczne. Utwór muzyczny wynika zzależności iwspółistnienia rytmu, melodii
 • Co to jest Józef Mackiewicz Definicja publicysta. Pisał książki niezwykłe, niekiedy mroczne, regularnie oprzypadkowej kompozycji, lecz wielkiej sile wyrazu. Zagorzały przeciwnik komunizmu, żył na emigracji poprzez
 • Co to jest Adam Mickiewicz Encyklopedia Norwida geniusz narodowej wyobraźni ; biografię itwórczość lit. poety można podzielić na fazy: dzieciństwo imłodość na Litwie (1798-1824), pobyt wRosji (1824-29), podróże po
 • Co to jest Dominik Merlini Jak działa Augusta Poniatowskiego, autor projektu przebudowy Zamku Królewskiego iletniej rezydencji wŁazienkach, inicjator klasycznej prostoty iumiaru. Nadany komnatom kształt charakteryzuje
 • Co to jest Thomas More Czy jest prawnik, mąż stanu; dla lit. spore znaczenie miała jego biografia Ryszarda III, która stała się źródłem tragedii Szekspira Ryszard III. Dziełem życia M. stała się Książeczka
 • Co to jest Meistersingerzy Pojęcie iautorzy tekstów działający XIV-XVI w., propagowali poezję dydaktyczno-rel., potem także świecką; śpiewali wg surowych kanonów poetyckich imuzycznych (między innymi obowiązywał
 • Co to jest Mistral Gabriela, właśc. Lucila Godoy y Alcayaga Wyjaśnienie oświatowa, dyplomata, laureatka Nagrody Nobla (1945). Wyznawała idee zpogranicza chrystianizmu isocjalizmu. Wjej twórczości pełnej miłości do ludzi iotaczającej natury sporo
 • Co to jest Medytacje Opis prozatorski późnego średniowiecza: rozważania ocierpieniach Jezusa Chrystusa w trakcie Drogi Krzyżowej imęczeństwa - pasja; powiązane również ztypem pobożności franciszkańskiej
 • Co to jest Bakchantki Menady Informacje Dionizosowi, pieśnią, muzyką itańcem sławiące jego potęgę. Ogarnięte ekstatycznym szałem, symbolizowały przebudzenie się pierwotnych instynktów, wszystkich natrafionych namawiały
 • Co to jest Metafizyka Znaczenie obiektami duchowymi, wykraczającymi poza doświadczenie; poszukujący istoty rzeczy; edukacja opierwszych zasadach bytu; ontologia ikosmologia, sposób wfiloz. przeciwstawna
 • Co to jest Robert Musil Co znaczy zainteresowań autora leżały problemy etyczne człowieka ikryzys kultury europ., wszystko to znalazło odbicie wmistrzowskiej prozie M. Debiutował powieścią Niepokoje wychowanka
 • Co to jest Marinizm Krzyżówka nazwiska wł. Poety G. Marino; literatura światowych rozkoszy , zmysłowej miłości, nowej techniki środków wyrazu wopisie urody życia, poszerzającej skalę poetyckiej wrażliwości
 • Co to jest Niezależna Mowa Co to jest albo czyjejś wypowiedzi; użytkowana celem podkreślenia autentyczności myśli, lepszego scharakteryzowania mówcy albo ożywienia narracji wutworze lit. Wypowiedź wprowadzana
 • Co to jest Mimesis Słownik przedstawienie dzięki gestów imimiki; 2) naśladowanie jednej osoby poprzez drugą. 3) Wstarożytnej kulturze śródziemnomorskiej podobizna, wygląd jakiejś osoby albo rzeczy wyrażona
 • Co to jest Arkadyjski Mit Czym jest odniesieniu starożytnej Arkadii; ewolucja toposu, wkulturze, lit. isztukach pięknych sięgając do m. odsłania wspólne miejsca ( loci communes) opowieści narracyjnej omitycznej
 • Co to jest Claude Monet Co oznacza impresjonista. Jego obraz Impresja iwschód słońca (1872) dał nazwę ruchowi. Wnowy sposób kadrował obraz tworząc inną niż do chwili obecnej perspektywę między innymi poprzez
 • Co to jest Włodzimierz Maciąg Tłumaczenie podręczników. Debiutował w1948 r. recenzją tomów poetyckich trzech autorów współczesnych na łamach Tygodnika Powszechnego . Artykuły irecenzje publikował między innymi w Nowej
 • Co to jest Mediewistyka Przykłady dział historiografii zajmujący się badaniem dziejów średniowiecza
 • Co to jest Makaronizmy Definicja wkomponowana wtekst mówiony albo pisany wjęz. ojczystym, również sposób mówienia albo pisania opierający na szczególnie mocnym nasyceniu słownictwa wypowiedzi barbaryzmami
 • Co to jest Maurice Maeterlinck Encyklopedia językiem franc., artysta dramatu symbolicznego, członek Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauk Literatury iSztuk Pięknych, laureat Nagrody Nobla (1911). Na jego debiut w1889 r
 • Co to jest Manieryzm Jak działa sztuki; utworzony wlatach 20. XX w. dla ustalenia późnorenesansowej sztuki wł., około1520-1600 r., która kontynuowała tradycję grand manner. Styl objawiał się między innymi
 • Co to jest Miedzioryt Czy jest suchych technik graficznych. Rylcem graweruje się rysunki wwypolerowanej płycie zblachy miedzianej, płytę powleka się farbą iwyciera, tak by farba została tylko wwyżłobionych
 • Co to jest Piotr Michałowski Pojęcie ieurop. romantyzmu. Pełnił sporo funkcji publicznych, między innymi zajmował się modernizacją hutnictwa, przed powstaniem listopadowym kierował produkcją broni iamunicji. Rysował
 • Co to jest Międzysłowie Wyjaśnienie koncepcji jęz. poetyckiego Awangardy Krakowskiej, wprowadzona poprzez poetę J. Przybosia, który określił jej sedno jako zjawiska znaczeniowe charakterystyczne dla literaturze
 • Co to jest Mahomet, Muhammad ibn Abd Allah Opis pochodził zplemienia Kurajszytów. W40 roku życia, odwołując się do częstych wizji proroczych, rozpoczął głosić zasady nowej religii, której reguły opisane zostały wświętej księdze
 • Co to jest Tommaso Filippo Marinetti Informacje nacjonalizmu, anastępnie faszyzmu, piszący także po francusku; zdeklarowany przeciwnik tradycji, gorąco popierał futuryzm, był przekonany omocarstwowości Włoch. Jego twórczość
 • Co to jest Ignacy Matuszewski Znaczenie popularyzatorem literatury modernistycznej wkierowanym poprzez siebie Tygodniku Ilustrowanym (1898-1907), brał udział wopracowaniu Encyklopedii powszechnej Orgelbranda iWielkiej
 • Co to jest Miniatura Co znaczy inicjał iilustracja rękopisów - odmiennie iluminacja. Początki m. sięgają dekoracji staroegipskich irzym. zwojów, upowszechniła się od czasów nadania rękopisowi formy kodeksu
 • Co to jest Czesław Miłosz Krzyżówka tłumacz, historyk lit.; laureat Nagrody Nobla (1980); wmiędzywojniu współtwórca ekipy poetyckiej Żagary. Studiował wWilnie na Uniwersytecie Stefana Batorego (1931-34); wWarszawie
 • Co to jest Marek Aureliusz, Marcus Aurelius Antoninus Co to jest stoik, obrońca Rzymian przed naporem germańskim, pilny czytelnik nauk Epikteta iautor jednej ogromnej książki Rozmyślań. To nie ujęte wścisły mechanizm notatki-wyznania, pamiętnik
 • Co to jest Zbigniew Morsztyn Słownik wsłużbie hetmana litewskiego J. Radziwiłła, uczestnik bitwy pod Beresteczkiem (1651). Wczasie wojen szwedzkich wbitwie pod Tyńcem (1656) otrzymał się do niewoli, od 1662 osiadły
 • Co to jest Makrolingwistyka Czym jest znaczeniach: jako językoznawstwo statystyczne ( językoznawstwo matematyczne) albo jako edukacja kompleksowa wyróżniająca: mikrolingwistykę (amer. szkoła strukturalistyczna
 • Co to jest Hosmoneusze Machabeusze Co oznacza zwycięskich walkach zpanującymi Seleucydami (165-140 w. przed naszą erą) ustalił dynastię królów-kapłanów, umocnił kraj isprawował rządy wJudzie (140-37 przed naszą erą
 • Co to jest Mistycyzm Tłumaczenie artystycznego ikulturowego; wwęższym rozumieniu indywidualne doświadczenie mistyczne, fenomen mistyczny (ruch ku Tajemnicy), opierający na widzeniach, proroczych snach, wizjach
 • Co to jest Sonorystyczna Technika Muzyczna Przykłady wzbudzania brzmienia iartykulacji wtradycyjnych instrumentach; 2) generowanie dźwięków dzięki urządzeń elektronicznych ielektroakustycznych; 3) sposób przetwarzania istniejącego
 • Co to jest Młodożeniec Stanisław, pseud. Jan Chmurek Definicja Czyżewskim, środowiskiem formistów igrupą poetycką futurystów, uczestniczył wwielu ich wystąpieniach lit.-artystycznych, między innymi zB. Jasieńskim założył klub futurystyczny
 • Co to jest Czartoryskich Muzeum Encyklopedia rodzinę Czartoryskich od poł. XVIII w. do 1831 r. wDomku Gotyckim iŚwiątyni Sybilli w Puławach; po stworzeniu listopadowym władze ros. skonfiskowały znaczącą część zbiorów
 • Co to jest Stanisław Moniuszko Jak działa wybitnego przedstawiciela stylu narod. wmuzyce pol. iojca opery narod. Charakter narod. uwidoczniony jest raczej wpieśniach (powyżej 300 pieśni), między innymi Prząśniczka, Pieśń
 • Co to jest Montesquieu Charles Louis de Secondat, Monteskiusz Czy jest ipisarz, przedstawiciel wczesnego oświecenia. Jego kluczowe dzieło Oduchu praw (1748) jest prezentacją zupełnie nowego wówczas podejścia do faktów społ. ipolit., akoncepcja
 • Co to jest MChAT, Moskiewski Teatr Artystyczny Pojęcie zinicjatywy K. Stanisławskiego iW. Niemirowicza-Danczenki teatr, wktórym rozpoczęła się ogromna reforma teatru rosyjskiego. Stanisławski przeciwstawiał się sztucznej, patetycznej
 • Co to jest Helena Mniszkówna Wyjaśnienie Prowadziła działalność społ. wśrodowisku ziemiańskim, uprawiając równocześnie twórczość beletrystyczną. Powieści zżycia wyższych sfer jej autorstwa były bardzo popularne wmało
 • Co to jest Gustaw Morcinek Opis nowel Serce za tamą (1929) ipowieść poetycka zdziejów Śląska Wyrąbany chodnik (1931) przyniosły autorowi uznanie. Powracającym tematem twórczości M. jest życie Śląska, wtym ciężka
 • Co to jest Natura Martwa Informacje tematów wmalarstwie przedstawiający kompozycję elementów, owoców, kwiatów, owoców morza, regularnie również instrumentów, tkanin, trofeów myśliwskich. Może występować samodzielnie
 • Co to jest Kornel Makuszyński Znaczenie felietonista, autor książek dla dzieci imłodzieży, recenzent lit. iteatralny. Debiut poetycki to zestaw wierszy Połów gwiazd (1908), z kolei powodzenie przyniosły autorowi nowele
 • Co to jest Kazimierz Malewicz Co znaczy pochodzenia, uczestnik awangardowego ruchu artystycznego wRosji najpierw wieku, zainteresowany kubizmem i futuryzmem, anastępnie abstrakcją geometryczną. W1915 r. stworzył teorię
 • Co to jest Igor Mitoraj Krzyżówka zachodzie Europy, zwł. we Włoszech, mieszka wPietrasanta koło Carrary. Rzeźbi wkarraryjskim marmurze iw brązie. Prace inspirowane klasyczną rzeźbą grecką przedstawiające postacie
 • Co to jest Edvard Munch Co to jest Uczestnik międzynarodowej cyganerii przełomu wieków, przyjaźnił się z A. Strindbergiem, S. Przybyszewskim, wystawiał prace wgalerii Art Nouveau ina Salonie Niezależnych wParyżu
 • Co to jest Harry Martinson Słownik zprzedstawicieli tak zwany literatury proletariackiej, laureat Nagrody Nobla (1974). Należał do Fem Unga - ekipy lit., która skupiała artystów głoszących konieczność buntu przeciw
 • Co to jest Bolesław Miciński Czym jest 1939 na emigracji we Francji; debiutował jako 17-letni uczeń gimnazjum artykułem Mitologia wświetle mitów ipoematem Achilleis w Kwadrydze (1929). Wpływ na jego życie wywarli tata
 • Co to jest Malarstwo Metafizyczne Co oznacza powstały około 1910, zainicjowany poprzez G. de Chirico przeciwstawiający się założeniom kubizmu i futuryzmu. Właściwością charakterystyczną m.m. jest tajemniczość, groza
 • Co to jest Art Minimal Tłumaczenie Zjednoczonych wkońcu l. 60. ztendencji zerowej, której właściwością charakterystyczną jest wypowiedź artystyczna wtrójwymiarowej formie wwielkiej skali, regularnie mająca
 • Co to jest Zależna Mowa Przykłady czyjejś wypowiedzi dzięki zdania podrzędnego poprzedzonego spójnikiem, na przykład Ona powiedziała mi, iż ceni sobie dobre książki; zaimkiem pytającym, na przykład Ona zapytała
 • Co to jest Manuskrypt Definicja rękopis, tekst ręczny: 1) stare pisma, księgi, pisane ręcznie wskryptoriach; 2) tekst przydzielony do składu drukarskiego (wg W. Kopalińskiego
 • Co to jest Arthur Miller Encyklopedia realistyczno-ekspresjonistycznych, krytycznych wobec problemów społ. imoralnych współczesnej Ameryki dramatów ipowieści. Zwrócił na siebie uwagę dramatem społ. Wszyscy moi synowie
 • Co to jest Wsiewołod Meyerhold Jak działa wychowanek Stanisławskiego, jeden zwielkich reformatorów teatru. M. odszedł od realizmu, reżyserował na wielu scenach: wMoskwie, Petersburgu, na południu Rosji. Zorganizował swoje
 • Co to jest Joan Miró Czy jest brał udział w okolicy S. Dalego wpierwszej wystawie surrealistów wParyżu w1925. Łączył przedmioty surrealizmu zabstrakcją liryczną ielementami sztuki prymitywnej i sztuki
 • Co to jest Metonimia Pojęcie na zastępowaniu nazwy określonego zjawiska, sytuacji, przedmiotu, definicje nazwą innego, na przykład uczeń informuje: Uczęszczam do XIII-tki, zamiast: Uczęszczam do XIII liceum
 • Co to jest Słowian Mitologia Wyjaśnienie szablonowych iwnoszonych, stapianie ich wjedną kulturę świadomości społ. trwa pośród narodów słowiań. od dawna (do X w.); najczytelniejsze przykłady: wianki puszczane na wodę
 • Co to jest Stuart John Mill Opis iekonomista związany zmyślą D.Humea iz XVIII w. empiryzmem, artysta angielskiej odmiany pozytywizmu. Istotnym ustaleniem M. wdziedzinie logiki była metodologia iteoria indukcji
 • Co to jest Tablicowe Malarstwo Informacje nazwa obrazów malowanych na desce, szczególnie odnosi się do malarstwa ołtarzowego i średniowiecznych obrazów sakralnych
 • Co to jest Meissner Janusz, pseud. Porucznik Herbert Znaczenie lotnik wojskowy. Wl. 1942-44 wAnglii kierownik Polskiego Radia, autor wielu słuchowisk ikorespondent lotniczy, 1944-46 oficer RAF-u wczynnej służbie, od 1946 wPolsce. Po powrocie
 • Co to jest Mazdaizm Co znaczy fundamentem był kult najwyższego zbóstw Ahura-Mazdy (Ormuzda), mądrości absolutnej, boga dobra iświatła walczącego przy użyciu dobrych duchów (ameszaspentów) zbogiem zła
 • Co to jest Henryk Markiewicz Krzyżówka UJ, członek PAN. Znawca epoki pozytywizmu iMłodej Polski, w szczególności twórczości Prusa iŻeromskiego. Autor między innymi studium Realizm wtwórczości Bolesława Prusa (1950
 • Co to jest Tadeusz Mikulski Co to jest Od 1947 prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, współzałożyciel Instytutu Badań Literackich, współredaktor Zeszytów Wrocławskich (1947- 52), redaktor naczelny Pamiętnika Literackiego
 • Co to jest Osip Mandelsztam Słownik pochodzenia żyd., jeden ztwórców akmeizmu iautor manifestu tego kierunku pt. Świt akmeizmu (1913), więzień izesłaniec, ofiara mechanizmu totalitarnego. Jego twórczość podlegała
 • Co to jest Modernizm Czym jest nowatorskich wlit. isztuce przełomu XIX iXX w. przeciwstawiających się pozytywistycznemu realizmowi inaturalizmowi, eksponujących wtwórczości indywidualizm, estetyzm, symbolizm
 • Co to jest Marszand Co oznacza kupowaniem dzieł sztuki, przeważnie bezpośrednio od twórców. M. wystawiają dzieła we własnych galeriach, popularyzują je ipromują, wydają katalogi; tworzą także rynek sztuki, na
 • Co to jest Moralitet Tłumaczenie dramatyczny ocharakterze dydaktyczno-alegorycznym, obrazujący na przykład walkę dobra ze złem oduszę człowieka. Personifikacjami dobra izła były Cnota, Wiara, Pycha, Grzech
 • Co to jest Alberto Moravia Przykłady lit., prezes międzynarodowego PEN Clubu (1959-62). Powieści M.: Obojętni (1929), Rzymianka (1947), Miłość małżeńska (1949), Konformista (1951), Pogarda (1954), Matka icórka (1957
 • Co to jest Etniczna Muzyka Definicja ze zwyczajami, obrzędami, rytuałem, charakterystyczna dla ustalonych grup etnicznych, na przykład oryginalne nagrania Nigeryjczyków, Aborygenów, Eskimosów, Kurpiów i tym podobne
 • Co to jest Musical Encyklopedia muzycznego, którego kluczowym elementem strukturalnym jest muzyka i taniec ipiosenka powiązane zakcją ibudujące sytuacje dramatyczne. Współcz. anglo- -amer. odmiana operetki. W
 • Co to jest Mahabharata Jak działa sanskrytem w18 księgach, liczący około 100 tys. dwuwierszy. Przypisywany wieszczowi Wjasie, jest najprawdopodobniej dziełem wielu pokoleń; powstawał od około IV w. przed naszą erą
 • Co to jest Giambattista Marino Czy jest przedstawicieli baroku, artysta wykwintnego, kunsztownego stylu określanego od jego nazwiska mianem marinizmu. Pisał sonety, kancony, madrygały iidylle; twórczość zgromadzona jest
 • Co to jest Mecenat Pojęcie sztuką, sprawowana poprzez protektorów sztuki indywidualnych (fundatorów, miłośników, kolekcjonerów marszandów) albo instytucjonalnych; także finansujących sztukę. Nazwa pochodzi
 • Co to jest Memuary Wyjaśnienie pamiętniki, wspomnienia, zapis wydarzeń, wktórych narrator uczestniczył bądź je obserwował. Znanym autorem m. czasów baroku jest J. Ch. Pasek
 • Co to jest Multimedialność Opis przykład tekstu lit., animacji komputerowej, nagrań dźwiękowych, sekwencji filmowych, ilustracji graficznych wkonkretnej dziedzinie albo wwielu dziedzinach. Encyklopedia
 • Co to jest Modrzejewska Helena, właśc. Jadwiga H. Misel Informacje początkowo wzespołach teatralnych wGalicji, od 1865 r. wKrakowie, od 1869 r. wWarszawie. W1876 r. zmężem K. Chłapowskim wyjechała do Stanów Zjednoczonych, zamieszkała wKalifornii
 • Co to jest Bernardo Morando Znaczenie wsłużbie hetmana J. Zamoyskiego, autor projektu całego zespołu miejskiego Zamościa, swoistego dzieła sztuki wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO
 • Co to jest Małgorzata Musierowicz Co znaczy nastolatków , ilustratorka książek. Siostra S.Barańczaka. Debiutowała powieścią Małomówny irodzina (1975), od tego momentu powstają następne powieści adresowane do dziewcząt
 • Co to jest Morfologia Krzyżówka gramatyki zajmujący się badaniem budowy wyrazów (odmiennie - słowotwórstwo), ich odmianą (odmiennie - fleksja), atakże zachodzącymi wnich obocznościami głoskowymi
 • Co to jest Montaigne Michel Eyquem de Co to jest Poznawanie natury ludzkiej zaczął M. od analizy własnych myśli ipoczynań, głosząc przekonanie, iż człowiek, by być szczęśliwym, musi nauczyć się żyć dobrze , tzn. umieć współżyć
 • Co to jest Amadeo Modigliani Słownik 1906 r. do zgonu wParyżu, związany zmiędzynarodową bohemą artystyczną (nazwaną potem Ecole de Paris). Pod wpływem C. Brăncuşiego zajmował się rzeźbieniem inspirowanych sztuką
 • Co to jest Literackie Muzeum Czym jest eksponujące dokumenty ipamiątki lit. (rękopisy, druki, ikonografię, elementy osobistego użytku pisarzy i ich pamiętniki). Odznacza się dwa typy m.: ogólne ibiograficzne, powiązane
 • Co to jest Morfem Co oznacza niepodzielna cząstka wyrazu. Wyróżniamy m. kluczowy - rdzeń, zawierający znaczenie wspólne całej rodziny wyrazów, m. poboczne - formanty słowotwórcze (przedrostek iprzyrostek) i
 • Co to jest Henri Matisse Tłumaczenie franc., jeden z artystów i reprezentantów fowizmu. Dążył do uproszczenia formy, ograniczenia i intensyfikacji koloru. Malował martwe natury, pejzaże, wnętrza, portrety
 • Co to jest Maniera Przykłady stylu, powtarzanie wzorów czy chwytów artstycznych własnych albo cudzych; 2) wsztukach plastycznych sposób tworzenia charakterystyczny dla stylu (epoki), kierunku, indywidualnego
 • Co to jest Menelaos Definicja Agamemnona, którego żonę Helenę uprowadził trojański królewicz Parys, co stało się powodem wojny. Był jednym znajdzielniejszych wojowników w10-letnich walkach, wczasie oblegania
 • Co to jest Michał Anioł, właśc. Michelangelo Buonarroti Encyklopedia rysownik ipoeta, jeden znajwszechstronniejszych twórców renesansu inajwiększych twórców whistorii sztuki. Malarstwo poznawał uG. Ghirlandaia, rzeźbę uBertolda (ucznia Donatella
 • Co to jest Świata Mitologia Jak działa wierzenia głęboko tkwiące wświadomości społ. ludów różnych kultur; spełniały funkcję poznawczą iobjaśniającą świat; dotyczyły problematyki uniwersalnej iróżnych obszarów
 • Co to jest Majuskuła Czy jest ogromna litera alfabetu gr. irzym. (drukowana - wersalik, kapituła); pismo majuskułowe - wersalikowe. Zobacz także minuskuła
 • Co to jest Myron Pojęcie brązowego, pierwszy przedstawił postać ludzką wruchu; autor biegacza Ladaso wOlimpii, Dyskobola (zachowała się kopia rzym.), Ateny zMarsjaszem iekspresyjnych wizerunków zwierząt
 • Co to jest Metafora Wyjaśnienie środek ekspresji jęz., ułatwiający wyrażenie myśli, doznań, uczuć. 1) Wtradycji językoznawczej najstarsza inajważniejsza zfigur stylistycznych, zwrot, wyrażenie albo wyrazy
 • Co to jest Madrygał Opis świecka forma muzyki wokalnej występująca wokresie renesansu iwczesnego baroku we Włoszech; potem jako forma lit., krótki utwór zazwyczaj otematyce miłosnej
 • Co to jest Tadeusz Makowski Informacje Mehoffera iJ. Stanisławskiego. Od 1908 r. mieszkał we Francji. Wlatach 20. stworzył własny, niepowtarzalny styl złączający doświadczenia kubizmu (geometryzacja formy), koloryzm
 • Co to jest Meander Znaczenie Mniejszej; 2) wsztuce ornament ciągły ozałamującej się wielokrotnie ipowtarzalnie widentyczny sposób, pod kątem prostym linii. Użytkowany wstarożytnej sztuce gr., potem wsztuce
 • Co to jest De Alfred Musset Co znaczy pierwszy zestaw poematów Opowieści hiszpańskie iwłoskie (1830) zaskoczył współcz. czytelników oryginalnymi cechami romantycznej literaturze, na przykład egzotyką, motywem
 • Co to jest Niccolo Machiavelli Krzyżówka prozaik, historyk, dyplomata; artysta doktryny polit. zwanej makiawelizmem. Znany wlit. jako autor rozprawy Osztuce wojennej, Historii florenckich, komedii Mandragora, w pierwszej
 • Co to jest Bronisław Malinowski Co to jest zgłównych przedstawicieli funkcjonalizmu wantropologii społ. Wl. 1914-18 prowadził na Nowej Gwinei badania, które przyniosły mu sławę iprzyczyniły się do rozwoju światowej
 • Co to jest Maska Słownik oczy mająca kształt twarzy, głowy, postaci - ludzkiej, zwierzęcej albo fantastycznej. Jej początków należy szukać wprehistorii (rysunki naskalne człowieka zgłową zwierzęcia
 • Co to jest Jacek Malczewski Czym jest znajwybitniejszych twórców Młodej Polski, uczeń między innymi J. Matejki. Podróżował sporo do Włoch, Monachium, brał udział jako malarz wwyprawie do Azji Mniejszej. Prof. ASP
 • Co to jest Hans Memling Co oznacza przedstawiciel sztuki wczesnego odrodzenia. Mieszkał itworzył wBrugii. Najprawdopodobniej uczeń R. van der Weydena, autor wybitnych obrazów ołtarzowych, na przykład Ołtarz Trzech
 • Co to jest Valentine Henry Miller Tłumaczenie opowiadań, esejów ikorespondencji. Jego twórczość ma charakter autobiograficzny, wyrażał wniej anarchizującą filozofię życiową. M. uważał, iż prawdziwe pisarstwo musi być
 • Co to jest Gustav Mahler Przykłady sicleu, którego znaczenie dopiero dzisiaj wpełni sobie uświadamiamy, przedstawiciel wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej iekspresjonizmu, ogromny prekursor przemian wmuzyce współcz
 • Co to jest Józef Mehoffer Definicja zprzedstawicieli Młodej Polski, uczeń J. Matejki (z którym wykonał polichromie do kościoła Mariackiego wKrakowie). Wykładowca wASP wKrakowie iwspółzałożyciel Towarzystwa Twórców
 • Co to jest Narodowa Muzyka Encyklopedia uniwersalną ijest zrozumiała wszędzie, z wyjątkiem miejsca ikraju stworzenia - to wróżnych państwach powstawały melodie itańce charakterystyczne dla danego obszaru. Polskie
 • Co to jest John Milton Jak działa Pierwsze dojrzałe dzieła to poematy sielankowe Allegro, a więc Wesoły (1632), afirmacja życia pełnego szczęścia ipogody, Il Penseroso, a więc zadumany (1632), opis melancholijnego
 • Co to jest Manifest Czy jest na przykład do narodu), ogłoszenie programu albo deklaracja publiczna (na przykład m. uwłaszczeniowy); 2) wsztuce - program działania, publiczna deklaracja ekipy: lit
 • Co to jest Spencer Henry Moore Pojęcie jeden znajwybitniejszych współcz. artystów wtej dziedzinie sztuki. Początkowo związany zsurrealistami; wczasie wojny stworzył sporą serię rysunków wstacjach londyńskiego metra
 • Co to jest Zależna Pozornie Mowa Wyjaśnienie wypowiedź wformie monologu wewnętrznego ujawniającego myśli istany psychiczne. Zastosowana poprzez F. Dostojewskiego wZbrodni ikarze znakomicie dopełnia portret Raskolnikowa
 • Co to jest Monodram Opis bohaterem; utwór sceniczny realizowany poprzez jednego aktora. M.ma charakter monologu; może także mieć ukrytą strukturę dialogową, gdy bohater traktuje jak partnera nieobecną na
 • Co to jest Władimir Majakowski Informacje reprezentant ruchu futurystów, założyciel ekipy lit. LEF, redaktor czasopisma otym tytule. Wtragedii Włodzimierz Majakowski (1913) łączył poetykę futuryzmu zelementami
 • Co to jest Monolog Znaczenie zachowująca ciągłość, samodzielność ijednolitość znaczeniową. Występuje we wszystkich rodzajach lit. i codziennej praktyce językowej. Zuwagi na treść, adresata, okoliczności
 • Co to jest Minucje Co znaczy kalendarze pisane prozą albo wierszem poprzez artystów lit. sowizdrzalskiej, regularnie oparodystycznym charakterze, na przykład Minucje nowe sowizdrzałowe M. Trztyprztyckiego
 • Co to jest Eugenio Montale Krzyżówka czołowy przedstawiciel literaturze hermetycznej, tłumacz, polityk, laureat Nagrody Nobla (1975). Jego twórczość poetycka została wydana wkilku zbiorach kunsztownej liryki
 • Co to jest Artur Międzyrzecki Co to jest krytyk, tłumacz; mąż poetki J. Hartwig. Wczasie wojny uczestniczył między innymi wbitwie pod Monte Cassino, na emigracji wParyżu przebywał wlatach 1946-49, do Polski powrócił
 • Co to jest Morrison Toni, właśc. Chloe Anthony Woftword Słownik feministka, laureatka Nagrody Nobla (1993). Jej twórczość łączy wątki zaczerpnięte zlegend imitów czarnych ludów zrealiami historycznymi. Życie uzależnionej od białych
 • Co to jest Wewnętrzny Monolog Czym jest epickim stanowiący przytoczenie myśli iprzeżyć bohatera, utrzymany w mowie niezależnej bądź mowie z pozoru zależnej. M.w. obrazuje sposób postrzegania świata poprzez bohatera
 • Co to jest Melika Co oznacza monodycznej (jednogłosowej), upowszechnionej wVII-VI w. przed naszą erą, charakteryzowała się zróżnicowaną strofą, której nazwy pochodziły od imion pisarzy (na przykład strofa
 • Co to jest Thomas Merton Tłumaczenie filozof, eseista, trapista. W1935 r. podjął studia na uniwersytecie wColumbii, studiując hiszpański, niemiecki, geologię ilit. franc. Pod wpływem lektury Ducha filozofii
 • Co to jest Wypowiedziany Monolog Przykłady na wzór jęz. potocznego, zawierającej zwroty do rozmówcy, powtórzenia, mające naśladować żywiołowość wypowiedzi ustnej; m.w. może mieć charakter polemiki, rozrachunku, spowiedzi
 • Co to jest Tadeusz Miciński Definicja ipublicysta. Wmłodości sporo podróżował. Wlatach 1915-18 przebywał wRosji ina Białorusi jako oficer oświatowy wkorpusie Dowbora-Muśnickiego, został zabity wdrodze powrotnej do
 • Co to jest Martin du Gard Roger Encyklopedia laureat nagrody Nobla (1937). Nie był związany zżadnym prądem lit., aczkolwiek najpierw twórczości pozostawał pod wpływem L. Tołstoja, R. Rollanda iA. Gidea. Pierwsza ogromna
 • Co to jest Minuskuła Jak działa mała litera alfabetu; pismo minuskułowe - tekstowe. Zobacz także majuskuła
 • Co to jest Antoni Malczewski Czy jest Liceum Krzemienieckiego, wmłodości wojskowy, potem podróżował po Niemczech, Francji, Anglii, Włoszech, Szwajcarii towarzysząc F. Lubomirskiej, zktórą łączyło go głębokie uczucie
 • Co to jest Ferenc Molnar Pojęcie idramatów, publicysta itłumacz. Główną część jego twórczości stanowią dramaty obyczajowe, trafnie ukazujące życie węg. mieszczaństwa. Międzynarodową popularność zawdzięczają one
 • Co to jest Mackiewicz Stanisław, pseud. Cat Wyjaśnienie iwydawca Słowa (do 1939 r.), premier rządu emigracyjnego, wPolsce od 1956. Autor publicystyki, między innymi Zielone oczy, Europa in flagranti, Kropki nad i(1927), Podręcznik
 • Co to jest De Guy Maupassant Opis nowelistyki, po sukcesie Baryłeczki (1880) poświęcił się wyłącznie pracy pisarskiej. Przewarzająca część swoich utworów stworzył wlatach 1880-90, wtym około 300 nowel
 • Co to jest Media Mass Informacje przykład radio, prasa, TV, kino, masowe nakłady książek, internet, ostatnio także reklama. Masowy charakter komunikowania, szeroki zasięg rozpowszechnienia jednolitych treści mają
 • Co to jest Literacka Monografia Znaczenie twórczości jednego pisarza albo wybranego zjawiska, na przykład utworu, gatunku lit., suma wiedzy oprzedmiocie. Artystą pol. m.l. jest A. Małecki, autor monografii Juliusz
 • Co to jest Maurycy Mochnacki Co znaczy imuzyczny, dziennikarz. Konspirował wZwiązku Wolnych Polaków (1822), wspólnie zS. Goszczyńskim iJ.B. Zaleskim uczestnik stworzenia listopadowego. Debiutował przekładami zfranc. w
 • Co to jest Materializm Krzyżówka jedynym tworzywem rzeczywistości jest materia, substancja mająca wymiary tymczasowe i przestrzenne, które podlegają zmysłowej percepcji. Z m. powiązane są w ontologii (nauce o
 • Co to jest Lucy Montgomery Co to jest ipisząca na Wyspie Księcia Edwarda, zzawodu nauczycielka, autorka cenionych na całym świecie powieści dla młodzieży, pośród których wielki efekt odniosła Ania zZielonego Wzgórza
 • Co to jest Andrzej Jan Morsztyn Słownik przedstawiciel baroku. Po wielu latach pracy wdyplomacji w1683 został przed sejmem oskarżony ozdradę, uszedł do Francji, gdzie przyjął nazwisko de Cheauvillain. Ogromna kultura
 • Co to jest Mendelssohn-Bartholdy Felix Jakob Ludwig Czym jest znajwybitniejszych inajpłodniejszych muzyków romantycznych. Uznany za twórcę koncertu romantycznego; stworzył własny styl wmuzyce fortepianowej. Komponował ikoncertował już jako
 • Co to jest Metateza Co oznacza szyku zdania, podstawowa modyfikacja wskładni poetyckiej. Użytkowana wcelu uwznioślenia stylu, uwypuklenia niektórych wyrazów, zmiany intonacji i tym podobne, na przykład Hymn
 • Co to jest Jan Miodek Tłumaczenie Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa PAN i Porady J. polskiego. Od 1969 prowadzi cotygodniową rubrykę językową we wrocławskim
 • Co to jest Wiesław Myśliwski Przykłady naczelny kwartalnika Regiony (od 1976), dwutygodnika Sycyna . Debiutował powieścią Nagi sad (1967), przedstawiającą problem awansu kulturowego i trudne stosunki pomiędzy ojcem
 • Co to jest Leszek Mądzik Definicja iscenograf, artysta Sceny Plastycznej KUL. Wszystkie spektakle M. są wpełni autorskie (Ecce Homo, 1970; Narodzenia, 1971; Wieczerza, 1972; Włókna, 1973; Pętanie, 1986; Wrota, 1989
 • Co to jest Sławomir Mrożek Encyklopedia satyryk, malarz. Wrozległej pod względem środków wyrazu twórczości artystycznej M. najwięcej jest dramatów, lecz znajdujemy także powieści, opowiadania, felietony, skecze
 • Co to jest Liryczny Monolog Jak działa wewnętrzne imyśli podmiotu lirycznego, umiejscowiona wokreślonej sytuacji lirycznej, prezentująca subiektywny relacja do świata. Dominantą znaczeniową m.l. jest ja mówiące
 • Co to jest François Mauriac Czy jest nurtu katolickiego, członek Akademii Francuskiej, laureat Nagrody Nobla (1952). Jego bogata twórczość obejmuje lirykę, powieści, dramaty ieseje; kluczowym motywem rozpatrywanym
 • Co to jest Jan Matejko Pojęcie historycznego wPolsce; od 1873 rektor Szkoły Sztuk Pięknych wKrakowie. Członek licznych towarzystw iinstytucji nauk. i europ. akademii, żarliwy działacz ochrony zabytków, między
 • Co to jest Nagib Nadżib Mahfuz Wyjaśnienie Nagrody Nobla (1988). Twórczość tego autora jest głęboko osadzona wrealiach jego państwie, regularnie zwraca się wniej ku przeszłości, aby lepiej naświetlić czasy obecne
 • Co to jest Bronisław Maj Opis nauczyciel akademicki UJ. Aktor iscenarzysta krakowskiego teatru KTO (1977-80), członek ekipy poetyckiej Babel (1971-74), pełnił funkcję redaktora naczelnego NaGłosu , wtyg
 • Co to jest Metrum Informacje antycznej najmniejsza rytmiczna jednostka miary wierszowej powtarzająca się wwersie, licząca przeważnie od 5 do 8 wersów; ogólna zasada wierszowania, we współczesnej literaturze
 • Co to jest Motto Znaczenie fragment wiersza umieszczany przed tekstem utworu, związany ztematem albo myślą przewodnią. Wlit. funkcjonowało m. już od starożytności, wpol. klasycyzmie sięgano po nie raczej
 • Co to jest Thomas Mann Co znaczy laureat Nagrody Nobla (1929). Już pierwsza powieść Buddenbrookowie (1901), rodzaj kroniki 4 pokoleń kupców hanzeatyckich, przyniosła mu światowy rozgłos iniezależność finansową
 • Co to jest Molier, właśc. Jean Baptiste Poquelin Krzyżówka franc., dyrektor teatru, aktor. Początki jego twórczości to przeróbki starych fars albo włoskich komedii dellarte na potrzeby zespołu wędrownego teatru, do którego należał
 • Co to jest Strofa Mickiewiczowska Co to jest wersy pierwszy itrzeci zbudowane są zdwóch 7-zgłoskowych odcinków, powiązanych wewnętrznie rymem średniówkowym, wersy drugi iczwarty mają postać 10-zgłoskowców ipowiązane są rymem
 • Co to jest Amadeus Wolfgang Mozart Słownik znajwybitniejszych klasyków wiedeńskich, genialny, obdarzony absolutnym słuchem, oogromnym dorobku twórczym. Uznany za cudowne dziecko , koncertował od najmłodszych lat. Pierwsze
 • Co to jest Manicheizm Czym jest stworzony wIII w. poprzez Maniego (Manesa, Manicheusza), Persa zEkbatany, złączający przedmioty chrześcijaństwa, buddyzmu, mazdaizmu ignostycyzmu. Zorganizowany poprzez Maniego
 • Co to jest Miscellanea Co oznacza zestaw tekstów oróżnej treści, różnych autorów, wydanych wformie książkowej albo czasopiśmienniczej, na przykład Miscellanea staropolskie
 • Co to jest Oskar Miłosz Tłumaczenie pochodzenia pol. W1918 przyjął obywatelstwo litewskie irozpoczął służbę dyplomatyczną reprezentując niepodległą Litwę we Francji, później również wLidze Narodów. Debiut poetycki
 • Co to jest Hanna Malewska Przykłady publicystka, zwykształcenia historyk. Debiutowała powieścią omłodym Platonie Wiosna grecka (1933). Współredagowała Tygodnik Powszechny (od 1945), redaktor naczelny miesięcznika
 • Co to jest Renata Maria Mayenowa Definicja UW (od 1954) iInstytutu Badań Literackich PAN, którego była współorganizatorką. Interesowała się problematyką jęz. artystycznego inauką owierszu (O sztuce pisania wierszy, 1964
 • Co to jest Mit Encyklopedia wrodzaju scenograficznej stosunku zrytualnego mimu odgrywanego w trakcie publicznych uroczystości, wwielu wypadkach zachowanej wobrazach na ścianach świątyń, na wazach
 • Co to jest Meiningeńczycy Jak działa poprzez księcia Jerzego II Sachsen-Meiningen w1860 r. Książę sam kierował teatrem ibył autorem wielu inscenizacji iprojektów scenograficznych. L. Chronegk był reżyserem
 • Co to jest Mesjanizm Czy jest własnego narodu, wybranego poprzez Boga do wypełnienia zbawczej misji, oczekiwanie na przyjście Mesjasza, zbawcę ludzkości, pomazańca ludzkiego . Klasyczną metodą jest m
 • Co to jest Mityzacja Pojęcie nadawaniu wybranym elementom świata przedstawionego znaczeń sakralnych, upodobnianiu wykreowanej wutworze rzeczywistości do obrazów iwyobrażeń mitycznych, trwale wpisanych wludzką

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Mityzacja co znaczy mesjanizm krzyżówka Meiningeńczycy co to jest mit słownik Mayenowa Maria Renata czym jest Malewska Hanna co oznacza Miłosz Oskar. co to znaczy.

Słownik Musorgski Modest co znaczy Mach Wilhelm krzyżówka Morstin Ludwik pisownia.