Definicje i słownik ekonomiczny na M

Co to znaczy w ubezpieczeniach
  • Co to znaczy Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeń Pojęcie standardy w zakresie ubezpieczeń i organizuje szkolenia dla ekspertów z nowopowstałych rynków. Celem tych działań jest powstanie stabilnego, rzetelnego i efektywnego rynku
  • Co to znaczy Minimalna wymagana stopa zwrotu Pojęcie OFE określa wysokość stopy zwrotu za ostatnie 24 miesiące. Wiadomość o uzyskanej stopie zwrotu przekazywana jest poprzez wszystkie OFE do KNUiFE, gdzie obliczana jest wysokość
  • Co to znaczy Multiagent Pojęcie Osoba fizyczna albo prawna sprzedająca ubezpieczenia opierając się na umowy agencyjnej bez wyłączności dla jednego towarzystwa
  • Co to znaczy MIDWIG Pojęcie Indeks, który powstaje wskutek analizy wartości akcji 40 firm średniej wielkości

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja Midwig, Multiagent, Minimalna Wymagana Stopa Zwrotu, Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeń przykłady.

Co to jest Midwig, Multiagent, Minimalna Wymagana Stopa Zwrotu tłumaczenie.