Definicje i słownik ekonomiczny na M

Co to znaczy w ubezpieczeniach
  • Co to znaczy Minimalna wymagana stopa zwrotu Co to jest OFE określa wysokość stopy zwrotu za ostatnie 24 miesiące. Wiadomość o uzyskanej stopie zwrotu przekazywana jest poprzez wszystkie OFE do KNUiFE, gdzie obliczana jest wyso
  • Co to znaczy Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeń Definicja standardy w zakresie ubezpieczeń i organizuje szkolenia dla ekspertów z nowopowstałych rynków. Celem tych działań jest powstanie stabilnego, rzetelnego i efektywnego rynku ubezp
  • Co to znaczy Midwig Co znaczy Indeks, który powstaje wskutek analizy wartości akcji 40 firm średniej wielkości
  • Co to znaczy Multiagent Słownik Osoba fizyczna albo prawna sprzedająca ubezpieczenia opierając się na umowy agencyjnej bez wyłączności dla jednego towarzystwa

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja KRZYŻÓWKA Multiagent, Midwig, Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeń, Minimalna Wymagana Stopa Zwrotu przykłady.

Co to jest Najlepszy Multiagent, Midwig, Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów tłumaczenie.