Definicje i słownik ekonomiczny na M

Co to znaczy w ubezpieczeniach
  • Co to znaczy Multiagent Co znaczy Osoba fizyczna albo prawna sprzedająca ubezpieczenia opierając się na umowy agencyjnej bez wyłączności dla jednego towarzystwa
  • Co to znaczy Minimalna wymagana stopa zwrotu Krzyżówka OFE określa wysokość stopy zwrotu za ostatnie 24 miesiące. Wiadomość o uzyskanej stopie zwrotu przekazywana jest poprzez wszystkie OFE do KNUiFE, gdzie obliczana jest wyso
  • Co to znaczy Midwig Co to jest Indeks, który powstaje wskutek analizy wartości akcji 40 firm średniej wielkości
  • Co to znaczy Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeń Słownik standardy w zakresie ubezpieczeń i organizuje szkolenia dla ekspertów z nowopowstałych rynków. Celem tych działań jest powstanie stabilnego, rzetelnego i efektywnego rynku ubezp

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeń co znaczy MIDWIG krzyżówka Minimalna wymagana stopa zwrotu co to jest Multiagent słownik. przykłady.

Co to jest Multiagent co znaczy Minimalna wymagana stopa zwrotu krzyżówka MIDWIG tłumaczenie.