Czy przydatne?

Co to jest Mityzacja

Co oznacza MITYZACJA: zabieg lit. opierający na nadawaniu wybranym elementom świata przedstawionego znaczeń sakralnych, upodobnianiu wykreowanej wutworze rzeczywistości do obrazów iwyobrażeń mitycznych, trwale wpisanych wludzką świadomość. Rzeczywistość pozbawioną konkretyzacji czasowej, stąd byt ukazany wwymiarze niemal świętym, zgłębszymi sensami znaleźć można wChłopach W. Reymonta. M. stosuje między innymi T.Konwicki wSenniku współczesnym i B. Schulz wSklepach cynamonowych

Czym jest mityzacja znaczenie w Słownik pisownia M .

Wyraz Mazdaizm:
Co znaczy religia, której fundamentem był kult najwyższego zbóstw Ahura-Mazdy (Ormuzda), mądrości absolutnej, boga dobra iświatła walczącego przy użyciu dobrych duchów (ameszaspentów) zbogiem zła iciemności mityzacja.
Wyraz Manieryzm:
Co znaczy whist. sztuki; utworzony wlatach 20. XX w. dla ustalenia późnorenesansowej sztuki wł., około1520-1600 r., która kontynuowała tradycję grand manner. Styl objawiał się między innymi zafascynowaniem mityzacja.
Wyraz Mass Media:
Co znaczy przekazu, na przykład radio, prasa, TV, kino, masowe nakłady książek, internet, ostatnio także reklama. Masowy charakter komunikowania, szeroki zasięg rozpowszechnienia jednolitych treści mają wpływ mityzacja.
Wyraz Martin Du Gard Roger:
Co znaczy dramaturg, laureat nagrody Nobla (1937). Nie był związany zżadnym prądem lit., aczkolwiek najpierw twórczości pozostawał pod wpływem L. Tołstoja, R. Rollanda iA. Gidea. Pierwsza ogromna powieść M. to mityzacja.
Wyraz Mill John Stuart:
Co znaczy filozof iekonomista związany zmyślą D.Humea iz XVIII w. empiryzmem, artysta angielskiej odmiany pozytywizmu. Istotnym ustaleniem M. wdziedzinie logiki była metodologia iteoria indukcji eliminacyjnej mityzacja.