Pisownia język polski | słownik na C

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Czartak Definicja Zegadłowicza; do Cz. należeli między innymi prozaicy - J. Brzostowska, Z. Kossak-Szczucka, J. Wiktor; plastycy - J. Fałat, W. Weiss, Z. Pronaszko. Ekipa wydała Zestaw pisarzy w
 • Co to jest czas w utworze literackim Definicja kształt powoduje rodzaj literacki; bywa również obiektem refleksji artysty; w liryce - dominuje cz. teraźniejszy (wypowiedzi i refleksji podmiotu); w dramacie - cz. następujących
 • Co to jest czasopisma literackie Definicja Odrodzenie (1944), Kuźnica (1945), Twórczość (1950), Życie Literackie i katolickie: Tygodnik Powszechny (1945) i miesięcznik symbol (1946). Zmiany polityczne w 1956 r. wywołały
 • Co to jest czasy Definicja momentu mówienia (tak zwany cz. bezwzględny) albo w relacji do cz. odbywania się innej czynności (tak zwany cz. względny).W polszczyźnie występują trzy gramatyczne bezwzględne cz
 • Co to jest Czechowicz Józef Definicja operowanie wieloznacznym symbolem, motyw sielankowo-arkadyjski, tym elementom przeciwstawia katastroficzną grozę i przerażenie. Debiutował poetyckim zbiorem Kamień (1927), a w
 • Co to jest Czerniawski Adam Definicja ekipą poetycką Kontynenty , dla której opracował antologię Ryby na piasku (1965); debiutował tomikiem wierszy Polowanie na jednorożca (1956), potem autor zbiorów poetyckich
 • Co to jest czterdzieści i cztery Definicja przyszłego obrońcę, zbawcę Polski, wskrzesiciela narodu ks. Piotr: Z matki obcej: krew jego dawne bohatery, / a imię jego będzie czterdzieści i cztery , widząc kibitki wywożące na
 • Co to jest czysta forma Definicja literaturze , idei wolności poety i wolności kreacji w sztuce. Koncepcje te utorowały drogę symbolizmowi poetyckiemu i czystej literaturze przełomu XIX i XX w., współcz. koncepcji
 • Co to jest Czyżewski Tytus Definicja interesował się malarstwem P. Czannea, kubistów na czele z P. Picassem; poznał twórczość H. Matissea i prace kapistów ekipy J. Pankiewicza (l. 20); współtworzył (z A. i Z
 • Co to jest chorał gregoriański, rzymski chorał Definicja rękopisach z IX w. Nazwa pochodzi z ok. 770 i pierwotnie oznaczała śpiew rzymski (cantus romanus), na który składały się skodyfikowane śpiewy pochodzące między innymi z muzyki
 • Co to jest Calderon de la Barca Pedro Definicja mit., osnute wokół tematów zazdrości, zemsty i honoru, komedie intrygi, płaszcza i szpady i różnego rodzaju krótkie formy dramatyczne, intermedia. Pośród arcydzieł C. czołowe
 • Co to jest Calvino Italo Definicja kosmikomiczne, 1965) i powieści, dla których inspiracją były poematy rycerskie (na przykład Baron drzewołaz, 1957 i Rycerz nieistniejący, 1959). Ważne znaczenie w jego dorobku
 • Co to jest Canetti Elias Definicja autobiograficznej trylogii Ocalony język (1977), Pochodnia w uchu (1980), Gra oczu (1985), a powieść Auto da f (1935) miała być początkiem cyklu traktującego o nieprzystosowaniu
 • Co to jest Canova Antonio Definicja za pierwszego rzeźbiarza Europy; pracował na zamówienie wielu władców, między innymi dla Napoleona (słynna rzeźba Paulina Borghese). Łączył inspiracje rzeźby antycznej z wdziękiem
 • Co to jest Michelangelo Merisi da C\. Caravaggio, właśc Definicja Błyskawicznie zyskał uznanie, lecz z racji na trudny charakter wikłał się w różne konflikty. Malował raczej sceny rodzajowe (Gracze w karty, Chłopiec ugryziony poprzez jaszczurkę
 • Co to jest Cassirer Ernst Definicja przedstawicieli ruchu neokantowskiego. Kulturę postrzegał z punktu widzenia problemów antropologicznych jako świat znaczeń i przejaw wartości duchowych. Budował uniwersalną
 • Co to jest Centkiewiczowie Definicja Wyspę Niedźwiedzią (1932); uczestnik ekspedycji polarnych i wypraw naukowych, między innymi na Antarktydę (1958-59). Debiutował powieścią Wyspa mgieł i wichrów (1934), autor
 • Co to jest Cervantes Saavedra Miguel de Definicja pasterskiego romansu. Artysta dzieła epickiego Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (1605-15), wyrosłego ze źródeł średniowiecznych i renesansowych, które autor przetworzył w
 • Co to jest Chagall Marc Definicja zaprzyjaźnił się między innymi z Apolli- naireem, w okresie rewolucji i I wojny po powrocie do rodzinnego Witebska założył tam akademię sztuki. Od 1922 r. znowu przebywał w Paryżu
 • Co to jest chansons de geste Definicja czynach, stanowi średniowieczną odmianę eposu starożytnego. Utwory, ujmowane niekiedy w cykle, przedstawiały gesty postaci bardziej albo mniej historycznie udokumentowanych
 • Co to jest Chaplin Charles Definicja komiczny - postać Charliego (wąsik, melonik, laseczka, za spore buty), charakterystyczny dla jego filmów wykonywanych po 1915 (Charlie bokserem, Charlie włóczęgą). Postać małego
 • Co to jest charakter Definicja między innymi w działaniu i interakcjach z innymi postaciami świata przedstawionego. Niezmienność cech bohatera w czasie rozwoju fabuły ustalana jest mianem ch. statycznego (na
 • Co to jest Chlebnikow Wielemir Definicja życia ukazały się tylko Utwory (1914), pośród nich wiersze, na przykład Żuraw (1910), Szamani i Wenus (1912), Zaklęcie poprzez śmiech, Dzieci wydry (1913), wyrażające ideę powrotu
 • Co to jest Chmielowski Adam, Brat Albert Definicja Malował portrety, kompozycje rel. i znak. (na przykład Wizja św. Małgorzaty, 1880), sceny powstańcze i rodzajowe. Nadzwyczajnie sugestywną deklaracją malarza zgłębiającego wartość
 • Co to jest Castiglione Baldassare Definicja rozmowy dam, panów, księży i twórców tworzą ideał człowieka renesansu, łączącego wykształcenie z prostotą i wdzięk z kurtuazją. Wzniosłe ideały przeniósł na grunt pol. Ł
 • Co to jest Choromański Michał Definicja między innymi Biali bracia (1931), Szpital Czerwonego Krzyża (1959), Dygresje na temat kaloszy (1966), W rzecz wstąpić (1968), Słowacki wysp tropikalnych (1969), Kotły
 • Co to jest chór w dramacie Definicja Dionizji; w antycznej tragedii jego pieśni wypełniały przerwy pomiędzy aktami lub także przewodziły akcji, miały własne znaczenie i nazwę: na wejście - parodos, w czasie rozwoju
 • Co to jest chrystologia Definicja teologią trynitarną i na jej podstawie ukazuje dogmat o Trójcy Świętej. Odpowiednio z Objawieniem i na jego podstawie należy uznać, iż właśnie Syn jest Tym, gdzie Bóg przyjmuje
 • Co to jest Chrzanowski Ignacy Definicja redaktor serii Prace Historycznoliterackie (50 tomów).W swych pracach podkreślał funkcję lit. w umacnianiu tożsamości narod., na przykład O poezji polskiej (1910); cechowało je
 • Co to jest Chwistek Leon Definicja adwersarz S.I. Witkiewicza. Był wspólnie z T. Czyżewskim założycielem i kluczowym teoretykiem ekipy formistów i współredaktorem ich pisma. Malował portrety, akty, martwe natury
 • Co to jest cnoty Definicja nadprzyrodzone (ewangeliczne). C. kardynalne, zakorzenione w naturze człowieka, rozwijają się poprzez stałe ćwiczenie, stanowią obronę przed złem, doskonalą charakter człowieka
 • Co to jest Comte Auguste Definicja rezygnację z poszukiwania absolutu, czym zajmowała się metafizyka. C. uważał, iż matematyka i fizyka są fundamentem mechanizmów poznawczych, a świat ludzki, należący do świata
 • Co to jest Confiteor Definicja łamach krakowskiego czasopisma Życie (1899); był wyraźną polemiką z tradycją sztuki zaangażowanej, wpisaną w lit. romantyczną i pozytywistyczną. Przybyszewski głosił, iż działać
 • Co to jest Cerber Definicja wejście, lecz uniemożliwiał opuszczenie Hadesu; w przenośni - czujny i srogi strażnik, krępujący swobodę poruszania
 • Co to jest cywilizacja Definicja realizacji i kulturę duchową człowieka, stanowiącą podstawę tożsamości kulturowej narodu; tak rozumiana c. stanowi synonim barbarzyństwa, w XX w. opozycję wobec uniformizacji
 • Co to jest chrześcijaństwo Definicja terenie Palestyny (Galilei i Judei) w łonie ówczesnego judaizmu. Nazwa ukształtowana od imienia Jezusa (semickie Jehoszua = zbawiciel, Bóg zbawia), wyznawcy gr. nadali mu tytuł
 • Co to jest Churchill Winston Leonard Spencer Definicja brytyjskiego w okresie II wojny światowej, poeta i rysownik. Nadzwyczaj barwna postać w historii Anglii i całej Europy. Niezrównany mówca obdarzony ogromną inteligencją i
 • Co to jest comploratio Definicja w antycznej liryce żałobnej żal po zgonu osoby bliskiej; w pol. literaturze odpowiednikiem komploracji są Treny J. Kochanowskiego
 • Co to jest Rodrigo Diaz de Bivar\. Cyd, właśc Definicja bohater hiszp. eposu rycerskiego z cyklu chansons de geste zatytułowanego Pieśń o Cydzie (XII w.) i franc. tragedii P. Corneillea Cyd (1636
 • Co to jest Collegium Maius Definicja gotycki budynek, najstarsza zachowana część Akademii Krakowskiej, aktualnie znajdują się tu reprezentacyjne sale uczelni
 • Co to jest consolatio Definicja gat. refleksyjnej lit. gr.-rzym.; rozpamiętywanie osoby zmarłej. W pol. liryce żałobnej odpowiednikiem c. są Treny J. Kochanowskiego. Inna nazwa: konsolacja
 • Co to jest Cricot 2 Definicja nawiązuje do awangardowego teatru plastyków zał. poprzez J. Jaremę Cricot. Zespół aktorski C.2 składał się w pierwszej kolejności z plastyków i aktorów. Z teatrem współpracowała M
 • Co to jest czystość językowa Definicja zwrotów i wyrazów obcojęz., jeśli nie są szczególnie niezbędne; 3) wystrzeganie się prowincjonalizmów i dialektyzmów i wyrażeń slangowych
 • Co to jest charakterystyka postaci Definicja wyglądu (ch. zewnętrzna). Ch. obejmuje także zespół stosunku pomiędzy cechami zew. i wew. Z uwagi na sposób jej realizacji wyróżniamy ch. bezpośrednią - formułowaną poprzez
 • Co to jest Chimera Definicja 2) czasopismo lit.-artyst., wyróżniające się wysokim poziomem graficznym, wydawane poprzez Z. Przesmyckiego (pseudonim Miriam) w Warszawie w latach 1901-07 (oprócz 1903 i 1906
 • Co to jest centaury Definicja porwania przyniosły im niedobrą sławę. Walki c. stały się jednym z motywów sztuki starożytnej (między innymi rzeźby Partenonu w Atenach, malarstwo ścienne w Pompejach) i
 • Co to jest cezura Definicja na przykład Słowiczku || mój! a || leć, a || piej! ( Do Józefa Bohdana Zaleskiego A. Mickiewicza
 • Co to jest Chełmoński Józef Definicja Monachium, w 1875 r. wyjechał do Paryża, gdzie błyskawicznie zyskał popularność, ogromną pracownię, marszanda, który kupował wszystkie jego obrazy i wydał album; prace jego
 • Co to jest Chodźko Ignacy Definicja innymi Próby nowego dykcjonarza (1860), Obrazy litewskie, Pamiętniki kwestarza (1843-1845), Podania litewskie (1852-1860
 • Co to jest choreografia Definicja opracowaniu tanecznym; 2) całość układu tańca w balecie stworzona poprzez choreografa. Ten sam balet może mieć kilka autorskich ch
 • Co to jest chronologia w językoznawstwie Definicja wykorzystanie w gramatyce hist., na przykład opierając się na faktów jęz. pol. ustalono, iż przegłos *e w o dokonał się przedtem niż wokalizacja jerów, bo nie objął e = ?, albo w
 • Co to jest chronostych Definicja utwór wierszowany, gdzie początkowe albo zaznaczone graficznie litery następnych wersów określają datę wydarzenia, o którym mowa w utworze (niekiedy czas wydania
 • Co to jest Cybis Jan Definicja pejzaże, portrety, martwe natury (na przykład Martwa natura czerwona, Bukiet i waza, Młyn w Suffczynie, Dolina Popradu, Ustka). Obrazy C. są komponowane barwnymi ekspresyjnymi
 • Co to jest caravaggionizm Definicja tła formę. Właściwością charakterystyczną c. był realizm (czasem skrajny) przedstawień szczególnie w twórczości J. Ribery, D. Velazqueza, G. de La Tour, G. van Honthorsta
 • Co to jest cyzjojan, cisiojanus Definicja kalendarzyk świąt kościelnych układany dla dobrego zapamiętania w wiersze łacińskie; uczony w szkołach od XIV do XVIII w
 • Co to jest Carracci Definicja nieformalnej akademii, a ich styl stał się w okolicy stylu Caravaggia fundamentem dla rozwoju wł. malarstwa barokowego i barokowego malarstwa iluzjonistyczno-dekoracyjnego
 • Co to jest chasydyzm Definicja Węgrzech, zainicjowany poprzez Baalszemtowa. Ch. był reakcją na ortodoksję w judaizmie, nawiązywał do kabały, zwracał się do ubogich, głosił sposobność połączenia z Bogiem
 • Co to jest Courbet Gustave Definicja mistrzostwo formy i specyficzny dramatyzm. Postulował, iż malarstwo powinno poruszać tematy znane artyście z doświadczenia, wykluczał tematykę heroiczną i hist. na korzyść
 • Co to jest Corazzi Antonio Definicja Teatru Wielkiego (1825-33), którego rozwiązania techniczne uwzględniały najnowsze wynalazki; do rozmachu i wspaniałości form starożytnych i renes. dodał skontrastowanie geometrii
 • Co to jest carpe diem Definicja podkreślało renesansową radość życia, lecz i świadomość, iż sporo zależy od Fortuny, ustalonego każdemu przeznaczenia. W lit. funkcjonuje jako odzwierciedlenie istoty filozofii
 • Co to jest copyright Definicja konwencjami uprawnienia przysługujące autorowi dzieła artystycznego, nauk., lit. (na przykład Copyright aby Wydawnictwo Europa - adnotacja znaczy, iż prawa przysługujące piszącemu
 • Co to jest Cooper James Fenimore Definicja Sokolego Oka obejmuje powieści: Pogromca zwierząt (1841), Ostatni Mohikanin (1826), Tropiciel śladów (1840), Pionierzy (1823), Preria (1827). Walki o niepodległość Ameryki
 • Co to jest Corelli Arcangelo Definicja prostotą i szlachetnością brzmienia, oszczędnością i brakiem popisów, wirtuozerii. C. był związany w pierwszej kolejności z kościołami w Rzymie; komponował utwory cykliczne i
 • Co to jest Corneille Pierre Definicja zgon Pompejusza; komedii Medea, Tytus i Berenika, Wdowa, Galeria pałacowa, Subretka, Iluzja teatralna. Sławę przyniosła C. heroiczna tragikomedia Cyd (1637); neguje klasyczną
 • Co to jest Cortazar Julio Definicja przedstawicieli nowatorskiej prozy latynoamer.; cechowała go nadzwyczajna wyobraźnia, interesował się malarstwem abstrakcyjnym i muzyką awangardową. Autor opowiadań Tajemna broń
 • Co to jest czasopisma językoznawcze Definicja Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Zdolności , potem pojawiły się między innymi Prace Filologiczne , Poradnik Językowy , j. polski , Biuletyn Polskiego Towarzystwa
 • Co to jest Cranach Lucas Starszy Definicja Mądrego. Stworzył charakterystyczny typ ikonografii protestanckiej z mocno zaakcentowanym nastrojem (na przykład Ołtarz Ukrzyżowania ze Schleissheim, Tablica prawa i łaski). W
 • Co to jest Cwietajewa Marina Definicja tworzyła w Pradze, Paryżu. Po wybuchu II wojny wróciła do państwie, ewakuowana z Moskwy do Jełabugi, popełniła samobójstwo. Debiutowała lirykami Wieczorny album (1910), wydała
 • Co to jest cykl literacki Definicja W poszukiwaniu straconego czasu M. Prousta; bohaterem - Komedia ludzka H. Balzaka; motywem - Nad głębiami A. Asnyka; gatunkiem - Sonety J. Kasprowicza. Pośród najstarszych c.l
 • Co to jest Czajkowski Piotr Definicja twórczość, bogata w pierwiastki narod., wywarła mocny wpływ na dalszy postęp muzyki ros. Najsłynniejsze utwory: symfonie, opery (Dama pikowa, Dziewica Orleańska i Eugeniusz
 • Co to jest Sadyk Pasza\. Czajkowski Michał zw Definicja organizacji, jedną z nich reprezentował w Turcji. Idea odrodzenia dawnej Kozaczyzny jako szansy dla Polski znajduje odzwierciedlenie w jego twórczości, na którą składają się
 • Co to jest czarna komedia Definicja komizmu; ujęcia komediowe łączą się z motywami horroru i groteski, cz.k. reprezentują na przykład Bar wszystkich świętych J. Broszkiewicza, Procedura. Ponura burleska J. Gawlika
 • Co to jest cyklopi Definicja Tartarze poprzez ojca, uwolnieni poprzez Zeusa pomagali mu w pokonaniu Kronosa i gigantów. W Odysei Homera są pełnymi okrucieństwa mieszkańcami jaskiń na Sycylii; z uwagi na
 • Co to jest Cyryl i Metody Definicja piśmiennictwa i kultury narodów słowiańskich. Cyryl (827-869, właśc. imię Konstanty) - artysta najstarszego alfabetu, pisma staro-cerkiewno-słowiańskiego, lit. jęz. Słowian, autor
 • Co to jest cytat Definicja samej osoby (autocytat); przeważnie graficznie wyróżniony cudzysłowem, odsyła do treści i znaczeń tekstu, z którego został wyjęty; c. w lit. może być przywołaniem autorytetu i
 • Co to jest czarny humor Definicja obrzydliwości w sposób niewinny, a równocześnie zabawny, na przykład jednoaktówki Na pełnym morzu, Karol S. Mrożka; cz.h. odgrywał sporą rolę w estetyce surrealizmu i w teatrze
 • Co to jest czarownice Definicja przymierze z diabłem, rzucanie czarów, czynienie uroków, zatruwanie wody w studniach, pomaganie albo szkodzenie w magii miłosnej i tym podobne Mechanizmy cz. rozpoczęły się w
 • Co to jest Czartoryska Izabela Definicja dzieci, pisarka, pamiętnikarka, kolekcjonerka, twórczyni sentymentalno-rokokowego ogrodu w Powązkach pod Warszawą (1771), twórczyni Puław, republiki pisarzy , pierwszego w Polsce
 • Co to jest czasopismo literackie Definicja którego treść jest w całości albo części poświęcona tematyce lit. Cz.l. może mieć różny charakter: skupiać wokół siebie grupę lit. ( Skamander , Zwrotnica ), reprezentować
 • Co to jest czasownik Definicja z cz. łączą się kategorie gramat.: czas, aspekt, tryb, strona, osoba i przechodniość. Fundamentalną funkcją cz. w zdaniu jest orzeczenie. Wyróżniamy cz. czynnościowe i stanowe
 • Co to jest cinquecento Definicja przypadający na XVI w.; jego właściwością jest wyrafinowanie form, wirtuozeria wykonania technicznego, wyrazistość charakteru przedstawianych postaci. Zobacz także quattrocento
 • Co to jest Casanova di Seingalt Giovanni Giacomo Definicja przygody miłosne znane były w ówczesnej Europie. Opublikował powieść fantastyczną Icosamron (1788), lecz sławę przyniosły mu wydane pośmiertnie Pamiętniki (1826-38), pisane z
 • Co to jest Czeszko Bohdan Definicja nauki (1949), w dalszym ciągu publikuje: Krzewy koralowe (1954), Nauka niesentymentalna (1958), Makatka z jeleniem (1961), Sygnaturki (1975) i autobiograficzne gawędy Nostalgie
 • Co to jest części mowy Definicja niebieski, żółty), liczebniki (sześć, ósmy), czasowniki (pływać, skakać), zaimki (ja, kto, coś); cz. m. nieodmienne, nie podlegają deklinacji i koniugacji, jak przysłówki (biegle
 • Co to jest części zdania Definicja wyróżniamy: cz.z.kluczowe: podmiot i orzeczenie; cz.z. podrzędne, są nimi ustalenia: dopełnienia, okoliczniki, przydawki; człon zdania: słowo, wyrażenie albo zwrot wyodrębniony w
 • Co to jest Charles Lutwidge Dodgson\. Carroll Lewis, właśc Definicja autor dwóch książek dla dzieci: Alicja w krainie czarów (1865) i O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra (1872), utworów łączących przedmioty baśni dla dzieci, aluzji
 • Co to jest Camőes Luis Vaz de Definicja utwór C. Luzjady (1572) - epopeja złożona z 10 pieśni, w opisach odkryć Vasco da Gamy w Indiach przybliża narod. dzieje i tradycje potomków legendarnego Luza, założyciela
 • Co to jest Cage John Definicja zasadę: cokolwiek czynimy, jest muzyką . Jako pierwszy zastosował fortepian preparowany, stworzył utwory oparte na aleatorycznych działaniach laserowych, wprowadził nowe
 • Co to jest Caldwell Erskine Definicja przyjęta po roku następna Poletko Pana Boga (1933), w obu przedstawia czas wielkiego kryzysu i wynikające z niego dramaty ludzi Południa. Zaniedbane cywilizacyjnie środowiska
 • Co to jest Camus Albert Definicja obrazuje zainteresowanie poszukiwaniem sensu życia, czemu dał słowo w szkicach filoz. Dwie strony tego samego (1937), Noces (1938) i zbiorze esejów Mit Syzyfa (1942). Następny tom
 • Co to jest Streckfus Persons\. T\. Capote Truman, właśc Definicja wyobraźni, między innymi powieści Inne głosy, inne ściany (1948), Zatrzaśnij ostatnie drzwi (1949), Harfa traw (1951), Śniadanie u Tiffanyego (1958), Dwa tygodnie w innym mieście
 • Co to jest Carpentier Alejo Definicja tworzył cudowny świat odrębności latynoamerykańskiej, gdzie przenikające się kultury europ., indiańskie i afrykańskie tworzą magiczną rzeczywistość, na przykład Królestwo z tego
 • Co to jest Pickel\. K\. Celtis Konrad, właśc Definicja Litteraria Vistulana w Krakowie, Wiedniu, Moguncji, Budzie, komentator Platona, Cycerona, Horacego, autor poetyki Ars versificandi et carminum (1486), elegii, ód, epigramatów
 • Co to jest Cezar, Caius Julius Caesar Definicja i zdobywał wrogów. Wieczną sławę zyskały stwierdzenia C. wypowiadane w historycznych okolicznościach; nad graniczną rzeką Rubikon, pomiędzy Galią Przedalpejską a Italią
 • Co to jest cenzura Definicja państwowe oceniające je pod względem prawnym, moralnym, obyczajowym, niekiedy politycznym. C. może oznaczać także krytykę czegoś; 2) świadectwo szkolne; 3) w prawie kanonicznym
 • Co to jest Ceynowa Florian Definicja pieśni; opisywał zwyczaje regionu. Autor między innymi Rozmowa Polocha s Kaszebą, napisano przes s. p. Xędza Szmuka s Pucka... (1850), Zars do grammatikj kašebsko-słovjnskje move
 • Co to jest charakteryzacja Definicja Aktor sam albo przy użyciu charakteryzatora, korzystając ze szminek, peruk, sztucznego zarostu, wymienia własną fizjonomię; ch. może być uzupełniona także na przykład sztucznym
 • Co to jest Chłędowski Kazimierz Definicja t. 1-2, 1876), Siena (1904), Dwór w Ferrarze (1907), Rzym. Ludzie odrodzenia (1909), Rzym. Ludzie baroku (1912), Rokoko we Włoszech (1915), Historie neapolitańskie (1917
 • Co to jest Chopin Fryderyk Franciszek Definicja utwory oparte na folklorze pol. i muzyce ludowej (Mazowsza, Kujaw, Małopolski), między innymi Rondo a la Mazur, Rondo a la Krakowiak, mazurki i polonezy, charakterystyczne
 • Co to jest chorał Definicja Kościoła protestanckiego, wprowadzony poprzez M. Lutra (przygotowany poprzez J. Walthera), dla którego inspiracją były śpiewy kościelne, pieśni biczowników, husytów, waldensów, a
 • Co to jest Christie Agatha Definicja konstrukcją intrygi, niezłą psychologiczną motywacją, fabułą urozmaiconą elementami satyryczno-humorystycznymi. Sporą poczytność zyskały jej powieści, między innymi Cień na
 • Co to jest Chotomska Wanda Definicja łamach Świata Młodych (1949). Drukowała wiersze w Świerszczyku z M. Białoszewskim pod pseudonim Wanda Miron , autorka telewizyjnej bajki dla dzieci Jacek i Agatka, zbioru Bajek z
 • Co to jest chrestomatia Definicja popularyzatorskie, na przykład Chrestomatia staropolska autorstwa W. Wydry i W. Rzepki
 • Co to jest Jaracheff\. Ch\. Christo, właśc Definicja folię bądź wielkie tkaniny elementy, budowle, fragmenty pejzażu. Opakował między innymi powietrze w ogromnej plastikowej formie, wąwóz w Rifle w stanie Kolorado, monumentalny
 • Co to jest chromostezja Definicja przykład kojarzenie wysokości dźwięku z ustalonym kolorem. U niektórych osób określoną barwę mają całe tonacje. Ch. jest rodzajem synestezji, a więc jednoczesnego odczuwania
 • Co to jest Chwin Stefan Definicja Nike. Autor książek Bez autorytetu (1981, napisanej razem z S. Rośkiem), Ludzie - skorpiony (1984), Człowiek - litera (1989), Romantyczna przestrzeń wyobraźni (1988), Poezja i
 • Co to jest Claudel Paul Definicja zarówno ze źródeł wiary kat., jak i bogactwa symboliki różnych kultur. Jako dyplomata poznał nie wszystkie państwa Dalekiego Wschodu i Ameryki Południowej. W dramatach (Miasto
 • Co to jest Coleridge Samuel Taylor Definicja szkoły jezior. Wydany razem z W. Wordsworthem tom Ballady liryczne (1798), uznany za manifest z angielskiego: romantyzmu, zawiera wątki baśniowe, fantastyczne, jego autorzy
 • Co to jest Collegium Nobilium Definicja jako organizacja oświatowa dla młodzieży magnackiej i szlacheckiej, elity zdolnej uzdrowić życie polit. ówczesnej Polski. W jej programie nauczania uwzględniono nowe elementy
 • Co to jest collage Definicja malarskich przedmiotów; w c. łączy się i montuje różne techniki, co pozwala na uzyskanie faktury i efektów przestrzennych. Po raz pierwszy c. był zastosowany poprzez kubistów G
 • Co to jest Teodor Józef Konrad Korzeniowski\. Conrad Joseph, właśc Definicja się inspiracją wielu powieści C., których istotę stanowią sprawy psychol.-moralne, a kodeks etyczny zawsze odwołuje się do honoru, obowiązku i wierności. Do głownych powieści i
 • Co to jest Constable John Definicja dzieła wywarły wielki wpływ między innymi na pejzażystów ze szkoły barbizońskiej i impresjonistów. Jako jeden z pierwszych wykonywał szkice w plenerze. W malarstwie pejzażowym
 • Co to jest Copeau Jacques Definicja Paryżu, założyciel (w 1919) szkoły aktorskiej przy tym teatrze i zespołu Les Cipiaux w Burgundii (1924). Artysta słynnych przedstawień plenerowych (między innymi Mystre de Santa
 • Co to jest Corot Camille Jean Baptiste Definicja akademizmu. Od pierwszych fotografów przejął realistyczne spojrzenie na pejzaże. Był mistrzem rysunku, łączył obszary cienia i światła tworząc kontrasty sytuacyjne (na przykład w
 • Co to jest Antonio Allegri\. Correggio, właśc Definicja miały tradycje sztuki płd. Włoch i twórczość Leonarda da Vinci i Rafaela Santi. Malował nastrojowe, miękko, łagodnie modelowane tematy rel. z charakterystycznie zamglonymi
 • Co to jest Wardell\. G\. Henry E\. Craig Edward Gordon, właśc Definicja Początkowo aktor, w 1901 r. debiutował jako reżyser i scenograf. W 1908 r. założył we Florencji swoją szkołę teatralną Arena Goldoni . Uważał teatr za sztukę autonomiczną, łączącą
 • Co to jest Cricot Definicja formistów: T. Czyżewskiego, J. Jaremy i jego siostry Marii, Z. Pronaszki. W Krakowie działał do 1938 r., a w Warszawie w l. 1938-39. W przedstawieniach C. dominowała strona
 • Co to jest Cyceron, Marcus Tullius Cicero Definicja i Antoniusza; przyczynił się do spopularyzowania gr. myśli filoz. w Rzymie; w teorii poznania przyjmował sceptycyzm średniej Akademii Platońskiej, w etyce przychylał się do
 • Co to jest cynicy Definicja Wyznawcy tej filoz. ćwiczyli się w surowej ascezie, odrzucali pozory, nie dbali o opinię, zachowywali się prowokacyjnie. Szkoła ta wywarła spory wpływ na inne kierunki filoz
 • Co to jest Czapska Maria Definicja Paryżu współtworzyła grupę kapistów (1925-30). Lata wojny spędziła w Krakowie, po wojnie zamieszkała na stałe w Paryżu, współpracowała z paryską Kulturą i Instytutem Literackim
 • Co to jest Czapski Józef Definicja Pankiewicza, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej (1920), współzałożyciel ekipy kapistów w Paryżu (1924-32); kolorysta, artysta pejzaży, martwych natur, kompozycji figuralnych i

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Czapski Józef, Czapska Maria, Cynicy, Cyceron, Marcus Tullius Cicero, Cricot, Craig Edward Gordon, Właśc. Henry E.g. Wardell, Correggio, Właśc. Antonio Allegri co to znaczy.

Słownik Czapski Józef, Czapska Maria, Cynicy, Cyceron, Marcus pisownia.