Czy przydatne?

Co to jest Muzyka

Co oznacza MUZYKA: sztuka, której tworzywem jest dźwięk organizowany wczasie. Źródłem dźwięku mogą być instrumenty, głos ludzki, urządzenia elektroakustyczne. Utwór muzyczny wynika zzależności iwspółistnienia rytmu, melodii, metrum, harmonii, dynamiki, artykulacji, agogiki, barwy dźwięku ibudowy uzależnionej od formy muzycznej. Poszczególne współczynniki mogą dominować izmieniać rolę. Z racji na formy wykonania rozróżnia się m. wokalną iinstrumentalną; oba rodzaje z racji na obsadę można podzielić na m. solową izespołową. Zobacz także na przykład barok wm

Czym jest muzyka znaczenie w Słownik pisownia M .

Wyraz Machiavelli Niccolo:
Co znaczy wł., prozaik, historyk, dyplomata; artysta doktryny polit. zwanej makiawelizmem. Znany wlit. jako autor rozprawy Osztuce wojennej, Historii florenckich, komedii Mandragora, w pierwszej kolejności MUZYKA.
Wyraz moralitet:
Co znaczy gatunek dramatyczny ocharakterze dydaktyczno-alegorycznym, obrazujący na przykład walkę dobra ze złem oduszę człowieka. Personifikacjami dobra izła były Cnota, Wiara, Pycha, Grzech, Wiedza MUZYKA.
Wyraz manuskrypt:
Co znaczy rękopis, tekst ręczny: 1) stare pisma, księgi, pisane ręcznie wskryptoriach; 2) tekst przydzielony do składu drukarskiego (wg W. Kopalińskiego MUZYKA.
Wyraz marinizm:
Co znaczy baroku, od nazwiska wł. Poety G. Marino; literatura światowych rozkoszy , zmysłowej miłości, nowej techniki środków wyrazu wopisie urody życia, poszerzającej skalę poetyckiej wrażliwości, ucząca MUZYKA.
Wyraz makrolingwistyka:
Co znaczy wdwu znaczeniach: jako językoznawstwo statystyczne ( językoznawstwo matematyczne) albo jako edukacja kompleksowa wyróżniająca: mikrolingwistykę (amer. szkoła strukturalistyczna, oznaczająca naukę MUZYKA.