Pisownia język polski | słownik na D

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Dyck Anthonis Definicja najpopularniejszym portrecistą flamandzkim. Sporo podróżował, zdobył ogromną popularność w całej Europie, między innymi w Londynie był nadwornym malarzem króla Karola I
 • Co to jest Dygat Stanisław Definicja 1958 został laureatem nagrody tegoż czasopisma za powieść Podróż. Ironicznie ukazuje współczesne konwencje psychol. i obyczajowe, przeciwstawiając praktycznej codzienności
 • Co to jest dzieje języka polskiego Definicja stworzenia pol. państwowości, której cezurę graniczną wyznacza rok 966, chrzest Mieszka I, symbol przynależności do cywilizacji chrześc., integracji kultury pol. z kręgiem europ
 • Co to jest dziejopisarstwo średniowieczne Definicja duchowieństwa i w kręgu zakonów żebrzących, a w dalszym ciągu w Akademii Krakowskiej. Przeważnie występujący w formie kronik, roczników ( annały), żywotów świętych (bujny rozrost
 • Co to jest Diderot Denis Definicja Współtwórca i organizator prac przy stworzeniu Ogromnej encyklopedii francuskiej, dzieła głoszącego racjonalizm, wiarę w rozwój i siłę ludzkiego rozumu. We inicjalnych pismach
 • Co to jest dadaizm Definicja l. 1916-23. Zapoczątkowany w Zurichu, objął całą Europę wpływami sięgając Nowego Jorku. Kluczowym teoretykiem d. był T. Tzara. Kierunek wyrażający bunt przeciwko współcz
 • Co to jest danse macabre Definicja korowodu ludzi różnych stanów i zawodów, mędrców i głupców, starców i młodzieńców, bogatych i biednych, duchownych i świeckich prowadzonych poprzez upersonifikowaną
 • Co to jest Dante Alighieri Definicja Wygnany z rodzinnej Florencji za działalność polit. tułał się po Włoszech, aby przed końcem życia osiąść w Rawennie. O swoim uczuciu do Beatrycze pisał w lirykach przeplatanych
 • Co to jest Dantyszek Jan Definicja z łaciny Nawiązał przyjacielskie kontakty z elitą ówczesnego świata: z papieżem, z odkrywcą F. Cortezem, z T. Morusem, F. Melanchtonem, Erazmem z Rotterdamu, M. Lutrem, M
 • Co to jest Dedecius Karl Definicja zaznaczony nagrodą pol. PEN Clubu, doktoratami h.c. uniwersytetów w Łodzi, UMK w Toruniu i KUL-u w Lublinie. Zajmuje się gł. tłumaczeniami z jęz. pol., ros. i serbsko-chorwackiego
 • Co to jest deizm Definicja jego losy; 2) nurt w filozofii przeciwstawny chrześcijańskiemu teizmowi, zapoczątkowany poprzez Herberta z Cherbury, rozwijający się w Anglii i we Francji od XVII do XVIII w. (J
 • Co to jest Dejmek Kazimierz Definicja nurt współcz. realizacji scenicznych dramatów staropolskich: Żywot Józefa M. Reja (1958,1965), Historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka (1961, 1962
 • Co to jest Deledda Grazia Definicja tej wyspy rozpoczęła działalność pisarską. Debiutowała w 1888 r. opowiadaniami drukowanymi w pismach żeńskich. Od 1900 r. zamieszkała na stałe w Rzymie. Tajemnica ludzkiej
 • Co to jest deleksykalizacja Definicja etymologii użytego wyrazu; użytkowany do uzyskania efektu humorystycznego (na przykład K. I. Gałczyńskiego Traktat o meblach
 • Co to jest Demokryt z Abdery Definicja strukturze materii, o powszechnym charakterze związków przyczynowych i konieczności wyjaśniania wszystkich zjawisk poprzez poszukiwanie ich przyczyn (determinizm) i o
 • Co to jest Demostenes z Aten Definicja kamykami w ustach. Sławę zdobył wygłaszając mowy polit., przekonywał w nich Greków o potrzebie przeciwstawienia się sile wojsk Filipa Macedońskiego, stąd nazwa wystąpień
 • Co to jest derywacja Definicja się typy d.: afiksalna, bezafiksalna (z formantem zerowym), paradygmatyczna, mieszana, składniowa.; przeważnie spotykamy się z d. afiksalną - formantem jest afiks, który w
 • Co to jest dialekty polskie Definicja podhalańską, krakowską, sądecką, żywiecką, kielecką. Ich właściwością wspólną jest mazurzenie (wymowa głosek oznaczonych literami sz, ż, cz, dż jak s, z, c, dz), największą
 • Co to jest Dionizje Definicja tak zwany Ogromne D. i w Attyce na przełomie grudnia i stycznia tak zwany Małe D. Uroczystości powiązane były z chóralnym śpiewem dytyrambów na cześć boga, składaniem ofiary z
 • Co to jest Dobrowolski Ryszard Stanisław Definicja Polskich (1954-56). Debiutował tomem wierszy Pożegnanie Termopil (1929), autor wierszy i poematów, między innymi Autoportret (1932), Wróżby (1934), Powrót na Powiśle (1935), Nad
 • Co to jest dodekafonia\. dodekafoniczna muzyka, właśc Definicja równomiernie temperowanej, ułożonej w serię, obejmującą 12 stopni skali w dowolnym następstwie (bez powtarzania części składowych). Przebieg utworu opiera się na permutacjach
 • Co to jest dokumentacja Definicja scenograficzne, projekty kostiumów, afisz, program i d. fotograficzną z prób i premiery, regularnie opis partytury ruchu scenicznego, zapisy filmowe, film, magnetofonowe, opisy i
 • Co to jest Dołęga-Mostowicz Tadeusz Definicja międzywojnia. Debiutował polit. Karierą Nikodema Dyzmy (1932; ekranizacja 1956, serial TV). Autor powieści: między innymi Ostatnia brygada (1931), Prokurator Alicja Horn (1933
 • Co to jest Dos Passos John Definicja Autor między innymi powieści Trzej żołnierze (1921), Manhattan Transfer (1925), trylogii USA, obejmującej powieści 42 równoleżnik (1930), Rok 1919 (1932), Ciężkie kapitał (1936
 • Co to jest Don Kichot Definicja Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (1605-15).Uznając siebie za wybrańca mogącego zbawić świat, D.K. wydaje wojnę groźnym wiatrakom, wyrażającym w jego wyobraźni wszelakie
 • Co to jest Donne John Definicja Twórczość poetycka D. postrzegana była jako zwiastun nowej barokowej poetyki i wrażliwości. Cechują ją zaskakujące koncepty, naruszenie szablonowych norm wersyfikacyjnych
 • Co to jest Dorman Jan Definicja eksperymenty artystyczne i pedag. budował teatr form poetyckich, metafor, skojarzeń, który rozwijał twórcze postawy, rozbudzał wyobraźnię. Teatr Dzieci Zagłębia inspirowany był w
 • Co to jest drama Definicja formie regułom dramatu klasycznego. D. wystawiana w Teatrze Narodowym poprzez W. Bogusławskiego nareszcie XVIII w. przyczyniła się do rozwoju innych form inscenizacyjnych i
 • Co to jest dramat groteskowy Definicja luźne sceny i niespójne, z pozoru nic nie znaczne wypowiedzi bohaterów. Zobrazowaniu absurdalności świata służą takie chwyty, jak: groteska, pure nonsense, parodia. Początki d.g
 • Co to jest dantejskie sceny Definicja zachowania ludzi napiętnowane strachem, rozpaczą, paniką w przypadkach katastrofalnych, obrazy wstrząsające, koszmarne
 • Co to jest dramat niesceniczny Definicja regularnie zawiera liczne przedmioty liryczne albo epickie. Przydzielony raczej do czytania niż do inscenizacji, również dramat uznany za trudny do wystawienia albo pozbawiony
 • Co to jest demiurg Definicja natchniony pisarz, wieszcz, geniusz (Konrad z Małej i Ogromnej Improwizacji - III cz. Dziadów wybraniec, zbawca narodu), twórca; również nazwa wysokich urzędników niektórych gr
 • Co to jest dramat Definicja dialogu, który rozwija akcję i zarysowuje charaktery postaci. Świat przedstawiony d. koncentruje się wokół wyraźnie zarysowanej akcji, rozgrywającej się w poszczególnych aktach
 • Co to jest dramat filmowy Definicja głównego konfliktu, a jego struktura ma za zadanie poruszyć emocje widza. W zależności od problematyki występują różne odmiany gatunku charakteryzujące się swoistą poetyką. D.f
 • Co to jest polskiej\. dwudziestolecie międzywojenne w lit Definicja rozważania problemów narodowych (na przykład J. Lechoń, Herostrates). W 1918 r. zaistniała publicznie poetycka ekipa Skamander, w 1919 r. futurystów, od 1922 r. Zwrotnica
 • Co to jest Deus ex machina Definicja rozwiązanie akcji za sprawą nagłego pojawienia się bóstwa na scenie teatralnej dzięki specjalnego urządzenia technicznego. Ogólnie nagłe, niespodziewane wprowadzenie nowej osoby
 • Co to jest De Amicis Edmonde Definicja na jęz. pol. M. Konopnicka (1906). Bohaterem i narratorem utworu uczynił autor chłopca, opisującego swe szkolne przeżycia w Turynie w formie dzienniczka. A. zdobył w lit. miano
 • Co to jest diachronia w języku Definicja przekształcenia w jego strukturze - leksyce, składni, morfologii, fonologii; za twórcę badań diachronicznych nad językami (w porównywaniu z językami pokrewnymi) uważany jest F. de
 • Co to jest diafora Definicja przykład Ludzie, co z was za ludzie! albo Kiosk z gazetami rzuca cień palmy, Patrzmy, słuchajmy i palmy (A. Ważyk, Tramwaj
 • Co to jest Drewnowski Tadeusz Definicja pracownik nauk. Katedry Literatury Polskiej na UW (od 1982). Opublikował między innymi Noce i dnie M. Dąbrowskiej (1965), Breza (1969), Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu
 • Co to jest dripping Definicja surrealistów; M. Ernst malował dzięki skrzynek z dziurkami, poprzez które wyciekała farba, jego d. był grą przypadku ; d. J. Pollocka nie ma nic wspólnego z automatyzmem, był
 • Co to jest Degas Edgar Definicja poznał impresjonistów, w szczególności Maneta, wymienił styl rysowania. Był jednym z największych mistrzów chwytania tego, co ulotne, i tworzenia efektów światłocienia w
 • Co to jest Domejko Definicja listopadowy, emigrant (1832); geolog, rektor Uniwersytetu Santiago w Chile, zasłużony dla gospodarki i kultury tego państwie. Pamiętnikarz, autor wspomnień Filareci i filomaci. O
 • Co to jest Dekalog Definicja Synaj. D. zachował się w dwóch wersjach (Wj 20,1-17; Pwt 5,6-21); pierwsza wersja jest dokumentem prawnym tego wydarzenia, druga z kolei cytowana jest w mowie Mojżesza jako wyraz
 • Co to jest derywat Definicja słowo motywowany, złożony z podstawy słowotwórczej i formantu słowotwórczego; słowo pochodny, na przykład: domowy od dom, przedszkole od szkoła, przebieg od bieg
 • Co to jest Dłuska Maria Definicja innymi Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej, Studia językoznawcze (Fonetyka polska, prozodia j. polskiego
 • Co to jest dramat satyrowy Definicja dramatycznych) jako ostatni człon tetralogii (cyklu lit. złożonego z 3 tragedii i d.s.). Pogodna dziedzina inspirowana mitologią prezentowana była poprzez chór satyrów w
 • Co to jest dramat mieszczański Definicja obyczajowość i postawy, charaktery i konflikty tej warstwy. Popularną odmianą d.m. była komedia łzawa, eksponowanie przedmiotów sensacyjno-psychol. przyczyniło się do stworzenia
 • Co to jest dreszczowiec Definicja dzieją się zdarzenia fantastyczne (na przykład powieść Ptaki D. du Maurier i na jej podstawie zrobiony poprzez A. Hitchcocka video
 • Co to jest Dejanira Definicja nasączoną krwią centaura Nessosa, która miała zagwarantować jego miłość. Zatruta krew stała się powodem zgonu Heraklesa w wielkich męczarniach, a w następstwie samobójstwa jego
 • Co to jest Durrenmatt Friedrich Definicja innymi Romulus Ogromny (1949), Frank V. Opera banku prywatnego (1959), Fizycy (1961), Anabaptyści (1967), Acherloo (1983); powieści Sędzia i jego brat (1952), Kraksa (1956
 • Co to jest dzieło otwarte Definicja przedmioty poetyki nieokreśloności, które można znaleźć już w starożytności (Platon). W średniowieczu rozwinęła się teoria alegoryzmu, wg której Pismo św. i poezję i sztuki piękne
 • Co to jest dywizjonizm Definicja malowaniu punktowym. Barwy w kolorach zasadniczych malowane punktowo, oglądane z pewnej odległości, łączą się w oku widza i dają wrażenie jednolitych, świetlistych plam; metoda
 • Co to jest dialektologia Definicja tematyka językoznawstwa, edukacja badająca zasięg i cechy dialektów występujących we współczesności, zjawiskami z przeszłości zajmuje się d. historyczna
 • Co to jest dramat romantyczny Definicja nawiązywała do teatru szekspirowskiego, hiszpańskiego, melodramatu. D.r. łączy cechy gatunkowe szablonowych rodzajów lit., wyróżnia się fragmentarycznością budowy, zespoleniem
 • Co to jest Drawicz Andrzej Definicja diabłów (1965). Autor studiów poświęconych twórczości K. I. Gałczyńskiego (1968), Szkiców o poezji rosyjskiej XX wieku (1977), Inna Rosja. Genealogia rosyjskiej literatury
 • Co to jest Drużbacka Elżbieta Definicja których inspirację czerpała z lit. franc. Ceniona za bogactwo i czystość jęz. Między innymi Fabuła o książęciu Adolfie (1769), Historia chrześcijańska Księżny Elefantyny, Zestaw
 • Co to jest Drzewiecki Konrad Definicja Thtr dArt Ballet. Od 1973 dyrektor założonego poprzez siebie Polskiego Teatru Tańca (którym od 1987 kieruje E. Wycichowska); artysta między innymi choreografii do baletów Błękitna
 • Co to jest dublet językowy Definicja pol. to tak zwany słowo jednoznaczny albo d.j., na przykład lingwistyka - językoznawstwo; auto - auto; fonetyka - głosownia
 • Co to jest dytyramb Definicja patetyczna śpiewana w trakcie świąt dionizyjskich. Rozrost d. przypada na VI-V w. przed naszą erą; pisali je między innymi Simonides z Keos, Bakchylides, Pindar; współcz. d. to
 • Co to jest Duchamp Marcel Definicja z F. Picabią w ruchu dadaistycznym. Wprowadził ideę ready mades. Elementy użytkowe albo pozbawione funkcji ich fragmenty pokazywał jako dzieło sztuki (Suszarka do butelek, Koło
 • Co to jest Duda-Gracz Jerzy Definicja 60., subkultury i obyczajowości, później coraz pełniej rozwijał nurt malarstwa metaforyczno-symbolicznego ukazującego pol. mentalność (Hamlet polny, Jeźdźcy Apokalipsy a więc
 • Co to jest dulszczyzna Definicja przyzwoitości, braku zrozumienia dla potrzeb intelektualnych, bezwzględności w egzekwowaniu własnych zasad. Uosobieniem takiego modelu życia jest bohaterka dramatu Moralność pani
 • Co to jest Dumas Alexandre syn Definicja osobistych żywo zainteresowany problematyką obyczajową. Jego najgłośniejsza powieść Dama kameliowa (1848) została w 1852 r. adaptowana na scenę i odniosła wielki efekt. Sztuką
 • Co to jest Dunikowski Xawery Definicja Kobiet brzemiennych, portrety rzeźbiarskie, gdzie potrafił znakomicie ukazywać charakter i osobowość człowieka, na przykład L. Solskiego. Jest autorem Grobowca Bolesława Śmiałego
 • Co to jest Dygasiński Adolf Definicja podręczników, tłumacz dzieł z zakresu pedagogiki; publikował artykuły, felietony, recenzje w Przeglądzie Tygodniowym i Wędrowcu , red. Przeglądu Pedagogicznego (1882-85). Autor
 • Co to jest dygresja Definicja związanych z utworem; chwyt styl. użytkowany w powieści sternowskiej i w romantycznym poemacie dygresyjnym, na przykład G.G. Byrona Wędrówki Childe Harolda, A. Puszkina Eugeniusz
 • Co to jest dyptyk Definicja pisania i do zapisywania imion zmarłych dostojników; d. wykonane z kości słoniowej zawierały portret konsula i daty objęcia urzędu; 2) dwuskrzydłowy przenośny ołtarzyk albo ołtarz
 • Co to jest dystych Definicja epigramat, sentencja, przysłowie, porzekadło, zaklęcia, przyśpiewki ludowe; na przykład Zakukała kukułeczka za borem / zapłakała panna młoda za stołem
 • Co to jest dziennik Definicja rodzinne, d. intymny; współcz. zestaw refleksji autorskich na tematy osobiste, filoz., hist., na przykład Dzienniki S. Żeromskiego, W. Gombrowicza, Z dnia dziennie J
 • Co to jest dziennikarskie formy Definicja radiu, telewizji ( mass media), pełnią funkcję informacyjną (troska o autentyzm, aktualność, dynamizm ujęcia), interpretują zjawiska kultury, popularyzują je i wartościują
 • Co to jest Dzieje Apostolskie Definicja Piotra i Pawła; wg tradycji napisane w jęz. gr. poprzez Łukasza Ewangelistę, ucznia i towarzysza Pawła w jego podróżach apostolskich (stąd forma 1 os. l.mn.). Stworzenie Dz.A
 • Co to jest dzieło sztuki Definicja odzwierciedlającą naturę ( realizm, naturalizm) albo deformującą naturę, dopuszczane już wg koncepcji starożytnych (na przykład Arystotelesa). Znane są również koncepcje
 • Co to jest Dali Salvadore Definicja spotkał się w Paryżu w 1929, ale nie w pełni identyfikował się z założeniami ekipy (manifestem A. Bretona) i skonstruował, jak sam określił, metodę paranoiczno-krytyczną . Był
 • Co to jest Danaidy Definicja zgonu w Tartarze musiały napełniać wodą dziurawą beczkę; robota D. albo beczka D. - znak ciężkiego i nadaremnego trudu
 • Co to jest David Jacques-Louis Definicja Napoleona I; po upadku cesarza przebywał na wygnaniu w Brukseli. Jego twórczość porusza podniosłe tematy (na przykład zgon Sokratesa, Przysięga Horacjuszy, zgon Marata); forma
 • Co to jest Dąbrowska Maria Definicja młodzieżowej i społ. poświęciła zbiory Dzieci ojczyzny (1918), Gałąź czereśni (1922), Uśmiech dzieciństwa (1923), Ludzie stamtąd (1926); Marcin Kozera (1927), Przyjaźń (1927
 • Co to jest dekonstrukcjonizm Definicja jest J. Derrida. D. - endogenetyczna sposób badań - odrzuca sferę intencji autora i kontekst hist.-socjol. i ukryte strategie; łączy literaturę, antropologię, lingwistykę
 • Co to jest dialekt Definicja cechami fonetycznymi, leksykalnymi, morfologicznymi i składniowymi. W ramach d. mogą występować gwary, na przykład d. małopolski mieści w sobie między innymi gwarę podhalańską
 • Co to jest Debussy Claude Achille Definicja twórczość M. Musorgskiego, muzyka egzotyczna. D. był artystą i gł. przedstawicielem impresjonizmu muzycznego. Jego utwór Popołudnie fauna - swobodna transpozycja wiersza Mallarmgo
 • Co to jest decorum Definicja powtórzona poprzez Cycerona i Horacego. Znaczenie tematu wyznaczało użycie stosownego gatunku, w hierarchii najwyższej umieszczono epikę, poniżej były kolejno tragedia, komedia
 • Co to jest dedykacja Definicja wskazująca konkretną osobę albo instytucję, której autor poświęca własne dzieło. D. intensywnie rozwijała się w renesansie, baroku i romantyzmie jako forma wypowiedzi
 • Co to jest Defoe Daniel Definicja realistycznej. Sławę przyniosła mu debiutancka powieść przygodowa ujęta w formę pamiętnika Przypadki Robinsona Cruzoe (1719), w stylu powieści łotrzykowskiej utrzymane są jego
 • Co to jest Degler Janusz Definicja Witkiewicza; autor wielu prac teoretycznych, pism krytycznych (Witkacy w teatrze międzywojennym); edytor i redaktor ważnych dla edukacji o teatrze prac zbiorowych, między innymi
 • Co to jest dekalkomania Definicja lub prasą farb pomiędzy dwiema powierzchniami papieru albo płótna. Po raz pierwszy zastosował ją O. Dominguez; chętnie używana poprzez surrealistów z racji na przypadkowość i
 • Co to jest dekadentyzm Definicja społ.-ekon., industrializacji i postępującej urbanizacji, które przyniosły moralno-egzystencjalne niepokoje; nurt w lit. franc. schyłku XIX w. nacechowany sceptycyzmem poznawczym
 • Co to jest deklinacja Definicja obejmującą zaimki rzeczowe, osobowe (ja, ty, my, wy, on); liczebnikową, obejmującą liczebniki kluczowe (dwa, trzy, cztery); przymiotnikową, gdzie końcówki są wykładnikami
 • Co to jest deminutyw Definicja podziw wobec zjawiska, przedmiotu, osoby; tworzony dzięki formantów, między innymi takich, jak: -ek, -eczek, -uśki, -ątko (kotek, stołeczek, miluśki, dziewczątko). D. użyty w
 • Co to jest demitologizacja Definicja utrwalonych tradycją (na przykład obraz chłopstwa w Weselu S. Wyspiańskiego; przeciwstawny wizerunek w Chłopach W. Reymonta
 • Co to jest Derrida Jacques Definicja Europie i w Stanach Zjednoczonych, artysta filoz. definicje dekonstrukcjonizmu. Wg D. zarówno filozofia, jak i językoznawstwo nadmiernie podnoszą wartość słowa mówionego albo
 • Co to jest Dickens Charles Definicja Olivier Twist (1838), David Copperfield (1850), Mała Dorrit (1857), gdzie opisuje deprawujący wpływ nędzy i niesprawiedliwości na życie człowieka. D. dał bogaty obraz
 • Co to jest dialog Definicja jak i w epice, charakterystyce postaci, postępowi fabuły i prezentacji okoliczności wydarzeń. W utworach epickich d. występować może w narracji jako mowa przytoczona ( mowa
 • Co to jest dialektyzacja Definicja słownictwa, zwrotów, form gramatycznych pochodzących z określonego dialektu, tak zwany dialektyzmów. D. jest świadomym zabiegiem lit. służącym odtworzeniu lokalnego kolorytu
 • Co to jest dialektyzm Definicja środek stylizacji gwarowej, dialektyzacji, pozwala na osadzenie świata przedstawionego w realiach życia bohaterów. Pośród d. odznacza się: leksykalne, fonetyczne, fleksyjne
 • Co to jest Dickinson Emily Elisabeth Definicja utworów, które pisała do końca życia wyłącznie dla siebie i bliskich przyjaciół. Liryka D. nawiązuje do angielskiej literaturze mistycznej XVII w. (J. Donne) i sensualistycznej
 • Co to jest didaskalia Definicja wskazówki dotyczące przebiegu akcji, wyglądu i zachowań postaci, scenografii, rekwizytów, efektów dźwiękowych. D. miały ważne znaczenie dla dramatu romantycznego i młodopol
 • Co to jest Diogenes z Synopy Definicja praktyce głoszonych poglądów. D. wierny głoszonej idei wyrzekł się wszelkich dóbr materialnych, mieszkał w beczce, chodził boso i regularnie spał na ulicy. Przekazy głoszą, iż
 • Co to jest dogmatyzm Definicja słusznych, ostatecznych i niezmiennych. W filozofii d. jest stanowiskiem w teorii poznania przeciwstawnym sceptycyzmowi i krytycyzmowi, jego istotę stanowi przyjmowanie twierdzeń
 • Co to jest Długosz Jan Definicja Oleśnickiego (1431-55), skazany na banicję (1460) na skutek zatargu z królem Kazimierzem Jagiellończykiem. Ułaskawiony, uczestniczył w misjach dyplomatycznych do Włoch i
 • Co to jest Dmochowski Franciszek Ksawery Definicja Kuźnicy Kołłątajowskiej, autor mów poselskich na Sejm Czteroletni, artykułów publicystycznych, jeden z zał. Tow. Przyjaciół Nauk w Warszawie. Debiutował satyrami Orzeł i paw i Paw
 • Co to jest Dobraczyński Jan Definicja Tygodnika Powszechnego (1953-56), poseł na sejm z ramienia PAX (1952-1956). Autor wielu powieści, między innymi: W rozwalonym domu (1946), Najeźdźcy (1946-47), Klucz mądrości
 • Co to jest Don Juan Tenorio Definicja się u Tirso de Moliny w utworze Uwodziciel z Sewilli i Kamienny gość (1618),wykreowany opierając się na starohiszpańskiej legendy. Postać D.J.T. - libertyna lekceważącego
 • Co to jest Donato di Betto Bardi\. Donatello, właśc Definicja rzeźbiarskie. Jego autorstwa są słynne monumentalne rzeźby proroków ozdabiające dzwonnicę przy katedrze we Florencji, posągi św. Jerzego i Jana Ewangelisty do Oratorio S. Michele
 • Co to jest Doroszewski Witold Definicja leksykologią i problemami kultury jęz. Pod jego kierunkiem powstało monumentalne dzieło Leksykon j. polskiego, t. 1-11 (1958-1969) liczące około 125 tys. haseł, obejmujące
 • Co to jest Dostojewski Fiodor Definicja ludzie (1846) i w tym samym roku wydanym Sobowtórem, gdzie po raz pierwszy zasygnalizował późniejsze zainteresowanie dwoistością natury ludzkiej, złożonej z dobra i zła. W 1849 r
 • Co to jest Doyle Arthur Conan Definicja znajomości psychologii. Stworzył postać Sherlocka Holmesa, niezrównanego detektywa-amatora i jego pomocnika doktora Watsona, którzy prowadzą skomplikowaną grę na kartach licznych
 • Co to jest dramat liturgiczny Definicja inspirację tematyczną stanowiły Biblia i apokryfy. D.l. obejmuje trzy odmiany: dramatyczne inscenizacje obrzędowe (widowiska, procesje widowiskowe); oficja dialogowe i oficja dra
 • Co to jest dramat obyczajowo-psychologiczny Definicja realizmu i naturalizmu, rozwijał się równolegle z powieścią realistyczną. Utwory eksponowały w treści obyczajowość, psychologizm w kreśleniu postaci, w warstwie jęz. kolokwializmy
 • Co to jest dramat poetycki Definicja poetyckością języka, stylizacją, operujące zarówno symbolem i ogromną metaforą, jak i chwytami przypowieści. D.p. sięga do motywów historycznych, na przykład Escurial M. de
 • Co to jest Durer Albrecht Definicja włoską i niderlandzką sztukę renesansową z późnogotyckim ekspresyjnym malarstwem niem. Znał znakomitych humanistów epoki: M. Lutra, Erazma z Rotterdamu; jego mecenasem był cesarz
 • Co to jest Dreiser Theodore Definicja Carrie (1900), podobnie jak znacząco późniejsza Jennie Gerhardt (1911) oparta na wątkach rodzinnych, bez purytańskiej otoczki podejmuje problematykę kobiecą. Ostrą krytykę amer
 • Co to jest drukarstwo polskie Definicja 1473), K. Elyana (1475), Sz. Fiola (1491), K. Hochfedera, H. Wietora, J. Hallera (1503). Z warsztatu tego ostatniego wyszedł tak zwany Statut Łaskiego, gdzie znalazł się tekst
 • Co to jest drzeworyt Definicja ilustracji książkowych. Dzięki d. Chińczycy wydawali książki już w VII w.; w Europie średniowiecznej, zanim Gutenberg nie wynalazł ruchomej czcionki, drukowano tak zwany książki
 • Co to jest dualizm Definicja uznający za podstawę bytu dwie odrębne substancje: materię i ducha; rozróżniamy d. metafizyczny, kosmologiczny, antropologiczny i etyczny
 • Co to jest Dumas Alexandre ojciec Definicja autorów, między innymi A. Maqueta, i obejmuje 257 tomów powieści, pamiętniki i 60 utworów dramatycznych. Początki jego twórczości stanowią dramaty Henryk Walezy i jego dwór (1829
 • Co to jest dumka Definicja nasycona motywami rodzimego krajobrazu, folkloru; gat. uprawiali poeci romantyczni tak zwany szkoły ukraińskiej, między innymi B. Zaleski, A. Malczewski, S. Goszczyński

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Dumka, Dumas Alexandre Ojciec, Dualizm, Drzeworyt, Drukarstwo Polskie, Dreiser Theodore, Durer Albrecht, Dramat Poetycki, Dramat Obyczajowo-Psychologiczny co to znaczy.

Słownik Dumka, Dumas Alexandre Ojciec, Dualizm, Drzeworyt pisownia.