Pisownia język polski | słownik na D

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Conan Arthur Doyle Co to jest lit. detektywistycznej opartej na zasadach logiki i dogłębnej znajomości psychologii. Stworzył postać Sherlocka Holmesa, niezrównanego detektywa-amatora i jego pomocnika doktora
 • Co to jest Charles Dickens Definicja angielskiego: Autor wielu powieści, między innymi Klub Pickwicka (1836-37), Olivier Twist (1838), David Copperfield (1850), Mała Dorrit (1857), gdzie opisuje deprawujący wpływ
 • Co to jest Języku W Diachronia Co znaczy albo więcej stanów ewolucyjnych jęz.; hist. postęp jęz. ze wskazaniem na przekształcenia w jego strukturze - leksyce, składni, morfologii, fonologii; za twórcę badań
 • Co to jest Marcel Duchamp Słownik sztuki, od 1915 działający w Stanach Zjednoczonych, uczestniczył wspólnie z F. Picabią w ruchu dadaistycznym. Wprowadził ideę ready mades. Elementy użytkowe albo pozbawione
 • Co to jest Dekadentyzm Znaczenie cywilizacji ukształtowana na przełomie XIX i XX w. pod wpływem przemian społ.-ekon., industrializacji i postępującej urbanizacji, które przyniosły moralno-egzystencjalne niepokoje
 • Co to jest Elżbieta Drużbacka Czym jest liryków, satyr i sielanek, poematów epickich o wątkach romansowych, do których inspirację czerpała z lit. franc. Ceniona za bogactwo i czystość jęz. Między innymi Fabuła o
 • Co to jest Diafora Co oznacza powtórzenie słowa połączone z odmiennym jego znaczeniem i barwą emocjonalną, na przykład Ludzie, co z was za ludzie! albo Kiosk z gazetami rzuca cień palmy, Patrzmy, słuchajmy i
 • Co to jest Dedykacja Krzyżówka autora formuła, zapisana odręcznie albo wydrukowana przed tekstem lit., wskazująca konkretną osobę albo instytucję, której autor poświęca własne dzieło. D. intensywnie rozwijała
 • Co to jest Jan Dorman Najlepszy artysta Teatru Dzieci Zagłębia (1945, Sosnowiec). Prowadząc eksperymenty artystyczne i pedag. budował teatr form poetyckich, metafor, skojarzeń, który rozwijał twórcze postawy
 • Co to jest Deleksykalizacja Przykłady istotą jest odwołanie się do rzeczywistej albo tylko pozornej etymologii użytego wyrazu; użytkowany do uzyskania efektu humorystycznego (na przykład K. I. Gałczyńskiego Traktat o
 • Co to jest Maria Dłuska Encyklopedia prof. KUL i UJ; autorka istotnych książek polonistycznych, między innymi Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej, Studia językoznawcze (Fonetyka polska, prozodia j
 • Co to jest Sceny Dantejskie Jak działa zachowania ludzi napiętnowane strachem, rozpaczą, paniką w przypadkach katastrofalnych, obrazy wstrząsające, koszmarne
 • Co to jest dodekafoniczna muzyka, właśc. dodekafonia Czy jest porządkowania materiału dźwiękowego opierająca się na skali 12-dźwiękowej równomiernie temperowanej, ułożonej w serię, obejmującą 12 stopni skali w dowolnym następstwie (bez
 • Co to jest Polskie Drukarstwo Pojęcie drukarskie powstawały w renesansowym Wrocławiu i Krakowie: K. Straubego (1473), K. Elyana (1475), Sz. Fiola (1491), K. Hochfedera, H. Wietora, J. Hallera (1503). Z warsztatu tego
 • Co to jest Dialektologia Wyjaśnienie tematyka językoznawstwa, edukacja badająca zasięg i cechy dialektów występujących we współczesności, zjawiskami z przeszłości zajmuje się d. historyczna
 • Co to jest Filmowy Dramat Opis fabularnym (rzadziej dokumentalnym), gdzie akcja skupia się wokół głównego konfliktu, a jego struktura ma za zadanie poruszyć emocje widza. W zależności od problematyki występują
 • Co to jest Deminutyw Informacje zabarwienie emocjonalne dodatnie, pieszczotliwe; wyraża akceptację, czasem podziw wobec zjawiska, przedmiotu, osoby; tworzony dzięki formantów, między innymi takich, jak: -ek
 • Co to jest Dulszczyzna Co to jest drobnomieszczańskiej mentalności, postawa życiowa polegająca na tworzeniu pozorów przyzwoitości, braku zrozumienia dla potrzeb intelektualnych, bezwzględności w egzekwowaniu
 • Co to jest Romantyczny Dramat Definicja charakterystyczna dla idei romantyzmu, odrzucając klasyczne reguły dramatu nawiązywała do teatru szekspirowskiego, hiszpańskiego, melodramatu. D.r. łączy cechy gatunkowe
 • Co to jest Językowy Dublet Co znaczy z wariantów jęz. albo synonimów; słowo obcy i ścisły jego odpowiednik pol. to tak zwany słowo jednoznaczny albo d.j., na przykład lingwistyka - językoznawstwo; auto - auto
 • Co to jest Dionizje Słownik winnej latorośli i wina Dionizosa, obchodzone w starożytnych Atenach wiosną tak zwany Ogromne D. i w Attyce na przełomie grudnia i stycznia tak zwany Małe D. Uroczystości
 • Co to jest Decorum Znaczenie zgodności formy i treści, ustalona w Poetyce Arystotelesa, potem powtórzona poprzez Cycerona i Horacego. Znaczenie tematu wyznaczało użycie stosownego gatunku, w hierarchii
 • Co to jest Otwarte Dzieło Czym jest wielu dziedzin sztuki stosowane w lit., muzyce, plastyce jako przedmioty poetyki nieokreśloności, które można znaleźć już w starożytności (Platon). W średniowieczu rozwinęła się
 • Co to jest Domejko Co oznacza Mickiewicza, przedstawiony w III cz. Dziadów jako Żegota; powstaniec listopadowy, emigrant (1832); geolog, rektor Uniwersytetu Santiago w Chile, zasłużony dla gospodarki i kultury
 • Co to jest Dripping Krzyżówka automatyzmem i przypadkowością, początkowo użytkowana poprzez surrealistów; M. Ernst malował dzięki skrzynek z dziurkami, poprzez które wyciekała farba, jego d. był grą przypadku
 • Co to jest Albrecht Durer Najlepszy złotnika z Norymbergi, najwybitniejszy artysta niem. odrodzenia. Łączył włoską i niderlandzką sztukę renesansową z późnogotyckim ekspresyjnym malarstwem niem. Znał znakomitych
 • Co to jest Abdery Z Demokryt Przykłady materializmu mechanistycznego. D. wyrażał przekonanie o atomistycznej strukturze materii, o powszechnym charakterze związków przyczynowych i konieczności wyjaśniania wszystkich
 • Co to jest Liturgiczny Dramat Encyklopedia ukształtowany w średniowieczu, związany z liturgią kośc., dla którego inspirację tematyczną stanowiły Biblia i apokryfy. D.l. obejmuje trzy odmiany: dramatyczne inscenizacje
 • Co to jest Aten Z Demostenes Jak działa ateński, który pokonał wrodzoną wadę wymowy, ćwicząc samotnie na plaży z kamykami w ustach. Sławę zdobył wygłaszając mowy polit., przekonywał w nich Greków o potrzebie
 • Co to jest Dreszczowiec Czy jest o sensacyjnym wątku, pełnej napięcia i grozy akcji, gdzie zazwyczaj dzieją się zdarzenia fantastyczne (na przykład powieść Ptaki D. du Maurier i na jej podstawie zrobiony poprzez
 • Co to jest Dokumentacja Pojęcie widowiska, zawiera egzemplarz reżyserski scenariusza, projekty scenograficzne, projekty kostiumów, afisz, program i d. fotograficzną z prób i premiery, regularnie opis partytury
 • Co to jest Jan Dobraczyński Wyjaśnienie debiutował studium Bernanos - powieściopisarz (1937), współredaktor Tygodnika Powszechnego (1953-56), poseł na sejm z ramienia PAX (1952-1956). Autor wielu powieści, między
 • Co to jest Dekonstrukcjonizm Opis metoda analityczna powiązane z interpretacją tekstów lit., artystą jest J. Derrida. D. - endogenetyczna sposób badań - odrzuca sferę intencji autora i kontekst hist.-socjol. i
 • Co to jest Donatello, właśc. Donato di Betto Bardi Informacje wszechstronnych zainteresowaniach i zdolnościach. Stosował różne techniki rzeźbiarskie. Jego autorstwa są słynne monumentalne rzeźby proroków ozdabiające dzwonnicę przy katedrze
 • Co to jest Deizm Co to jest istnienie Boga jako stwórcy świata, jednak bez ingerencji w dalsze jego losy; 2) nurt w filozofii przeciwstawny chrześcijańskiemu teizmowi, zapoczątkowany poprzez Herberta z
 • Co to jest Karl Dedecius Definicja literaturę i kulturę pol. w Niemczech i Europie. W uznaniu zasług zaznaczony nagrodą pol. PEN Clubu, doktoratami h.c. uniwersytetów w Łodzi, UMK w Toruniu i KUL-u w Lublinie
 • Co to jest dwudziestolecie międzywojenne w lit. polskiej Co znaczy znaczny wpływ na postęp kultury, artysty poczuli się zwolnieni z obowiązku rozważania problemów narodowych (na przykład J. Lechoń, Herostrates). W 1918 r. zaistniała publicznie
 • Co to jest Psychologiczny Obyczajowo Dramat Słownik pod wpływem dramatu mieszczańskiego, dostępny w momencie dominacji realizmu i naturalizmu, rozwijał się równolegle z powieścią realistyczną. Utwory eksponowały w treści
 • Co to jest Friedrich Durrenmatt Znaczenie powieściopisarz szwajc. piszący w jęz. niem. Autor dramatów, między innymi Romulus Ogromny (1949), Frank V. Opera banku prywatnego (1959), Fizycy (1961), Anabaptyści (1967
 • Co to jest Groteskowy Dramat Czym jest charakterystyczna dla teatru absurdu, gdzie miejsce tradycyjnej akcji wypełniają luźne sceny i niespójne, z pozoru nic nie znaczne wypowiedzi bohaterów. Zobrazowaniu absurdalności
 • Co to jest Dywizjonizm Co oznacza poprzez impresjonistów i wykorzystująca analizę światła; bazuje na malowaniu punktowym. Barwy w kolorach zasadniczych malowane punktowo, oglądane z pewnej odległości, łączą się w
 • Co to jest Dyptyk Krzyżówka połączone zawiasami i pokryte woskiem tabliczki, w starożytności służyły do pisania i do zapisywania imion zmarłych dostojników; d. wykonane z kości słoniowej zawierały portret
 • Co to jest Edmonde Amicis De Najlepszy przetłumaczonej na sporo jęz. świata powieści dla młodzieży Serce (1886), przekład na jęz. pol. M. Konopnicka (1906). Bohaterem i narratorem utworu uczynił autor chłopca
 • Co to jest Macabre Danse Przykłady sztukach plastycznych alegoryczne przedstawienie tanecznego, makabrycznego korowodu ludzi różnych stanów i zawodów, mędrców i głupców, starców i młodzieńców, bogatych i biednych
 • Co to jest Xawery Dunikowski Encyklopedia realizował największe własne rzeźby symboliczne - Tchnienie, Fatum, cykle Kobiet brzemiennych, portrety rzeźbiarskie, gdzie potrafił znakomicie ukazywać charakter i osobowość
 • Co to jest Salvadore Dali Jak działa scenograf i teoretyk sztuki, przedstawiciel surrealizmu. Z surrealistami spotkał się w Paryżu w 1929, ale nie w pełni identyfikował się z założeniami ekipy (manifestem A. Bretona
 • Co to jest Fiodor Dostojewski Czy jest należącą jeszcze do ros. szkoły naturalnej powieścią epistolarną Biedni ludzie (1846) i w tym samym roku wydanym Sobowtórem, gdzie po raz pierwszy zasygnalizował późniejsze
 • Co to jest Jan Dantyszek Pojęcie ambasador Rzeczypospolitej w Europie Zach. Rozpoczął od wierszy w jęz. z łaciny Nawiązał przyjacielskie kontakty z elitą ówczesnego świata: z papieżem, z odkrywcą F. Cortezem, z T
 • Co to jest Drzeworyt Wyjaśnienie użytkowana już w starożytności do wyrabiania stempli i tworzenia ilustracji książkowych. Dzięki d. Chińczycy wydawali książki już w VII w.; w Europie średniowiecznej, zanim
 • Co to jest Kichot Don Opis powieści, stworzona poprzez M. de Cer-vantesa Saavedrę w utworze Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (1605-15).Uznając siebie za wybrańca mogącego zbawić świat, D.K. wydaje
 • Co to jest Dekalog Informacje dał Izraelitom, ludowi wybranemu, przy udziale Mojżesza na górze Synaj. D. zachował się w dwóch wersjach (Wj 20,1-17; Pwt 5,6-21); pierwsza wersja jest dokumentem prawnym tego
 • Co to jest Tenorio Juan Don Co to jest legend, romansów, teatru barokowego, żyjący ponoć w XIV w.; w lit. pojawia się u Tirso de Moliny w utworze Uwodziciel z Sewilli i Kamienny gość (1618),wykreowany opierając się na
 • Co to jest Didaskalia Definicja zwykle dialogi zgodne dramatu; zawiera istotne dla jego realizacji wskazówki dotyczące przebiegu akcji, wyglądu i zachowań postaci, scenografii, rekwizytów, efektów dźwiękowych. D
 • Co to jest Tadeusz Mostowicz Dołęga Co znaczy publicysta, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej (1920), autor bestsellerów międzywojnia. Debiutował polit. Karierą Nikodema Dyzmy (1932; ekranizacja 1956, serial TV). Autor
 • Co to jest Konrad Drzewiecki Słownik między innymi Grand Ballet Marquiz do Ceras, Roland Petit Ballet, Thtr dArt Ballet. Od 1973 dyrektor założonego poprzez siebie Polskiego Teatru Tańca (którym od 1987 kieruje E
 • Co to jest Witold Doroszewski Znaczenie 1929), zajmujący się słowotwórstwem, fonetyką, dialektologią, semantyką, leksykologią i problemami kultury jęz. Pod jego kierunkiem powstało monumentalne dzieło Leksykon j
 • Co to jest Średniowieczne Dziejopisarstwo Czym jest łaciny, rozwijający się na początku na dworze królewskim, potem pośród duchowieństwa i w kręgu zakonów żebrzących, a w dalszym ciągu w Akademii Krakowskiej. Przeważnie występujący
 • Co to jest Jan Długosz Co oznacza dziejopis pol. średniowiecza; kanonik krakowski, sekretarz Z. Oleśnickiego (1431-55), skazany na banicję (1460) na skutek zatargu z królem Kazimierzem Jagiellończykiem
 • Co to jest Louis Jacques David Krzyżówka twórca rządu rewolucyjnego, członek Akademii, potem nadworny rysownik Napoleona I; po upadku cesarza przebywał na wygnaniu w Brukseli. Jego twórczość porusza podniosłe tematy (na
 • Co to jest Tadeusz Drewnowski Najlepszy Debiutował w pismach lit. Kuźnica (1947) i zwyczajnie (1948); pracownik nauk. Katedry Literatury Polskiej na UW (od 1982). Opublikował między innymi Noce i dnie M. Dąbrowskiej
 • Co to jest Dialog Przykłady osób, podstawowa forma wypowiedzi w dramacie wykorzystywana, podobnie jak i w epice, charakterystyce postaci, postępowi fabuły i prezentacji okoliczności wydarzeń. W utworach
 • Co to jest Mieszczański Dramat Encyklopedia upowszechniony w XIX, obejmujący utwory, których tematyką jest obyczajowość i postawy, charaktery i konflikty tej warstwy. Popularną odmianą d.m. była komedia łzawa
 • Co to jest Sztuki Dzieło Jak działa różne koncepcje, na przykład mimetyczną ( mimetyzm) jako sztukę odzwierciedlającą naturę ( realizm, naturalizm) albo deformującą naturę, dopuszczane już wg koncepcji starożytnych
 • Co to jest Dziennik Czy jest autora z dnia dziennie; diariusze z podróży naukowych, wojennych, kroniki rodzinne, d. intymny; współcz. zestaw refleksji autorskich na tematy osobiste, filoz., hist., na przykład
 • Co to jest Anthonis Dyck Pojęcie 1617-20 pracował w warsztacie P.P. Rubensa i był w okolicy niego najpopularniejszym portrecistą flamandzkim. Sporo podróżował, zdobył ogromną popularność w całej Europie, między
 • Co to jest Demitologizacja Wyjaśnienie przedstawienia zdarzeń i postaci, który pozbawia je cech mitu, legendy utrwalonych tradycją (na przykład obraz chłopstwa w Weselu S. Wyspiańskiego; przeciwstawny wizerunek w
 • Co to jest Daniel Defoe Opis publicysta; rzecznik idei oświecenia; jeden z gł. prekursorów powieści realistycznej. Sławę przyniosła mu debiutancka powieść przygodowa ujęta w formę pamiętnika Przypadki
 • Co to jest Maria Dąbrowska Informacje Debiut opowiadaniem We Francji ziemi cudzej (1913). Tematyce młodzieżowej i społ. poświęciła zbiory Dzieci ojczyzny (1918), Gałąź czereśni (1922), Uśmiech dzieciństwa (1923
 • Co to jest Stanisław Ryszard Dobrowolski Co to jest współzałożyciel ekipy poetyckiej Kwadryga. Po wojnie wiceprezes Związku Literatów Polskich (1954-56). Debiutował tomem wierszy Pożegnanie Termopil (1929), autor wierszy i poematów
 • Co to jest Satyrowy Dramat Definicja Grecji, wystawiany w okresie Ogromnych Dionizji (konkursów dramatycznych) jako ostatni człon tetralogii (cyklu lit. złożonego z 3 tragedii i d.s.). Pogodna dziedzina inspirowana
 • Co to jest Grazia Deledda Co znaczy Nobla (1926). Ur. i wychowana na Sardynii, zainspirowana obyczajami tej wyspy rozpoczęła działalność pisarską. Debiutowała w 1888 r. opowiadaniami drukowanymi w pismach żeńskich
 • Co to jest Dygresja Słownik narracji i rozwijanie w jej obrębie innych tematów luźno albo nawet nie związanych z utworem; chwyt styl. użytkowany w powieści sternowskiej i w romantycznym poemacie dygresyjnym
 • Co to jest Demiurg Znaczenie budowniczy świata, w Biblii profeta, prorok, w lit. romantycznej natchniony pisarz, wieszcz, geniusz (Konrad z Małej i Ogromnej Improwizacji - III cz. Dziadów wybraniec, zbawca
 • Co to jest Adolf Dygasiński Czym jest wydawca; jeden z przedstawicieli naturalizmu w lit. pol. Autor podręczników, tłumacz dzieł z zakresu pedagogiki; publikował artykuły, felietony, recenzje w Przeglądzie Tygodniowym
 • Co to jest Synopy Z Diogenes Co oznacza Antystenesa, którego pozostawił zarzucając mu, że nie stosuje w praktyce głoszonych poglądów. D. wierny głoszonej idei wyrzekł się wszelkich dóbr materialnych, mieszkał w beczce
 • Co to jest Syn Alexandre Dumas Krzyżówka Akademii Francuskiej, przedstawiciel realizmu mieszczańskiego, ze względów osobistych żywo zainteresowany problematyką obyczajową. Jego najgłośniejsza powieść Dama kameliowa (1848
 • Co to jest Dialekt Najlepszy jakiegoś regionu, podrzędny w relacji do jęz. narod. Odznacza się swoistymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi, morfologicznymi i składniowymi. W ramach d. mogą występować gwary
 • Co to jest Dogmatyzm Przykłady poglądów, twierdzeń, koncepcji, mechanizmów wartości jako prawd jedynie słusznych, ostatecznych i niezmiennych. W filozofii d. jest stanowiskiem w teorii poznania przeciwstawnym
 • Co to jest Dejanira Encyklopedia Heraklesa, zazdrosna o uczucia męża do branki Iole podarowała mu szatę nasączoną krwią centaura Nessosa, która miała zagwarantować jego miłość. Zatruta krew stała się powodem
 • Co to jest Achille Claude Debussy Jak działa estetykę wpłynęły między innymi malarstwo impresjonistów, symbolizm, twórczość M. Musorgskiego, muzyka egzotyczna. D. był artystą i gł. przedstawicielem impresjonizmu muzycznego
 • Co to jest Dialektyzm Czy jest forma gramat. pochodząca z określonego dialektu, użyta jako świadomy środek stylizacji gwarowej, dialektyzacji, pozwala na osadzenie świata przedstawionego w realiach życia
 • Co to jest John Passos Dos Pojęcie dramaturg, reporter, jeden z przedstawicieli tak zwany straconego pokolenia. Autor między innymi powieści Trzej żołnierze (1921), Manhattan Transfer (1925), trylogii USA
 • Co to jest Dekalkomania Wyjaśnienie w l. 30. XX w. polegająca na odciskaniu czy także rozgniataniu ręką lub prasą farb pomiędzy dwiema powierzchniami papieru albo płótna. Po raz pierwszy zastosował ją O. Dominguez
 • Co to jest Derywacja Opis pochodnych wyrazów ( derywatów) dzięki formantów słowotwórczych; rozróżnia się typy d.: afiksalna, bezafiksalna (z formantem zerowym), paradygmatyczna, mieszana, składniowa
 • Co to jest Dualizm Informacje okolicy siebie dwóch odrębnych zjawisk, nurtów, pierwiastków; kierunek filoz. uznający za podstawę bytu dwie odrębne substancje: materię i ducha; rozróżniamy d. metafizyczny
 • Co to jest Stanisław Dygat Co to jest felietonista i tłumacz. W 1952 zaczął współpracę z Przeglądem Kulturalnym , w 1958 został laureatem nagrody tegoż czasopisma za powieść Podróż. Ironicznie ukazuje współczesne
 • Co to jest Drama Definicja szczególnie w 1. Poł. XIX w., przeciwstawiający się w swojej tematyce i formie regułom dramatu klasycznego. D. wystawiana w Teatrze Narodowym poprzez W. Bogusławskiego nareszcie
 • Co to jest Denis Diderot Co znaczy krytyk literatury i sztuki, jeden z czołowych przedstawicieli oświecenia. Współtwórca i organizator prac przy stworzeniu Ogromnej encyklopedii francuskiej, dzieła głoszącego
 • Co to jest Alighieri Dante Słownik Beatrycze stała się inspiracją do filoz. rozważań i twórczości artystycznej. Wygnany z rodzinnej Florencji za działalność polit. tułał się po Włoszech, aby przed końcem życia
 • Co to jest Polskie Dialekty Znaczenie pięć odmian języka narod.: 1) d. małopolski obejmuje między innymi gwarę podhalańską, krakowską, sądecką, żywiecką, kielecką. Ich właściwością wspólną jest mazurzenie (wymowa
 • Co to jest Poetycki Dramat Czym jest obejmująca utwory sceniczne nacechowane swobodą kompozycyjną, poetyckością języka, stylizacją, operujące zarówno symbolem i ogromną metaforą, jak i chwytami przypowieści. D.p
 • Co to jest Elisabeth Emily Dickinson Co oznacza opinię lit. i czytelniczą dopiero po zgonu. Autorka około 1850 utworów, które pisała do końca życia wyłącznie dla siebie i bliskich przyjaciół. Liryka D. nawiązuje do angielskiej
 • Co to jest Jerzy Gracz Duda Krzyżówka Początkowo tworzył satyryczne obrazy odnoszące się do rzeczywistości lat 60., subkultury i obyczajowości, później coraz pełniej rozwijał nurt malarstwa metaforyczno-symbolicznego
 • Co to jest Dramat Najlepszy obejmujący utwory przydzielone do realizacji teatralnej z dominacją dialogu, który rozwija akcję i zarysowuje charaktery postaci. Świat przedstawiony d. koncentruje się wokół
 • Co to jest Edgar Degas Przykłady rzeźbiarz, malarz, początkowo zajmował się malarstwem hist., lecz gdy poznał impresjonistów, w szczególności Maneta, wymienił styl rysowania. Był jednym z największych mistrzów
 • Co to jest Apostolskie Dzieje Encyklopedia księga, przejście od Ewangelii do Listów; opisują dzieje dwóch apostołów, Piotra i Pawła; wg tradycji napisane w jęz. gr. poprzez Łukasza Ewangelistę, ucznia i towarzysza Pawła w
 • Co to jest Dadaizm Jak działa ruch artystyczny rozwijający się raczej w lit. i sztukach plastycznych w l. 1916-23. Zapoczątkowany w Zurichu, objął całą Europę wpływami sięgając Nowego Jorku. Kluczowym
 • Co to jest Machina Ex Deus Czy jest nagły zwrot akcji nie motywowany poprzez dotychczasowy przebieg zdarzeń; rozwiązanie akcji za sprawą nagłego pojawienia się bóstwa na scenie teatralnej dzięki specjalnego
 • Co to jest Kazimierz Dejmek Pojęcie teatrów. Z jego nazwiskiem wiąże się w pierwszej kolejności specyficzny nurt współcz. realizacji scenicznych dramatów staropolskich: Żywot Józefa M. Reja (1958,1965), Historia o
 • Co to jest Dytyramb Wyjaśnienie sławiącej Dionizosa, opiewającej jego cierpienia i radości; pieśń patetyczna śpiewana w trakcie świąt dionizyjskich. Rozrost d. przypada na VI-V w. przed naszą erą; pisali je
 • Co to jest Ojciec Alexandre Dumas Opis wielką spuściznę lit., która powstawała regularnie przy współpracy innych autorów, między innymi A. Maqueta, i obejmuje 257 tomów powieści, pamiętniki i 60 utworów dramatycznych
 • Co to jest Derywat Informacje słowo motywowany, złożony z podstawy słowotwórczej i formantu słowotwórczego; słowo pochodny, na przykład: domowy od dom, przedszkole od szkoła, przebieg od bieg
 • Co to jest Janusz Degler Co to jest Wrocławskiego, znakomity teoretyk teatru i znawca twórczości S.I. Witkiewicza; autor wielu prac teoretycznych, pism krytycznych (Witkacy w teatrze międzywojennym); edytor i
 • Co to jest Dumka Definicja charakterze elegijnym ( elegia) albo balladowym ( ballada), smętna, tęskna, nasycona motywami rodzimego krajobrazu, folkloru; gat. uprawiali poeci romantyczni tak zwany szkoły
 • Co to jest Formy Dziennikarskie Co znaczy felieton, opinia, reportaż, artykuł, wywiad, esej; używane w prasie, radiu, telewizji ( mass media), pełnią funkcję informacyjną (troska o autentyzm, aktualność, dynamizm ujęcia
 • Co to jest Niesceniczny Dramat Słownik luźnej kompozycji, z rozbudowanym tekstem pobocznym albo dygresjami; regularnie zawiera liczne przedmioty liryczne albo epickie. Przydzielony raczej do czytania niż do
 • Co to jest Andrzej Drawicz Znaczenie tłumacz i popularyzator lit. ros.; debiutował opowiadaniami Miasto siedmiu diabłów (1965). Autor studiów poświęconych twórczości K. I. Gałczyńskiego (1968), Szkiców o poezji
 • Co to jest Dialektyzacja Czym jest polegająca na wprowadzeniu do utworu lit. (całości albo jego części) słownictwa, zwrotów, form gramatycznych pochodzących z określonego dialektu, tak zwany dialektyzmów. D. jest
 • Co to jest Dystych Co oznacza dwuwersowa, lapidarnie wyrażająca myśl. Typowe dystychy: werset bibl., epigramat, sentencja, przysłowie, porzekadło, zaklęcia, przyśpiewki ludowe; na przykład Zakukała kukułeczka
 • Co to jest Ksawery Franciszek Dmochowski Krzyżówka działacz polit., wydawca, sekretarz H. Kołłątaja, jeden z filarów Kuźnicy Kołłątajowskiej, autor mów poselskich na Sejm Czteroletni, artykułów publicystycznych, jeden z zał. Tow
 • Co to jest Jacques Derrida Najlepszy postmodernistów, prof. Collge de France, wykładowca uniwersytetów w Europie i w Stanach Zjednoczonych, artysta filoz. definicje dekonstrukcjonizmu. Wg D. zarówno filozofia, jak i
 • Co to jest Danaidy Przykłady które na rozkaz ojca w noc poślubną zabiły swych mężów, za co po zgonu w Tartarze musiały napełniać wodą dziurawą beczkę; robota D. albo beczka D. - znak ciężkiego i nadaremnego
 • Co to jest Deklinacja Encyklopedia zestaw wszystkich form fleksyjnych. W jęz. pol. wyróżniamy d. zaimkową, obejmującą zaimki rzeczowe, osobowe (ja, ty, my, wy, on); liczebnikową, obejmującą liczebniki kluczowe (dwa
 • Co to jest Theodore Dreiser Jak działa dziennikarz. Pracę lit. zaczął od dziennikarstwa. Debiutancka powieść Siostra Carrie (1900), podobnie jak znacząco późniejsza Jennie Gerhardt (1911) oparta na wątkach rodzinnych
 • Co to jest John Donne Czy jest prekursor nurtu metafizycznego w literaturze przełomu XVI i XVII w. Twórczość poetycka D. postrzegana była jako zwiastun nowej barokowej poetyki i wrażliwości. Cechują ją
 • Co to jest Polskiego Języka Dzieje Pojęcie powyżej tys. lat, w jego dziejach wyróżniamy trzy okresy: staropolski, od stworzenia pol. państwowości, której cezurę graniczną wyznacza rok 966, chrzest Mieszka I, symbol

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja ENCYKLOPEDIA Dzieje Języka Polskiego, Donne John, Dreiser Theodore, Deklinacja, Danaidy, Derrida Jacques, Dmochowski Franciszek Ksawery, Dystych, Dialektyzacja, Drawicz co to znaczy.

Słownik Słownik Dzieje Języka Polskiego, Donne John, Dreiser Theodore pisownia.