Czy przydatne?

Co to jest Bronisław Maj

Co oznacza MAJ BRONISŁAW: pisarz, eseista, krytyk lit., nauczyciel akademicki UJ. Aktor iscenarzysta krakowskiego teatru "KTO" (1977-80), członek ekipy poetyckiej Babel (1971-74), pełnił funkcję redaktora naczelnego "NaGłosu", wtyg. "Student" prowadził dział kulturalny. Wiersze, artykuły ieseje na łamach "Literatury", "Odry", "Nowego Wyrazu", "Więzi", "Ruchu Literackiego", "Tygodnika Powszechnego", "Znaku", "Pisma". Debiutował zbiorem Wiersze (1980) na łamach "literaturze"; wPolskim Radiu czytane były utwory M. pochodzące ztomiku Na skrzyżowaniu Europy iAzji (1981). M. jest także autorem tomów poetyckich, między innymi Taka wolność. Wiersze zlat 1971-75 (1981), Wspólne powietrze (1981), Zagłada Świętego Miasta (1986), Album dla rodziny (1986), Zmęczenie (1988). Wliryce M. dominują nastroje metafizycznego imoralnego niepokoju, przybierające czasem formę epifanii, gdy drobne wydarzenia życia codziennego urastają do wymiarów symbolicznych

Czym jest Maj Bronisław znaczenie w Słownik pisownia M .

Wyraz Mayenowa Maria Renata:
Co znaczy lit., prof. UW (od 1954) iInstytutu Badań Literackich PAN, którego była współorganizatorką. Interesowała się problematyką jęz. artystycznego inauką owierszu (O sztuce pisania wierszy, 1964 maj bronisław.
Wyraz Malarstwo:
Co znaczy okolicy rzeźby, grafiki, rysunku tematyka sztuk plastycznych, która wdwuwymiarowych dziełach - obrazach posługuje się linią ibarwą, określającymi formę, kompozycję, kolor, modelunek, światłocień maj bronisław.
Wyraz Modernizm:
Co znaczy nowatorskich wlit. isztuce przełomu XIX iXX w. przeciwstawiających się pozytywistycznemu realizmowi inaturalizmowi, eksponujących wtwórczości indywidualizm, estetyzm, symbolizm, ukształtowanych pod maj bronisław.
Wyraz Musset Alfred De:
Co znaczy franc. Już pierwszy zestaw poematów Opowieści hiszpańskie iwłoskie (1830) zaskoczył współcz. czytelników oryginalnymi cechami romantycznej literaturze, na przykład egzotyką, motywem tragicznej maj bronisław.
Wyraz Morfem:
Co znaczy znaczeniowo niepodzielna cząstka wyrazu. Wyróżniamy m. kluczowy - rdzeń, zawierający znaczenie wspólne całej rodziny wyrazów, m. poboczne - formanty słowotwórcze (przedrostek iprzyrostek) i końcówki maj bronisław.