Czy przydatne?

Co to jest Bronisław Maj

Co oznacza MAJ BRONISŁAW: pisarz, eseista, krytyk lit., nauczyciel akademicki UJ. Aktor iscenarzysta krakowskiego teatru "KTO" (1977-80), członek ekipy poetyckiej Babel (1971-74), pełnił funkcję redaktora naczelnego "NaGłosu", wtyg. "Student" prowadził dział kulturalny. Wiersze, artykuły ieseje na łamach "Literatury", "Odry", "Nowego Wyrazu", "Więzi", "Ruchu Literackiego", "Tygodnika Powszechnego", "Znaku", "Pisma". Debiutował zbiorem Wiersze (1980) na łamach "literaturze"; wPolskim Radiu czytane były utwory M. pochodzące ztomiku Na skrzyżowaniu Europy iAzji (1981). M. jest także autorem tomów poetyckich, między innymi Taka wolność. Wiersze zlat 1971-75 (1981), Wspólne powietrze (1981), Zagłada Świętego Miasta (1986), Album dla rodziny (1986), Zmęczenie (1988). Wliryce M. dominują nastroje metafizycznego imoralnego niepokoju, przybierające czasem formę epifanii, gdy drobne wydarzenia życia codziennego urastają do wymiarów symbolicznych

Czym jest Maj Bronisław znaczenie w Słownik pisownia M .

Wyraz Mochnacki Maurycy:
Co znaczy teatralny imuzyczny, dziennikarz. Konspirował wZwiązku Wolnych Polaków (1822), wspólnie zS. Goszczyńskim iJ.B. Zaleskim uczestnik stworzenia listopadowego. Debiutował przekładami zfranc. w Astrei maj bronisław.
Wyraz Mecenat:
Co znaczy nad sztuką, sprawowana poprzez protektorów sztuki indywidualnych (fundatorów, miłośników, kolekcjonerów marszandów) albo instytucjonalnych; także finansujących sztukę. Nazwa pochodzi od Caiusa maj bronisław.
Wyraz Menady, Bakchantki:
Co znaczy gr. bogowi Dionizosowi, pieśnią, muzyką itańcem sławiące jego potęgę. Ogarnięte ekstatycznym szałem, symbolizowały przebudzenie się pierwotnych instynktów, wszystkich natrafionych namawiały do maj bronisław.
Wyraz Musil Robert:
Co znaczy Wcentrum zainteresowań autora leżały problemy etyczne człowieka ikryzys kultury europ., wszystko to znalazło odbicie wmistrzowskiej prozie M. Debiutował powieścią Niepokoje wychowanka Trlessa (1906 maj bronisław.
Wyraz Marszand:
Co znaczy kupowaniem dzieł sztuki, przeważnie bezpośrednio od twórców. M. wystawiają dzieła we własnych galeriach, popularyzują je ipromują, wydają katalogi; tworzą także rynek sztuki, na przykład m. A maj bronisław.