Pisownia język polski | słownik na R

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Rytm Co znaczy przestrzeni regularność fragmentów, przedmiotów, uchwytna w trakcie lektury wiersza albo prozy poetyckiej, bywa fundamentem rytmizacji, czasem muzyczności: wliryce ludowej
 • Co to jest Rzeźba Krzyżówka dziedzin wsztukach plastycznych, której fundamentalną właściwością jest trójwymiarowa kompozycja wdrewnie, kamieniu (alabaster, granit, marmur, porfir), glinie, gipsie, stiuku (a
 • Co to jest Urszula Franciszka Radziwiłłowa Co to jest Rybeńki , pamiętnikarza, matka Karola Panie Kochanku ; pierwsza pol. dramatopisarka; twórczyni repertuaru do teatru magnackiego, gdzie scenografia nawiązywała do tradycji
 • Co to jest Rewers Słownik odwrotna, tylna strona przedmiotu, na przykład medalu, monety, rysunku, obrazu, tkaniny, skrzydła ołtarzowego. Zobacz także awers
 • Co to jest Rzeczownik Czym jest wyrazy inazwy (osób, konkretnych elementów, zwierząt, zjawisk, pojęć, czynności icech, na przykład dziecko, szkoła, kot, nauczyciel, tablica, wierzba, śnieg, smutek, młodość
 • Co to jest Filmowy Realizm Co oznacza na wiernym rejestrowaniu i utrwalaniu rzeczywistości; r.f. jest historycznie zmienny i dotyczy różnych konwencji między innymi cinma direct i cinma- -vrit (kino-prawda). Franc
 • Co to jest Zdania Równoważnik Tłumaczenie czasownika wformie osobowej iw związku ztym nie tworzące oficjalnie zdania, wyrażające jednak ten sam sedno treści, co zdanie, na przykład Spokój!, Która godzina?; wyróżniamy
 • Co to jest Maria Rainer Rilke Przykłady liryką nastrojową Leben und Lieder (1894). Dojrzała twórczość R. ukształtowała się pod wpływem zetknięcia się zL. Tołstojem wRosji (1900) iprzyjaźni zA. Rodinem (1906). Sławę
 • Co to jest Alain Grillet Robbe Definicja matematyk zwykształcenia. Przedstawiciel iteoretyk eksperymentalnego kierunku nowa powieść , którego zasady nakreślił wartykule Droga przyszłej powieści; Przyroda, humanizm
 • Co to jest Ilja Riepin Encyklopedia realizmu. Malował ikony, we Francji zetknął się zimpresjonizmem, przebywał także we Włoszech. Prof. Akademii Sztuki wPetersburgu, po rewolucji październikowej żył itworzył
 • Co to jest Antonio Gioacchino Rossini Jak działa romantyzmu, kontynuator klasycznej opery komicznej i opery buffa. Na jego twórczość wywarła wpływ franc. muzyka romantyczna, w pierwszej kolejności jej monumentalne środki wyrazu
 • Co to jest Władysław Rymkiewicz Czy jest książek otematyce hist., społ.-obyczajowej, psychol. imoralizującej. Debiutował zbiorem opowiadań Pan swego życia (1929), w dalszym ciągu wydał powieść oczasach wielkiego kryzysu
 • Co to jest François Rabelais Pojęcie humanista, doktor, erudyta. Autor wielu publikacji z zakresu medycyny, lecz w pierwszej kolejności monumentalnego dzieła, fantastyczno-satyrycznej epopei Gargantua i Pantagruel
 • Co to jest Retrospekcja Wyjaśnienie wpowieści, opierający na przywołaniu zdarzeń zpunktu widzenia bohatera poprzednich od momentu właściwego rozpoczęcia fabuły albo także poprzednich od tych, wktórych on właśnie
 • Co to jest Rokoko Opis wrzemiośle artystycznym, także wmalarstwie irzeźbie. Związany zkulturą dworską, powstał za panowania króla Francji Ludwika XV ( Ludwika XV styl), dostępny wwielu państwach Europy
 • Co to jest Salman Rushdie Informacje pochodzący zIndii, wyżej wymienioneBryt. mieszka od dzieciństwa. Jego pierwszą znaczną powieścią były Dzieci północy (1981), którą napisał wkonwencji sagi rodzinnej, atłem dla
 • Co to jest Henryk Rodakowski Znaczenie Początkowo malował wstylu biedermeier. Przebywając we Włoszech, azwł. we Francji malował szkice otematyce współcz. ihist. Pośród świetnych portretów (na przykład ojca, siostry
 • Co to jest realizm poetycki w filmie Co znaczy w kinie franc. l. 30., stworzonego poprzez scenarzystę i poetę J. Prverta i reżyserów J. Duviviera i M. Carngo. W istocie z realizmem miał mało wspólnego. Bohaterami filmów byli
 • Co to jest Replika Krzyżówka obrazu, rzeźby, spektaklu) wykonane poprzez autora oryginału. Może on zamieniać szczegóły wstosunku do pierwszej wersji. Na przykład E. Munch miał zwyczaj robić r. dzieła
 • Co to jest Baptiste Jean Racine Co to jest jeden z głównych reprezentantów francuskiego klasycyzmu, historiograf Ludwika XIV, członek Akademii Francuskiej. Jego twórczość zaczyna oda Nimfa Sekwany (1660), napisana z
 • Co to jest Zdania Rozbiór Słownik obejmujące kwalifikowanie wyrazów wchodzących wskład zdania jako należących do odpowiednich części mowy albo części zdania iich opis gramatyczny, wyrażony zapisem graficznym. R.z
 • Co to jest Rapsod Czym jest większego poematu albo utwór samodzielny poetycko-narracyjny w podniosłym stylu, należący do tych, które można aby nazwać marszami pogrzebowymi, sięgający tradycji od Galla przez
 • Co to jest Siergiej Rachmaninow Co oznacza 1918 osiedlił się w Stanach Zjednoczonych. Wirtuoz fortepianu, wypracował nowoczesny, wykorzystujący dynamikę i motorykę styl gry. W kompozycjach, zwł. koncertach fortepianowych
 • Co to jest Wyrazów Rodzina Tłumaczenie ztego samego rdzenia, który może zawierać oboczności samogł. ispółgł. Wyrazy wobrębie r. tytułujemy pokrewnymi, łączy je podobne znaczenie iforma. R.w. mogą być złożone zróżnych
 • Co to jest Adolf Rudnicki Przykłady zespołu redakcyjnego tygodnika Kuźnica (1945-49), współpracownik tygodnika Świat (1953-68), autor cyklu felietonów Niebieskie kartki drukowanego na jego łamach (1956-67
 • Co to jest Maurice Ravel Definicja kontynuator tradycji klasycznej. Twórczość R. cechowały doskonała wrażliwość harmoniczna i piękna i łagodna linia dźwiękowa. Wykorzystywał przedmioty muzyki romantycznej
 • Co to jest Rusycyzm Encyklopedia znaczenie, zwrot, konstrukcja składniowa przejęta zrosyjskiego, na przykład brakoróbstwo, sputnik, okazać pomoc koledze zam. udzielić pomocy; spotykamy r. leksykalne (zakład
 • Co to jest Reneizm Jak działa bohatera lit. upowszechniony w lit. romantycznej odpowiednio z pierwowzorem tytułowej postaci opowiadania F.R. de Chateaubrianda Ren (1802). Młodzieniec o wybujałej wyobraźni
 • Co to jest Paul Pieter Rubens Czy jest znajwybitniejszych artystów epoki baroku. Dostał staranne wykształcenie humanistyczne, znał sporo języków, podróżował do Rzymu, Wenecji, Florencji, Genui. Uczył się między innymi
 • Co to jest Religia Pojęcie pojmowanego sacrum objawiający się w doktrynie rel., kulcie rel. i organizacji rel. Etymologia definicje r. jest niejednoznaczna, wskazywane są trzy źródła: religare - wiązać
 • Co to jest Racjonalizm Wyjaśnienie empiryzmowi, negująca rolę doświadczenia w procesie poznania na rzecz rozumu; postawa głosząca sposobność rozumowego poznania wszystkiego, co istnieje, przeciwstawiana
 • Co to jest Relief Opis wykonana na kamiennej, drewnianej płycie albo w metalu z pozostawieniem tła; uzyskiwana technikami: rzeźbienia, kucia, odlewu i tak dalej; zależnie od stopnia wypukłości dzieli
 • Co to jest Zbigniew Raszewski Informacje Instytutu Sztuki PAN, redaktor Pamiętnika Teatralnego i Słownika biograficznego teatru polskiego, zajmował się historią i teorią teatru; autor Krótkiej historii teatru polskiego
 • Co to jest Aleksander Rymkiewicz Znaczenie ekipy lit. Żagary. Pierwsze utwory zamieścił w1933 wdodatku lit. wileńskiego Słowa , odrębnie wydał poemat Tropiciel (1936) izbiór wierszy Potoki (1938). Tomy literaturze wydane
 • Co to jest Literaturze W Realizm Co znaczy utworze lit. w jego codziennej egzystencji, odpowiednio z przyjętymi wyobrażeniami o życiu i świecie, respektujący reguły antycznej estetyki mimesis. Jako kierunek lit
 • Co to jest Językowa Rodzina Krzyżówka pochodzenie, podobne formy gramat. izasób leksykalny. Pośród jęz. europ. (o praindoeurop. korzeniach) wyróżniamy rodziny: romańską (francuski, hiszpański, portugalski, włoski
 • Co to jest Sztuka Renesansowa Co to jest wsztuce XV iXVI w. zapoczątkowany irozwinięty we Włoszech, początkowo wSienie iFlorencji, wokresie dojrzałym wWenecji, Bolonii, Rzymie. Właściwością charakterystyczną r.sz. była
 • Co to jest Teatrze W Realizm Słownik odbicie rzeczywistości społ. i prawdy psychologicznej, znalazł najdoskonalsze odbicie w Teatrze Meiningeńczyków i ogromnych reformatorów teatru ros., na przykład K
 • Co to jest Rysunek Czym jest plastycznych, której dzieło jest wykonane ołówkiem, węglem, tuszem, kredką, farbą, sepią, sangwiną, przeważnie na papierze, kartonie albo pergaminie, lecz także może stanowić
 • Co to jest Lucjan Rydel Co oznacza tłumacz, publicysta, kierownik lit. Teatru im. J. Słowackiego wKrakowie (1915-16). Debiutował fragmentem powieści historycznej zgon Cezara, wydrukowanym wczasopiśmie
 • Co to jest Mades Ready Tłumaczenie przemysłowo, użyte w nowym, artystycznym kontekście, pozbawiającym je racjonalności. Po raz pierwszy użyte poprzez M. Duchampa, który zamiast wykonanego poprzez siebie dzieła
 • Co to jest Tadeusz Różewicz Przykłady brat reżysera filmowego Stanisława; mieszka itworzy we Wrocławiu (od 1968). Debiutował wkonspiracji tomem wierszy iopowiadań Echa leśne (1944, pod pseudonim Satyr). Po wojnie
 • Co to jest Sztuka Romańska Definicja azwł. warchitekturze rozwijający się wXI-XIII w. Wyrósł ze sztuki karolińskiej zwpływami sztuki bizantyjskiej iislamu. R.sz. była związana w pierwszej kolejności zarchitekturą
 • Co to jest Reduta Encyklopedia aktorskie, a więc Instytut Reduty zał. poprzez J. Osterwę i M. Limanowskiego, którzy opracowali koncepcję i wg niej prowadzili R. Zespół miał siedzibę w salach Redutowych Teatru
 • Co to jest Reymont Władysław Stanisław, właśc. S.W. Rejment Jak działa laureat Nagrody Nobla (1924), doskonały obserwator zewnętrznego świata wiernie rejestrujący bogactwo szczegółów wopisach sytuacji, ludzi icałych środowisk społ. Debiutował jako
 • Co to jest Bertrand Russell Czy jest logik, filozof imoralista, wykładowca uniwersytetu wCambridge, Pekinie iwielu uczelni amer., laureat Nagrody Nobla (1950). Wdziele dotyczącym próby zbudowania nowego mechanizmu
 • Co to jest Reformacja Pojęcie chrześcijaństwie XVI w., który doprowadził do wyodrębnienia się niezależnych od papiestwa Kościołów protestanckich. Bezpośrednim celem r. była odnowa życia rel., wyraźne stały się
 • Co to jest Zbigniew Rybczyński Wyjaśnienie nagrody Oscara (1983) wkategorii filmów animowanych za video Tango. Łączy kamerę filmową zwideo sprzężonym zkomputerem iTV (mechanizm high definition); stworzył metodę trickową
 • Co to jest Arthur Jean Rimbaud Opis przedstawiciel symbolizmu. Na jego twórczości zaważyło niełatwe dzieciństwo, w wyniku którego wrażliwy, cierpiący na głód uczucia chłopiec popadał wliczne kompleksy, przy tym
 • Co to jest Tadeusz Rittner Informacje ze spolszczonej rodziny niem., pisał równolegle wobydwu językach. Po polsku wydał zbiory modernistycznych nowel: Przebudzenie (1905), Nowele (1907), Wobcym mieście (1912), Powrót
 • Co to jest Reportaż Znaczenie polegający się na faktach, wyrastający ze sprawozdania dziennikarskiego odpowiadającego na pięć klasycznych pytań: kto , gdzie , kiedy , jak , dlaczego , co go różni od fikcji lit
 • Co to jest Malarstwie W Realizm Co znaczy pejzażystów, zwł. w malarstwie J. Constablea można zauważyć poetycki r. pokazujący zwyczajną swojskość. R. pojmowany jako styl artystyczny wywodzi się z nowego pokazywania prawdy
 • Co to jest Ludomir Różycki Krzyżówka zawiera przedmioty neoromantyczne iimpresjonistyczne. Najistotniejsze wtwórczości R. są nawiązania do pol. muzyki ludowej, której orędownikiem był wświecie. Do kompozycji R
 • Co to jest Odrodzenie Renesans Co to jest trwająca we Włoszech od XIV w. do pocz. XVI w., wPolsce od końca XV w. do pocz. XVII w. Fundamentem zmian kulturowych kształtujących nowy sposób myślenia stały się: odkrycia
 • Co to jest Jacques Jean Rousseau Słownik szwajc., filozof, teoretyk muzyki, współautor Ogromnej encyklopedii francuskiej, genialny samouk. Sławę zyskał robotą napisaną na konkurs Akademii wDijon pt. Rozprawa onaukach
 • Co to jest Reinhardt Max, właśc. M. Goldmann Czym jest z ogromnych reformatorów teatru. Działał w Niemczech, po dojściu Hitlera do władzy wyjechał w 1938 r. do Ameryki. Sławę przyniosła mu inscenizacja Snu nocy letniej Szekspira w
 • Co to jest Recenzja Co oznacza forma wypowiedzi zawierająca sprawozdawcze omówienie i krytyczną ocenę jakiegoś zjawiska, wydarzenia z bieżącego życia lit. i kulturalnego; pierwsze pol. r. pojawiły się z
 • Co to jest Romain Rolland Tłumaczenie muzykolog, historyk sztuki, autorytet moralny pocz. XX w., laureat Nagrody Nobla (1915). Twórczość lit. zaczął od dramatów. Pierwszy ich cykl, ujawniający socjalne zainteresowania
 • Co to jest Artur Rubinstein Przykłady pol., uważany za jednego znajwybitniejszych pianistów współcz. Zasłynął jako solista-wirtuoz, w szczególności jako wykonawca dzieł K.Szymanowskiego i F. Chopina. Grywał także
 • Co to jest Recitativo Definicja wykorzystywany do prezentacji akcji scenicznej dramatu, wyróżnia się sylabicznym traktowaniem tekstu, nieregularną strukturą rytmiczną, powtarzaniem dźwięków, stosowaniem
 • Co to jest Ryngraf Encyklopedia tarczy albo półksiężyca zwymalowanym albo wygrawerowanym przedstawieniem otematyce rel. (na przykład r. zwizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej) albo godłem państwowym (r
 • Co to jest Rzewuski Henryk, pseud. Jarosz Bejła Jak działa Podróżując po Europie, na Krymie (1825) iwe Włoszech (1830) zetknął się zA. Mickiewiczem, na którym wywarł spore wrażenie jako gawędziarz, ideowy lider konserwatywnego ugrupowania
 • Co to jest Film Rysunkowy Czy jest wykonanego techniką rysunkową (albo malarską plamy barwnej), bazuje na fotografowaniu nieruchomych rysunków, przedstawiających poszczególne etapy ruchu występujących (narysowanych
 • Co to jest Rembrandt, właśc. R. Harmenszoon van Rijn Pojęcie holenderski, jeden z najwybitniejszych twórców w dziejach sztuki; po okresie nauk w Lejdzie (u J. van Swanenburga) i w Amsterdamie (u P. Lastmana) wrócił do Lejdy, gdzie założył
 • Co to jest Romantyzm Wyjaśnienie iartystyczny ukształtowany wEuropie w 1. poł. XIX w., wPolsce od 1822 (wyd. It. Literaturze A. Mickiewicza) do stworzenia styczniowego (1863); swoim zasięgiem objął ideologię
 • Co to jest Auguste Rodin Opis nowoczesnej rzeźby; fascynowała go rzeźba antyczna irokokowa i dzieła Michała Anioła iDonatella. Pracował wbrązie, marmurze, terrakocie. Wtwórczości monumentalnej iosobistej
 • Co to jest Pierre Ronsard Informacje najwybitniejszy liryk epoki renesansu zwany księciem pisarzy, oficjalny pisarz dworski króla Karola IX, lider ekipy lit. Plejada, której celem było wzbogacenie jęz. franc. przez
 • Co to jest Rondo Znaczenie części muzyczne posiadają refren - część powtarzającą się. Wywodzi się zfranc. pieśni, wktórej refren przeplatany był kupletami. Może być metodą samodzielną (na przykład Rondo
 • Co to jest Philip Roth Co znaczy przedstawiciel nurtu żydowskiego wnajnowszej prozie tego państwie. Jego twórczość skupia się raczej na problemie kondycji Żyda we współczesnym świecie. Zwielką przenikliwością
 • Co to jest Regionalizm Krzyżówka wymowy, słowo, związek wyrazowy, konstrukcja składniowa zgodne wymowie określonego obszaru geograficznego państwie, dzielnicy, regionu; składnik mowy potocznej, odmiany języka
 • Co to jest Romans Co to jest dłuższe utwory narracyjne, jednowątkowe, pisane prozą albo wierszem, otematyce miłosnej, fantastyczno-podróżniczej albo przygodowo-awanturniczej, wyróżniające się sensacyjną
 • Co to jest Rafael, właśc. Raffaelo Santi Słownik rzeźbiarz, jeden z najwybitniejszych twórców dojrzałego renesansu we Włoszech, uczeń Perugina; rysownik papieży Juliusza II i Leona X. Tworzył na początku we Florencji, potem w
 • Co to jest Mikołaj Rej Czym jest przedstawicieli lit. renesansowej, zwany ojcem lit. pol. Od 1525 r. w środowisku humanistycznym dworu magnata A. Tęczyńskiego. Od 1541 wyznawca kalwinizmu, w swoich poglądach
 • Co to jest Wyrazu Znaczenie Realne Co oznacza znaczeniowej wyrazu bez odwoływania się do jego budowy słowotwórczej; może ono być użytkowane zarówno do wyrazów obcych niezrozumiałych dla mówiących, jak i do wyrazów swojskich
 • Co to jest Szota Rustaweli Tłumaczenie skarbu ucarycy Tamary (z czasów potęgi Gruzji), rysownik, konserwator irestaurator klasztoru Św. Krzyża wJerozolimie. Do światowej lit. wszedł jako autor poematu Witeź wtygrysiej
 • Co to jest Refren Przykłady powtórzenie strofy, wersu albo jego części w stałych miejscach układu stroficznego, przeważnie w zakończeniu strofy. R. występuje w wierszowanych utworach lirycznych, jest
 • Co to jest Remarque Erich Maria, właśc. E. Paul Remark Definicja pacyfistyczne przekonania na emigracji od 1931 r., obywatel amer. od 1947 r. Zdeklarowany przeciwnik wszelkiej przemocy, wszystkie jego powieści mają antywojenny charakter. Na tle
 • Co to jest Literacki Rodzaj Encyklopedia lit. i istota jego funkcji stanowiących podstawę zaliczenia utworów różnych autorów iokresów do tej samej klasy. Podział lit. pięknej, dokonywany zuwagi na zasadnicze wyznaczniki
 • Co to jest Retardacja Jak działa opierający na celowym opóźnianiu rozstrzygnięcia akcji, rozwiązania konfliktu albo stopniowaniu napięcia przez wprowadzenie do utworu opisów, dygresji, piętrzenie powikłań
 • Co to jest Wacław Rzewuski Czy jest magnackiej sceny teatralnej wPodhorcach, zdobionej poprzez Ł. Smuglewicza ijego syna Antoniego, na której wystawiał wlatach 60. XVIII w. własne tragedie: Żółkiewski, Władysław pod
 • Co to jest Edward Redliński Pojęcie dramatopisarz. Jego twórczość aż do lat 80. dotyczyła problemów białostockiej wsi, miejsca pochodzenia autora, które dobrze zna i z nim się identyfikuje. Początkowo były to
 • Co to jest Rym Wyjaśnienie podobnych głosek wprzewidzianych zgóry albo wyczuwalnych wzakończeniach wyrazów wersu (w wierszu), na przykład wliryku lozańskim A. Mickiewicza Nad wodą ogromną iczys-tą rymujące
 • Co to jest Marek Jarosław Rymkiewicz Opis tłumacz, pracownik nauk. IBL-u. Wtomikach poetyckich, między innymi Konwencje (1957), Człowiek zgłową jastrzębia (1960), Metafizyka (1963), Anatomia (1970), Co tj. drozd (1973
 • Co to jest Maria Rodziewiczówna Informacje Jej pierwsze opowiadanie Jazon Bobrowski ukazało się w Świcie w1884, anagrodzona na konkursie Świtu powieść Straszny dziadunio (1887) zdobyła spory rozgłos, za idealną powieść R
 • Co to jest Manuskrypt Rękopis Znaczenie wodróżnieniu od powielanych mechanicznie; wtakim rozumieniu każdy r. jest dziełem niepowtarzalnym oindywidualnych cechach. Najdawniejsze r. to inskrypcje na kamieniu, na
 • Co to jest Auguste Pierre Renoir Co znaczy impresjonista; różnił się znacząco od innych przedstawicieli impresjonizmu będąc w pierwszej kolejności portrecistą; lubił malować dzieci iludzi wszczęśliwych, beztroskich
 • Co to jest Wyrazu Gramatyczny Rodzaj Krzyżówka wjęzyku polskim wszystkie odmienne części mowy, za jej pomocą wskładni zdania wyodrębniamy: a) związek pomiędzy podmiotem zdania ajego orzeczeniem: ojciec spał - mama spała
 • Co to jest Relatywizm Co to jest istnieniu prawdy absolutnej, stanowiąca synonim dogmatyzmu w różnych dziedzinach poznania. R. poznawczy głosi, iż jakiekolwiek prawdy nie mają ostatecznego charakteru, r. moralny
 • Co to jest Retoryka Słownik wysławiania się, krasomówstwo; wstarożytności iśredniowieczu element nauczania, do w. XIX wykładana wszkołach europ. Wantyku reprezentowana raczej poprzez Arystotelesa, Cycerona
 • Co to jest Andriej Rublow Czym jest przedstawiciel moskiewskiej szkoły malarstwa ikonowego; mnich Ławry Troicko-Siergijewskiej imonastyru Andronikowskiego wMoskwie. Zrezygnował zwzorów bizantyjskich wmalarstwie

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Rublow Andriej co znaczy retoryka krzyżówka relatywizm co to jest rodzaj gramatyczny wyrazu słownik Renoir Pierre-Auguste czym jest rękopis, manuskrypt co. co to znaczy.

Słownik Rytm co znaczy rzeźba krzyżówka Radziwiłłowa Franciszka Urszula co to pisownia.