Pisownia język polski | słownik na R

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Marek Jarosław Rymkiewicz Co to jest tłumacz, pracownik nauk. IBL-u. Wtomikach poetyckich, między innymi Konwencje (1957), Człowiek zgłową jastrzębia (1960), Metafizyka (1963), Anatomia (1970), Co tj. drozd (1973
 • Co to jest Sztuka Renesansowa Definicja wsztuce XV iXVI w. zapoczątkowany irozwinięty we Włoszech, początkowo wSienie iFlorencji, wokresie dojrzałym wWenecji, Bolonii, Rzymie. Właściwością charakterystyczną r.sz. była
 • Co to jest Odrodzenie Renesans Co znaczy trwająca we Włoszech od XIV w. do pocz. XVI w., wPolsce od końca XV w. do pocz. XVII w. Fundamentem zmian kulturowych kształtujących nowy sposób myślenia stały się: odkrycia
 • Co to jest Ludomir Różycki Słownik zawiera przedmioty neoromantyczne iimpresjonistyczne. Najistotniejsze wtwórczości R. są nawiązania do pol. muzyki ludowej, której orędownikiem był wświecie. Do kompozycji R
 • Co to jest Zdania Rozbiór Znaczenie obejmujące kwalifikowanie wyrazów wchodzących wskład zdania jako należących do odpowiednich części mowy albo części zdania iich opis gramatyczny, wyrażony zapisem graficznym. R.z
 • Co to jest François Rabelais Czym jest humanista, doktor, erudyta. Autor wielu publikacji z zakresu medycyny, lecz w pierwszej kolejności monumentalnego dzieła, fantastyczno-satyrycznej epopei Gargantua i Pantagruel
 • Co to jest Maria Rodziewiczówna Co oznacza Jej pierwsze opowiadanie Jazon Bobrowski ukazało się w Świcie w1884, anagrodzona na konkursie Świtu powieść Straszny dziadunio (1887) zdobyła spory rozgłos, za idealną powieść R
 • Co to jest Romantyzm Krzyżówka iartystyczny ukształtowany wEuropie w 1. poł. XIX w., wPolsce od 1822 (wyd. It. Literaturze A. Mickiewicza) do stworzenia styczniowego (1863); swoim zasięgiem objął ideologię
 • Co to jest Literacki Rodzaj Najlepszy lit. i istota jego funkcji stanowiących podstawę zaliczenia utworów różnych autorów iokresów do tej samej klasy. Podział lit. pięknej, dokonywany zuwagi na zasadnicze wyznaczniki
 • Co to jest Alain Grillet Robbe Przykłady matematyk zwykształcenia. Przedstawiciel iteoretyk eksperymentalnego kierunku nowa powieść , którego zasady nakreślił wartykule Droga przyszłej powieści; Przyroda, humanizm
 • Co to jest Romain Rolland Encyklopedia muzykolog, historyk sztuki, autorytet moralny pocz. XX w., laureat Nagrody Nobla (1915). Twórczość lit. zaczął od dramatów. Pierwszy ich cykl, ujawniający socjalne zainteresowania
 • Co to jest Wacław Rzewuski Jak działa magnackiej sceny teatralnej wPodhorcach, zdobionej poprzez Ł. Smuglewicza ijego syna Antoniego, na której wystawiał wlatach 60. XVIII w. własne tragedie: Żółkiewski, Władysław pod
 • Co to jest Manuskrypt Rękopis Czy, jest wodróżnieniu od powielanych mechanicznie; wtakim rozumieniu każdy r. jest dziełem niepowtarzalnym oindywidualnych cechach. Najdawniejsze r. to inskrypcje na kamieniu, na
 • Co to jest Romans Pojęcie dłuższe utwory narracyjne, jednowątkowe, pisane prozą albo wierszem, otematyce miłosnej, fantastyczno-podróżniczej albo przygodowo-awanturniczej, wyróżniające się sensacyjną
 • Co to jest Auguste Pierre Renoir Wyjaśnienie impresjonista; różnił się znacząco od innych przedstawicieli impresjonizmu będąc w pierwszej kolejności portrecistą; lubił malować dzieci iludzi wszczęśliwych, beztroskich
 • Co to jest Henryk Rodakowski Opis Początkowo malował wstylu biedermeier. Przebywając we Włoszech, azwł. we Francji malował szkice otematyce współcz. ihist. Pośród świetnych portretów (na przykład ojca, siostry
 • Co to jest Rembrandt, właśc. R. Harmenszoon van Rijn Informacje holenderski, jeden z najwybitniejszych twórców w dziejach sztuki; po okresie nauk w Lejdzie (u J. van Swanenburga) i w Amsterdamie (u P. Lastmana) wrócił do Lejdy, gdzie założył
 • Co to jest Salman Rushdie Co to jest pochodzący zIndii, wyżej wymienioneBryt. mieszka od dzieciństwa. Jego pierwszą znaczną powieścią były Dzieci północy (1981), którą napisał wkonwencji sagi rodzinnej, atłem dla
 • Co to jest Philip Roth Definicja przedstawiciel nurtu żydowskiego wnajnowszej prozie tego państwie. Jego twórczość skupia się raczej na problemie kondycji Żyda we współczesnym świecie. Zwielką przenikliwością
 • Co to jest Mades Ready Co znaczy przemysłowo, użyte w nowym, artystycznym kontekście, pozbawiającym je racjonalności. Po raz pierwszy użyte poprzez M. Duchampa, który zamiast wykonanego poprzez siebie dzieła
 • Co to jest Rapsod Słownik większego poematu albo utwór samodzielny poetycko-narracyjny w podniosłym stylu, należący do tych, które można aby nazwać marszami pogrzebowymi, sięgający tradycji od Galla przez
 • Co to jest Reduta Znaczenie aktorskie, a więc Instytut Reduty zał. poprzez J. Osterwę i M. Limanowskiego, którzy opracowali koncepcję i wg niej prowadzili R. Zespół miał siedzibę w salach Redutowych Teatru
 • Co to jest Reportaż Czym jest polegający się na faktach, wyrastający ze sprawozdania dziennikarskiego odpowiadającego na pięć klasycznych pytań: kto , gdzie , kiedy , jak , dlaczego , co go różni od fikcji lit
 • Co to jest Mikołaj Rej Co oznacza przedstawicieli lit. renesansowej, zwany ojcem lit. pol. Od 1525 r. w środowisku humanistycznym dworu magnata A. Tęczyńskiego. Od 1541 wyznawca kalwinizmu, w swoich poglądach
 • Co to jest Reymont Władysław Stanisław, właśc. S.W. Rejment Krzyżówka laureat Nagrody Nobla (1924), doskonały obserwator zewnętrznego świata wiernie rejestrujący bogactwo szczegółów wopisach sytuacji, ludzi icałych środowisk społ. Debiutował jako
 • Co to jest Maurice Ravel Najlepszy kontynuator tradycji klasycznej. Twórczość R. cechowały doskonała wrażliwość harmoniczna i piękna i łagodna linia dźwiękowa. Wykorzystywał przedmioty muzyki romantycznej
 • Co to jest Wyrazu Znaczenie Realne Przykłady znaczeniowej wyrazu bez odwoływania się do jego budowy słowotwórczej; może ono być użytkowane zarówno do wyrazów obcych niezrozumiałych dla mówiących, jak i do wyrazów swojskich
 • Co to jest Replika Encyklopedia obrazu, rzeźby, spektaklu) wykonane poprzez autora oryginału. Może on zamieniać szczegóły wstosunku do pierwszej wersji. Na przykład E. Munch miał zwyczaj robić r. dzieła
 • Co to jest Malarstwie W Realizm Jak działa pejzażystów, zwł. w malarstwie J. Constablea można zauważyć poetycki r. pokazujący zwyczajną swojskość. R. pojmowany jako styl artystyczny wywodzi się z nowego pokazywania prawdy
 • Co to jest Reformacja Czy, jest chrześcijaństwie XVI w., który doprowadził do wyodrębnienia się niezależnych od papiestwa Kościołów protestanckich. Bezpośrednim celem r. była odnowa życia rel., wyraźne stały się
 • Co to jest Sztuka Romańska Pojęcie azwł. warchitekturze rozwijający się wXI-XIII w. Wyrósł ze sztuki karolińskiej zwpływami sztuki bizantyjskiej iislamu. R.sz. była związana w pierwszej kolejności zarchitekturą
 • Co to jest Antonio Gioacchino Rossini Wyjaśnienie romantyzmu, kontynuator klasycznej opery komicznej i opery buffa. Na jego twórczość wywarła wpływ franc. muzyka romantyczna, w pierwszej kolejności jej monumentalne środki wyrazu
 • Co to jest Rafael, właśc. Raffaelo Santi Opis rzeźbiarz, jeden z najwybitniejszych twórców dojrzałego renesansu we Włoszech, uczeń Perugina; rysownik papieży Juliusza II i Leona X. Tworzył na początku we Florencji, potem w
 • Co to jest Rokoko Informacje wrzemiośle artystycznym, także wmalarstwie irzeźbie. Związany zkulturą dworską, powstał za panowania króla Francji Ludwika XV ( Ludwika XV styl), dostępny wwielu państwach Europy
 • Co to jest Tadeusz Rittner Co to jest ze spolszczonej rodziny niem., pisał równolegle wobydwu językach. Po polsku wydał zbiory modernistycznych nowel: Przebudzenie (1905), Nowele (1907), Wobcym mieście (1912), Powrót
 • Co to jest Artur Rubinstein Definicja pol., uważany za jednego znajwybitniejszych pianistów współcz. Zasłynął jako solista-wirtuoz, w szczególności jako wykonawca dzieł K.Szymanowskiego i F. Chopina. Grywał także
 • Co to jest Wyrazu Gramatyczny Rodzaj Co znaczy wjęzyku polskim wszystkie odmienne części mowy, za jej pomocą wskładni zdania wyodrębniamy: a) związek pomiędzy podmiotem zdania ajego orzeczeniem: ojciec spał - mama spała
 • Co to jest Film Rysunkowy Słownik wykonanego techniką rysunkową (albo malarską plamy barwnej), bazuje na fotografowaniu nieruchomych rysunków, przedstawiających poszczególne etapy ruchu występujących (narysowanych
 • Co to jest Teatrze W Realizm Znaczenie odbicie rzeczywistości społ. i prawdy psychologicznej, znalazł najdoskonalsze odbicie w Teatrze Meiningeńczyków i ogromnych reformatorów teatru ros., na przykład K
 • Co to jest Szota Rustaweli Czym jest skarbu ucarycy Tamary (z czasów potęgi Gruzji), rysownik, konserwator irestaurator klasztoru Św. Krzyża wJerozolimie. Do światowej lit. wszedł jako autor poematu Witeź wtygrysiej
 • Co to jest Recenzja Co oznacza forma wypowiedzi zawierająca sprawozdawcze omówienie i krytyczną ocenę jakiegoś zjawiska, wydarzenia z bieżącego życia lit. i kulturalnego; pierwsze pol. r. pojawiły się z
 • Co to jest Arthur Jean Rimbaud Krzyżówka przedstawiciel symbolizmu. Na jego twórczości zaważyło niełatwe dzieciństwo, w wyniku którego wrażliwy, cierpiący na głód uczucia chłopiec popadał wliczne kompleksy, przy tym
 • Co to jest Ryngraf Najlepszy tarczy albo półksiężyca zwymalowanym albo wygrawerowanym przedstawieniem otematyce rel. (na przykład r. zwizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej) albo godłem państwowym (r
 • Co to jest Rym Przykłady podobnych głosek wprzewidzianych zgóry albo wyczuwalnych wzakończeniach wyrazów wersu (w wierszu), na przykład wliryku lozańskim A. Mickiewicza Nad wodą ogromną iczys-tą rymujące
 • Co to jest Zdania Równoważnik Encyklopedia czasownika wformie osobowej iw związku ztym nie tworzące oficjalnie zdania, wyrażające jednak ten sam sedno treści, co zdanie, na przykład Spokój!, Która godzina?; wyróżniamy
 • Co to jest Rewers Jak działa odwrotna, tylna strona przedmiotu, na przykład medalu, monety, rysunku, obrazu, tkaniny, skrzydła ołtarzowego. Zobacz także awers
 • Co to jest Aleksander Rymkiewicz Czy, jest ekipy lit. Żagary. Pierwsze utwory zamieścił w1933 wdodatku lit. wileńskiego Słowa , odrębnie wydał poemat Tropiciel (1936) izbiór wierszy Potoki (1938). Tomy literaturze wydane
 • Co to jest Tadeusz Różewicz Pojęcie brat reżysera filmowego Stanisława; mieszka itworzy we Wrocławiu (od 1968). Debiutował wkonspiracji tomem wierszy iopowiadań Echa leśne (1944, pod pseudonim Satyr). Po wojnie
 • Co to jest Remarque Erich Maria, właśc. E. Paul Remark Wyjaśnienie pacyfistyczne przekonania na emigracji od 1931 r., obywatel amer. od 1947 r. Zdeklarowany przeciwnik wszelkiej przemocy, wszystkie jego powieści mają antywojenny charakter. Na tle
 • Co to jest Wyrazów Rodzina Opis ztego samego rdzenia, który może zawierać oboczności samogł. ispółgł. Wyrazy wobrębie r. tytułujemy pokrewnymi, łączy je podobne znaczenie iforma. R.w. mogą być złożone zróżnych
 • Co to jest Auguste Rodin Informacje nowoczesnej rzeźby; fascynowała go rzeźba antyczna irokokowa i dzieła Michała Anioła iDonatella. Pracował wbrązie, marmurze, terrakocie. Wtwórczości monumentalnej iosobistej
 • Co to jest Władysław Rymkiewicz Co to jest książek otematyce hist., społ.-obyczajowej, psychol. imoralizującej. Debiutował zbiorem opowiadań Pan swego życia (1929), w dalszym ciągu wydał powieść oczasach wielkiego kryzysu
 • Co to jest Pierre Ronsard Definicja najwybitniejszy liryk epoki renesansu zwany księciem pisarzy, oficjalny pisarz dworski króla Karola IX, lider ekipy lit. Plejada, której celem było wzbogacenie jęz. franc. przez
 • Co to jest Maria Rainer Rilke Co znaczy liryką nastrojową Leben und Lieder (1894). Dojrzała twórczość R. ukształtowała się pod wpływem zetknięcia się zL. Tołstojem wRosji (1900) iprzyjaźni zA. Rodinem (1906). Sławę
 • Co to jest Zbigniew Raszewski Słownik Instytutu Sztuki PAN, redaktor Pamiętnika Teatralnego i Słownika biograficznego teatru polskiego, zajmował się historią i teorią teatru; autor Krótkiej historii teatru polskiego
 • Co to jest Baptiste Jean Racine Znaczenie jeden z głównych reprezentantów francuskiego klasycyzmu, historiograf Ludwika XIV, członek Akademii Francuskiej. Jego twórczość zaczyna oda Nimfa Sekwany (1660), napisana z
 • Co to jest Jacques Jean Rousseau Czym jest szwajc., filozof, teoretyk muzyki, współautor Ogromnej encyklopedii francuskiej, genialny samouk. Sławę zyskał robotą napisaną na konkurs Akademii wDijon pt. Rozprawa onaukach
 • Co to jest Lucjan Rydel Co oznacza tłumacz, publicysta, kierownik lit. Teatru im. J. Słowackiego wKrakowie (1915-16). Debiutował fragmentem powieści historycznej zgon Cezara, wydrukowanym wczasopiśmie
 • Co to jest Relatywizm Krzyżówka istnieniu prawdy absolutnej, stanowiąca synonim dogmatyzmu w różnych dziedzinach poznania. R. poznawczy głosi, iż jakiekolwiek prawdy nie mają ostatecznego charakteru, r. moralny
 • Co to jest Rzewuski Henryk, pseud. Jarosz Bejła Najlepszy Podróżując po Europie, na Krymie (1825) iwe Włoszech (1830) zetknął się zA. Mickiewiczem, na którym wywarł spore wrażenie jako gawędziarz, ideowy lider konserwatywnego ugrupowania
 • Co to jest Rytm Przykłady przestrzeni regularność fragmentów, przedmiotów, uchwytna w trakcie lektury wiersza albo prozy poetyckiej, bywa fundamentem rytmizacji, czasem muzyczności: wliryce ludowej
 • Co to jest realizm poetycki w filmie Encyklopedia w kinie franc. l. 30., stworzonego poprzez scenarzystę i poetę J. Prverta i reżyserów J. Duviviera i M. Carngo. W istocie z realizmem miał mało wspólnego. Bohaterami filmów byli
 • Co to jest Reinhardt Max, właśc. M. Goldmann Jak działa z ogromnych reformatorów teatru. Działał w Niemczech, po dojściu Hitlera do władzy wyjechał w 1938 r. do Ameryki. Sławę przyniosła mu inscenizacja Snu nocy letniej Szekspira w
 • Co to jest Urszula Franciszka Radziwiłłowa Czy, jest Rybeńki , pamiętnikarza, matka Karola Panie Kochanku ; pierwsza pol. dramatopisarka; twórczyni repertuaru do teatru magnackiego, gdzie scenografia nawiązywała do tradycji
 • Co to jest Rusycyzm Pojęcie znaczenie, zwrot, konstrukcja składniowa przejęta zrosyjskiego, na przykład brakoróbstwo, sputnik, okazać pomoc koledze zam. udzielić pomocy; spotykamy r. leksykalne (zakład
 • Co to jest Retrospekcja Wyjaśnienie wpowieści, opierający na przywołaniu zdarzeń zpunktu widzenia bohatera poprzednich od momentu właściwego rozpoczęcia fabuły albo także poprzednich od tych, wktórych on właśnie
 • Co to jest Reneizm Opis bohatera lit. upowszechniony w lit. romantycznej odpowiednio z pierwowzorem tytułowej postaci opowiadania F.R. de Chateaubrianda Ren (1802). Młodzieniec o wybujałej wyobraźni
 • Co to jest Rzeźba Informacje dziedzin wsztukach plastycznych, której fundamentalną właściwością jest trójwymiarowa kompozycja wdrewnie, kamieniu (alabaster, granit, marmur, porfir), glinie, gipsie, stiuku (a
 • Co to jest Bertrand Russell Co to jest logik, filozof imoralista, wykładowca uniwersytetu wCambridge, Pekinie iwielu uczelni amer., laureat Nagrody Nobla (1950). Wdziele dotyczącym próby zbudowania nowego mechanizmu
 • Co to jest Rondo Definicja części muzyczne posiadają refren - część powtarzającą się. Wywodzi się zfranc. pieśni, wktórej refren przeplatany był kupletami. Może być metodą samodzielną (na przykład Rondo
 • Co to jest Racjonalizm Co znaczy empiryzmowi, negująca rolę doświadczenia w procesie poznania na rzecz rozumu; postawa głosząca sposobność rozumowego poznania wszystkiego, co istnieje, przeciwstawiana
 • Co to jest Rysunek Słownik plastycznych, której dzieło jest wykonane ołówkiem, węglem, tuszem, kredką, farbą, sepią, sangwiną, przeważnie na papierze, kartonie albo pergaminie, lecz także może stanowić
 • Co to jest Zbigniew Rybczyński Znaczenie nagrody Oscara (1983) wkategorii filmów animowanych za video Tango. Łączy kamerę filmową zwideo sprzężonym zkomputerem iTV (mechanizm high definition); stworzył metodę trickową
 • Co to jest Retoryka Czym jest wysławiania się, krasomówstwo; wstarożytności iśredniowieczu element nauczania, do w. XIX wykładana wszkołach europ. Wantyku reprezentowana raczej poprzez Arystotelesa, Cycerona
 • Co to jest Literaturze W Realizm Co oznacza utworze lit. w jego codziennej egzystencji, odpowiednio z przyjętymi wyobrażeniami o życiu i świecie, respektujący reguły antycznej estetyki mimesis. Jako kierunek lit
 • Co to jest Refren Krzyżówka powtórzenie strofy, wersu albo jego części w stałych miejscach układu stroficznego, przeważnie w zakończeniu strofy. R. występuje w wierszowanych utworach lirycznych, jest
 • Co to jest Regionalizm Najlepszy wymowy, słowo, związek wyrazowy, konstrukcja składniowa zgodne wymowie określonego obszaru geograficznego państwie, dzielnicy, regionu; składnik mowy potocznej, odmiany języka
 • Co to jest Filmowy Realizm Przykłady na wiernym rejestrowaniu i utrwalaniu rzeczywistości; r.f. jest historycznie zmienny i dotyczy różnych konwencji między innymi cinma direct i cinma- -vrit (kino-prawda). Franc
 • Co to jest Rzeczownik Encyklopedia wyrazy inazwy (osób, konkretnych elementów, zwierząt, zjawisk, pojęć, czynności icech, na przykład dziecko, szkoła, kot, nauczyciel, tablica, wierzba, śnieg, smutek, młodość
 • Co to jest Andriej Rublow Jak działa przedstawiciel moskiewskiej szkoły malarstwa ikonowego; mnich Ławry Troicko-Siergijewskiej imonastyru Andronikowskiego wMoskwie. Zrezygnował zwzorów bizantyjskich wmalarstwie
 • Co to jest Relief Czy, jest wykonana na kamiennej, drewnianej płycie albo w metalu z pozostawieniem tła; uzyskiwana technikami: rzeźbienia, kucia, odlewu i tak dalej; zależnie od stopnia wypukłości dzieli
 • Co to jest Retardacja Pojęcie opierający na celowym opóźnianiu rozstrzygnięcia akcji, rozwiązania konfliktu albo stopniowaniu napięcia przez wprowadzenie do utworu opisów, dygresji, piętrzenie powikłań
 • Co to jest Edward Redliński Wyjaśnienie dramatopisarz. Jego twórczość aż do lat 80. dotyczyła problemów białostockiej wsi, miejsca pochodzenia autora, które dobrze zna i z nim się identyfikuje. Początkowo były to
 • Co to jest Językowa Rodzina Opis pochodzenie, podobne formy gramat. izasób leksykalny. Pośród jęz. europ. (o praindoeurop. korzeniach) wyróżniamy rodziny: romańską (francuski, hiszpański, portugalski, włoski
 • Co to jest Religia Informacje pojmowanego sacrum objawiający się w doktrynie rel., kulcie rel. i organizacji rel. Etymologia definicje r. jest niejednoznaczna, wskazywane są trzy źródła: religare - wiązać
 • Co to jest Adolf Rudnicki Co to jest zespołu redakcyjnego tygodnika Kuźnica (1945-49), współpracownik tygodnika Świat (1953-68), autor cyklu felietonów Niebieskie kartki drukowanego na jego łamach (1956-67
 • Co to jest Recitativo Definicja wykorzystywany do prezentacji akcji scenicznej dramatu, wyróżnia się sylabicznym traktowaniem tekstu, nieregularną strukturą rytmiczną, powtarzaniem dźwięków, stosowaniem
 • Co to jest Paul Pieter Rubens Co znaczy znajwybitniejszych artystów epoki baroku. Dostał staranne wykształcenie humanistyczne, znał sporo języków, podróżował do Rzymu, Wenecji, Florencji, Genui. Uczył się między innymi
 • Co to jest Ilja Riepin Słownik realizmu. Malował ikony, we Francji zetknął się zimpresjonizmem, przebywał także we Włoszech. Prof. Akademii Sztuki wPetersburgu, po rewolucji październikowej żył itworzył
 • Co to jest Siergiej Rachmaninow Znaczenie 1918 osiedlił się w Stanach Zjednoczonych. Wirtuoz fortepianu, wypracował nowoczesny, wykorzystujący dynamikę i motorykę styl gry. W kompozycjach, zwł. koncertach fortepianowych

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja ENCYKLOPEDIA Rachmaninow Siergiej, Riepin Ilja, Rubens Pieter Paul, Recitativo, Rudnicki Adolf, Religia, Rodzina Językowa, Redliński Edward, Retardacja, Relief, Rublow co to znaczy.

Słownik Definicja Rachmaninow Siergiej, Riepin Ilja, Rubens Pieter Paul pisownia.