Pisownia język polski | słownik na U

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Uniwersytety Co znaczy wielowydziałowych szkół wyższych wEuropie, których początki sięgają XII w. Mimo licznych przemian wzakresie icharakterze działalności nauk. idydaktycznej zachowały strukturę
 • Co to jest Sigrid Undset Krzyżówka przedstawicielka nowego realizmu, laureatka Nagrody Nobla (1928). Własną prozą zdobyła sławę niezrównanej znawczyni duszy kobiecej. Podejmowała odwieczne tematy, takie jak miłość
 • Co to jest Językowy Uzus Co to jest języka, uwzględniające powszechność stosowania wjęz. mówionym ustalonych słów, zwrotów, wyrażeń; zwyczaj językowy, na przykład istnienie oboczności we współcz. polszczyźnie: uczni
 • Co to jest Uwertura Słownik poprzedzający rozpoczęcie opery, oratorium, baletu; 2) u. koncertowa - samodzielny utwór muzyczny na orkiestrę symfoniczną (F. Mendelssohn, L. van Beethoven), z niej wywodzi się
 • Co to jest Urbanistyka Czym jest zarchitektury zajmująca się kierowaniem budową irozwojem miast, planowaniem przestrzennym iprzekształcaniem architektonicznym wszelkiego rodzaju skupisk ludzkich. Planując
 • Co to jest Kornel Ujejski Co oznacza poety narod., ostatniego Wajdeloty literaturze romantycznej zyskał poematem Maraton (1845), opartym na temacie wojen Greków zPersami, odczytywanym jako ogromna metafora przyszłych
 • Co to jest Utylitaryzm Tłumaczenie zasady użyteczności jako skutecznej drogi do osiągnięcia szczęścia; użyteczność wu. jest fundamentalnym kryterium działania człowieka ijego oceną. Powstał jako pogląd etyczny
 • Co to jest Uncjała Przykłady pismo uncjalne wgr. iłac. manuskryptach od IV do VIII w. n.e. złożone zzaokrąglonych oddzielnych majuskuł. Zobacz także minuskuła
 • Co to jest Utopia Definicja Morea Prawdziwie złota książeczka... onajlepszym urządzeniu republiki io nowej wyspie Utopii (1516), wktórym ukazuje on najlepsze, egalitarne społeczeństwo żyjące na fikcyjnej
 • Co to jest Władysław Umiński Encyklopedia współpracownik iredaktor wielu pism, autor fantastycznonaukowych iprzygodowo-podróżniczych powieści dla młodzieży, zw. pol. Juliuszem Verne. Debiutował powieścią Zwycięzcy oceanu
 • Co to jest Uccello, właśc. Paolo di Dono Jak działa odrodzenia, żył idziałał raczej we Florencji, lecz także wWenecji, Urbino. Eksperymentował zperspektywą geometryczną, której chciał podporządkować przestrzeń obrazu. Stosował
 • Co to jest Maurice Utrillo Czy jest samouk, który osiągnął ogromną techniczną biegłość iswobodę rzemiosła; naturalny syn modelki imalarki S. Valadon. Nie podlegał żadnym wpływom. Kolorysta, pewnie wyczuwający tony
 • Co to jest Giuseppe Ungaretti Pojęcie okresie twórczości pozostawał pod wpływem franc. symbolistów ifuturyzmu, w dalszym ciągu stał się jednym ztwórców iczołowych przedstawicieli hermetyzmu, który wpoezji
 • Co to jest Unamuno y Jugo Miguel de Wyjaśnienie tak zwany pokolenia 1898 - ekipy myślicieli ipisarzy poszukujących dróg odnowy swego państwie. Był anarchicznie nastawiony do każdej władzy państwowej, bo, jak sam sformułował
 • Co to jest Głosek Upodobnienie Opis opierający na dostosowaniu się artykulacji danej głoski do artykulacji innej głoski, przeważnie sąsiedniej. Obejmuje głoski znajdujące się najpierw (w nagłosie), wewnątrz (w
 • Co to jest Zbigniew Uniłowski Informacje Inicjalne opowiadania publikowane wprasie warszawskiej ukazały się wtomie Człowiek woknie (1933). Członek ekipy lit. Kwadryga. Wtwórczości U. tego okresu, nacechowanej

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Uniłowski Zbigniew co znaczy upodobnienie głosek krzyżówka Unamuno y Jugo Miguel de co to jest Ungaretti Giuseppe słownik Utrillo Maurice czym jest Uccello,. co to znaczy.

Słownik Uniwersytety co znaczy Undset Sigrid krzyżówka uzus językowy co to pisownia.