Pisownia język polski | słownik na U

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Paolo di Dono\. Uccello, właśc Definicja Eksperymentował zperspektywą geometryczną, której chciał podporządkować przestrzeń obrazu. Stosował przejrzystą kompozycję iwyraźnie płasko ułożone plamy barw. Do najsłynniejszych
 • Co to jest Ujejski Kornel Definicja poematem Maraton (1845), opartym na temacie wojen Greków zPersami, odczytywanym jako ogromna metafora przyszłych losów Polski, Chorałem (1846) inspirowanym rzezią galicyjską (inc
 • Co to jest Unamuno y Jugo Miguel de Definicja dróg odnowy swego państwie. Był anarchicznie nastawiony do każdej władzy państwowej, bo, jak sam sformułował, szukał prawdy wżyciu iżycia wprawdzie . Jako obrońca ipropagator tak
 • Co to jest Undset Sigrid Definicja zdobyła sławę niezrównanej znawczyni duszy kobiecej. Podejmowała odwieczne tematy, takie jak miłość, małżeństwo, macierzyństwo, prawda, grzech iodkupienie win. Wwielu powieściach
 • Co to jest Uniłowski Zbigniew Definicja wtomie Człowiek woknie (1933). Członek ekipy lit. Kwadryga. Wtwórczości U. tego okresu, nacechowanej różnorodnymi inspiracjami artystycznymi, widoczne było zainteresowanie
 • Co to jest upodobnienie głosek Definicja głoski, przeważnie sąsiedniej. Obejmuje głoski znajdujące się najpierw (w nagłosie), wewnątrz (w śródgłosie) ina końcu wyrazu (w wygłosie); klasyfikację u.g. z racji na miejsce
 • Co to jest Utrillo Maurice Definicja naturalny syn modelki imalarki S. Valadon. Nie podlegał żadnym wpływom. Kolorysta, pewnie wyczuwający tony, półcienie, walory, atmosferę, malował zcharakterystyczną białą
 • Co to jest uncjała Definicja pismo uncjalne wgr. iłac. manuskryptach od IV do VIII w. n.e. złożone zzaokrąglonych oddzielnych majuskuł. Zobacz także minuskuła
 • Co to jest uwertura Definicja samodzielny utwór muzyczny na orkiestrę symfoniczną (F. Mendelssohn, L. van Beethoven), z niej wywodzi się poemat symfoniczny
 • Co to jest urbanistyka Definicja przestrzennym iprzekształcaniem architektonicznym wszelkiego rodzaju skupisk ludzkich. Planując rozmieszczenie różnego typu obiektów (tereny zielone, rekreacyjne, autostrady
 • Co to jest Umiński Władysław Definicja podróżniczych powieści dla młodzieży, zw. pol. Juliuszem Verne. Debiutował powieścią Zwycięzcy oceanu (1891). Twórczość pisarska U. to między innymi Balonem do bieguna (1894
 • Co to jest Ungaretti Giuseppe Definicja dalszym ciągu stał się jednym ztwórców iczołowych przedstawicieli hermetyzmu, który wpoezji podporządkowywał znaczenie słów walorom formalnym idźwiękowym. Jego wiersze pomijają
 • Co to jest uniwersytety Definicja licznych przemian wzakresie icharakterze działalności nauk. idydaktycznej zachowały strukturę organizacyjną wzorowaną na modelu średniowiecznym. Dwie najstarsze uczelnie powstały
 • Co to jest utopia Definicja io nowej wyspie Utopii (1516), wktórym ukazuje on najlepsze, egalitarne społeczeństwo żyjące na fikcyjnej wyspie Utopia, oparte na wspólnocie dóbr ipracy; gatunek lit
 • Co to jest utylitaryzm Definicja użyteczność wu. jest fundamentalnym kryterium działania człowieka ijego oceną. Powstał jako pogląd etyczny XVIII iXIX w., głoszący, iż to, co dobre, jest pożyteczne, iż miarą
 • Co to jest uzus językowy Definicja słów, zwrotów, wyrażeń; zwyczaj językowy, na przykład istnienie oboczności we współcz. polszczyźnie: uczni w okolicy uczniów, profesorzy w okolicy profesorowie

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Uzus Językowy, Utylitaryzm, Utopia, Uniwersytety, Ungaretti Giuseppe, Umiński Władysław, Urbanistyka, Uwertura, Uncjała, Utrillo Maurice, Upodobnienie Głosek co to znaczy.

Słownik Uzus Językowy, Utylitaryzm, Utopia, Uniwersytety, Ungaretti pisownia.