Pisownia język polski | słownik na H

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Husytyzm Co znaczy wCzechach najpierw XV w. Jego idee zawarł J. Hus wdziele De Ecclesia (1409). Program ten wyrażał sprzeciw wobec bogacenia się duchowieństwa iwyzysku wiernych, nie godził się
 • Co to jest Historiozofia Krzyżówka historii, czynnikami przebiegu procesu dziejowego, jego celowością i możliwością rozumienia. Od najdawniejszych czasów h. łączono zfilozofią, czego odpowiednikiem są interpretacje
 • Co to jest Horacy, Quintus Horatius Flaccus Co to jest rzym., dzięki wsparciu Wergiliusza poznał izaprzyjaźnił się zMecenasem, który wprowadził go na dwór cesarza Augusta. Zpoczątkowego okresu twórczości H. pochodzą wzorowane na
 • Co to jest Hamletyzm Słownik psychiki nadwrażliwej jednostki, rozdartej wew. rozterkami, zwątpieniami, poszukującej tożsamości; postawa bliska filoz. romantycznej, wpłynęła silnie na kształt lit. XIX w
 • Co to jest Humoreska Czym jest ointrygującym zdarzeniu zamknięte puentą, zabawna historyjka, wktórej autor wykorzystuje komizm słowny, postaci, sytuacyjny, wjęz. posługuje się ironią, parodią; autorami znanych
 • Co to jest Faber Homo Co oznacza sapiens; ustalenie podjęte między innymi poprzez H. Bergsona jako cecha człowieka zdolnego do wytwarzania narzędzi iposługiwania się nimi; wlit. XIX w. jest uosobieniem kultu
 • Co to jest Hermeneutyka Tłumaczenie na objaśnienie tekstów bibl.; od XVIII w. sztuka interpretacji tekstu lit.; dyscyplina nauk. ustalająca prawidła interpretacji wszelkiego rodzaju tekstów isymboli słownych
 • Co to jest Hoffmann Ernst Theodor Amadeus Przykłady romantyzmu, kompozytor imalarz. Wjego twórczości rzeczywistość splata się zniesamowitą fantastyką, sporo miejsca zajmują zjawiska nadprzyrodzone, lecz jednocześnie irealistyczna
 • Co to jest Seamus Heaney Definicja literaturze wOxfordzie iretoryki wHarvardzie, znakomity eseista, laureat Nagrody Nobla (1995); zadebiutował w1966 książką zgon naturalisty, aw 1975 wydał tomik wierszy Ludzie
 • Co to jest Herakles Encyklopedia czczony po zgonu jako bóg, odznaczał się ogromną siłą, która użyta wgniewie sprowadzała na niego nieszczęścia. Zabił kitarą swego nauczyciela muzyki, za co pasł trzody wgórach, z
 • Co to jest Humor Jak działa zabawnych stron życia, wesołość, pogoda wrelacji do świata; kategoria estetyczna, odmiana komizmu; słowo postawy emocjonalnej człowieka: żartobliwej, dowcipnej, pobłażliwej
 • Co to jest Dawid Hume Czy jest który wswych dociekaniach poddał krytyce potoczne wyobrażenia oświecie ikartezjański racjonalizm, był kontynuatorem empiryzmu J. Lockea. Jego Traktat onaturze ludzkiej (1739-40
 • Co to jest Hiob Pojęcie największego dramatu poetycko-filoz. ST; znak godności człowieka wniezawinionym cierpieniu (Bóg doświadczył go trądem, stratą rodziny iprzyjaciół, nędzą życia, wystawiając na
 • Co to jest Heroidy Wyjaśnienie epistolarnej, wlit. antycznej listy pisane poprzez bohaterki mityczne (na przykład Penelopa do Odysa). Fikcyjne listy legendarnych kochanek składają się na cykl Owidiusza (I w
 • Co to jest Habima Opis wBiałymstoku (1909), działający od 1917 wMoskwie, reżyserował wnim między innymi K. Stanisławski, spektakle wStanach Zjednoczonych, Palestynie iNiemczech. Na stałe wTel Awiwie
 • Co to jest Maria Victor Hugo Informacje pisarz idramaturg, znakomity polityk, lider iteoretyk romantyzmu. Jego debiutem poetyckim jest zestaw literaturze klasycystycznej Ody ipoezje różne (1822). Przedmioty romantyzmu
 • Co to jest Ernest Hemingway Znaczenie ikorespondent wojenny, laureat Nagrody Nobla (1954). Burzliwe życie autora, które było ciągłym poszukiwaniem ogromnej przygody, znalazło odbicie wjego twórczości. Do powieści
 • Co to jest Hejnał Co znaczy zawołanie strażnika ogłaszającego świt, towarzyszył mu sygnał trąbki; od XVI w. rozwinął się jako pieśń poranna, pobudka patriotyczna, poetycki apel, pieśń roratnia. H. miały
 • Co to jest Antyczny Heksametr Krzyżówka numerycznego, będącego układem wersów dzielonych na 6 stóp, a więc regularnych cząstek oustalonej postaci sylabiczno-iloczasowej. Wers, zawierający zespoły sylab długich
 • Co to jest Klasyczny Teatr Hinduski Co to jest zdarzenie bez precedensu, liczące 2500 lat nieprzerwanej historii. Wg mitu opowstaniu teatru do boga Brahmy zwrócili się inni bogowie, by stworzył coś dla zabawy, co służyłoby
 • Co to jest Hemar Marian, właśc. Jan M. Hescheles Słownik tłumacz, autor tekstów dla kabaretów iscen rewiowych, kierownik lit. kabaretu Qui pro Quo (wraz z J.Tuwimem, 1931), autor tekstów szopek polit. wteatrze Nowa Komedia (1933-34
 • Co to jest Jaroslav Hašek Czym jest anarchista, w trakcie Iwojny światowej przebywał wniewoli ros., potem publicysta ikomisarz polit. Armii Czerwonej, po powrocie do ojczyzny poświęcił się poezji. Napisał zestaw
 • Co to jest Herezja Co oznacza zdoktryną głoszoną poprzez Kościół. Wpoczątkowym okresie chrześcijaństwa (II-V w.) poglądy uznane za h. dotyczyły innego pojmowania osoby Chrystusa, Trójcy Świętej i relacji
 • Co to jest Pane Heyse Tłumaczenie laureat Nagrody Nobla (1910). Teoretyk nowelistyki iautor powyżej stu nowel. Poruszają one w pierwszej kolejności temat miłości, która wkonsekwencji przesądza olosie bohaterów
 • Co to jest Bohumil Hrabal Przykłady nawiązywał do surrealizmu; autor powieści wojennej Pociągi pod specjalnym nadzorem (1965) ifilmu pod tym samym tytułem, który zyskał Grand Prix na festiwalu wMannheim (1966
 • Co to jest Gustaw Grudziński Herling Definicja uczestnik kampanii wł. (między innymi pod Monte Cassino), odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Pracował jako publicysta wtygodniku IIKorpusu Orzeł Biały (1943-46). Debiutował
 • Co to jest Aldous Huxley Encyklopedia debiutował jako pisarz symbolista w1916, lecz prawdziwy rozgłos przyniosły mu ciekawie budowane powieści, wktórych używając fikcji jako autorskiego wybiegu angażuje czytelnika
 • Co to jest Polski Heksametr Jak działa heksametrze antycznym, wktórym wmiejsce sylab długich ikrótkich (tak zwany iloczasu) zastosowano regularność polegającą na układzie akcentów, stąd wh.p. występuje wers
 • Co to jest Adam Hanuszkiewicz Czy jest Teatru Powszechnego iTeatru Narodowego wWarszawie. Twórczość reżyserską rozwinął wteatrze telewizji; filmowe przedmioty (zbliżenie aktorskie, skróty plastyczne, montaż scen) miały
 • Co to jest Tadeusz Hołuj Pojęcie dziennikarz, współtwórca iprezes krakowskiego klubu Kuźnica. Działalność publicystyczną zaczął współredagując pismo Nasz Słowo (1936). Początki twórczości poetyckiej wyznaczają
 • Co to jest Językowa Hybryda Wyjaśnienie słowo złożony zelementów należących do dwóch różnych jęz., na przykład telewizja, automobil
 • Co to jest Herder Johann Gottfried von Opis zprekursorów romantyzmu podkreślający istotę związku rozumu zwolą iemocjami człowieka. Był badaczem rejestrującym różnorodność kultur iwskazującym na ich wkład wogólny majątek
 • Co to jest Hiperrealizm Informacje podobnie jak pop-art i happening związany znowymi formami obrazowania rzeczywistości wsztuce i metodami jej manifestowania; wyrażany jako realność optyczna (na przykład
 • Co to jest Hinduizm Znaczenie indyjskich nurtów wierzeniowych wywodzących się zbraminizmu, zdominacją wIndiach rozpoczynającą się od X w. Wh. szczególne miejsce zajmuje tekst Mahabharata, azwłaszcza Pieśń
 • Co to jest Horror Co znaczy tekst kultury popularnej. Współcz. jest odmianą fantastyki lit., wywodzi się zang. XIX-wiecznej powieści grozy, zwaną także powieścią gotycką duchów, upiorów iniesamowitych
 • Co to jest Paweł Huelle Krzyżówka akademicki Uniwersytetu Gdańskiego, publicysta. Po studiach polonistycznych pracował wBiurze Informacji Prasowej Solidarności wGdańsku, aktualnie kieruje gdańskim ośrodkiem TVP
 • Co to jest Harasymowicz Jerzy, właśc. J. H.-Broniuszyc Co to jest Muszyna (1957-63), współzałożyciel krakowskiej ekipy lit. Barbarus (1957). Debiutował tomem Cuda (1956); następne tomiki są świadectwem zauroczenia pejzażem Popradu iokolic
 • Co to jest Humanitas Słownik renesansowe pojmowanie nauki jako działań nakierowanych na wszechstronny postęp człowieka, jego harmonijne formowanie osobowości, wspieranie twórczych umiejętności. H. jako ideał
 • Co to jest Małgorzata Hillar Czym jest literaturze Gliniany dzbanek (1957), potem wydała następne tomiki Prośba do macierzanki. Erotyki (1959), Krople słońca (1961). Jej tom Czekanie na Dawida (1967) jest świadectwem
 • Co to jest Alfred Hitchcock Co oznacza stałe pracujący wStanach Zjednoczonych. Debiutował w1926; domeną H. stały się filmy sensacyjne, wprowadził do nich nowe formy narracji, wyrafinowane stopniowanie napięcia
 • Co to jest Julia Hartwig Tłumaczenie eseistka, znawczyni G. Apollinairea, G. de Nervala, literaturze A. Rimbauda; wczasie II wojny łączniczka AK. Opublikowała między innymi tomy Pożegnania (1956), Wolne ręce (1969
 • Co to jest Agada Haggada Hagada Przykłady przypowieści, legendy, bajki, aforyzmu, opowiadania, których celem było wyjaśnianie, badanie iinterpretacja Starego Testamentu i Talmudu. Przekazywane ustnie pomiędzy II aIVw
 • Co to jest Humanizm Definicja wXIV w. we Włoszech, upowszechniony wnastępnych stuleciach wcałej Europie. H.odrodził przesłania starożytnej kultury, stał się światopoglądem, którego ośrodkiem był człowiek ze
 • Co to jest Horacjanizm Encyklopedia nawiązujące do myśli ikształtu twórczości Horacego, upowszechnione wEuropie wciągu XVI-XVII w. Poeci tego nurtu, w nawiązaniu do słynnej pieśni H.Exegi monumentum, podnosili temat
 • Co to jest George Herbert Jak działa angielskiego:, przedstawiciel literaturze metafizycznej. Syn lorda Herberta of Cherbury, myśliciela ipisarza. Źródłem jego literaturze było powołanie kapłańskie. Dostrzegał piękno
 • Co to jest Von Verner Heidenstam Czy jest Nobla (1916), członek Akademii Szwedzkiej, jeden zgłównych przedstawicieli neoromantyzmu, jako lider tego kierunku ogłosił szkic programowy Renesans (1889). W1888 r. opublikował
 • Co to jest Edmund Husserl Pojęcie fenomenologii, był wrogiem zarówno historyzmu, jak imetafizyki, twierdził, iż filozofia może być edukacją ścisłą, azadania, jakie przed nią stają, praktycznie nie mają granic
 • Co to jest Viator Homo Wyjaśnienie wpodróży, wwędrówce pełnej przygód, również pielgrzym, emigrant, b. dostępny wkręgu cywilizacji śródziemnomorskiej; lit. realizacją h.v. jest na przykład Odyseusz (bohater eposu
 • Co to jest Artur Hutnikiewicz Opis Uniwersytetu im. M.Kopernika wToruniu (od 1946), autor wielu książek polonistycznych, między innymi Żeromski inaturalizm (1956), monografii Żeromski (1987), Od czystej formy do
 • Co to jest Hiperbola Informacje zfigur retorycznych polegająca na zamierzonej przesadzie, wyolbrzymieniu przedmiotów opisu wyglądu, działania, odczuwania. Celem h. jest oddawanie mocnych emocji piszącego
 • Co to jest Hagiografia Znaczenie obejmujący żywoty świętych, wktórych zdarzenia rzeczywiste łączą się zelementami baśniowości, pierwowzorem były opisy nadzwyczajnych czynów bóstw greckich utrwalone wlit. okresu
 • Co to jest Humaniora Co znaczy zajmujące się człowiekiem ijego działaniem, takie jak: historia, poezja, sztuka, język i tym podobne Wyodrębniły się wokresie renesansu na wielu uczelniach europejskich, wtym w
 • Co to jest Heraldyka Krzyżówka symbolach, która należy do mechanizmu informacji wizualnej. Nazwa pochodzi od funkcji herolda, a więc urzędnika dworskiego, który przestrzegał porządku, sprawdzał poprawność
 • Co to jest Hymn Co to jest uroczysta patetyczna pieśń sławiąca bóstwa, Boga, bohaterów, ogromne idee iuniwersalne wartości; pochodzi ztradycji ind. Wedów, hebr. psalmów Dawida, gr. hymnów homeryckich
 • Co to jest Heroizacja Słownik postaciom wyjątkowej pozycji, przypisywanie cech wyróżniających, znakomitych, na przykład sylwetka oficera stworzenia listopadowego J. Ordona wwierszu Reduta Ordona A. Mickiewicza
 • Co to jest Hamsun Knut, właśc. Knud Pedersen Czym jest Nobla (1920). Podwójnie emigrował za chlebem do USA, gdzie poznał nędzę iwyzysk. Światową sławę przyniosła mu powieść psychol. Głód (1890). Wyznawca filozofii Nietzschego
 • Co to jest Młodszy Hans Holbein Co oznacza malarz; malował obrazy otematyce rel., na przykład Madonna zSolury, Madonna burmistrza Meyera, obrazy zgonu i tym podobne W pierwszej kolejności był H. znakomitym portrecistą, na
 • Co to jest Holografia Tłumaczenie przedstawienia trójwymiarowego; nowoczesna metoda laserowa, wymyślona wlatach 50. poprzez D. Gabora, wykorzystuje kolorową fotografię do ukazania wielowymiarowej rzeczywistości
 • Co to jest Historiografia Przykłady przeszłość, początkowo wykorzystywane szukaniu wzorców postępowania, uświetnianiu czynów nazywane h. pragmatyczną, wGrecji uprawiał ją między innymi Herodot, wRzymie Tacyt. H
 • Co to jest Stanisław Hebanowski Definicja zPoznaniem iGdańskiem; wl. 1957-63 kierował założonymi poprzez siebie teatrami eksperymentalnymi: Teatrem Atelier iTeatrem 5. Od 1969 r. był kierownikiem lit., od 1973
 • Co to jest Herman Hesse Encyklopedia Nagrody Nobla (1946). Debiutował jako pisarz w1899. Inicjalne powieści: Peter Camenzind (1904) iPod kołami (1906), zawierające wątki autobiograficzne, są również krytyką stosunków
 • Co to jest Vaclav Havel Jak działa lit. Teatru Na Zabradli (1968), laureat Nagrody im. Erazma zRotterdamu, działacz opozycyjny, polityk, współzałożyciel Karty 77, artysta niezależnego wydawnictwa Edice Expedice
 • Co to jest Homilia Czy jest określony fragment Biblii; forma głoszenia słowa Bożego, oparta na tekście mszalnym, bibl. albo liturgicznym, zawierająca jego egzegezę. Najstarsze zbiory h. pochodzą zpierwszych
 • Co to jest Homofoniczny Pojęcie utwór muzyczny, wktórym dominuje jedna, zazwyczaj wnajważniejszym głosie, melodia oparta na współbrzmieniach harmonicznych
 • Co to jest Heros Wyjaśnienie zrodzony ze związku boga zkobietą śmiertelną, odznaczający się męstwem, siłą, pięknym wyglądem, dobroczyńca człowieka wjego walkach ze złem. Przeważnie była to postać mityczna (na
 • Co to jest Homer Opis najprawdopodobniej zChios, aczkolwiek siedem miast ubiegało się otytuł jego ojczyzny. Utrwalone wprzekazach starożytnych imię H. oznaczało dosłownie ślepiec , stąd hipoteza, iż
 • Co to jest Literatury Historia Informacje teorii lit. ikrytyki lit.) dział edukacji olit.; zajmuje się badaniem procesu historycznoliterackiego, opisem, ewolucją, periodyzacją, związkami lit. zinnymi dziedzinami sztuki
 • Co to jest Czesław Hernas Znaczenie redaktor wielu wydawnictw naukowych ipism lit., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą w pierwszej kolejności lit. okresu baroku, czego owocem są
 • Co to jest Zbigniew Herbert Co znaczy eseista, laureat wielu nagród krajowych izagranicznych, wykładowca między innymi uniwersytetu wLos Angeles. Utwory poetyckie ifelietony opoezji rozpoczął drukować na łamach pism
 • Co to jest Huysmans Joris Karl, właśc. Georges Charles H. Krzyżówka zwolennik naturalizmu, chociaż przełomowe znaczenie wjego twórczości miała powieść Na wspak (1884), nazywana poprzez współczesnych biblią dekadentyzmu . Jej bohater przeżywając
 • Co to jest Wilam Horzyca Co to jest dziennikarz, pedagog; rozpoczynał jako asystent L. Schillera. W1933 został dyrektorem Teatrów Miejskich we Lwowie; współpracował zwybitnymi artystami: zSchillerem, E. Wiercińskim
 • Co to jest Prace Herkulesowe Słownik wykonanych dla króla Myken na polecenie wyroczni delfickiej, celem oczyszczenia się ze zbrodni: zabicie lwa, uduszenie hydry, schwytanie łani, schwytanie dzika, oczyszczenie
 • Co to jest Heinrich Heine Czym jest erudyta obdarzony błyskotliwym dowcipem iwielką pasją polemiczną. Twórczość poetycką zaczął od utworów ocharakterze romantycznym zelementami ludowości, które zostały wydane wtomie
 • Co to jest Marek Hłasko Co oznacza działu prozy wtygodniku zwyczajnie . Twórczość lit. zaczął powieścią Sonata marymoncka (1951), w1958 r. dostał Nagrodę Literacką wydawców za tom opowiadań Pierwszy krok wchmurach
 • Co to jest Hipotaksa Tłumaczenie ich grup albo zdań, zktórych jeden jest nadrzędny (kluczowy), drugi podrzędny. Wwypowiedzeniu zdanie podrzędne, podporządkowane nadrzędnemu, może być jednocześnie nadrzędnym
 • Co to jest Homonimia Przykłady oróżnej wartości semantycznej; występuje wleksyce (na przykład bal - zabawa igruba belka), wskładni, na przykład zdrada przyjaciela - znaczy, iż przyjaciel zdradził albo został
 • Co to jest Gerhart Hauptmann Definicja naturalista, urodzony na Śląsku, laureat Nagrody Nobla (1912), związany zWrocławiem. W1922 został honorowym obywatelem miasta, ztej okazji odbył się festiwal jego sztuk. Na
 • Co to jest Martin Heidegger Encyklopedia Husserla, przedstawiciel egzystencjalizmu. Zasadniczym obszarem dociekań H. jest pytanie oBycie, podkreślał radykalną różnicę między bytem aByciem, głosząc wten sposób kres
 • Co to jest Władysław Hasior Jak działa swą sztuką poza ramy gatunkowych podziałów. Tworzył klasyczne rzeźby, pomniki inowoczesne kompozycje przestrzenne, obiekty, sztandary collage; malował obrazy iorganizował
 • Co to jest Hedonizm Czy jest ipostawa życiowa, uznająca osiąganie przyjemności za główne dobro icel życia. Skrajny h. głosił Arystyp zKyrene (V/IV w. przed naszą erą), dla którego szereg przyjemnych doznań
 • Co to jest Hegel Georg Wilhelm Friedrich Pojęcie uniwersytetu wBerlinie. Wczasie studiów wTybindze podzielał romantyczny entuzjazm kolegów, między innymi F. Schellinga, wykładał na uniwersytetach we Frankfurcie iJenie. Pierwsze
 • Co to jest Homonimy Wyjaśnienie iortograficznie, lecz różne semantycznie ietymologicznie; na przykład para (wodna, zakochanych), klucz (do drzwi, symbol muz., zasada). H. mają wspólne pochodzenie, współcz
 • Co to jest Heglizm Opis Hegla, która pośród jego uczniów nie miała jednorodnej interpretacji. Byli tacy, którzy przejęli myśli H. wniezmiennej formule (na przykład K. Fischer iE. Zeller) albo także
 • Co to jest Jan Hus Informacje rel. i bohater narodowy. W1400 dostał święcenia kapłańskie, dziekan irektor uniwersytetu wPradze. Wpływ na poglądy H. miały dzieła Wiklifa, z angielskiego: krytyka dogmatów
 • Co to jest Literatura Hellenistyczna Znaczenie oelitarnym uczonym charakterze, późny faza rozwoju lit. gr. (III-I w. przed naszą erą); rozwinęły się wtedy nowe gat. lit., jak poemat dydaktyczny, epigramat, sielanka
 • Co to jest Stanisław Hozjusz Co znaczy kardynał, czołowy lider kontrreformacji wPolsce reprezentujący stronnictwo papieskie. Był między innymi jednym zprzewodniczących soboru trydenckiego inakłonił (1564) Zygmunta
 • Co to jest Hadis Krzyżówka stosunek wiarygodnych świadków osłowach iczynach Mahometa. Zestaw h. spisanych wIX w. stanowi tak zwany tradycję Proroka, jest w okolicy Koranu źródłem wiedzy religijnej ipodstawą
 • Co to jest Narodowy Hymn Co to jest podniesiona do godności hymnu ogólnonarodowego, będąca odbiciem poczucia wspólnoty, tradycji, symbolu tożsamości narodowej Polaków, realizowana przy uroczystych okazjach. Za
 • Co to jest Harlequin Słownik pojawiła się na pol. rynku czytelniczym dopiero co; funkcjonuje wobiegu lit. popularnej. Artystą H. jest kanad. wydawnictwo Harlequin specjalizujące się od 1949 r. wprodukcji
 • Co to jest Happening Czym jest ojednorazowym charakterze, wktórym zdarzenia łączące albo wykorzystujące przedmioty rzeczywistości, muzyki, teatru, działań plastycznych angażują publiczność kierując się
 • Co to jest Paweł Hertz Co oznacza edytor; laureat nagrody pol. PEN Clubu; autor między innymi: Dwie podróże (1946), Małe ody itreny (1949), Nowy lirnik mazowiecki (1953), Śpiewnik podróżny idomowy. 1935-1967 (1969

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Hertz Paweł co znaczy happening krzyżówka Harlequin co to jest hymn narodowy słownik hadis czym jest Hozjusz Stanisław co oznacza hellenistyczna literatura. co to znaczy.

Słownik Husytyzm co znaczy historiozofia krzyżówka Horacy, Quintus Horatius pisownia.