Czy przydatne?

Co to jest Hamsun Knut, właśc. Knud Pedersen

Co oznacza HAMSUN KNUT, WŁAŚC. KNUD PEDERSEN: poeta norw., laureat Nagrody Nobla (1920). Podwójnie emigrował "za chlebem" do USA, gdzie poznał nędzę iwyzysk. Światową sławę przyniosła mu powieść psychol. Głód (1890). Wyznawca filozofii Nietzschego, dostrzegał idoświadczał sprzeczności pomiędzy ideałami humanizmu XIX w. apostępującą dehumanizacją iwyobcowaniem klasy pracującej. Wyrazisty pamflet na zindustrializowane społeczeństwo to powieść Zżycia duchowego Ameryki nowoczesnej (1889). H. pozostawał również pod wpływem F. Dostojewskiego, co znalazło słowo wtwórczości analizującej ludzkie przeżycia, która zaczyna wlit. skandynawskiej epokę spowiedzi duszy. Znane powieści to między innymi: Misterie (1892), Pan (1894), Wiktoria (1898), Rosa (1908), Dzieci epoki (1913) iMiasto (1915). H. jest autorem peanu oniepowtarzalnej urodzie północy, wielkiego eposu chłopskiego Błogosławieństwo ziemi (1917). Związki człowieka zprzyrodą przedstawione są wtrylogii: Włóczęgi (1927), August Powsinoga (1930), Ażycie toczy się dalej (1933), będącej równocześnie krytyką cywilizacji ipochwałą czystości moralnej wsi. H. jest również autorem literaturze idramatów, na przykład Gra życia (1896). Wokresie międzywojennym, wtrakcie ścierania się idei demokracji ireakcji, konserwatywna iprawicowa twórczość H. stawiana była jako przykład. Po wojnie osądzony za kolaborację, zdaje sprawę ze swej hańby itragedii wksiążce Po zarośniętych ścieżkach (1949)

Czym jest Hamsun Knut, właśc. Knud znaczenie w Słownik pisownia H .

Wyraz Hauptmann Gerhart:
Co znaczy ipisarz-naturalista, urodzony na Śląsku, laureat Nagrody Nobla (1912), związany zWrocławiem. W1922 został honorowym obywatelem miasta, ztej okazji odbył się festiwal jego sztuk. Na twórczość H hamsun knut, właśc. knud pedersen.
Wyraz Humoreska:
Co znaczy opowiadanie ointrygującym zdarzeniu zamknięte puentą, zabawna historyjka, wktórej autor wykorzystuje komizm słowny, postaci, sytuacyjny, wjęz. posługuje się ironią, parodią; autorami znanych h.wlit hamsun knut, właśc. knud pedersen.
Wyraz Humaniora:
Co znaczy humanistyczne zajmujące się człowiekiem ijego działaniem, takie jak: historia, poezja, sztuka, język i tym podobne Wyodrębniły się wokresie renesansu na wielu uczelniach europejskich, wtym w Akademii hamsun knut, właśc. knud pedersen.
Wyraz Holografia:
Co znaczy przedstawienia trójwymiarowego; nowoczesna metoda laserowa, wymyślona wlatach 50. poprzez D. Gabora, wykorzystuje kolorową fotografię do ukazania wielowymiarowej rzeczywistości. Kiedy przesuwamy hamsun knut, właśc. knud pedersen.
Wyraz Hłasko Marek:
Co znaczy 57 redaktor działu prozy wtygodniku zwyczajnie . Twórczość lit. zaczął powieścią Sonata marymoncka (1951), w1958 r. dostał Nagrodę Literacką wydawców za tom opowiadań Pierwszy krok wchmurach (1956 hamsun knut, właśc. knud pedersen.