Czy przydatne?

Co to jest Literatura Hellenistyczna

Co oznacza HELLENISTYCZNA LITERATURA: lit. okresu aleksandryjskiego oelitarnym uczonym charakterze, późny faza rozwoju lit. gr. (III-I w. przed naszą erą); rozwinęły się wtedy nowe gat. lit., jak poemat dydaktyczny, epigramat, sielanka, piśmiennictwo hist

Czym jest hellenistyczna literatura znaczenie w Słownik pisownia H .

Wyraz Harasymowicz Jerzy, Właśc. J. H.-Broniuszyc:
Co znaczy ekipy lit. Muszyna (1957-63), współzałożyciel krakowskiej ekipy lit. Barbarus (1957). Debiutował tomem Cuda (1956); następne tomiki są świadectwem zauroczenia pejzażem Popradu iokolic Muszyny hellenistyczna literatura.
Wyraz Homonimia:
Co znaczy wyrazów oróżnej wartości semantycznej; występuje wleksyce (na przykład bal - zabawa igruba belka), wskładni, na przykład zdrada przyjaciela - znaczy, iż przyjaciel zdradził albo został zdradzony hellenistyczna literatura.
Wyraz Hipotaksa:
Co znaczy wyrazów, ich grup albo zdań, zktórych jeden jest nadrzędny (kluczowy), drugi podrzędny. Wwypowiedzeniu zdanie podrzędne, podporządkowane nadrzędnemu, może być jednocześnie nadrzędnym względem innego hellenistyczna literatura.
Wyraz Husytyzm:
Co znaczy inarod. wCzechach najpierw XV w. Jego idee zawarł J. Hus wdziele De Ecclesia (1409). Program ten wyrażał sprzeciw wobec bogacenia się duchowieństwa iwyzysku wiernych, nie godził się znadprzyrodzoną hellenistyczna literatura.
Wyraz Hasior Władysław:
Co znaczy wykraczał swą sztuką poza ramy gatunkowych podziałów. Tworzył klasyczne rzeźby, pomniki inowoczesne kompozycje przestrzenne, obiekty, sztandary collage; malował obrazy iorganizował happeningi hellenistyczna literatura.