Czy przydatne?

Co to jest Humaniora

Co oznacza HUMANIORA: edukacji humanistyczne zajmujące się człowiekiem ijego działaniem, takie jak: historia, poezja, sztuka, język i tym podobne Wyodrębniły się wokresie renesansu na wielu uczelniach europejskich, wtym w Akademii Krakowskiej

Czym jest humaniora znaczenie w Słownik pisownia H .

Wyraz Heaney Seamus:
Co znaczy literaturze wOxfordzie iretoryki wHarvardzie, znakomity eseista, laureat Nagrody Nobla (1995); zadebiutował w1966 książką zgon naturalisty, aw 1975 wydał tomik wierszy Ludzie zbagien. Wl.80. jego humaniora.
Wyraz Heroizacja:
Co znaczy prezentowanym postaciom wyjątkowej pozycji, przypisywanie cech wyróżniających, znakomitych, na przykład sylwetka oficera stworzenia listopadowego J. Ordona wwierszu Reduta Ordona A. Mickiewicza humaniora.
Wyraz Hasior Władysław:
Co znaczy wykraczał swą sztuką poza ramy gatunkowych podziałów. Tworzył klasyczne rzeźby, pomniki inowoczesne kompozycje przestrzenne, obiekty, sztandary collage; malował obrazy iorganizował happeningi humaniora.
Wyraz Heglizm:
Co znaczy filozoficzna G.W.F. Hegla, która pośród jego uczniów nie miała jednorodnej interpretacji. Byli tacy, którzy przejęli myśli H. wniezmiennej formule (na przykład K. Fischer iE. Zeller) albo także humaniora.
Wyraz Hegel Georg Wilhelm Friedrich:
Co znaczy 1818 prof. uniwersytetu wBerlinie. Wczasie studiów wTybindze podzielał romantyczny entuzjazm kolegów, między innymi F. Schellinga, wykładał na uniwersytetach we Frankfurcie iJenie. Pierwsze prace H humaniora.