Pisownia język polski | słownik na W

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Weber Carl Maria von Co znaczy wirtuoz idyrygent; artysta niem. opery romantycznej. Skomponował opery: Silvana, Turandot, Peter Schmoll, Wolny strzelec; utwory instrumentalne, zwł. fortepianowe, na przykład
 • Co to jest Asylabiczny Wiersz Krzyżówka mechanizm wiersza polskiego, wktórym liczba sylab wwersie nie była ustalona, istotnym wskaźnikiem zakończeń wersów (klauzuli) były rymy; wiersz intonacyjno-zdaniowy, wktórym
 • Co to jest Wernisaż Co to jest połączone ze spotkaniem autorów zzaproszonymi gośćmi; pierwotnie we Francji dziennie przed otwarciem wystawy artyści werniksowali (zabezpieczali werniksem, utrwalali) własne
 • Co to jest Wolterianizm Słownik intelektualnych, etycznych iestetycznych powstałych iupowszechnionych poprzez franc. filozofa ipisarza Voltairea wXVIII w.; fundamentalne wyznaczniki poglądów: krytyka przesądów
 • Co to jest Gordyjski Węzeł Czym jest dereniowe łyko, łączące jarzmo zdyszlem wwozie królewskim, dar wotywny złożony wświątyni Zeusa poprzez ojca Midasa, Gordiosa. Zdolność rozwiązania węzła miała przesądzić
 • Co to jest Paweł Jan Woronicz Co oznacza orator, członek Tow. Przyjaciół Nauk; autor mów ipism polit., wktórych głosił mesjanistyczne idee oposłannictwie narodów słowiańskich, również postawę prowidencjalizmu. Prymas
 • Co to jest Osobowy Wzór Tłumaczenie moralno-społ. schemat człowieka, będący zespołem zalet cenionych wdanym środowisku istanowiący personifikację ideałów wprocesie autokreacji albo wprocesie wychowania. Cechy w.o
 • Co to jest William Wordsworth Przykłady przedstawiciel pierwszej generacji pisarzy romantycznych, tak zwany pisarzy jezior. Zdzieciństwa wyniósł zachwyt nad swobodą życia wobcowaniu znaturą isympatię do wsi. Własne
 • Co to jest Polska Literatura Współczesna Definicja tylko ograniczyły, ale nie zlikwidowały życia lit., poprzez cały ten czas ukazywało się 20 czasopism, między innymi Sztuka iNaród , Przełom , Płomienie , Droga , Kultura Jutra
 • Co to jest Piotr Wojciechowski Encyklopedia Podejmuje problematykę intelektualno-moralną, docieka sensu życia iwpływu kultury, tradycji irozwoju cywilizacji na ludzką świadomość. Debiutował powieścią epistolarną Kamienne
 • Co to jest Sylabiczny Wiersz Jak działa wktórym podstawę rytmu tworzą: stała liczba sylab wwersie, stały akcent kobiecy wzakończeniu wersu, stały akcent paroksytoniczny iśredniówka wwersach dłuższych niż ośmiogłoskowe
 • Co to jest Obrazkowy Wiersz Czy jest graficznym (literami, znakami interpunkcyjnymi, diakrytycznymi) cechy przedmiotu związanego ztreścią tekstu, zaistniał już wpoezji antycznej, był aktualny wliryce średniowiecza
 • Co to jest Wypowiedzenie Pojęcie składni Z. Klemensiewicz (1937). 1) Wszkolnym rozumieniu pojęcie w. opiera się na dwóch pojęciach uzasadnionych psychologicznie: powiadomienie i treść przedstawieniowa . W. jest
 • Co to jest Wywiad Wyjaśnienie dziennikarskiego, którego istotę stanowi rozmowa przeprowadzona poprzez dziennikarza zczłowiekiem reprezentującym własną osobowość albo czyjąś ideę, na przykład w. zpolitykiem
 • Co to jest Wharton William, właśc. Albert du Aime Opis zamieszkał wParyżu, opuszczając Stany Zjednoczone. Debiutował w1979 powieścią Ptasiek, wktórej tytułowy bohater ucieka od rzeczywistości wwyimaginowany świat ptaków. To jest
 • Co to jest Wedyzm Informacje tradycji Indii zbudowana wepoce wedyjskiej (około 1200-800 przed naszą erą), charakteryzująca się rozbudowanym ceremoniałem ofiarnym związanym zkultem bóstw, będących
 • Co to jest Western Znaczenie sztuki, słuchowiska, widowiska TV zakcją rozgrywającą się na tak zwany Dzikim Zachodzie USA wokresie pionierskim w2. poł. XIX w. Pierwszym filmem fabularnym był niemy Napad na
 • Co to jest Witkiewicz Stanisław Ignacy, pseud. Witkacy Co znaczy teoretyk sztuki, syn Stanisława, wychowany wśrodowisku Młodej Polski. Uczeń J. Stanisławskiego, J. Mehoffera i ojca. Jako malarz ifotograf brał udział wwyprawie B. Malinowskiego
 • Co to jest George Herbert Wells Krzyżówka Wmłodości parał się dziennikarstwem, debiutował zbiorem opowiadań iszkiców Niektóre rozmowy zwujaszkiem (1893). Napisał serię utworów fantastycznonaukowych, między innymi słynną
 • Co to jest Wyraz Co to jest samodzielna, znacząca jednostka językowa wykorzystywana porozumieniu, zdolna do spełniania jakiejś (albo jakichś) funkcji gramatycznej. Może samodzielnie albo wpołączeniu zinnym
 • Co to jest Richard Wagner Słownik zainteresował się dość późno, początkowo bez większych sukcesów. Pierwsze kompozycje to opery: Boginki iZakaz miłości. W1843 r. został dyrygentem Opery Królewskiej wDreźnie, gdzie
 • Co to jest Wolny Wiersz Czym jest budowie rytmicznej, wktórym nie obowiązują jakiekolwiek schematy. Wspólne cechy w.w. to: bezrozmiarowość (zróżnicowana długość wersów), nienumeryczność, brak określonych rygorów
 • Co to jest Pantomimy Teatr Wrocławski Co oznacza teatr mima H. Tomaszewskiego, noszący piętno jego indywidualności twórczej. H. Tomaszewski jest dyrektorem teatru, autorem ireżyserem spektakli, do których inspiracją były dzieła
 • Co to jest Rafał Wojaczek Tłumaczenie kontrowersyjna, samouk obłyskotliwym talencie imistycznej osobowości. Za życia wydał 2 tomy literaturze Sezon (1969) iInna bajka (1970). Pośmiertnie wyszły tomy Którego nie było
 • Co to jest Wersyfikacja Przykłady określających budowę wiersza; 2) edukacja owierszu, dział poetyki opisowej zajmujący się wsposób dokładny budową form wierszowych wwypowiedzi lirycznej, rytmicznym uporządkowaniem
 • Co to jest Józef Wittlin Definicja tłumacz, współzałożyciel PEN Clubu; na emigracji od 1939 r. Debiutem książkowym był cykl ekspresjonistyczno-pacyfistycznych wierszy Hymny (1920); autor esejów Wojna, pokój idusza
 • Co to jest Wiersz Encyklopedia opierający na powtarzaniu się wnim odcinków otakich samych właściwościach strukturalnych; synonim prozy; utwór oswoistej jęz. kompozycji, wktórej wers (linijka wiersza
 • Co to jest Wortycyzm Jak działa wywodzący się z kubizmu, zapoczątkowany poprzez W. Lewisa w1912 r. Wir był kluczową metodą kompozycyjną w. Nazwę kierunkowi nadał pisarz E. Pound. Zruchem tym związany był między
 • Co to jest Wernyhora Czy jest lirnik; zdaniem historyków postać autentyczna zczasów konfederacji barskiej, orędownik porozumienia Ukrainy zPolską; również bohater ukraińskich podań ludowych, pieśni, wierzeń
 • Co to jest Wergiliusz, Publius Vergilius Maro Pojęcie opieką Mecenasa iOktawiana Augusta. Kluczowe dzieła to: Bukoliki (39 przed naszą erą) zwane potem Eklogami - zestaw 10 sielanek wzorowanych na Idyllach Teokryta, wktórych umieścił
 • Co to jest Wiktor Woroszylski Wyjaśnienie eseista. Debiutował tomem poetyckim zgonu nie ma! (1949), później kolejno wydał między innymi zbiory literaturze Noc Komunarda (1949), Pierwsza linia pokoju (1951), publicystyczne
 • Co to jest Teatru Reforma Wielka Opis zapoczątkowane na przełomie XIX iXX w. poprzez Meiningeńczyków, którego podłożem był postęp wielu eksperymentalnych scen wEuropie. W1887 A. Antoine otworzył Thtre Libre, aw 1906 r
 • Co to jest Walterskotyzm Informacje szkocko-z angielskiego: pisarza W. Scotta. Jego twórczość stała się ważnym bodźcem również dla pol. powieściopisarstwa hist.: w pisarzu widziano wielkiego animatora przeszłości
 • Co to jest Simone Weil Znaczenie mistyk; wychowana wrodzinie żyd., przeżyła niezwykłe doświadczenie natury mistycznej, po którym zwróciła się ku myśli chrześc. (1938); zaprzyjaźniona z A. Camusem, który po zgonu
 • Co to jest Waganci Co znaczy miasteczka studenci średniowiecznych uniwersytetów; żacy, klerycy, we Francji zwani goliardami, artysty literaturze świeckiej: okolicznościowej, satyrycznej, miłosnej, biesiadnej
 • Co to jest Wallenrodyzm Krzyżówka ipostawy moralnej tytułowego bohatera powieści poetyckiej A. Mickiewicza Konrad Wallenrod (1828); tragiczny wybór moralny, sposoby działania w imię sumienia czy przeciw sumieniu
 • Co to jest Wycliffe John, także Wiclif lub Wiklef Co to jest reformator itłumacz. Wykładowca na uniwersytecie wOksfordzie, piastujący godności duchowe, lekarz teologii (1372). Wpismach ikazaniach krytykował władze kościelne, stwarzając
 • Co to jest Stanisław Witkiewicz Słownik prozaik; tata Stanisława Ignacego (Witkacego). Malował obrazy rodzajowe, nastrojowe pejzaże tatrzańskie, portrety. Kierownik artystyczny tygodnika Wędrowiec (od 1884), wktórym
 • Co to jest Melchior Wańkowicz Czym jest polskiego reportażu , uczestnik wojny pol.-bolszewickiej (1920); korespondent wojenny wbitwie pod Monte Cassino. Po powrocie zemigracji wUSA do Polski (1958) mieszkał itworzył
 • Co to jest Oscar Wilde Co oznacza pisarz ipowieściopisarz. Samotnik oekstrawaganckim sposobie bycia, końcowe lata spędził we Francji. Debiutował zbiorem Poezje (1881) wstylu skrajnego estetyzmu. Pozycja Zbrodnia
 • Co to jest Wodewil Tłumaczenie sceniczne pokrewne komedii ifarsie, zawierające liczne przedmioty muzyczne, taneczne, zrozbudowanym ruchem wspecjalnie zaaranżowanej przestrzeni scenicznej (na przykład
 • Co to jest Wyrażenie Przykłady związek frazeologiczny, wktórym ośrodkiem jest przeważnie rzeczownik, przymiotnik, imiesłów, czasem przysłówek, na przykład Zdolny, lecz leniwy; gejzer intelektu; świeżo malowane
 • Co to jest Stanisław Wyspiański Definicja rysownik, uczeń iwspółpracownik J. Matejki, reformator teatru propagujący swą ideę teatru- -świątyni , współpracownik krakowskiego pisma Życie . Wtwórczości plastycznej W
 • Co to jest Literackie Wzory Encyklopedia wzorów znana już wtradycji antycznej, proponująca artysty naśladowanie ( mimesis) dobrych wzorów arcydzieł (a więc ich imitację), hierarchię wartości etycznych (jako źródła
 • Co to jest Józef Weyssenhoff Jak działa pisarz, krytyk lit. Autor powieści między innymi: Kwestia Dołęgi (1901), Dni polityczne (1908), Hetmani (1911), Gromada (1913), Noc iświt (1924), której tematem uczynił stworzenie
 • Co to jest Andrzej Wajda Czy jest Debiutował w1954 filmem Pokolenie; pierwszym nagrodzonym obrazem W. był Kanał (1957); start twórczości W. związany ztradycją romantyczną - zarówno z racji na koncepcję, jak
 • Co to jest Derek Walcott Pojęcie wjęzyku z angielskiego:, laureat Nagrody Nobla (1992). Wswojej twórczości stara się utrwalić przedmioty kultury Karaibów, dodając do nich pierwiastki amer. ieurop. Na przykładzie
 • Co to jest Wulgaryzmy Wyjaśnienie odczuwany współcz. poprzez użytkowników języka ogólnonarodowego jako ordynarny, prostacki, oujemnym zabarwieniu emocjonalnym, aktualny wgwarze więziennej, wjęz. środowiska
 • Co to jest Toniczny Wiersz Opis opartego na równej ilości zestrojów akcentowych wkażdym wersie, przy równoczesnej zmiennej liczbie sylab i różnym rozmieszczeniu akcentów. Wzorem w.t. jest młodopolski tomik
 • Co to jest Warhol Andy, właśc. Andrew Warhola Informacje syn czes. emigrantów, jeden znajgłośniejszych przedstawicieli pop-artu. Początkowo zajmował się grafiką reklamową, odwołując się do massmediów iamer. kultury popularnej tworzył
 • Co to jest Sylabotoniczny Wiersz Znaczenie wktórym podstawę rytmu tworzą: stała liczba sylab i stałe miejsce sylab akcentowanych; jednostką rytmu jest stopa, a więc dwie, trzy albo cztery sylaby zgrupowane wokół jednej
 • Co to jest Winkelriedyzm Co znaczy Arnolda Winkelrieda ze Stans, szwajc. bohatera walki oniepodległość (w bitwie pod Sempach, 1386), który zokrzykiem Droga dla Wolności! skierował wswoją pierś nieprzyjacielskie
 • Co to jest Henryk Wieniawski Krzyżówka Występował na estradach całej Europy i wRosji iAmeryce. Był uważany za następcę N. Paganiniego. Jego twórczość kompozytorska ma charakter liryczny, romantyczny iwirtuozowski
 • Co to jest Wolska Maryla, pseud. Zawrat, D-mol Co to jest Młodnickiego iWandy zd. Monn (narzeczonej A. Grottgera), wychowana wdomu ogłębokich tradycjach patriotycznych, matka B. Obertyńskiej. Poezję drukowała wlwowskim kwartalniku lit
 • Co to jest Kajetan Tomasz Węgierski Słownik reprezentant libertynizmu wlit. oświecenia, wjezuickim Collegium Nobilium uczeń A. Naruszewicza. Debiutował Mową do Jego Królewskiej Mci (1770). Dziełem życia W. był młodzieńczy
 • Co to jest Wokalizm Czym jest wjęzyku mający określone funkcje; wjęzyku prasłowiańskim istniały dwie półsamogłoski zwane jerami: miękki - itwardy - ú, które wjęz. pol. przekształciły się wsamogłoski: twardy
 • Co to jest Kazimierz Wyka Co oznacza eseista; związany zUJ, wktórym był prof. (od 1948); współzałożyciel idyrektor Instytutu Badań Literackich PAN (1953-70). Debiutował rozprawą Cyprian Norwid, pisarz isztukmistrz
 • Co to jest Walt Whitman Tłumaczenie idziennikarz. Propagator ruchu wolnej ziemi przeciwstawiającego się niewolnictwu na nowo pozyskanych terytoriach. Zestaw literaturze Źdźbła trawy wydał drukiem w1855. Następne
 • Co to jest Wydawnictwo Przykłady podręcznik, czasopismo); zwarte (skończone, zamknięte); ciągłe (bez określonego zakończenia, na przykład seryjne dzieła różnych autorów - różne tytuły, połączone wspólną serią
 • Co to jest Kadłubkiem Zw Wincenty Definicja Studiował najprawdopodobniej na uniwersytetach wParyżu iBolonii. Od 1209 biskup krakowski, w1215 brał udział wIV soborze laterańskim, w1218 wstąpił do klasztoru cystersów. Jego
 • Co to jest Worcell Henryk, właśc. Tadeusz Kurtyka Encyklopedia zżycia kelnerów Zaklęte rewiry (1936) - utwór ocharakterze środowiskowo-autobiograficznym, stanowi istotną pozycję wnurcie międzywojennego autentyzmu. Kluczową tematyką powojennej
 • Co to jest Józef Wybicki Jak działa dziennikarz, pamiętnikarz rodem zKaszub (Będomin pod Kościerzyną). Uczestnik konfederacji barskiej, stworzenia kościuszkowskiego (1794), współorganizator (wraz zgen. J. H
 • Co to jest Anton Webern Czy jest współtwórca ijeden zgł. (w okolicy A. Schnberga i A. Berga) przedstawicieli wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej; artysta punktualizmu (techniki brzmień izolowanych). Początkowo
 • Co to jest Witruwiusz, Marcus Vitruvius Pollio Pojęcie autor dzieła Oarchitekturze ksiąg dziesięć ; znany konstruktor machin wojennych wczasach Juliusza Cezara iOktawiana Augusta. Dzieło W. było wysoko cenione wokresie odrodzenia
 • Co to jest Językowy Wzorzec Wyjaśnienie dobór wyrazów, ich odmiana, frazeologia, składnia) uznawany za godny naśladowania; funkcję w.j. pełnią intelektualiści, językoznawcy, literaci, dziennikarze, nauczyciele, rodzice
 • Co to jest Wątek Opis związanych zbohaterem, wstrukturze dzieła lit. usytuowany pomiędzy zdarzeniem afabułą, która może być jednowątkowa (na przykład wnoweli H. Sienkiewicza Latarnik) albo wielowątkowa
 • Co to jest Antoine Jean Watteau Informacje rokoka; członek Akademii Francuskiej; żył itworzył wParyżu. Zafascynowany rodzajowym malarstwem flamandzkim. Malował sceny zcommedii dellarte, na przykład Gilles. Artysta tak
 • Co to jest Biały Wiersz Znaczenie wyrazistego związania wersów, rymów, po raz pierwszy pojawił się wOdprawie posłów greckich J. Kochanowskiego wpieśni oinc.: O białoskrzydła, morska pławaczko, / Wychowanico Idy
 • Co to jest Wojtyła Karol, pseud. Andrzej Jawień, Stanisław A. Gruda, Piotr Jasień Co znaczy filozof, etyk. Debiutował jako 13-letni chłopiec wczasopiśmie Dzwon Niedzielny (1933) artykułem Pożegnanie opiekuna. Studia polonistyczne zaczął w1938 r. na UJ. Wl. 1941-45
 • Co to jest Wulgata Krzyżówka wznacznej części dzieło św. Hieronima (347-420), wybitnego znawcy jęz. z łaciny, gr., hebr. iaramejskiego (wykonany na polecenie papieża Damazego). Przekład św. Hieronima wiernie
 • Co to jest Patrick White Co to jest australijski, laureat Nagrody Nobla (1973). Twórczość lit. zaczął powieścią Szczęśliwa dolina (1939), następna Żywi iumarli (1941) to społ.-obyczajowa panorama środowiska z
 • Co to jest Wierzyński Kazimierz, nazw. pierwotne K. Wirstlein Słownik współtwórca ekipy poetyckiej Skamander. Współpracownik między innymi informacje Literackich iredaktor Kultury (1931-32), członek PAL (od 1938) i członek komitetu redakcyjnego

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Wierzyński Kazimierz, nazw. pierwotne K. Wirstlein co znaczy White Patrick krzyżówka Wulgata co to jest Wojtyła Karol, pseud. Andrzej Jawień, Stanisław A.. co to znaczy.

Słownik Weber Carl Maria von co znaczy wiersz asylabiczny krzyżówka wernisaż pisownia.