Czy przydatne?

Co to jest Patrick White

Co oznacza WHITE PATRICK: powieściopisarz inowelista australijski, laureat Nagrody Nobla (1973). Twórczość lit. zaczął powieścią Szczęśliwa dolina (1939), następna Żywi iumarli (1941) to społ.-obyczajowa panorama środowiska z angielskiego: inteligencji. Wczasie II wojny światowej W. był oficerem RAF-u, wAustralii osiadł ponownie w1947 iopublikował obyczajową Opowieść ciotki (1948), w dalszym ciągu alegoryczną przypowieść biblijną Drzewo człowiecze (1956). W. jest również autorem historycznej powieści Voss (1957) ozdobywaniu Australii wXIX w. poprzez europ. kolonizatorów. Najwybitniejsza wjego twórczości jest dwutomowa powieść współczesna Wóz ognisty (1961), epicki obraz społ.-obyczajowych stosunków 1. poł. XX w. wAustralii połączony zuniwersalną problematyką psychologiczną imoralną. Protestem przeciwko konformizmowi iwołaniem otolerancję jest powieść Węzeł (1966), akolejne utwory tego pisarza to Cztery sztuki (1965), Wiwisekcja (1970), Oko cyklonu (1973). W. przeprowadza krytykę materializmu iniedojrzałości społeczeństwa australijskiego, podnosi problem moralności we współcz. cywilizacji, akonflikty przedstawia regularnie wsposób alegoryczny, odwołując się do motywów isymboli przypowieści biblijnych. W1981 ukazała się jego autobiograficzna powieść zatytułowana Flaws in the Glass

Czym jest White Patrick znaczenie w Słownik pisownia W .

Wyraz Witruwiusz, Marcus Vitruvius Pollio:
Co znaczy rzym., autor dzieła Oarchitekturze ksiąg dziesięć ; znany konstruktor machin wojennych wczasach Juliusza Cezara iOktawiana Augusta. Dzieło W. było wysoko cenione wokresie odrodzenia istanowiło white patrick.
Wyraz Woronicz Jan Paweł:
Co znaczy kaznodzieja, orator, członek Tow. Przyjaciół Nauk; autor mów ipism polit., wktórych głosił mesjanistyczne idee oposłannictwie narodów słowiańskich, również postawę prowidencjalizmu. Prymas Królestwa white patrick.
Wyraz Wersyfikacja:
Co znaczy inorm określających budowę wiersza; 2) edukacja owierszu, dział poetyki opisowej zajmujący się wsposób dokładny budową form wierszowych wwypowiedzi lirycznej, rytmicznym uporządkowaniem wersów white patrick.
Wyraz Wells Herbert George:
Co znaczy angielskiego: Wmłodości parał się dziennikarstwem, debiutował zbiorem opowiadań iszkiców Niektóre rozmowy zwujaszkiem (1893). Napisał serię utworów fantastycznonaukowych, między innymi słynną powieść white patrick.
Wyraz Wolterianizm:
Co znaczy intelektualnych, etycznych iestetycznych powstałych iupowszechnionych poprzez franc. filozofa ipisarza Voltairea wXVIII w.; fundamentalne wyznaczniki poglądów: krytyka przesądów, fanatyzmu rel white patrick.