Czy przydatne?

Co to jest Wernyhora

Co oznacza WERNYHORA: legendarny ukraiński wróżbita, lirnik; zdaniem historyków postać autentyczna zczasów konfederacji barskiej, orędownik porozumienia Ukrainy zPolską; również bohater ukraińskich podań ludowych, pieśni, wierzeń. Osobowość profetyczna, która ujawniła się wanonimowym utworze Przepowiednia Wernyhory (1808-09) wśrodowisku pol. na Ukrainie, wieszcząc niepodległość Polski, zwycięstwa Napoleona, stworzenie Księstwa Warszawskiego; utwór wydał
J. Lelewel wpowstańczym piśmie "Patriota" (1830). Postać W. utrwaliły wlit. między innymi powieść M. Czajkowskiego Wernyhora (1838), poemat L. Siemieńskiego Trzy wieszczby (1841), J. Słowackiego poemat dygresyjny Beniowski (1841) idramat Sen srebrny Salomei (1844); wmalarstwie obraz J. Matejki Wernyhora (1883). Wdramacie młodopolskim postać W. spopularyzował S. Wyspiański wWeselu (1901)

Czym jest Wernyhora znaczenie w Słownik pisownia W .