Pisownia język polski | słownik na Q

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
  • Co to jest Quattrocento Co znaczy nazwa okresu wczesnego renesansu przypadającego na XV w. Przyjęło się uważać, iż moment ten kończy między innymi twórczość A. Verrocchia, nauczyciela Leonarda da Vinci, który
  • Co to jest Salvatore Quasimodo Krzyżówka laureat Nagrody Nobla (1959). Interesował się poezją i jęz. klasycznymi mimo studiów technicznych. Zajmował się dziennikarstwem i krytyką teatralną. Współpracował z pismem
  • Co to jest Quadrennale Co to jest międzynarodowe wystawy sztuki odbywające się co 4 lata na przykład Quadrennale Scenografii w Pradze

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Quadrennale co znaczy Quasimodo Salvatore krzyżówka quattrocento co to jest. co to znaczy.

Słownik Quattrocento co znaczy Quasimodo Salvatore krzyżówka quadrennale co pisownia.