Pisownia język polski | słownik na T

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest truwerzy Definicja franc. poeci ikompozytorzy XII-XIV w. tworzący wpłn. Francji poezję epicką, tak zwany chansons de geste i dworską lirykę miłosną inspirowaną twórczością trubadurów
 • Co to jest teozofia Definicja mistycznym, poznanie tajemnicy dzięki wiedzy ipraktyk medytacyjnych; pisma teozoficzne - teksty filoz.-rel.-mistyczne
 • Co to jest translacja Definicja zobacz przekład
 • Co to jest tragizm Definicja Arystotelesa wPoetyce; jest metodą istnienia człowieka wświecie nierozwiązywalnych konfliktów wartości albo nieuniknionych splotów konieczności (fatum, katharsis) skazujących go
 • Co to jest taoizm Definicja zainicjowana przedtem poprzez Lao-tsy, autora fundamentalnego traktatu t. Daode-jing. Teoretycy skupieni wokół akademii filoz. Jixia (co oznacza pod Ji , a więc pod bramą miejską
 • Co to jest Tasso Torquato Definicja jęz. pol. poprzez J.A. Morsztyna), którego tematem są dzieje miłości tytułowego bohatera do nieczułej nimfy; świat pasterski nie jest już idyllicznym królestwem na ziemi, jego
 • Co to jest teatr bunraku Definicja lalkarza Uemura Bunraku, który opowieści ilustrował lalkami. Wciągu wieków t.b. przechodził ewolucje, które doprowadziły do jego obecnego skodyfikowania: stałego iniezmiennego
 • Co to jest teatr kabuki Definicja taniec buddyjski tancerkę Okuni. Założyła ona specjalnie szkolony zespół tancerek iaktorów. Wkrótce zabroniono kobietom występować na scenie iodtąd role kobiece grają mężczyźni
 • Co to jest Teatr Laboratorium Definicja przeniósł się do Wrocławia, gdzie dostał status Instytutu Badań Sposoby Aktorskiej - T.L. . Działalność twórcza T.L. była świadomym dążeniem do stanu bezustannych narodzin: in
 • Co to jest teatr plastyczny Definicja nazywany poprzez Z. Taranienkę teatrem narracji plastycznej. Wyrósł na marginesie Ogromnej Reformy Teatralnej wramach przewartościowań sztuki teatru. Zakłada elitarność, przenosi
 • Co to jest teatr plastyków Definicja Ogromnej Reformy Teatru były to wydarzenia teatralne organizowane między innymi poprzez futurystów, koncepcje irealizacje teatralne K. Schnittesa, O. Kokoschki; doświadczenia
 • Co to jest teoria trzech stylów Definicja określało ich zasięg ifunkcję zgodnie zzasadami obowiązującego decorum; sformułowana wretoryce starożytnej, rozwijana wpoetykach średniowiecza irenesansu, żywotna wklasycystycznej
 • Co to jest Terencjusz, Publius Terentius Afer Definicja zMenandra, które odznaczały się niezłą kompozycją, wytwornym językiem, błyskotliwą polemiką lit. umieszczoną wprologu i sprawnie zakreślonymi charakterami. Zachowane utwory
 • Co to jest topika judajska Definicja fabułach, na przykład wpoezji J. Żuławskiego Księgi żydowskie, Koniec Mesjasza. Prawo żydowskie oddaje J. Stryjkowski wpowieściach Austeria, Sen Azrila. Źródłem określającym
 • Co to jest Terlecki Tymon Definicja pozostał na emigracji. Wlatach 1939-49 wydawał tyg. Polska Walcząca ; stały współpracownik londyńskiego emigracyjnego tygodnika informacje iparyskiej Kultury i znanego wydawnictwa
 • Co to jest Tetmajer Kazimierz Przerwa Definicja Illa (1886) inowela góralska Rekrut (1886). Czołowy liryk Młodej Polski, głoszący kult filozofii A. Schopenhauera izachwyt nad filozofią ind. Główną pozycją wliryce T. jest cykl
 • Co to jest Thorvaldsen Bertel Definicja Łukasza wRzymie; wiele podróżował do Rzymu, Niemiec, był także wPolsce. Tworzył rzeźby otematyce hist. (na przykład Wjazd Aleksandra Wielkiego do Babilonu), mit. (na przykład
 • Co to jest thriller Definicja wywołanie uodbiorcy silnego emocjonalnego napięcia. Prezentuje zazwyczaj losy bohaterów, którzy przeżywają nieustanny lęk wywołany zagrożeniem życia. Odbywa się tak w wyniku
 • Co to jest topika chrześcijańska Definicja iegzystencjalną od średniowiecza do współcz., przywoływanie symboli, obrazów imotywów chrześc., na przykład biografia Chrystusa weurop. malarstwie, epizod kuszenia na pustyni
 • Co to jest Jacopo Robusti\. Tintoretto, właśc Definicja uczniów, między innymi syna Domenica. Artysta obrazów monumentalnych, dekoracyjnych, otematyce hist. irel. Na zlecenie bractw rel. malował cykle obrazów, między innymi wSzkole Św
 • Co to jest Tokarczuk Olga Definicja nagrodzona wkonkursie Pol. Tow. Wydawców Książek), osadzona wrealiach XVII-wiecznej Francji historia tajemniczej wyprawy wcelu odkrycia Księgi; E. E., fabuła rozgrywa się
 • Co to jest Tołstoj Lew Definicja nastawieniu ipełnym sprzeczności światopoglądzie, właściciel Jasnej Polany, postać wyjątkowa imonumentalna nie tylko pod względem fizycznym, lecz w pierwszej kolejności twórczym
 • Co to jest topika antyczna Definicja wlit. europ., wtym pol., jako świadectwo wpływów, nawiązań, kontynuacji iodwołań do antycznej tradycji. Wykrystalizowało t.a. wkulturze zachodnioeuropejskiej łacińskie
 • Co to jest topos Definicja metaforę, alegorię, również kliszę istereotyp, model powszechnie funkcjonujący wkręgu kulturowym, powtarzalny odwiecznie. Wyrósł ztradycji antycznej retoryki, jest uniwersalny od
 • Co to jest Trembecki Stanisław Definicja potem na łamach Zabaw Przyjemnych iPożytecznych publikował Bajki wybrane Ezopa, zrezygnował wnich zformy epigramatycznej, tworząc fabularne narracje pisane językiem
 • Co to jest trojańska wojna Definicja potwierdzają ekspansję Achajów na tereny Azji Mniejszej wXIIw. przed naszą erą, której pierwotną powodem był mit. spór trzech bogiń otytuł najpiękniejszej, sędziowski werdykt
 • Co to jest tropy poetyckie Definicja dziecko szczęścia, wkwiecie wieku; wjęz. poetyckim wg antycznej retoryki zespół figur słownych, wktórych występuje przekształcenie znaczeniowe danego wyrażenia, wszerszym
 • Co to jest tryb Definicja wypowiedzenia; wjęz. pol. wyróżniamy 3 formy: t. oznajmujący (z łaciny indicativus), na przykład Pojadę na wakacje; t. przypuszczający (z łaciny coniunctivus), na przykład
 • Co to jest Stanisław Łomień, Paweł Późny\. Trzebiński Andrzej, pseud Definicja 1940, opisał ją T.Borowski wopowiadaniu Matura na Targowej) studiował polonistykę islawistykę na podziemnym Uniwersytecie Warszawskim. Członek organizacji wojskowej Konfederacja
 • Co to jest Trznadel Jacek Definicja Debiutował w1949 r. na łamach prasy jako krytyk lit. Wdziedzinę literaturze wszedł późno, długo zaabsorbowany robotą naukową itłumaczeniami, raczej lit. franc. Jego zbiory
 • Co to jest Tiziano Vecellio\. Tycjan, właśc Definicja weneckich, przedstawiciel malarstwa weneckiego. Rysownik królów, książąt, cesarzy ipapieży; nadworny rysownik cesarza Karola V wBolonii, wRzymie pracował dla papieża Pawła III
 • Co to jest Tyrmand Leopold Definicja Powszechnego , wykładowca literatur słowiańskich na Uniwersytecie Columbia wNowym Jorku. Nadzwyczajnie barwna, wręcz kultowa postać powojennej Warszawy, miłośnik iapostoł jazzu
 • Co to jest tytani Definicja okaleczyli go ipozbawili władzy, uwalniając jednocześnie swych starszych braci, cyklopów ihekatonchejrów zTartaru. Kronos ponownie wtrącił rodzeństwo do mrocznej części Hadesu
 • Co to jest Samuel Langhorne Clemens\. Twain Mark, właśc Definicja chłopiec podjął pracę wdrukarni, w1859 r. został pilotem parowca rzecznego kursującego po Missisipi. Po wybuchu wojny secesyjnej wyruszył na Dziki Zachód, do Newady iKalifornii
 • Co to jest tremendyzm Definicja kierunek lit. eksponujący sceny brutalne, przerażające, wnaturze ludzkiej skłonność do okrucieństwa; posługiwał się także groteską; t. wykreował wswej twórczości C.J. Cela
 • Co to jest Toulouse-Lautrec Henri de Definicja arystokratycznej rodziny; inicjalnie rozpoczął malować konie; po wypadku wdzieciństwie został kaleką. Pierwszym nauczycielem malarstwa był przyjaciel rodziny R. Princeteau, co
 • Co to jest triennale Definicja we Wrocławiu (od 1965, od 1977 międzynarod.), Międzynarodowe Triennale Grafiki wKrakowie. Zobacz także biennale, quadrennale
 • Co to jest tryptyk Definicja idwóch ruchomych bocznych skrzydeł; 2) obraz okonstrukcji trzyczęściowej. Zobacz także dyptyk
 • Co to jest towianizm Definicja mistycznych A. Towiańskiego, b) jako nazwa zainicjowanego poprzez A. Towiańskiego ruchu rel.-społ., kształtującego światopogląd pisarzy romantycznych na emigracji. Artysta
 • Co to jest teatr amatorski Definicja odmianach iformach, na przykład teatr dziecięcy, młodzieżowy, studencki, teatr ludowy, obrzędowy, teatr literaturze
 • Co to jest Tuwim Julian Definicja informacje Literackich (od 1924) i pism satyrycznych, między innymi Szpilek (1936-39). Czołowy przedstawiciel ekipy poetyckiej Skamander, współzałożyciel kabaretu Pikador (1918
 • Co to jest teatr uliczny Definicja fali kontrkultury podejmując problemy społ. ipolit., na przykład Bread and Puppet Theatre, Akademia Ruchu, Teatr Ósmego Dnia. Pierwowzorów t.u. należy szukać wwędrownych
 • Co to jest tragedia Definicja uprawnionych sił: na przykład prawa boskiego ipaństwowego. Uźródeł narodzin t. tkwi obrzęd rel. ku czci boga wina Dionizosa; klasyczny wzorzec stanowi tragedia Sofoklesa Antygona
 • Co to jest teatr alternatywny Definicja repertuarowego. Termin ten obejmuje różne ustalenia (teatr otwarty, teatr kontrkulturalny), wywodzi się zkultury alternatywnej, która zaistniała wlatach 60. jako zdarzenie
 • Co to jest Teatr Ósmego Dnia Definicja Gęsi K.I.Gałczyńskiego ( siódmego dnia Pan Bóg odpoczywał, aósmego stworzył teatr ); alternatywny teatr studencki. Założycielem teatru był T. Szymański, apóźniej dołączyli S
 • Co to jest twórczość artystyczna Definicja lecz również istotne zagadnienie psychologii (psychologia twórczości ipsychologia postaw twórczych). Obiektem jej rozważań są: osobowość twórcy ijej wpływ na mechanizm tworzenia
 • Co to jest testament poetycki Definicja wolę albo życzenia skierowane do przyjaciół albo potomnych, również osobiste poglądy, skalę wartości. Wlit. pol. znane są między innymi Żegnanie się ze światem M. Reja, Testament
 • Co to jest trubadurzy Definicja krótkie pieśni charakteryzujące się kunsztowną metodą, wktórych opiewali rycerskie cnoty, szerzyli kult damy, idealizowali miłość. Wsparcie wnuczki księcia Akwitanii Wilhelma IX
 • Co to jest teatr instrumentalny Definicja dźwiękowych, ruchowych (na przykład mimicznych, tanecznych), plastycznych (na przykład barwa) współtworzących zdźwiękiem całość utworu, który wznacznej mierze może być oparty na
 • Co to jest teatr jako studio, jako szkoła, jako laboratorium Definicja poprzez Meyerholda, podjęta na Zachodzie Europy na fali teatrów artystycznych, na przykład Thtre dArt A. Antoinea iP.Forta, w pierwszej kolejności Vieux-Colombier ( Stary gołębnik
 • Co to jest Tolkien John Ronald Reuel Definicja fantasy. Światową sławę zyskał dzięki powieści Hobbit, a więc Tam iz powrotem (1937) - na jej fabułę złożyły się pełne humoru baśnie, których bohaterami są elfy, krasnoludy
 • Co to jest tragikomedia Definicja szczęśliwie; do lit. wprowadził nazwę rzym. komediopisarz Plaut wprologu do dramatu Amfitrion; pisali t. między innymi: hiszpański dramaturg F. Lope de Vega (Pies ogrodnika
 • Co to jest Teatr Dramatyczny miasta stołecznego Warszawy Definicja 4 sceny, sposobność dowolnego kształtowania przestrzeni teatralnej). Osiągnął indywidualność twórczą pod kierownictwem J. Kosińskiego, M. Mellera, aprzede wszystkim L. Ren iJ
 • Co to jest teatr inscenizacji Definicja apóźniej W. Meyerholda; użytkowana poprzez Craiga, Appię, Wachtangowa, Piscatora, Baty, Schillera. Świadomość takiego teatru powstała wdramatach R.Wagnera. T.i. zakładał
 • Co to jest temat wyrazu Definicja wyrazowi znaczenia leksykalnego, które pozostaje po oddzieleniu wszystkich końcówek fleksyjnych, na przykład dom (domek, domowy, domownik), temat fleksyjny
 • Co to jest Thakur\. R\. Tagore Rabindranath, właśc Definicja kompozytor, rysownik itłumacz na język angielski, laureat Nagrody Nobla (1913). Na wielką spuściznę twórczą tego autora składają się wszystkie rodzaje lit., dzieła malarskie
 • Co to jest teatr lalek Definicja odmiennych wporównaniu zteatrem aktorskim środków wyrazu, jakimi posługują się artysty - reżyser, scenograf, aktor. Postaci sceniczne współcz. t.l., w okolicy lalek klasycznych
 • Co to jest teoria literatury Definicja piękna, konkretne dzieło lit., fakt lit. Odznacza dwie dyscypliny: teorię dzieła lit. (poetykę) i teorię procesu historyczno-literackiego. Określa zasady chronologii historyczno
 • Co to jest Tarkowski Andriej Definicja 86 i inscenizacji Hamleta iBorysa Godunowa. T. był artystą bezkompromisowym, oniezwykłej wyobraźni iwrażliwości. Sztuka filmowa miała wg niego wyzwalać tęsknotę za absolutem
 • Co to jest teatr absurdu Definicja egzystencji: poczucie bezsensu, bezcelowości, niemożności porozumienia się, poczucie zagrożenia iabsurdalna ocena świata. Nazwa pochodzi od ustalenia tego prądu poprzez z
 • Co to jest teatr awangardowy Definicja repertuar. Wlatach 50. i60. za awangardę była uważana na przykład dramaturgia E. Ionesco, J. Geneta, S. Becketta, regularnie także S. Mrożka, T. Różewicza, Witkacego, i stosujące
 • Co to jest teatr bulwarowy Definicja nastawiony na efekt kasowy, rzadko prowadzący się przesłaniami teatru artystycznego. Nazwa pochodzi od XIX-w. teatrów mieszczących się przy słynnych bulwarach, wystawiających
 • Co to jest tekstologia Definicja materialnym istnieniu: od analizy brulionowych pomysłów autora, przez wersje rękopiśmienne, po następne publikacje. T. określa prawidłową wersję tekstu albo także dokonuje
 • Co to jest teatr Nő Definicja zbóstwem, dla którego tańczył. Specjalny postęp t.N. przypada na moment od X do XV w. Wprzedstawieniach, przeważnie dwuaktowych, obserwujemy model prezentacji niepozornej ubogiej
 • Co to jest Teatr Osobny Definicja Białoszewskiego . Nazwa T.O. obejmuje 3 fazy (1955-63): Teatr na Tarczyńskiej (w prywatnym mieszkaniu), kilka spektakli granych wklubie Hybrydy iT.O. grany wmieszkaniu poety przy
 • Co to jest Terlecki Władysław Lech Definicja wprzebiegu dziejów, szanse działania, dylematy moralne ikonsekwencje czynnego udziału wzdarzeniach to kluczowa problematyka twórczości. Proza T. wyróżnia się sporą
 • Co to jest Tespis Definicja wprowadził do występów chóru aktora, który wiódł dialog z koryfeuszem ichórem. T. był także artystą pierwszego teatru objazdowego, co zostało utrwalone wpowiedzeniu wóz Tespisa
 • Co to jest techno Definicja jednostajnym rytmie, elektronicznych brzmieniach. Tendencja aktualnie rozszerza się, obejmując nie tylko muzykę, lecz itaniec, stroje, sposób bycia; bywa nazywana kulturą t
 • Co to jest teizm Definicja wpływającego na jego losy. Odmiana monoteizmu. Wg zwolenników t. Bóg stworzył świat, zapewnia jego trwanie, obdarza znaczeniem iwyznacza jego cel. Zobacz także ateizm, deizm
 • Co to jest tekst rockowy Definicja rolla. Jako komunikat pełnię osiąga wharmonii z wyrazem, muzyką iwykonaniem. WPolsce t.r. zaistniał pod koniec l. 70. jako twórczość wtórna wobec takich gwiazd, jak J. Morrison
 • Co to jest tercyna Definicja układzie rymów aba bcb cdc ded). Utwór pisany t. jest skończony zazwyczaj jednym albo kilkoma wersami dopełniającymi; klasycznym odpowiednikiem jest początkowa strofa Boskiej
 • Co to jest Terlecki Olgierd Definicja Monte Cassino. Doświadczenia wojenne pol. żołnierzy na Zachodzie iich późniejsze losy są tematem trylogii Polskie drogi, na którą składają się tomy: Kierunek Cassino (1957
 • Co to jest Thackeray William Makepeace Definicja obyczajowych tak zwany wyższych sfer ifałszywych postaw wszystkich ludzi. Sławę przyniosły mu szkice zgromadzone wtomie Księga snobów (1847) ipowieść Targowisko próżności (1848
 • Co to jest Tiffany Charles Lewis Definicja Współpracował ze wybitnymi plastykami iprojektantami. We własnych projektach łączył srebro ze złotem imiedzią, co było wowym czasie nowością. Pod wpływem sztuki jap. zastosował
 • Co to jest Tischner Józef Definicja Polski kształt dialogu (1981), Nieszczęsny dar wolności (1981), Etyka solidarności (1981). T. podkreśla, iż człowiek jest istotą obdarzoną sumieniem, iż ten naturalny zmysł
 • Co to jest tomizm Definicja filozofa św. Tomasza zAkwinu (1225-74), Doktora Kościoła. T. wfilozofii zajmuje się fundamentalnym znaczeniem istnienia jako zasady (principium) rzeczywistości, rozumianej jako
 • Co to jest topika Definicja powszechne wykorzystanie, na przykład start, koniec, którą proponowała Topika, pismo wchodzące wskład Organonu Arystotelesa, traktujące odowodzeniu prawdopodobnym io sztuce
 • Co to jest trawestacja Definicja odmiana parodii i pastiszu); odmiana parafrazy polegająca na zburzeniu porządku tematyczno-stylist. pierwowzoru dzieła lit., na przykład t. horacjańskiego motywu Exegi monumentum
 • Co to jest tradycja Definicja zasad, wierzeń, sposobów myślenia, wydarzeń zprzeszłości traktowanych jako historia, na przykład wKoranie objawienia zMekki iMedyny. Tradycja chrześc. przekazuje Boże Objawienia
 • Co to jest transcendentalizm Definicja przekroczenia świata w Koranie. NT oddycha transcendencją rozumianą jako zupełna, niezależna, duchowa wolność od wszelkich struktur społ., gdy Pan utożsamia się znajmniejszymi
 • Co to jest transkrypcja Definicja zespół; normalnie t. bardziej niż aranżacja oddala od pierwowzoru, niekiedy może być swobodną fantazją, parafrazą; 2) t. fonetyczna (w fonetyce ijęz. obcych) - zapisywanie głosek
 • Co to jest Turgieniew Iwan Definicja stylem, liryzmem igłęboką analizą psychologiczną kreślonych postaci. Twórczość lit. rozpoczynał od prób poetyckich, do nich zaliczają się poemat Parasza (1843) ipoemat satyryczny
 • Co to jest tren Definicja zpowodu czyjejś zgonu, rozpatrująca gesty imyśli zmarłego i zawierająca pochwałę jego zalet izasług. T. pisali poeci antyczni, między innymi Symonides zKeos, Pindar, Owidiusz
 • Co to jest triolet Definicja zniewielkimi zmianami jako wers czwarty isiódmy, adrugi wostatnim; najczęstszy układ rymowy całości: ab aa ab ab; zbliżony do ronda t. pojawił się wpoezji starofrancuskiej
 • Co to jest ,\. T\. Joseph Mallord W\. Turner William, właśc Definicja do uniwersalnego środka wypowiedzi artystycznej. Całe życie podróżował, malując między innymi Walię, Szkocję, Francję, Szwecję, Niemcy, Włochy. Malował pejzaże, wydarzenia współcz
 • Co to jest turpizm Definicja XX w., które zantyestetyzmu uczyniły fundamentalny cel literaturze; orientacja literaturze pol. po 1956, którą reprezentowali: M. Białoszewski (zafascynowany kulturą przedmieścia
 • Co to jest Twardowski Jan Definicja absolwent polonistyki UW. Po wojnie (1948) duszpasterz szkół dla dzieci upośledzonych; zwany jest pisarzem uśmiechniętego Boga . Literatura T. ukazuje wiarę jako paradoks
 • Co to jest typologia języków Definicja dalej wg określonych zasad; obiektem badań t.j. mogą być języki należące do tej samej rodziny jęz. (na przykład zachodniosłowiańskie, romańskie, germańskie, bałtyckie) ido różnych
 • Co to jest Tyrtajos\. Tyrteusz, gr Definicja walczącym zMeseńczykami. T. elegiami wojennymi efektywnie zagrzewał wojska spartańskie do boju, wzywając do męstwa wimię obowiązku obywatelskiego przyczynił się do ostatecznego
 • Co to jest Tzara Tristan Definicja abstrakcyjna . W1916 wraz zH.Ballem i H. Arpem zainicjował ruch zwany dadaizmem. Założyli wZurychu Cabaret Voltaire - miejsce wystaw, odczytów, spotkań awangardy; wystawiali tam

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Tzara Tristan, Tyrteusz, Gr. Tyrtajos, Typologia Języków, Twardowski Jan, Turpizm, Turner William, Właśc. Joseph Mallord W. T.,, Triolet, Tren, Turgieniew Iwan co to znaczy.

Słownik Tzara Tristan, Tyrteusz, Gr. Tyrtajos, Typologia Języków pisownia.