Pisownia język polski | słownik na O

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Teatr Off Co znaczy na Broadwayu, mające na celu prezentowanie ipromowanie sztuki młodych dramaturgów ipoczątkujących twórców. Wybrane znich, jak na przykład Caf la Mama (off-off), przekształciły się
 • Co to jest Jan Ostroróg Krzyżówka myśli polit. opartej na tradycji współpracy zhusytami. Edukacji pobierał na uniwersytetach wErfurcie iBolonii, w1459 uzyskał doktorat zprawa. Wokresie 1472-74 sprawował urząd
 • Co to jest Wyrazów Odmiana Co to jest obejmujący odmianę części mowy: rzeczowników, zaimków, czasowników, przymiotników, liczebników. O.rzeczowników (deklinacja) poprzez przypadki (mianownik, dopełniacz, celownik
 • Co to jest Onomatopeja Słownik dzięki odpowiedniej instrumentacji głoskowej irytmizacji wypowiedzi zjawisk pozajęzycznych - odgłosów rzeczywistości. O. jest jednym ze sposobów uruchomienia funkcji poetyckiej
 • Co to jest Wacław Oszajca Czym jest Debiutował tomikiem wierszy Intencja (1979), wl. 80. powstały następne: Zgłębi cienia (1981), Łagodność domu (1984), Ty za blisko, my za daleko. WNiemczech ukazał się dwujęz. tom
 • Co to jest Osterwa Juliusz, właśc. Julian Maluszek Co oznacza aktorów, reformator teatru. Był już znanym aktorem intuicjonistą, ulubionym amantem i aktorem komediowym ze dużym doświadczeniem aktorskim i po próbach reżyserii (Wesele, 1915
 • Co to jest Bibliograficzny Opis Tłumaczenie dotyczy publikacji iuwzględnia wustalonym porządku następujące przedmioty: autora, tytuł, adres wydawniczy, format, objętość. Konieczny przy tworzeniu bibliografii i przypisów
 • Co to jest Osjanizm Przykłady tworzenia pejzażu i nastroju (zwanego osjanistycznym), którego źródłem były Pieśni Osjana J. Macphersona (1760-63) - z angielskiego: falsyfikat udający zabytek staroceltycki
 • Co to jest Obrazowanie Definicja jako wyobrażenia świata przedstawionego, który powstaje wświadomości czytelnika. Zuwagi na przedmioty charakterystyczne dla artysty, kierunku albo epoki odznacza się: o
 • Co to jest Roman Opałka Encyklopedia okupacji wywieziony do Niemiec, po wojnie powrócił do państwie. W1965 zaczął własne ogromne dzieło Opisywanie świata, którego następne obrazy - detale zaplanował jako pracę na
 • Co to jest Oktawa Jak działa zwykle 11-zgłoskowcem (5 + 6) ostałym układzie rymów abababcc, użytkowana wpodniosłych epickich poematach, na przykład T. Tassa Jerozolima wyzwolona, L. Ariosta Orland szalony, I
 • Co to jest Obrazek Czy jest albo wierszem będące udramatyzowaną scenką rodzajową, plastycznym opisem sytuacji albo portretem psychologicznym bohatera. O. uprawiany wlit. XIX w. miał formę wiersza albo małego
 • Co to jest Orientalizm Pojęcie zdarzenie jęz.: słowo, zwrot albo konstrukcja składniowa zapożyczone gł. zjęz. tureckiego, obecne wjęz. pol. już wXV w. (na przykład bachmat, orda), wXVII w. zapożyczenia zjęz
 • Co to jest Organicyzm Wyjaśnienie rzeczywistość na każdym poziomie złożoności zachowuje się podobnie jak żywy organizm itworzy odrębne struktury organiczne. Doktryna głoszona już wstarożytnej Kosmologii Platona
 • Co to jest Antylogia Oksymoron Opis oznaczeniu z pozoru sprzecznym zwłaściwościami przedmiotu, którego dotyczy, nadaje wypowiedzi sporą siłę ekspresji, na przykład wymowne milczenie, gorzka słodycz, pogodny smutek
 • Co to jest opus citatum, op. cit. Informacje przypisach będących objaśnieniem, naukowym komentarzem podanym poprzez autora albo wydawcę dzieła lit. Zapis użytkowany wwypadku, gdy wskazane przedtem źródło cytowanej wypowiedzi
 • Co to jest Orkan Władysław, właśc. Franciszek Smreczyński, Znaczenie dziennikarz. Debiutował poematem Nad grobem Matki (1896). Wtwórczości eksponował własne chłopskie doświadczenia życiowe, przedstawiał konflikty wiejskie i nędzę izacofanie
 • Co to jest Krzysztof Opaliński Co znaczy Działacz polit., wojewoda poznański, poseł Polski do Paryża po Ludwikę Marię Gonzagę, którą zaślubił wimieniu Władysława IV (1645), od 1647 wopozycji antykrólewskiej. W1655 pod
 • Co to jest Bułat Okudżawa Krzyżówka ikompozytor, piosenkarz, autor ballad, pieśni, satyr. Komponował muzykę najczęściej do własnych ballad oprostej melodyce, które śpiewał ztowarzyszeniem gitary. WPolsce wydano
 • Co to jest Orwell George, właśc. Eric Arthur Blair Co to jest publicysta z angielskiego: Wlatach 20. pracował wbrytyjskiej policji kolonialnej wBirmie, działał worganizacji badającej przypadki naruszania swobód demokratycznych ipraw
 • Co to jest Literackiego Dzieła Odbiorca Słownik lit.; odmiennie - adresat dzieła lit.; 2) o. wirtualny: założony teoretycznie (mogący istnieć) odbiorca wpisany wstrukturę dzieła lit. jako ten, do którego ono jest skierowane
 • Co to jest Operetka Czym jest łączącego lekką melodię zakcją sceniczną okomediowym charakterze. O. złożona jest zelementów wokalnych (arii, duetów, partii zespołowych ichóralnych), instrumentalnych (na
 • Co to jest Literacki Okres Co oznacza wydzielony przy chronologicznym podziale historycznoliterackim. O.l. wyznaczają przełomy światopoglądowe, sposób pojmowania funkcji izadań lit., poetyki ikonwencje, mechanizmy
 • Co to jest Oświecenie Tłumaczenie europ. od końca XVII w. (w Polsce od poł. XVIII w.) do pocz. XIX w. Idea wolności, liberalnej koncepcji jednostki ispołeczeństwa, odwołanie się do rozumu idoświadczenia jako
 • Co to jest Czesława Hanna Ożogowska Przykłady utworów dla dzieci imłodzieży, czytanek szkolnych iwypisów, tłumaczka, działaczka oświatowa. Redaktorka młodzieżowych czasopism Płomyczek i Płomyk (1952-69 - redaktor naczelny
 • Co to jest Ulisses Łac Odyseusz Definicja bohaterów gr. w wojnie trojańskiej, słynął zroztropności isprytu. Wnagrodę za męstwo izasługi Grecy przyznali mu zbroję po Achillesie. Wczasie powrotnej żeglugi spod Troi
 • Co to jest Aleksander Orłowski Encyklopedia grafik, uczeń J. P. Norblina; uczestnik stworzenia kościuszkowskiego (inicjalne prace to sceny powstańcze). Mieszkał wPetersburgu, był nadwornym rysownikiem scen batalistycznych
 • Co to jest Opera Jak działa dramatycznym (dramat muzyczny) zbudowany zjednego albo kilku aktów, wktórym fabuła jest przedstawiana wformie śpiewanej, recytowanej albo tańczonej. Rozróżnia się o. poważną
 • Co to jest Oppman Artur, pseud. Or-Ot Czy jest której poświęcił między innymi tomiki Stare miasto (1926), Pieśń orynku izaułkach (1931). Całe pokolenia uczył miłości Ojczyzny ipol. historii - wyrazem kultu tradycji narod. są
 • Co to jest Opowiadanie Pojęcie wutworze lit., podstawa wypowiedzi narracyjnej, ocharakterze dynamicznym, prezentująca narastanie wczasie ciągu zdarzeń ułożonych wzwiązki przyczynowo-skutkowe. Relację wydarzeń
 • Co to jest Oratorium Wyjaśnienie instrumentalna forma muzyczna zbliżona do opery bez akcji scenicznej, dramaturgii; o. są realizowane wkościele, wsali koncertowej. Pierwowzorem były średniowieczne dramaty
 • Co to jest Oktostych Opis oukładzie rymów aa bb cc dd, które czasem obejmują dwa dystychy abba albo przeplatają abab. O. użytkowany był wpoezji polskiej XVII w., między innymi P. Kochanowskiego, taki tytuł
 • Co to jest Stefan Otwinowski Informacje felietonista, kierownik lit. teatrów krakowskich. Jego twórczość wznacznym stopniu ma autobiograficzny charakter, postać narratora wyposażonego wróżne nazwiska zawsze kojarzy się
 • Co to jest Art Op Znaczenie wmalarstwie końca l. 50., spopularyzowana na pocz. l. 60. (1965). Dzieła o.-a. ukazywały różnego rodzaju zjawiska optyczne, na przykład głębi, wypukłości, ruchu, wibracji
 • Co to jest Olimp Co znaczy najwyższy jego szczyt był wg wierzeń siedzibą bogów. Olimpia - równina igaj wElidzie poświęcony Zeusowi, gdzie znajdowała się także świątynia Zeusa Olimpijskiego zjego posągiem
 • Co to jest Carl Orff Krzyżówka idyrygent. Początkowo tworzył pod wpływem Schnberga iDebussyego, potem zainteresował się muzyką dawną, opracowując dzieła Monteverdiego iVerdiego. Łączył muzykę, ruch, wyraz
 • Co to jest Semiramidy Ogrody Co to jest dachach itarasach pałacowych wstarożytnym Babilonie (nazywane wiszącymi, aczkolwiek nie miały ztym nic wspólnego); jeden z7 cudów starożytnego świata. Rodzaj małego ogrodu
 • Co to jest Gatunkowa Odmiana Słownik wprocesie rozwoju gatunków lit., różnicowania ich funkcji, tematyki icech strukturalnych. Wydzielanie o.g. może mieć jako podstawę różne kryteria: tematyczne, na przykład powieść
 • Co to jest Oniryzm Czym jest ifilmie polegająca na kreowaniu wydarzeń na wzór marzeń sennych, wykorzystująca je jako temat, motyw, zabieg kompozycyjny. O.użytkowany był po raz pierwszy wlit. poprzez
 • Co to jest Oratorstwo Co oznacza jęz. obejmujący wypowiedzi przydzielone do publicznego wygłaszania. Wstarożytności występowały trzy odmiany o.: mowy sądowe - oskarżycielskie iobrończe; mowy doradczo-polityczne
 • Co to jest Odmianie W Osobliwości Tłumaczenie rzeczowników i czasowników, które nie mieszczą się w żadnej deklinacji, mówimy wówczas o nich, iż mają osobliwości w swej odmianie. O. rzeczowników: 1) rz. r. m.-os. o temacie
 • Co to jest Kanterberyjskie Opowieści Przykłady późnego średniowiecza, którego autorem jest G. Chaucer (1340-1400); lit. obraz codziennego życia wXIV w. wformie 20 opowieści 30 pielgrzymów-narratorów (Młynarz, Włodarz, Kucharz
 • Co to jest Obertyńska Beata, pseud. Marta Rudzka Definicja która na trwałe zapisała się wdziejach kultury pol.: wnuczka W. Młodnickiej zd. Monn, narzeczonej przedwcześnie zmarłego malarza stworzenia styczniowego A. Grottgera i córka
 • Co to jest Offset Encyklopedia zwykle wielobarwnego. Druk na płycie albo folii metalowej (na przykład aluminiowej) pokrytej światłoczułą substancją, na której sposobem kopiowania wytwarza się przedmioty
 • Co to jest Jacques Offenbach Jak działa ztwórców operetki franc. Skomponował około 90 lekkich imelodyjnych utworów operetkowych, zktórych w najwyższym stopniu popularne stały się Orfeusz wpiekle, Piękna Helena, Życie
 • Co to jest Origami Czy jest kartki papieru itworzenia zniej form przestrzennych. Poprzedniczką o. była sztuka noshi, polegająca na wykonywaniu kopert - zaginanych rogów kart, do których wkładano żółty pasek
 • Co to jest Ortografia Pojęcie zasady iprzepisy poprawnej pisowni poszczególnych wyrazów, wyrażeń, zwrotów. Obowiązujące aktualnie zasady pol. ortografii oparte są na ustaleniach Komitetu Językoznawstwa PAN
 • Co to jest Oboczność Wyjaśnienie iwspółistnienie wjęz. elementu fonetycznego albo morfologicznego wodmianie wyrazu albo wwyrazach pokrewnych, na przykład biały - bielszy (a : e), doły - dół (o: ó), pleść - plotę
 • Co to jest Orfeusz Opis muzyk ipoeta, którego gra iśpiew poruszały góry iobłaskawiały dzikie zwierzęta. Poślubił nimfę Eurydykę, gdy nagle zmarła w wyniku ukąszenia żmii, O. poszedł za nią do Hadesu
 • Co to jest Oda Informacje zgr. tradycji liryki chóralnej, utwór wierszowany, stroficzny, utrzymany wpatetycznym stylu, opiewający znakomitą postać, wydarzenie, uroczystość, ideę. Tradycje wzorcowe
 • Co to jest Owidiusz, Publius Ovidius Naso Znaczenie cesarza Oktawiana Augusta na wygnanie do Tomi, mimo ponawianych próśb opozwolenie na powrót umarł poza ojczyzną. Był bystrym obserwatorem zdużym poczuciem humoru, ceniono jego
 • Co to jest Włodzimierz Odojewski Co znaczy przebywając jeszcze wkraju, Opowieściami leskimi. Współpracował zparyską Kulturą . W1973 r. opublikował wInstytucie Literackim wParyżu najgłośniejszą swą powieść Zasypie wszystko
 • Co to jest Kleofas Michał Ogiński Krzyżówka zajmował się działalnością polit., był między innymi senatorem wrządzie cara Aleksandra I. Od 1822 przebywał we Włoszech, gdzie powstały główne jego kompozycje, największą
 • Co to jest Julian Ochorowicz Co to jest dziennikarz, wynalazca, jeden zgłównych teoretyków pozytywizmu pol., którego program zawarł wpracy Wstęp ipogląd ogólny na filozofię pozytywną (1872). Wykładowca filoz. przyrody
 • Co to jest Agnieszka Osiecka Słownik talent objawił się w atmosferze teatrów studenckich lat 60. Obdarzona wyjątkową wrażliwością, pisała teksty piosenek miłosnych, sentymentalnych, refleksyjnych, lecz i socjalnych
 • Co to jest Orzeczenie Czym jest tylko wstosunku do podmiotu, zktórym łączy się zreguły wzwiązku zgody, znaczy czynność, stan, cecha tego, na co wskazuje podmiot; wzdaniu wfunkcji orzeczenia występuje przeważnie
 • Co to jest Ostrowska Bronisława, pseud. Edma Mierz Co oznacza ioryginalnych utworów dla dzieci, tłumaczka. Debiutowała zbiorkiem literaturze Opale (1902), potem wyszły między innymi Poezje (1905), Chusty ofiarne (1910), Aniołom dźwięku (1913
 • Co to jest Opowieść Tłumaczenie pośredni objętościowo pomiędzy nowelą apowieścią, charakteryzujący się: jednowątkową fabułą, luźną budową, wprowadzanymi epizodami, chronologicznym układem zdarzeń, występującymi
 • Co to jest John Osborne Przykłady reżyser, aktor idziennikarz, czołowy przedstawiciel ekipy Młodych Gniewnych - intelektualistów kontestujących zastany porządek świata; nazwę przejęli od tytułu jego pierwszej
 • Co to jest Bolesław Jan Ożóg Definicja związany zpismem Okolica Pisarzy , wraz zS. Czernikiem był propagatorem autentyzmu. Od 1950 wKrakowie, współzałożyciel iczłonek ekipy lit. Barbarus (1967-72). Debiutował zbiorem
 • Co to jest Onomastyka Encyklopedia zajmujący się badaniem pochodzenia nazw geograficznych iosobowych; nazewnictwo. Popularyzacją o. zajmuje się czasopismo Onomastica ; 2) część językoznawstwa zajmująca się badaniem
 • Co to jest Eliza Orzeszkowa Jak działa idziałaczka społ. Twórczość O. można podzielić na trzy okresy, wpierwszym (1866-76) pisarkę charakteryzuje światopogląd pozytywistyczny, atwórczość wykazuje tendencje krytyczne
 • Co to jest Okolicznik Czy jest zdania uzupełniająca zasadniczą treść czasownika ioznaczająca przeważnie miejsce, czas, sposób, cel, przyczynę i tym podobne tego, co znaczy czasownik. Wznaczeniu szerszym o. jest

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Okolicznik co znaczy Orzeszkowa Eliza krzyżówka onomastyka co to jest Ożóg Jan Bolesław słownik Osborne John czym jest opowieść co oznacza Ostrowska Bronisława. co to znaczy.

Słownik Off teatr co znaczy Ostroróg Jan krzyżówka odmiana wyrazów co to jest pisownia.