Definicje o miejscu pracy na T

Prawa pracownika | Słownik
  • Definicja Tlenie Dla pracownika 1) spalanie materiałów palnych w uwarunkowaniach niedostatecznej ilości tlenu; 2) spalanie materiału palnego bezpłomieniowe (żarzenie
  • Definicja Tąpnięcie Dla pracownika wstrząsty podziemne, połączone z hukiem, spowodowane pękaniem i usuwaniem się skał w kierunku wyrobiska
  • Definicja Absolutna Temperatura Dla pracownika temp. zera bezwzględnego mierzona wg skali Kelvina
  • Definicja Zapłonu Temperatura Dla pracownika najniższa temp., przy której wytworzona mieszanina par cieczy z powietrzem pod wpływem czynnika inicjującego ulegnie zapaleniu
  • Definicja Pożaru Teren Dla pracownika lasy i inne obiekty, materiały i budynki zagrożone bezpośrednio poprzez działanie temp. i zagrożone pośrednio poprzez ognie lotne
  • Definicja Pożaru Tył Dla pracownika linia znajdująca się po przeciwnej stronie jego rozprzestrzeniania się i rozgraniczająca obiekty palące się od niepalących
  • Definicja Akcji Teren Dla pracownika region obejmujący teren pożaru i tereny powiązane z prowadzonymi działaniami położone poza granicami terenu pożaru
  • Definicja Krytyczna Temperatura Dla pracownika temp. właściwa dla danego gazu, ponad której nie może on być skroplony z wyjątkiem wielkości zastosowanego ciśnienia
  • Definicja Piany Trwałość Dla pracownika jakie uzyskała w chwili wytworzenia. Trwałość piany ustalana jest opierając się na szybkości wypływu z niej wodnego roztworu środka

Prawo w miejscu pracy - definicje

Prawo pracy, przez Internet informacje dla pracownika.

Prawo pracownika, słownik pojęć o BHP miejsca pracy.

Definicja Trwałość Piany, Temperatura Krytyczna, Teren Akcji, Tył Pożaru, Teren Pożaru, Temperatura Zapłonu, Temperatura Absolutna, Tąpnięcie, Tlenie znaczenie.

Co to jest Trwałość Piany, Temperatura Krytyczna, Teren Akcji, Tył słownik.