Definicje o miejscu pracy na T

Prawa pracownika | Słownik
  • Definicja Akcji Teren Co to jest region obejmujący teren pożaru i tereny powiązane z prowadzonymi działaniami położone poza granicami terenu pożaru
  • Definicja Pożaru Teren Definicja lasy i inne obiekty, materiały i budynki zagrożone bezpośrednio poprzez działanie temp. i zagrożone pośrednio poprzez ognie lotne
  • Definicja Pożaru Tył Co znaczy linia znajdująca się po przeciwnej stronie jego rozprzestrzeniania się i rozgraniczająca obiekty palące się od niepalących
  • Definicja Tlenie Słownik 1) spalanie materiałów palnych w uwarunkowaniach niedostatecznej ilości tlenu; 2) spalanie materiału palnego bezpłomieniowe (żarzenie
  • Definicja Absolutna Temperatura Znaczenie temp. zera bezwzględnego mierzona wg skali Kelvina
  • Definicja Krytyczna Temperatura Czym jest temp. właściwa dla danego gazu, ponad której nie może on być skroplony z wyjątkiem wielkości zastosowanego ciśnienia
  • Definicja Zapłonu Temperatura Co oznacza najniższa temp., przy której wytworzona mieszanina par cieczy z powietrzem pod wpływem czynnika inicjującego ulegnie zapaleniu
  • Definicja Tąpnięcie Krzyżówka wstrząsty podziemne, połączone z hukiem, spowodowane pękaniem i usuwaniem się skał w kierunku wyrobiska
  • Definicja Piany Trwałość Najlepszy jakie uzyskała w chwili wytworzenia. Trwałość piany ustalana jest opierając się na szybkości wypływu z niej wodnego roztworu środka

Prawo w miejscu pracy - definicje

Prawo pracy, przez Internet informacje dla pracownika.

Prawo pracownika, słownik pojęć o BHP miejsca pracy.

Definicja CO OZNACZA Trwałość Piany, Tąpnięcie, Temperatura Zapłonu, Temperatura Krytyczna, Temperatura Absolutna, Tlenie, Tył Pożaru, Teren Pożaru, Teren Akcji znaczenie.

Co to jest Znaczenie Trwałość Piany, Tąpnięcie, Temperatura Zapłonu, Temperatura słownik.