Definicje o miejscu pracy na T

Prawa pracownika | Słownik
  • Definicja Tąpnięcie Co znaczy wstrząsty podziemne, połączone z hukiem, spowodowane pękaniem i usuwaniem się skał w kierunku wyrobiska
  • Definicja Pożaru Tył Krzyżówka linia znajdująca się po przeciwnej stronie jego rozprzestrzeniania się i rozgraniczająca obiekty palące się od niepalących
  • Definicja Akcji Teren Co to jest region obejmujący teren pożaru i tereny powiązane z prowadzonymi działaniami położone poza granicami terenu pożaru
  • Definicja Krytyczna Temperatura Słownik temp. właściwa dla danego gazu, ponad której nie może on być skroplony z wyjątkiem wielkości zastosowanego ciśnienia
  • Definicja Absolutna Temperatura Czym jest temp. zera bezwzględnego mierzona wg skali Kelvina
  • Definicja Pożaru Teren Co oznacza lasy i inne obiekty, materiały i budynki zagrożone bezpośrednio poprzez działanie temp. i zagrożone pośrednio poprzez ognie lotne
  • Definicja Zapłonu Temperatura Tłumaczenie najniższa temp., przy której wytworzona mieszanina par cieczy z powietrzem pod wpływem czynnika inicjującego ulegnie zapaleniu
  • Definicja Piany Trwałość Przykłady jakie uzyskała w chwili wytworzenia. Trwałość piany ustalana jest opierając się na szybkości wypływu z niej wodnego roztworu środka
  • Definicja Tlenie Definicja 1) spalanie materiałów palnych w uwarunkowaniach niedostatecznej ilości tlenu; 2) spalanie materiału palnego bezpłomieniowe (żarzenie

Prawo w miejscu pracy - definicje

Prawo pracy, przez Internet informacje dla pracownika.

Prawo pracownika, słownik pojęć o BHP miejsca pracy.

Definicja TLENIE co znaczy TRWAŁOŚĆ PIANY krzyżówka TEMPERATURA ZAPŁONU co to jest TEREN POŻARU słownik TEMPERATURA ABSOLUTNA czym jest TEMPERATURA KRYTYCZNA co oznacza. znaczenie.

Co to jest TĄPNIĘCIE co znaczy TYŁ POŻARU krzyżówka TEREN AKCJI co to jest słownik.