Czy przydatne?

Definicja Pożaru Teren

Co oznacza TEREN POŻARU: region na którym znajdują się pomieszczenia, całe budynki, lasy i inne obiekty, materiały i budynki zagrożone bezpośrednio poprzez działanie temp. i zagrożone pośrednio poprzez ognie lotne

Czym jest TEREN POŻARU znaczenie w Słownik definicji T .

ZNACZENIE TĄPNIĘCIE:
Co oznacza wstrząsty podziemne, połączone z hukiem, spowodowane pękaniem i usuwaniem się skał w kierunku wyrobiska teren pożaru.
ZNACZENIE TEMPERATURA ABSOLUTNA:
Co oznacza temp. zera bezwzględnego mierzona wg skali Kelvina teren pożaru.
ZNACZENIE TLENIE:
Co oznacza 1) spalanie materiałów palnych w uwarunkowaniach niedostatecznej ilości tlenu; 2) spalanie materiału palnego bezpłomieniowe (żarzenie teren pożaru.
ZNACZENIE TEMPERATURA ZAPŁONU:
Co oznacza najniższa temp., przy której wytworzona mieszanina par cieczy z powietrzem pod wpływem czynnika inicjującego ulegnie zapaleniu teren pożaru.
ZNACZENIE TYŁ POŻARU:
Co oznacza linia znajdująca się po przeciwnej stronie jego rozprzestrzeniania się i rozgraniczająca obiekty palące się od niepalących teren pożaru.