Czy przydatne?

Definicja Pożaru Teren

Co oznacza TEREN POŻARU: region na którym znajdują się pomieszczenia, całe budynki, lasy i inne obiekty, materiały i budynki zagrożone bezpośrednio poprzez działanie temp. i zagrożone pośrednio poprzez ognie lotne

ZNACZENIE TLENIE:
Co oznacza 1) spalanie materiałów palnych w uwarunkowaniach niedostatecznej ilości tlenu; 2) spalanie materiału palnego bezpłomieniowe (żarzenie teren pożaru co to jest.
ZNACZENIE TEMPERATURA KRYTYCZNA:
Co oznacza temp. właściwa dla danego gazu, ponad której nie może on być skroplony z wyjątkiem wielkości zastosowanego ciśnienia teren pożaru definicja.
ZNACZENIE TEREN AKCJI:
Co oznacza region obejmujący teren pożaru i tereny powiązane z prowadzonymi działaniami położone poza granicami terenu pożaru teren pożaru co znaczy.
ZNACZENIE TEMPERATURA ABSOLUTNA:
Co oznacza temp. zera bezwzględnego mierzona wg skali Kelvina teren pożaru słownik.
ZNACZENIE TEMPERATURA ZAPŁONU:
Co oznacza najniższa temp., przy której wytworzona mieszanina par cieczy z powietrzem pod wpływem czynnika inicjującego ulegnie zapaleniu teren pożaru znaczenie.

Czym jest TEREN POŻARU znaczenie w Słownik definicji T .

  • Dodano:
  • Autor: