Czy przydatne?

Definicja Batalion

Co oznacza BATALION: oddział w sile od trzech do pięciu kompanii i dowódca

Czym jest BATALION znaczenie w Słownik definicji B .

ZNACZENIE BILANS SIŁ I ŚRODKÓW:
Co oznacza ilościowe zapotrzebowanie sił i środków do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej BATALION.
ZNACZENIE BLEVE:
Co oznacza znaczy wybuch par wrzących cieczy (Boiling Liquids Expanding Vapours Explosions). Skrót stosuje się powszechnie dla ustalenia wybuchu powstałego wskutek gwałtownego wycieku łatwo zapalnej cieczy o BATALION.
ZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE:
Co oznacza dla życia albo zdrowia ludzi, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie mechanizmu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciw-pożarowego i prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem BATALION.
ZNACZENIE BIODEGRADACJA:
Co oznacza rozkład substancji poprzez określone odmiany mikroorganizmów występujących w środowisku wodnym albo gruncie BATALION.
ZNACZENIE BIOAKUMULACJA:
Co oznacza zebranie w organizmie żywym związku chemicznego w stężeniu większym, niż występuje on w otoczeniu BATALION.