Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

 • Co to jest Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) Co znaczy Prawo należą: 1. ochrona interesów osoby ubezpieczonej i zapobieganie sytuacji, gdzie zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie konsumenta.
 • Co to jest Makroekonomiczna Analiza Krzyżówka Prawo dotyczących wzrostu gospodarczego, inflacji, poziomów i zmian stóp procentowych konsumenta.
 • Co to jest Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń Co to jest Prawo zrzeszającą narodowe związki ubezpieczycieli z krajów UE i kilku innych wybranych państw konsumenta.
 • Co to jest Czas trwania umowy ubezpieczenia Słownik Prawo Moment, na jaki umowa została zawarta. Może być nieokreślony albo określony, oznaczony przeważnie w latach konsumenta.
 • DEKLARACJA UCZESTNICTWA (ZGODY, PRZYSTĄPIENIA): Czym jest Prawo W ubezpieczeniach grupowych oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia. Zawiera wskazanie uposażonego i inne dane konsumenta.
 • STOPA ZASTĄPIENIA: Co oznacza Prawo Rozmiar uzyskanej emerytury w relacji do ostatniej pensji (liczona w procentach konsumenta.
 • OPŁATA LIKWIDACYJNA: Tłumaczenie Prawo Zapłata pobierana poprzez zakład ubezpieczeń w razie rezygnacji z ubezpieczenia konsumenta.
 • RZECZNIK UBEZPIECZONYCH: Przykłady Prawo ubezpieczenia i członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych konsumenta.
 • NIF: Definicja Prawo Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI) składający się z 14 akcji NFI konsumenta.

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Tradycji Motyw Co znaczy Opis Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - Konstanty l. Gałczyński Do młodych - Adam Asnyk Nad
 • Czym jest Anioła Motyw Krzyżówka Opis Pieśń o Rolandzie św. Tomasz z Akwinu (anioły na drabinie bytów) Lament świętokrzyski Kronika polska - Gall Anonim
 • Czym jest Narcyza Motyw Co to jest Opis Kefisos i nimfy Liriope. Piękny młodzieniec wzgardził miłością nimfy Echo, za co został poprzez Afrodytę ukarany nie
 • Czym jest Mundi Axis Motyw Słownik Opis Poezja: Biblia Pan Tadeusz - A. Mickiewicz Chłopi - W.S.Reymont Sklepy cynamonowe - B.Schulz Nie ma kto pisać do
 • MOTYW WOJNY: Czym jest Opis Tristana i Izoldy Pieśń o Rolandzie Legendy arturiańskie O poprawie Rzeczypospolitej - A.F. Modrzewski Odprawa posłów
 • MOTYW MIŁOŚCI DO OJCZYZNY: Co oznacza Opis przywiązanie do państwie rodzinnego, gotowość poświęcenia się dla niego, patńotyzm. Tyrtajos (Tyrteusz) Rzecz to piękna
 • MOTYW ARTYSTY: Tłumaczenie Opis Dawid) Eneida - Wergiliusz Pieśń XXV - J. Kochanowski Kordian - J. Słowacki Hamlet - W.Szekspir Malarze - I.Krasicki
 • MOTYW KOSMOGONI, STWORZENIA ŚWIATA: Przykłady Opis Mitologia Oda do młodości, Dziady cz. III (ogromna Improwizacja) - A. Mickiewicz Pieśń XXV - J. Kochanowski Ocalony - T
 • MOTYW GENEZYJSKI: Definicja Opis Kochanowski- nawiązanie do toposu powstania świata ma charakter argumentacyjny i podkreśla walory artystyczne pieśni

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Autobiograficzna Powieść Co znaczy Co znaczy jest na autentycznych wydarzeniach z życia bohatera, wzbogacona elementami fikcji lit., wydarzeniami, sytuacjami wykreowanymi poprzez wyobraźnię autora
 • Znaczenie Giganci Krzyżówka Co znaczy którzy zbuntowali się przeciw Zeusowi i bogom olimpijskim, pokonani po długiej walce dzięki pomocy Heraklesa, z woli Zeusa strąceni zostali do Tartaru. G
 • Znaczenie Wespazjan Kochowski Co to jest Co znaczy między innymi hetmana Czarnieckiego, historiograf króla Jana III Sobieskiego, przedstawiciel tak zwany sarmackiego baroku. Jego bogata, barwna iróżnorodna
 • Znaczenie Sarmatyzm Słownik Co znaczy Obojga Narodów od końca XVI do połowy XVIII w.; charakterystyczna wXVII w. jako odrębny nurt lit. ikultury barokowej, kreującej tak zwany mit sarmacki, wiążący
 • ESEJ: Czym jest Co znaczy pisany prozą, poświęcony dowolnemu problemowi, zjawisku albo postaci; e. łączy przedmioty różnych gat. lit., eksponuje osobisty, emocjonalny relacja do tematu
 • BRĂNCUŞI CONSTANTIN: Co oznacza Co znaczy działający w Paryżu, początkowo tworzył pod sporym wpływem A. Rodina. Artysta abstrakcyjnej rzeźby organicznej, w okolicy H. Moorea kluczowy przedstawiciel
 • DRAMAT SATYROWY: Tłumaczenie Co znaczy wystawiany w okresie Ogromnych Dionizji (konkursów dramatycznych) jako ostatni człon tetralogii (cyklu lit. złożonego z 3 tragedii i d.s.). Pogodna dziedzina
 • SEURAT GEORGES-PIERRE: Przykłady Co znaczy Signakiem stworzył neoimpresjonizm, stosował irozwinął technikę pointylistyczną ( dywizjonizm) pracując jednocześnie nad teorią koloru. Problemy światła
 • FLUXUS: Definicja Co znaczy powstałe w Niemczech w 1962 propagujące kontestacyjne i anarchistyczne działania interdyscyplinarne ze sztuką (sztuki piękne, muzyka, lit

Słownik fizyka

 • Definicja Moc skuteczna prądu przemiennego Co znaczy Znaczenie Moc efektywną wyraża się wzorem
 • Definicja Przyspieszony Jednostajnie Ruch Krzyżówka Znaczenie przyspieszony to ruch, gdzie wartość, kierunek i zwrot wektora przyspieszenia są stałe: a=const. Stały kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest
 • Definicja Gwiazd Ewolucja Co to jest Znaczenie kojarzymy zmiany w życiu gwiazd, jakie dokonują się na oczach astronomów. Gwiazdy rodzą się, żyją w stanie stabilnym i umierają dając start nowym
 • Definicja Atomowego Jądra Rozszczepienie Słownik Znaczenie atomowych to reakcja, wskutek której z jednego ciężkiego jądra w konsekwencji zderzenia z neutronem powstają dwa mniejsze jądra o prawie takiej samej
 • DEFINICJE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH PRZEPŁYW PRĄDU STAŁEGO: Czym jest Znaczenie prędkość przepływu ładunku poprzez przekrój poprzeczny przewodnika.Natężenie mierzymy dzięki amperomierza, który włączamy do obwodu szeregowo. Jego
 • DEFINICJE WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU: Co oznacza Znaczenie gdzie zostanie zakreślony jeden pełny okrąg. Droga przebyta w tym czasie jest równa obwodowi okręgu: s= 2πr. Częstotliwość – f [Hz] Częstotliwość
 • DRUGA ZASADA TERMODNAMIKI: Tłumaczenie Znaczenie stwierdza, Iż w układzie izolowanym (a więc w takim, który w żaden sposób nie oddziałuje z otoczeniem) wszystkie mechanizmy zachodzą w kierunku
 • RUCH OBROTOWY: Przykłady Znaczenie wszystkie punkty bryły zataczają współśrodkowe okręgi wokół osi obrotu. Oś obrotu to linia, na której leżą punkty bryły pozostające w spoczynku w
 • STAN RÓWNOWAGI TERMODYNAMICZNEJ I ZEROWA ZASADA TERMODYNAMIKI: Definicja Znaczenie Jeśli dwa układy znajdują się w stanie równowagi termodynamicznej (cieplnej) z trzecim układem, to znajdują się również w stanie równowagi ze sobą

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Kawitacja Co znaczy Prawo pracy cieczy obszarów nieciągłości, wypełnionych gazem albo parą w wyniku obniżenia się ciśnienia w miejscu znacznego informacje.
 • Definicja Torfowo Podpowierzchniowy Pożar Krzyżówka Prawo pracy murszowy) - pożar głębszych warstw gruntowych, przeważnie na terenach łąk i lasów informacje.
 • Definicja Ogniowe Rozpoznanie Co to jest Prawo pracy działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej informacje.
 • Definicja Dowódca Słownik Prawo pracy ma prawo do wydawania rozkazów i poleceń podległym ratownikom pododdziałom i oddziałom informacje.
 • ROZPOZNANIE BOJEM: Czym jest Prawo pracy równoczesnym prowadzeniem działań. Charakterystyczna dla pierwszej etapy działań w wypadku dużego zagrożenia informacje.
 • TEMPERATURA ABSOLUTNA: Co oznacza Prawo pracy temp. zera bezwzględnego mierzona wg skali Kelvina informacje.
 • GAZY TECHNICZNE: Tłumaczenie Prawo pracy w stanie skroplonym albo sprężonym w stalowych butlach pod wysokim ciśnieniem. Zalicza się do nich: tlen, azot, wodór informacje.
 • LPG (LIQUEFIED PETROLEUM GAS): Przykłady Prawo pracy skroplony gaz petrochemiczny. Złożona jest głownie z propanu, butanu i pentanu informacje.
 • SUCHY PION: Definicja Prawo pracy podania wody na wyższe kondygnacje budynku sprzętem straży pożarnej informacje.
Geografia Opis Pojęcia Definicje Fizyka Słownik Polisa Ubezpieczenie. Wiedzy Słownik Definicja. SŁOWNIK POJĘĆ JAKO POMOC W TŁUMACZENIU SPRAW. DEFINICJE, POJĘCIA, OPISY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ. DEFINICJE FIZYKA, MATEMATYKA, GEOGRAFIA I JĘZYK POLSKI Z WYJAŚNIENIAMI.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Barentsa Morze Barentsa Co znaczy Co to jest Spitsbergenem, Ziemią Franciszka Józefa i Nową Ziemią; 1,4 km2, głęb. do 600 m; w dnie złoża ropy naftowej i gazu
 • Co znaczy Taiyuan Krzyżówka Co to jest adm. prowincji Shanxi (Szansi); przem. metalowy, maszynowy, dokładny, hutnictwo żelaza; ośr. wydobycia węgla
 • Co znaczy Orlickie Góry Orlickie Co to jest Co to jest najwyższy szczyt w Polsce (na granicy) Orlica (wys. 1084 m), w Czechach - Velka Destna (wys. 1115 m); lasy świerkowe
 • Co znaczy Unterwalden Słownik Co to jest samodzielnych półkantonów: Obwalden (490 km2, 33 tys. mieszk., stol. - Sarnen) i Nidwalden (276 km2, 35,7 tys. mieszk
 • LETHBRIDGE: Czym jest Co to jest m. w Kanadzie (Alberta), nad rz. Oldman; 70 tys. mieszk.; przem. maszynowy, chemiczny, spożywczy
 • GENUEŃSKA, ZATOKA GENUEŃSKA: Co oznacza Co to jest kąpieliska morskie na Riviera di Levante; gł. porty: Genua, Savona
 • ŁĘCZYCA: Tłumaczenie Co to jest przem. metalowy, produkcja tkanin technicznych; wydobycie syderytu ilastego; prawa miejskie przed 1267; XI-XII w. gród
 • PŁOŃSK: Przykłady Co to jest mieszk.; przem. metalowy, chemiczny, meblarski, spożywczy (największy w Polsce młyn), montownia samochodów Ford; prawa
 • SEWAN: Definicja Co to jest 1240 km2, głęb. do 83 m; wypływa rz. Razdan; zasilane wodami rz. Arpa