Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

 • Co to jest Jednostka uczestnictwa w funduszu Prawo Jednostki o równej wartości, wykorzystywane do określenia proporcjonalnego udziału ubezpieczonego w danym funduszu konsumenta.
 • Co to jest Karencja Prawo zakładu ubezpieczeń o czas określony w ogólnych uwarunkowaniach. Ma na celu wyeliminowanie przypadków zawierania konsumenta.
 • Co to jest Komunalne Komercyjne Bony Prawo przedsiębiorstwa gminy. Sprzedawane z dyskontem. Ryzyko uzależnione od emitenta konsumenta.
 • Co to jest Ubezpieczenia Suma Prawo Stawka, na którą ubezpieczono mienie, życie, zdrowie albo umiejętność do pracy ubezpieczonego konsumenta.
 • Co to jest Komercyjny Papier Prawo przedsiębiorstwa w celu pozyskania gotówki. Papiery komercyjne podlegają ocenie wiarygodności (rating) poprzez konsumenta.

Motywy literackie - przykłady

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Urbanistyka Co znaczy zajmująca się kierowaniem budową irozwojem miast, planowaniem przestrzennym iprzekształcaniem architektonicznym wszelkiego rodzaju skupisk ludzkich. Planując
 • Znaczenie Dytyramb Co znaczy Dionizosa, opiewającej jego cierpienia i radości; pieśń patetyczna śpiewana w trakcie świąt dionizyjskich. Rozrost d. przypada na VI-V w. przed naszą erą
 • Znaczenie Spitteler Carl, pseud. C. Felix Tandem Co znaczy laureat Nagrody Nobla (1919). Na jego twórczości zaważyła filozofia F.W. Nietzschego i A. Schopenhauera. Do opisywania współczesnych mu problemów posługiwał
 • Znaczenie Antonomazja Co znaczy podkreślenia charakterystycznej cechy, na przykład Zoil - złośliwy krytyk, Don Juan - uwodziciel; 2) zastąpienie imienia własnego epitetem albo peryfrazą, na
 • Znaczenie Eliptyczne Zdanie Co znaczy którego się można domyśleć zszerszego kontekstu, in. zdanie zelipsą, na przykład Proszę dwa silne Okocimy; Spotkajmy się na rogu Świdnickiej iPodwala

Słownik fizyka

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Stałe Gaśnicze Stanowisko Prawo pracy stanowisko bez możliwości przemieszczania się informacje.
 • Definicja Bojowy Rozkaz Prawo pracy działania w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ; 2) polecenie KAR obowiązujące uczestników akcji ratowniczo informacje.
 • Definicja Strop Prawo pracy przykrycie płaskie poziome dzielące budynek na kondygnacje informacje.
 • Definicja Adhezja Prawo pracy rezultatem sił przyciągania działających między cząsteczkami ciała stałego i cieczy informacje.
 • Definicja Absolutna Temperatura Prawo pracy temp. zera bezwzględnego mierzona wg skali Kelvina informacje.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Saksonia Co to jest Niemiec; 18,4 tys. km2, 4,3 mln mieszk.; stol. - Drezno; Saskie i Łużyckie Zagłębie Węgla Brunatnego; turystyka; 1696
 • Co znaczy Kentucky Co to jest mieszk.; stol. - Frankfort; przem. maszynowy, elektrotechniczny, chemiczny, włókienniczy; wydobycie węgla kamiennego
 • Co znaczy Limassol Co to jest tys. mieszk.; ośr. adm. dystryktu Limassol; port handlowy i pasażerski; przem. metalowy, materiałów budowlanych
 • Co znaczy Kashima Co to jest O. Spokojnym; 63 tys. mieszk.; port morski; przem. metalurgiczny, rafineryjny; największa w państwie elektrownia
 • Co znaczy Czerskiego Góry Czerskiego Co to jest góry w azjatyckiej części Rosji, na Zabajkalu; dł. około 400 km, wys. do 1668 m; skały granitowe