Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Emigracji Motyw Opis Liryki lozańskie, Sonety krymskie, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Pan Tadeusz - A. Mickiewicz Hymn
 • Czym jest Pańskiej Męki Motyw Opis Lament Świętokrzyski Żywot Pana Jezu Krysta - Baltazar Opec Hymn świętego Franciszka z Asyżu - Jan Kasprowicz Dziady
 • Czym jest Ofiary Poświęcenia Motyw Opis Samarytanin, poświęcenie się Chrystusa dla ludzkości Mitologi - Prometeusz Iliada, Odyseja - Homer Legenda o św
 • Czym jest Piękna Motyw Opis Alighieri Nie-Boska komedia - Zygmunt Krasiński Fortepian Szopena - Cyprian Kamil Norwid Krzak dzikiej róży w Ciemnych
 • Czym jest Miłości Motyw Opis Księga rodzaju (bóg tworzy dla człowieka najlepszy świat) i Księga Psalmów, Psalm 8  (przymierze boga z Abrahamem

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Język Ezopowy Co znaczy taki sposób, by jej treści zostały czytelnikowi zasugerowane w sposób utajony, pośredni, co można interpretować wieloznacznie; również na uzupełnianiu znaczeń
 • Znaczenie Jan Polkowski Co znaczy działacz krakowskiego studenckiego Komitetu Solidarności (SKS), Krakowskiej Oficyny Studenckiej (KOS); w l. 1980-81 współzał. niezależnego Wydawnictwa ABC
 • Znaczenie Akademizm Co znaczy akademii sztuk pięknych, urzędowego mecenatu, oficjalnych salonów wystaw; 2) sztuka wyrastająca z akademickiej teorii sztuki i praktyki warsztatowej i
 • Znaczenie Aranżacja Co znaczy studyjnej, które jest różna od podstawowej wersji. W a. stosuje się redukcję, częściowe powiększanie utworu albo (jako odmianę) transkrypcję - opracowanie na
 • Znaczenie Semantyka Co znaczy badaniem związków zachodzących pomiędzy wyrażeniami języka aprzedmiotami zjawisk, do których się odnoszą. S. wtakim znaczeniu zajmuje się językoznawstwo

Słownik fizyka

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Dojazdowa Karta Prawo pracy dokument operacyjny określający trasę dojazdu od strażnicy do każdej ulicy znajdującej się obok działania informacje.
 • Definicja Rozdzielacza Stanowisko Prawo pracy miejsce ustawienia rozdzielacza informacje.
 • Definicja Pożarowa Sytuacja Prawo pracy stan rozwoju i rozprzestrzenienia się pożaru w danym momencie informacje.
 • Definicja Dym Prawo pracy materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par informacje.
 • Definicja Pożaru Tył Prawo pracy rozprzestrzeniania się i rozgraniczająca obiekty palące się od niepalących informacje.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Derbent Co to jest port handlowy; przem. maszynowy, materiałów budowlanych, spożywczy, towar dywanów; w pobliżu wydobycie ropy naftowej
 • Co znaczy Konstanca Co to jest mieszk.; ośr. adm. okręgu Konstanca; gł. port morski państwie; różnorodny przem.; kąpielisko morskie Mamaja
 • Co znaczy Cyrenajka Co to jest Śródziemnym; 905 tys. km2; w pn. części uprawa jęczmienia, oliwek, mandarynek, winorośli, w części środk. - Pustynia
 • Co znaczy Mońki Co to jest spożywczy; prawa miejskie 1965; impreza organizowana z okoliczności Krajowego dnia Ziemniaka
 • Co znaczy Malo Saint Co to jest cieśn. La Manche; 53 tys. mieszk.; port handlowy, rybacki i pasażerski; elektrownia pływowa o mocy 240 MW; kąpielisko