Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Zjawy Ducha Motyw Opis Alighieri Dziady, Romantyczność, Upiór - Adam Mickiewicz Kordian, Władca-Duch - Juliusz Słowacki Nie-Boska komedia
 • Czym jest Greckich Mitów Motyw Opis Prometeuszu: Dziady cz. III - A. Mickiewicz Grób Agamemnona - J. Słowacki Ludzie bezdomni - S. Żeromski Stary
 • Czym jest Emigracji Motyw Opis Liryki lozańskie, Sonety krymskie, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Pan Tadeusz - A. Mickiewicz Hymn
 • Czym jest Wyboru Motyw Opis Ajschylos Legenda o św. Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Makbet - W. Szekspir Cyd - P. Corneille Konrad Wallenrod - A
 • Czym jest Katastrofy Motyw Opis Wergiliusz Kazania sejmowe - P. Skarga Nie-boska komedia - Z. Krasiński Lalka - B. Prus Hymn - J. Kasprowicz Ludzie

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Kanon Co znaczy wteologii ietyce - kodeks zachowań; wlit. - zestaw podstawowych arcydzieł lit. światowej; wBiblii - księgi ST iNT; wsztuce, estetyce - wzorzec iproporcje
 • Znaczenie Zbigniew Pronaszko Co znaczy prof. Wydziału Sztuki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a po 1945 ASP w Krakowie; brat Andrzeja. Podróżował do Włoch, Francji, poznał sztukę
 • Znaczenie Gawęda Co znaczy 1. poł. XIX w.; wywodzi się z tradycji ustnej; charakteryzuje ją żywy tok wypowiedzi narracyjnej, częste zwroty, powtórzenia, swoboda kompozycyjna
 • Znaczenie Języka Kultura Co znaczy przywiązania do ojczystego jęz., duma iszacunek dla tradycji, historii jęz.; stopień praktycznych zdolności poprawnego używania jęz. wmowie ipiśmie; znajomość
 • Znaczenie Paszkwil Co znaczy przeciw konkretnej osobie, ośmieszający złośliwie, regularnie oszczerczo, publikowany zazwyczaj anonimowo albo pod pseudonimem, może także mieć formę artykułu

Słownik fizyka

 • Definicja Toczne Tarcie Znaczenie powierzchni kulę albo walec. Jest ona znacząco mniejsza od siły tarcia występującej w trakcie przesuwania bez toczenia
 • Definicja Budowa atomu według Bohra Znaczenie widzenia współczesnej fizyki jest błędna. Jednak postulaty tej teorii prowadzą do wniosków, które dobrze służą do opisu
 • Definicja Pojęcie dualizmu korpuskularno-falowego Znaczenie dwoistą naturę promieniowania elektromagnetycznego (światła), które jest równocześnie falą i strumieniem fotonów, jak i
 • Definicja Huygensa Zasada Znaczenie dociera fala, jest źródłem nowej fali kulistej. Powstałe w ten sposób fale cząstkowe interferują ze sobą, tworząc falę
 • Definicja Co to jest prąd elektryczny Znaczenie elektrycznych (dodatnich albo ujemnych). Nośnikami tych ładunków mogą być elektrony albo jony. W obwodach elektrycznych

Słownik BHP i definicji prawa pracy

Słownik Geografia
 • Co znaczy Estremadura Co to jest 1 mln mieszk.; stol. - Mérida; gł. rz.: Tag, Gwadiana; uprawa drzew cytrusowych, oliwek i winorośli
 • Co znaczy Mazowiecki Mińsk Co to jest maszynowy, obuwniczy, odzieżowy, spożywczy; prawa miejskie 1421; XIX w. ośr. chasydów
 • Co znaczy Anhui Co to jest mieszk.; ośr. adm. - Hofej; eksploatacja węgla kamiennego, rudy żelaza, miedzi; hutnictwo; przem. włókienniczy; uprawa
 • Co znaczy Akra Co to jest mln mieszk.; port handlowy i lotniczy; największy ośr. gospodarczy państwie; angielskie i holenderskie forty (XVII w
 • Co znaczy Amahendri Rad Co to jest Pradeś), przy ujściu Godawari do Zat. Bengalskiej; 325 tys. mieszk.; przem. włókienniczy, papierniczy, cukrowniczy; w