Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

 • Co to jest Funduszu Netto Aktywa Co to jest Prawo Aktywa funduszu zmniejszone o jego zobowiązania konsumenta.
 • Co to jest Polisowy Rok Definicja Prawo dnia poprzedzającego dzień rocznicy polisy, w następnych latach: od dnia rocznicy polisy do dnia poprzedzającego dzień konsumenta.
 • Co to jest Składki Przekazanie Co znaczy Prawo Termin, gdzie zakład ubezpieczeń uważa składkę za zapłaconą konsumenta.
 • Co to jest Funduszu Otwartego Aktywa Słownik Prawo Emerytalny. Jednostka rozrachunkowa - umowna "waluta" funduszu. Przekazywane poprzez Zakład Ubezpieczeń konsumenta.
 • UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY: Znaczenie Prawo obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu konsumenta.
 • BONY SKARBOWE: Czym jest Prawo jednego roku; emitowany poprzez Skarb Państwa; sprzedawany z dyskontem na przetargach organizowanych poprzez NBP konsumenta.
 • DYSTRYBUTOR: Co oznacza Prawo w imieniu Funduszu w zakresie zbywania albo odkupywania Jednostek Uczestnictwa konsumenta.
 • ZYSK CZŁONKA OFE: Krzyżówka Prawo Wzrost wartości jednostki rozrachunkowej konsumenta.
 • OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Najlepszy Prawo zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności w ramach danego ubezpieczenia konsumenta.

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Wyboru Motyw Co to jest Opis Ajschylos Legenda o św. Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Makbet - W. Szekspir Cyd - P. Corneille Konrad Wallenrod - A
 • Czym jest Pieniędzy Motyw Definicja Opis Kordian - Juliusz Słowacki Lalka - Bolesław Prus Zbrodnia i kara - F. Dostojewski Przydatne cytaty: Dziwne, jak wszyscy
 • Czym jest Męża Motyw Co znaczy Opis Labdakidów Odyseja - Homer Władca Edyp - Sofokles Legenda o św. Aleksym Pamiętniki - Jan Chryzostom Pasek Makbet
 • Czym jest Motyw umierania i śmierci w średniowiecznej literaturze Słownik Opis Pieśń o Rolandzie Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią Boska komedia - Dante Alighieri Opracowanie motywu umierania i
 • MOTYW OGRODU: Znaczenie Opis Hesperyd) Na lipę – Jan Kochanowski Żywot człowieka poczciwego – Mikołaj Rej Sofiówka - Stanisław Trembecki Ogród nie
 • MOTYW ARTYSTY SŁOWA: Czym jest Opis literackiego, który wyraża przeważnie poglądy samego autora. Poezja: Biblia (Salomon, władca Dawid) Mitologia (śpiew
 • MOTYW MIŁOŚCI: Co oznacza Opis Księga rodzaju (bóg tworzy dla człowieka najlepszy świat) i Księga Psalmów, Psalm 8  (przymierze boga z Abrahamem
 • MOTYW FRANCISZKAŃSKI: Krzyżówka Opis poezji: Legenda o św. Franciszku, Odchodzącego dnia chwała, Przedśpiew i Wróbel - L. Staffa Święty Franciszku z Asyżu
 • MOTYW SĄDU OSTATECZNEGO: Najlepszy Opis Dziady cz.III Krasiński Zygmunt, Nie-boska komedia Kasprowicz Jan, Dies irae Miłosz Czesław, Piosenka o końcu świata

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Juliusz Słowacki Co to jest Co znaczy wKrzemienieckim Gimnazjum iUniwersytecie Wileńskim; wmłodzieńczych utworach, bliskich wpływom W. Szekspira i G. Byrona, podejmuje tematykę orientalną (na
 • Znaczenie Cricius Andrzej Krzycki Definicja Co znaczy dyplomata, duchowny, związany zdworem królewskim Zygmunta Starego; korespondował zwieloma europ. humanistami (między innymi zErazmem zRotterdamu), miał ambicje
 • Znaczenie Kadłubkiem Zw Wincenty Co znaczy Co znaczy najprawdopodobniej na uniwersytetach wParyżu iBolonii. Od 1209 biskup krakowski, w1215 brał udział wIV soborze laterańskim, w1218 wstąpił do klasztoru
 • Znaczenie Jan Hus Słownik Co znaczy bohater narodowy. W1400 dostał święcenia kapłańskie, dziekan irektor uniwersytetu wPradze. Wpływ na poglądy H. miały dzieła Wiklifa, z angielskiego: krytyka
 • PREROMANTYZM: Znaczenie Co znaczy lit. i myśli estetycznej 2. poł. XVIII w., pozostających w wyraźnej opozycji do literackiego programu klasycyzmu. Nowe pojmowanie zadań literatury znalazło
 • WHITMAN WALT: Czym jest Co znaczy Propagator ruchu wolnej ziemi przeciwstawiającego się niewolnictwu na nowo pozyskanych terytoriach. Zestaw literaturze Źdźbła trawy wydał drukiem w1855
 • MONOLOG LIRYCZNY: Co oznacza Co znaczy wewnętrzne imyśli podmiotu lirycznego, umiejscowiona wokreślonej sytuacji lirycznej, prezentująca subiektywny relacja do świata. Dominantą znaczeniową m.l
 • SKOCZYLAS WŁADYSŁAW: Krzyżówka Co znaczy Stowarzyszenia Polskich Twórców Grafików Ryt (1925). Zajmował się raczej drzeworytem; grafiki wydawał raczej wcyklach, tak zwany tekach: Teka zbójnicka (1920
 • NEOREALIZM: Najlepszy Co znaczy wyżej wymienione Brytanii iUSA najpierw XX w., głoszący ideał myślenia logicznego (jak na przykład wnaukach mat.) i metodologię empiryczną, postulował jasność

Słownik fizyka

 • Definicja Przemiennego Prądu Moc Co to jest Znaczenie Moc prądu przemiennego płynącego poprzez opornik o oporze R jest także funkcją czasu
 • Definicja Kruche Właściwości Definicja Znaczenie ciała stałe, które pod wpływem działającej na nie siły łamią się albo kruszą. To są na przykład: szkło, kreda, wybrane tworzywa sztuczne
 • Definicja Carnota Cykl Co znaczy Znaczenie dwóch przemian izotermicznych i dwóch przemian adiabatycznych, przedstawionych na rysunku: Począwszy od punktu A następuje: izotermiczne sprężanie
 • Definicja Termojądrowa Synteza Słownik Znaczenie na połączeniu dwóch mniejszych jąder w jedno jądro o średniej masie. Deficyt masy, jaki wynika z różnicy pomiędzy sumaryczną masą składników reakcji
 • ZASADA BILANSU CIEPLNEGO: Znaczenie Znaczenie którą w nauce o cieple tytułujemy zasadą bilansu cieplnego, wymaga, by liczba energii cieplnej Q1 oddanej poprzez ciało cieplejsze była równa energii
 • RÓWNANIE FALI HARMONICZNEJ KULISTEJ: Czym jest Znaczenie gdzie y – to wartość wychylenia z położenia równowagi dla cząsteczki ośrodka, która w momencie t znajduje się w odległości r od źródła
 • CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE: Co oznacza Znaczenie ciśnienie wywierane poprzez ciężar powietrza nad Ziemią i wyraża się takim samym wzorem jak ciśnienie hydrostatyczne. Ciśnienie atmosferyczne
 • KONDENSATORY: Krzyżówka Znaczenie konstrukcyjny urządzeń elektrycznych i elektronicznych, wykorzystywany do gromadzenia ładunku elektrycznego i energii elektrycznej. Kondensator
 • TRANSFORMACJA LORENTZA: Najlepszy Znaczenie w czterowymiarowej czasoprzestrzeni, gdzie trzy współrzędne określają położenie w przestrzeni, a czwarta współrzędna to czas. Jeśli w jednym układzie

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Kalenica Co to jest Prawo pracy poziomy grzbiet dachu dwuspadowego informacje.
 • Definicja Retencja Definicja Prawo pracy zbiorniku, w celu stopniowego ich odprowadzenia (zbiornik retencyjny informacje.
 • Definicja Gaszenia Efekt Co znaczy Prawo pracy wynik (rezultat) skutecznego przeprowadzenia gaszenia pożaru informacje.
 • Definicja Pożarowe Zagrożenie Słownik Prawo pracy mających wpływ na sposobność stworzenia i rozprzestrzeniania się pożarów informacje.
 • ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ POŻARU: Znaczenie Prawo pracy wzrost powierzchni albo objętości pożaru informacje.
 • UDARNOŚĆ: Czym jest Prawo pracy odporność materiału na pęknięcie przy uderzeniu informacje.
 • GODZINA UGASZENIA POŻARU: Co oznacza Prawo pracy spalania ustanie w stopniu nie zagrażającym ponownym rozpaleniem informacje.
 • DYSPERSYJNOŚĆ PIANY: Krzyżówka Prawo pracy piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm informacje.
 • LOKALIZACJA POŻARU: Najlepszy Prawo pracy powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie intensywności procesu spalania informacje.
Geografia Opis Pojęcia Definicje Fizyka Słownik Polisa Ubezpieczenie. Wiedzy Słownik Definicja. SŁOWNIK POJĘĆ JAKO POMOC W TŁUMACZENIU SPRAW. DEFINICJE, POJĘCIA, OPISY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ. DEFINICJE FIZYKA, MATEMATYKA, GEOGRAFIA I JĘZYK POLSKI Z WYJAŚNIENIAMI.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Semani Co to jest Co to jest Seman; rz. w Albanii; powstaje z połączenia rzek: Devolli i Osumi; dł. 281 km; uchodzi do M. Adriatyckiego
 • Co znaczy SINO-TYBETAŃSKIE, GÓRY SINO-TYBETAŃSKIE Definicja Co to jest Tybetańskiej; najwyższy szczyt Gongga Shan (wys. 7556 m); ponad 5000 m wieczne śniegi i lodowce; lasy mieszane i
 • Co znaczy Symbirsk Co znaczy Co to jest Kujbyszewskim na Wołdze; 686 tys. mieszk.; port rzeczny; różnorodny przem.; zał. 1684; zabytkowe budowle; miejsce
 • Co znaczy Feniks Słownik Co to jest część wysp stanowi kondominium amerykańsko-brytyjskie; pozostałe wchodzą w skład Kiribati; 28,4 km2
 • ALBACETE: Znaczenie Co to jest Do?a María Cristina; 148 tys. mieszk.; ośr. adm. prowincji Albacete; przem. chemiczny, metalowy i papierniczy; ośr
 • SARY ISZYKOTRAU: Czym jest Co to jest piaszczysta pustynia w Kazachstanie, na pd. od jez. Bałchasz; zimowe pastwiska
 • LATAKIA: Co oznacza Co to jest tys. mieszk.; gł. port handlowy państwie; ośr. adm. muhafazy Latakia; przem. cementowy, bawełniany, olejarski
 • GITEGA: Krzyżówka Co to jest lotnisko; przem. maszynowy, obuwniczy, skórzany, spożywczy; w pobliżu wydobycie torfu
 • INDOCHIŃSKI, PÓŁWYSEP INDOCHIŃSKI: Najlepszy Co to jest Południowochińskim; około 2,3 mln km2 (z Płw. Malajskim); wys. do 3050 m; wydobycie rud cyny; obejmuje państwa