Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

 • Co to jest Uczestnictwa Jednostki Wartość Co to jest Prawo Wartość aktywów netto podzielona poprzez liczbę jednostek uczestnictwa w dniu wyceny konsumenta.
 • Co to jest Wolny Rynek Definicja Prawo spełniające warunków ustalonych dla rynku podstawowego i równoległego konsumenta.
 • Co to jest Gwarancyjny Fundusz Ubezpieczeniowy Co znaczy Prawo obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu konsumenta.
 • Co to jest Polisowy Rok Słownik Prawo dnia poprzedzającego dzień rocznicy polisy, w następnych latach: od dnia rocznicy polisy do dnia poprzedzającego dzień konsumenta.
 • POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY: Znaczenie Prawo Agent ubezpieczeniowy albo broker konsumenta.
 • USTAWA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH: Czym jest Prawo inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 833, z późn. zmianami). Ustawa klasyfikuje między innymi zasady tworzenia i konsumenta.
 • UBEZPIECZONY: Co oznacza Prawo Osoba fizyczna wymieniona imiennie w polisie, na rzecz której zawarto umowę konsumenta.
 • FUNDUSZ OCHRONY UBEZPIECZONYCH: Krzyżówka Prawo niewypłacalności towarzystwa; tworzony ze składek przekazywanych poprzez wszystkie spółki ubezpieczeniowe. Fundusz konsumenta.
 • WARTOŚĆ UDZIAŁU JEDNOSTKOWEGO: Najlepszy Prawo wszystkich udziałów jednostkowych w tym funduszu, zebranych w momencie wyceny konsumenta.

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Motyw cierpienia w miłości Co to jest Opis Mickiewicza Dzieje Tristana i Izoldy Cierpienia młodego Wertera Giaur- G. Byron Opracowanie motywu cierpienia w miłości
 • Czym jest Apokalipsy Motyw Definicja Opis Jana) Piosenka o końcu świata, Piosenka o porcelanie, Roki - Cz. Miłosz Mała apokalipsa - T. Konwicki Dies irae
 • Czym jest Śmierci Motyw Co znaczy Opis Homer Pieśń o Rolandzie Legenda o świętym Aleksym Legendy arturiańskie Kwiatki świętego Franciszka Boska komedia
 • Czym jest Motyw utopii i antyutopii Słownik Opis Motyw utopii i antyutopii: Poezja: motyw utopii
 • MOTYW ARTYSTY: Znaczenie Opis Dawid) Eneida - Wergiliusz Pieśń XXV - J. Kochanowski Kordian - J. Słowacki Hamlet - W.Szekspir Malarze - I.Krasicki
 • MOTYW PRZEMIJANIA: Czym jest Opis Testament - F. Villon O żywocie ludzkim – J. Kochanowski O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - M
 • MOTYW DOMU: Co oznacza Opis Homer Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o św. Aleksym Kronika polska - Galla Anonim Na dom w Czarnolesie, Pieśń
 • MOTYW PORY ROKU: Krzyżówka Opis nadzieję (pieśń IX) - Jan Kochanowski Chłopi - W. Reymont Deszcz jesienny - Leopold Staff Przedwiośnie - Stefan
 • MOTYW NIEWOLI: Najlepszy Opis Dziady cz. III - Adam Mickiewicz Pożegnanie z Marią - Tadeusz Borowski Inny świat - Gustaw Herling-Grudziński Żołnierz

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Aleksander Połczyński Janta Co to jest Co znaczy tłumacz, bibliofil. Debiutował wspomnieniami myśliwskimi Oświcie (1928) itomem literaturze zgon białego słonia (1929); rozgłos zyskał dzięki reportażom zZSRR
 • Znaczenie Edward Redliński Definicja Co znaczy Jego twórczość aż do lat 80. dotyczyła problemów białostockiej wsi, miejsca pochodzenia autora, które dobrze zna i z nim się identyfikuje. Początkowo były to
 • Znaczenie Neruda Pablo, właśc. Neftali Ricardo Reyes Besualto Co znaczy Co znaczy dyplomata, laureat Nagrody Nobla (1971). Zadebiutował liryką miłosną zamieszczoną wzbiorze Dwadzieścia wierszy omiłości ijedna pieśń rozpaczy (1924
 • Znaczenie Liryczny Bohater Słownik Co znaczy lirycznym, różna od podmiotu lirycznego, na przykład Bajdała w Dusiołku B. Leśmiana, wyrażana w liryce pośredniej dzięki gramat. formy on ; w liryce
 • BRUEGEL PIETER STARSZY, ZW. CHŁOPSKIM: Znaczenie Co znaczy grafik niderlandzki; w młodości przebywał we Włoszech, tworzył w Antwerpii i Brukseli, gdzie przyjaźnił się z znakomitymi humanistami. W twórczości nawiązywał
 • FELLINI FEDERICO: Czym jest Co znaczy autorskim stylu. Światową sławę przyniósł mu trzeci video: La Strada (nagrodzony Złotym Lwem w Wenecji i Oscarem w 1954). Do znakomitych filmów F. należą Noce
 • JĘZYK POETYCKI: Co oznacza Co znaczy sztuki słowa wmyśl tezy: wzruszać, sprawiać przyjemność (docere ac delectare); j.p. przeciwstawiany jest abstrakcyjnemu myśleniu, na przykład jęz. filoz. czy
 • BORGES JORGE LUIS: Krzyżówka Co znaczy Buenos Aires, członek Argentyńskiej Akademii Literatury, znawca kultury i lit. światowej, czego wyrazem są między innymi jego eseje filoz. Debiutował
 • CHRZANOWSKI IGNACY: Najlepszy Co znaczy AU, współredaktor wielu znacznych czasopism lit. i nauk., redaktor serii Prace Historycznoliterackie (50 tomów).W swych pracach podkreślał funkcję lit. w

Słownik fizyka

 • Definicja Pojęcia i wielkości fizyczne opisujące falę Co to jest Znaczenie nie powstają w próżni. Źródłem fali jest drgające ciało przekazujące własne drgania cząsteczkom ośrodka, gdzie się znajduje, dzięki czemu fala może
 • Definicja Ton Definicja Znaczenie dźwiękowej sinusoidalnej o ściśle określonej amplitudzie i częstotliwości i długości. Źródłem takiej fali jest drgający kamerton
 • Definicja Energia potencjalna w centralnym polu elektrycznym Co znaczy Znaczenie centralnym wynika z oddziaływań pomiędzy ładunkami punktowymi. Zakładamy, Iż gdy ładunki Q i q są w nieskończenie dużej odległości od siebie, to
 • Definicja Atomów Obraz Współczesny Słownik Znaczenie wykorzystywane do opisu zjawisk zachodzących w atomach nie zmieniają się w sposób ciągły, ale mogą przyjmować jedynie ściśle określone wartości
 • KRZEPNIĘCIE: Znaczenie Znaczenie Krzepnięcie to mechanizm odwrotny do topnienia i zachodzi w temp. krzepnięcia, która jest równa temp. topnienia
 • SOCZEWKI: Czym jest Znaczenie światła figura ograniczona z dwóch stron powierzchniami kulistymi o promieniach krzywizn r1 i r2. Soczewki występują w kilku postaciach: dwuwypukłe
 • TARCIE STATYCZNE: Co oznacza Znaczenie działająca pomiędzy ciałem spoczywającym na powierzchni, a tą powierzchnią. Siła tarcia statycznego rośnie wspólnie z siłą, która chce wprawić ciało
 • MOC PRĄDU PRZEMIENNEGO: Krzyżówka Znaczenie Moc prądu przemiennego płynącego poprzez opornik o oporze R jest także funkcją czasu
 • POLARYZACJA ŚWIATŁA: Najlepszy Znaczenie zjawiskiem, gdzie światło ujawnia własne właściwości jako fala poprzeczna. Światło jest falą elektromagnetyczną polegającą na rozchodzeniu się na

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Oskrzydlający Szyk Co to jest Prawo pracy rozmieszczenie stanowisk bojowych z jednego albo dwóch skrzydeł pożaru z zadaniem zawężania frontu pożaru informacje.
 • Definicja Dyscyplinarne Kary Definicja Prawo pracy awansowania na moment do dwóch lat, wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe, obniżenie stopnia pożarniczego i informacje.
 • Definicja Laminarne Spalanie Co znaczy Prawo pracy uporządkowane spalanie, spalanie spokojne informacje.
 • Definicja Bioakumulacja Słownik Prawo pracy zebranie w organizmie żywym związku chemicznego w stężeniu większym, niż występuje on w otoczeniu informacje.
 • DZIAŁANIA SKONCENTROWANE: Znaczenie Prawo pracy niezbędnej ilości sił i środków celem wykonania zadania bojowego informacje.
 • EMULSJA: Czym jest Prawo pracy stabilny stan rozproszenia jednej cieczy w innej, na przykład oleju w wodzie informacje.
 • CIŚNIENIE ROBOCZE: Co oznacza Prawo pracy najwyższe ciśnienie, które może wystąpić w trakcie pracy urządzenia informacje.
 • FRONT POŻARU: Krzyżówka Prawo pracy odcinek obwodu terenu pożaru, na którym liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest największa informacje.
 • ROZPOZNANIE: Najlepszy Prawo pracy zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia informacje.
Geografia Opis Pojęcia Definicje Fizyka Słownik Polisa Ubezpieczenie. Wiedzy Słownik Definicja. SŁOWNIK POJĘĆ JAKO POMOC W TŁUMACZENIU SPRAW. DEFINICJE, POJĘCIA, OPISY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ. DEFINICJE FIZYKA, MATEMATYKA, GEOGRAFIA I JĘZYK POLSKI Z WYJAŚNIENIAMI.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Slatina Co to jest Co to jest mieszk.; przem. drzewny, spożywczy, hutnictwo aluminium; zabytkowe budowle, między innymi cerkiew zw. Hospodarską
 • Co znaczy Dioulasso Bobo Definicja Co to jest lotniczy; przem. włókienniczy, chemiczny, spożywczy; ośr. handlu bydłem
 • Co znaczy Coronation Co znaczy Co to jest Wiktorii; szer. 80 km, głęb. do 200 m; połączona cieśninami z M. Beauforta; uchodzi rz. Coppermine
 • Co znaczy Ukraina Słownik Co to jest powstała 1991 po rozpadzie ZSRR; 603,7 tys. km2, 47,6 mln mieszk.; stol. - Kijów i inne gł. m.: Charków
 • ANIZA: Znaczenie Co to jest w Niskich Taurach; przełom poprzez Alpy Ennstalskie; elektrownie wodne; przepływa poprzez m. Steyr
 • NOWY SAD: Czym jest Co to jest Dunajem; 194 tys. mieszk.; ośr. adm. i centrum gospodarcze Wojwodiny; port rzeczny; przem. stoczniowy, maszyn
 • APUAŃSKIE, GÓRY APUAŃSKIE: Co oznacza Co to jest szczyt Pisanino (wys. 1946 m); kamieniołomy białego marmuru; lasy bukowe i kasztanowe; uprawa winorośli i oliwek; u
 • AKSUM: Krzyżówka Co to jest tys. mieszk.; miejsce koronacji królów etiopskich; ośr. turystyczny; ośr. religijny kościoła koptyjskiego; zał. około V
 • WEIMAR: Najlepszy Co to jest 62 tys. mieszk.; przem. maszynowy, elektroniczny, dokładny (zegarki); ośr. turystyczny; zabytkowe budowle