Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Cierpienia Motyw Opis Prometeusz, Syzyf, Demeter, Orfeusz, Narcyz, Edyp, , Kasandra, Priam Homer - Iliada Antygona - Sofokles Legenda o
 • Czym jest Tułacza Pielgrzyma Motyw Opis Sonety krymskie, Upiór - A. Mickiewicz Kordian, Smutno mi, Boże! - J. Słowacki Pielgrzym - Paulo Coelho Przydatne
 • Czym jest Przemiany Motyw Opis Owidiusz Legenda o świętym Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią Do gór i lasów, Treny
 • Czym jest Jabłka Motyw Opis chruśniaku - Leśmian O królowej śnieżce i siedmiu krasnoludkach - bracia Grimm Przedwiośnie - S. Żeromski Opracowanie
 • Czym jest Emigracji Motyw Opis Liryki lozańskie, Sonety krymskie, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Pan Tadeusz - A. Mickiewicz Hymn

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Językowe Atlasy Co znaczy geografię języka, zróżnicowanie zjawisk gramat. i leksykalnych na danym obszarze. Pierwszym pol. a. gwarowym był Atlas j. polskiego Podkarpacia (M. Małecki, K
 • Znaczenie Wierzyński Kazimierz, nazw. pierwotne K. Wirstlein Co znaczy ekipy poetyckiej Skamander. Współpracownik między innymi informacje Literackich iredaktor Kultury (1931-32), członek PAL (od 1938) i członek komitetu
 • Znaczenie Strofa Co znaczy powtarzający się kilkuwersowy układ rytmiczny, samodzielny wstosunku do podstawowej zasady kształtującej wiersz (na przykład sylabicznej, tonicznej i tym
 • Znaczenie Urbanistyka Co znaczy zajmująca się kierowaniem budową irozwojem miast, planowaniem przestrzennym iprzekształcaniem architektonicznym wszelkiego rodzaju skupisk ludzkich. Planując
 • Znaczenie Siergiej Jesienin Co znaczy mąż I. Duncan (1922-23), członek ekipy poetyckiej imażynistów itwórca ich programowego manifestu; zakończył życie samobójstwem. Pod wpływem rewolucji wRosji

Słownik fizyka

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Porządkowe Kary Prawo pracy środki dyscyplinująco-wychowawcze, nakładane poprzez komendantów. Zalicza się do nich upomnienie i ostrzeżenie informacje.
 • Definicja Fałszywy Alarm Prawo pracy ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia, które naprawdę nie miało miejsca albo zaistniało, ale nie wymagało podjęcia informacje.
 • Definicja Adhezja Prawo pracy rezultatem sił przyciągania działających między cząsteczkami ciała stałego i cieczy informacje.
 • Definicja Kotew Prawo pracy pręt stalowy wykorzystywany do wzmocnienia połączeń konstrukcyjnych przedmiotów budowlanych informacje.
 • Definicja Ekshaustor Prawo pracy gazy, pyły albo dymy ze zbiornika, pomieszczenia, i tym podobne i przetłaczający je do atmosfery albo zbiornika informacje.
Słownik Geografia