Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

 • Co to jest Brutto Składka Prawo opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie i jednokrotnie. W każdą rocznicę polisy (jest to w każdą rocznicę konsumenta.
 • Co to jest Ii Filar Prawo emerytalne obligatoryjne dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku i dobrowolne dla urodzonych przed 1 stycznia 1969 konsumenta.
 • Co to jest Bezpośrednia Wpłata Prawo bezpośrednio na rachunek nabyć funduszu inwestycyjnego. Wpłaty dokonywane poprzez Uczestnika funduszu, traktowane są konsumenta.
 • Co to jest Funduszu Otwartego Aktywa Prawo Emerytalny. Jednostka rozrachunkowa - umowna "waluta" funduszu. Przekazywane poprzez Zakład Ubezpieczeń konsumenta.
 • Co to jest Taryfowa Stawka Taryfa Prawo Wysokość należnej za ubezpieczenie składki konsumenta.

Motywy literackie - przykłady

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Chryzostom Jan Pasek Co znaczy sarmackiego pol. baroku. Rodem zMazowsza, wykształcony wkolegium jezuickim, walczył (od 1655) między innymi pod dowództwem S. Czarnieckiego ze Szwedami, wDanii
 • Znaczenie Apart Co znaczy funkcji przydzielona dla publiczności; odkrywa zamiary, gesty albo faktyczny charakter postaci (na przykład wypowiedź Podstoliny i Klary o Papkinie w Zemście A
 • Znaczenie Polonika Co znaczy pol. albo dotyczące Polski; najcenniejszym pośród p. wł. jest bezsprzecznie dział Polonia w XXVII tomie pomnikowej Encyclopedia Italiana (1935); inne p
 • Znaczenie Meander Co znaczy 2) wsztuce ornament ciągły ozałamującej się wielokrotnie ipowtarzalnie widentyczny sposób, pod kątem prostym linii. Użytkowany wstarożytnej sztuce gr., potem
 • Znaczenie Metafora Co znaczy ekspresji jęz., ułatwiający wyrażenie myśli, doznań, uczuć. 1) Wtradycji językoznawczej najstarsza inajważniejsza zfigur stylistycznych, zwrot, wyrażenie albo

Słownik fizyka

 • Definicja Się Równoważące Siły Znaczenie wartości, takim samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie, to wypadkowa tych sił wynosi zero. Takie siły tytułujemy
 • Definicja Energia kinetyczna ruchu postępowego Znaczenie ciała o masie m jest równa pracy, jaką trzeba wykonać, by rozpędzić to ciało od prędkości zerowej do prędkości v
 • Definicja Cieplny Bilans Znaczenie danej substancji, jest energią wewnętrzną tej substancji. Na tę energię składają się energie kinetyczne drobin i
 • Definicja Wrzenie Znaczenie dzięki której drobiny w całej objętości cieczy mogą zwalczyć siły łączące je ze sobą i uzyskać swobodę właściwą dla
 • Definicja Kirchoffa Prawo Pierwsze Znaczenie wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z węzła: I1 + I2 + I3 + ... + In = I'1 + I'2 + I'3

Słownik BHP i definicji prawa pracy

Słownik Geografia
 • Co znaczy Brisbane Co to jest mieszk.; stol. stanu Queensland; port lotniczy; przem. taboru kolejowego, chemiczny, cukierniczy; zał. 1824
 • Co znaczy Waukegan Co to jest Michigan, w zespole miejskim Chicago; 89 tys. mieszk.; port śródlądowy; przem. metalowy, maszynowy, chemiczny
 • Co znaczy Zhoushan Co to jest wybrzeży Chin, na M. Wschodniochińskim; 1,6 tys. km2, 510 tys. mieszk.; gł. m. - Tinghaj
 • Co znaczy MADRE ZACHODNIA, SIERRA MADRE ZACHODNIA Co to jest szer. 80-200 km; najwyższy szczyt Mohinora (wys. 3992 m); lasy mieszane; Park Narodowy Barranca del Cobre; złoża rud
 • Co znaczy Res Mézi Charleville Co to jest mieszk.; ośr. adm. departamentu Ardennes; przem. metalowy; muzeum w domu rodzinnym A. Rimbauda