Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

 • Co to jest Likwidacyjna Opłata Co znaczy Prawo Zapłata pobierana poprzez zakład ubezpieczeń w razie rezygnacji z ubezpieczenia konsumenta.
 • Co to jest Emitent Krzyżówka Prawo własnym imieniu. Remitentem może być na przykład Skarb Państwa, bank, firma akcyjna konsumenta.
 • Co to jest Ubezpieczenia Suma Co to jest Prawo Stawka, na którą ubezpieczono mienie, życie, zdrowie albo umiejętność do pracy ubezpieczonego konsumenta.
 • Co to jest Inflacja Słownik Prawo wywołany spadkiem siły nabywczej pieniądza znajdującego się na rynku konsumenta.
 • OPŁATY ZA ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ: Czym jest Prawo Zapłata pobierana poprzez zakład ubezpieczeń za zmiany w inwestowaniu składki konsumenta.
 • REZERWA MATEMATYCZNA: Co oznacza Prawo składkami i odsetkami od nich pozwolą na realizację świadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia. Na koniec okresu konsumenta.
 • UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE I DOŻYCIE: Tłumaczenie Prawo Obiektem tego ubezpieczenia jest życie i dożycie poprzez ubezpieczonego określonego w umowie wieku konsumenta.
 • MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE NADZORÓW UBEZPIECZEŃ: Przykłady Prawo Opracowuje zasady i standardy w zakresie ubezpieczeń i organizuje szkolenia dla ekspertów z nowopowstałych rynków konsumenta.
 • TARYFA (STAWKA TARYFOWA): Definicja Prawo Wysokość należnej za ubezpieczenie składki konsumenta.

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Motyw exegi monumentum, sławy Co znaczy Opis Horacy, Pieśń o Rolandzie Legenda o św. Aleksym Żywot człowieka poczciwego - M.Rej Pieśni XXIV z Ksiąg Wtórych
 • Czym jest Patriotyzmu Motyw Krzyżówka Opis o spustoszeniu Podola, O cnocie, O dobrej sławie - J. Kochanowski Konrad Wallenrod, zgon pułkownika, Reduta Ordona
 • Czym jest Nieśmiertelności Motyw Co to jest Opis Mitologia, mit o Prometeuszu, Syzyfie Exegi monumentum - Horacy Ku Muzom, Niezwykłym i nie lada opatrzony piórem, Muza
 • Czym jest Lekarza Motyw Słownik Opis uzdrawianiem), lekarz. W mitologii bogiem sztuki lekarskiej był Asklepios - syn Apollina i Koronis. Tata oddał go pod
 • MOTYW PRZYJAŹNI: Czym jest Opis Homer Pieśń o Rolandzie, Romeo i Julia, Hamlet - W. Szekspir Przyjaciele - I. Krasicki Cierpienia młodego Wertera
 • MOTYW CZYTANIA LITERATURY: Co oznacza Opis Cierpienia młodego Wertera - J.W.Goethe Dziady cz.IV - A.Mickiewicz Kordian - J.Słowacki Latarnik - H.Sienkiewicz Lalka
 • MOTYW LITERATURY I JEJ WPŁYWU: Tłumaczenie Opis Krasicki Dziady cz. IV - Adam Mickiewicz Mistrz i Małgorzata - Michaił Bułhakow Syzyfowe prace - Stefan Żeromski Nad
 • MOTYW BŁAZNA: Przykłady Opis i Izoldy Ogromny Testament - F.Villon Człowiek boże igrzysko - J.Kochanowski Pochwała Głupoty - Erazm z Rotterdamu
 • MOTYW IDEALIZMU, IDEALISTY: Definicja Opis Wergiliusz Pieśń o Rolandzie Legenda o św. Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Kwiatki św. Franciszka kronika polska

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Osobny Teatr Co znaczy Co znaczy Białoszewskiego teatr, który artysta nazwał Teatrem Białoszewskiego . Nazwa T.O. obejmuje 3 fazy (1955-63): Teatr na Tarczyńskiej (w prywatnym mieszkaniu
 • Znaczenie Fonem Krzyżówka Co znaczy jednostka jęz. abstrakcyjna, reprezentowana w konkretnych wypowiedziach poprzez głoski i dająca się określić tylko w ramach określonego jęz.; stanowi konieczny
 • Znaczenie Andrzej Kijowski Co to jest Co znaczy innymi współredaktor Twórczości . Wydał szkice ifelietony lit. na przykład wzbiorach Arcydzieło nieznane, Szósta dekada, esej opokoleniu romantycznym
 • Znaczenie Areopag Słownik Co znaczy wojny i Eryniom. Tam obradowała najdawniejsza porada państwowa, mająca do V w. przed naszą erą najwyższą władzę polit. i sądową. Dziś a. znaczy grono osób
 • RASZEWSKI ZBIGNIEW: Czym jest Co znaczy PAN, redaktor Pamiętnika Teatralnego i Słownika biograficznego teatru polskiego, zajmował się historią i teorią teatru; autor Krótkiej historii teatru
 • FANTASY: Co oznacza Co znaczy lit. fantastyczno-nauk. F. wywodzi się z baśni, mitologii, legend, poematów rycerskich, powieści przygodowej, awanturniczej. Dominują strukturalne i genetyczne
 • AMFITEATR: Tłumaczenie Co znaczy elipsy usytuowana pierwotnie wśród wzgórz, potem wokół areny, schodowo wznoszone miejsca dla widzów. W starożytnej Grecji i Rzymie budowano a. jako miejsce
 • KAJZAR HELMUT: Przykłady Co znaczy współpracował zteatrami we Wrocławiu iWarszawie i zwieloma teatrami zagranicznymi inscenizując swoje dramaty, na przykład Paternoster (1971), Trzema krzyżykami
 • GÓRSKI KONRAD: Definicja Co znaczy iteoretyk tekstologii. Studiował prawo na uniwersytecie wDorpacie (1913-21), filologię polską na UW, slawistykę wPradze; był nauczycielem gimnazjalnym wPradze

Słownik fizyka

 • Definicja Moc Co znaczy Znaczenie skalarną wyrażającą pracę wykonaną w jednostce czasu. Definicję mocy wyraża wzór: Fundamentalną jednostką mocy w układzie SI jest wat [W]. Jednostką
 • Definicja Carnota Cykl Krzyżówka Znaczenie dwóch przemian izotermicznych i dwóch przemian adiabatycznych, przedstawionych na rysunku: Począwszy od punktu A następuje: izotermiczne sprężanie
 • Definicja Pojęcia i wielkości fizyczne opisujące falę Co to jest Znaczenie nie powstają w próżni. Źródłem fali jest drgające ciało przekazujące własne drgania cząsteczkom ośrodka, gdzie się znajduje, dzięki czemu fala może
 • Definicja Wektor Jako Siła Słownik Znaczenie wielkościami wektorowymi. Każda siła ma więc wartość, kierunek i zwrot. Jeżeli na ciało działa kilka sił, to zachowuje się ono tak, jakby działała na
 • ZASADA BILANSU CIEPLNEGO: Czym jest Znaczenie którą w nauce o cieple tytułujemy zasadą bilansu cieplnego, wymaga, by liczba energii cieplnej Q1 oddanej poprzez ciało cieplejsze była równa energii
 • DRUGA ZASADA TERMODNAMIKI: Co oznacza Znaczenie stwierdza, Iż w układzie izolowanym (a więc w takim, który w żaden sposób nie oddziałuje z otoczeniem) wszystkie mechanizmy zachodzą w kierunku
 • PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI: Tłumaczenie Znaczenie energię wewnętrzną gazu można zmienić na dwa metody:1. wskutek przepływu ciepła Q, między gazem, a jego otoczeniem,2. w konsekwencji pracy W
 • MOC PRĄDU ELEKTRYCZNEGO: Przykłady Znaczenie Moc prądu elektrycznego o natężeniu I płynącego poprzez obiekt obwodu, na którego końcach różnica potencjałów jest równa U, ustalona jest wzorem
 • RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY: Definicja Znaczenie przyspieszony to ruch, gdzie wartość, kierunek i zwrot wektora przyspieszenia są stałe: a=const. Stały kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Ratownicza Grupa Specjalistyczna Co znaczy Prawo pracy przeszkolenie i uprawnienia, zaopatrzony w sprzęt dostosowany do wykonania specjalistycznego zadania ratowniczego, w informacje.
 • Definicja Sztolnia Krzyżówka Prawo pracy poziome albo lekko nachylone wyrobisko korytarzowe umożliwiające dostęp do złoża w górzystym terenie informacje.
 • Definicja Oskrzydlający Szyk Co to jest Prawo pracy rozmieszczenie stanowisk bojowych z jednego albo dwóch skrzydeł pożaru z zadaniem zawężania frontu pożaru informacje.
 • Definicja Pożaru Powierzchnia Słownik Prawo pracy rzut strefy spalania na poziomą albo pionową płaszczyznę informacje.
 • DYSTYNKCJE SŁUŻBOWE: Czym jest Prawo pracy oznaki stopni pożarniczych w kolorze złotym noszone na naramiennikach i otokach czapek informacje.
 • EKSPLOZJA: Co oznacza Prawo pracy kilkuset albo kilku tys. m/s, następujący wskutek gwałtownego przebiegu reakcji chemicznej albo łańcuchowych reakcji informacje.
 • SPALANIE KINETYCZNE: Tłumaczenie Prawo pracy czas spalania zależy tylko od szybkości reakcji chemicznej pomiędzy tlenem a ciałem palnym informacje.
 • DYMOSZCZELNOŚĆ: Przykłady Prawo pracy przedmioty budowlane budynku gazów i par albo (i) płomieni w uwarunkowaniach pożaru, nazywana również szczelnością informacje.
 • FALA PODMUCHU: Definicja Prawo pracy rozprzestrzeniający się z olbrzymią prędkością we wszystkich kierunkach od środka wybuchu na przykład jądrowego. Za informacje.
Geografia Opis Pojęcia Definicje Fizyka Słownik Polisa Ubezpieczenie. Wiedzy Słownik Definicja. SŁOWNIK POJĘĆ JAKO POMOC W TŁUMACZENIU SPRAW. DEFINICJE, POJĘCIA, OPISY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ. DEFINICJE FIZYKA, MATEMATYKA, GEOGRAFIA I JĘZYK POLSKI Z WYJAŚNIENIAMI.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Czerkiesja Karaczajo Co znaczy Co to jest 457 tys. mieszk.; stol. - Czerkiesk; turystyka; uzdrowiska: Teberda, Dombaj; przem. petrochemiczny, spożywczy
 • Co znaczy Febrero De Tres Krzyżówka Co to jest miejskim Buenos Aires; 358 tys. mieszk.; przem. maszynowy, spożywczy
 • Co znaczy Swindon Co to jest Co to jest m. w W. Brytanii (Anglia), w hrabstwie Wiltshire; 155 tys. mieszk.; przem. samochodowy, odzieżowy, tytoniowy
 • Co znaczy Retyckie Alpy Słownik Co to jest przełęczami: Splügen a Brenner; najwyższy szczyt Piz Bernina (wys. 4049 m); ekipy górskie: Alpy Oetztalskie, Ortles
 • PARNAÍBA: Czym jest Co to jest Brazylijskiej; uchodzi deltą do O. Atlantyckiego; w górnym biegu wodospady; żeglowna na dł. 670 km; przepływa poprzez m
 • CALBAYOG: Co oznacza Co to jest Samar; 145 tys. mieszk.; port handlowy, rybacki i lotniczy; przem. metalowy, odzieżowy, spożywczy; ośr. kultu
 • OMDURMAN: Tłumaczenie Co to jest Nilem; 2,2 mln mieszk.; przem. włókienniczy, skórzany, spożywczy; rzemiosło; 1885-1898 stol. państwa A-lMahdiego; grób
 • BEŁT, MAŁY BEŁT: Przykłady Co to jest Bałtyckie z cieśn. Kattegat; dł. 125 km, szer. 600 m, głęb. do 12 m; most kolejowy i drogowy
 • ASAHIKAWA: Definicja Co to jest Ishikari; 362 tys. mieszk.; port lotniczy; przem. chemiczny, hutniczy, maszynowy, włókienniczy, papierniczy; skansen