Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

Motywy literackie - przykłady

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Afiksacja Co znaczy tworzenie wyrazów pochodnych poprzez dodawanie afiksów (formantów) do wyrazów fundamentalnych. Zobacz rodzina wyrazów
 • Znaczenie Michaił Bułhakow Co znaczy dramaturg, publicysta; z wykształcenia doktor. Asystent reżysera w MChAT. Autor młodzieńczych autobiograficznych Notatek na mankietach (1920-22), opowiadań
 • Znaczenie fenomenologia w badaniach literackich Co znaczy Husserla, który traktował dzieło lit. jako niepowtarzalny jednostkowy fenomen, stosując w badaniach lit. metodę szczegółowego opisu. Wyróżniał w dziele
 • Znaczenie Antyfraza Co znaczy jest odwróceniem dosłownego znaczenia; realizacja ironii; celem a. jest wyolbrzymienie i wyszydzenie zazwyczaj negatywnej cechy, na przykład Lecz jesteś
 • Znaczenie Sztuka Nowa Co znaczy kształtujących się na pocz. XX w. terminów zjęz. narod.: art moderne, nov umeni, nova umetnost, Modern Art, Moderne Kunst, Neue Pathos, modernizm. WPolsce

Słownik fizyka

 • Definicja Mol Znaczenie a więc tyle, ile jest atomów w 12 gramach węgla 12C. Jeżeli N znaczy całkowitą liczbę drobin w gazie, to liczbę moli
 • Definicja Ciał Układu Entropia Znaczenie należących do układu: S = S1 + S2 + ... + Sn Zmiana entropii całego układu jest równa sumie zmian entropii
 • Definicja Przyspieszony Jednostajnie Ruch Znaczenie kierunek i zwrot wektora przyspieszenia są stałe: a=const. Stały kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest możliwy
 • Definicja Światła Załamanie Znaczenie różnych ośrodkach. Jeżeli światło przechodzi z ośrodka rzadszego do gęstszego, gdzie jego szybkość jest mniejsza, to
 • Definicja Doskonały Gaz Znaczenie Założenia modelu gazu doskonałego są następujące: Drobiny gazu poza zderzeniami nie oddziałują ze sobą. Między

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Kolektor Prawo pracy odgałęzień przydzielonych do zbierania albo rozdzielania cieczy, gazów informacje.
 • Definicja Turbulentne Spalanie Prawo pracy nieuporządkowanych zmian kierunku i prędkości przemieszczania się powietrza, produktów spalania pod wpływem różnicy informacje.
 • Definicja Sekcja Prawo pracy pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od dziewięciu do 12 ratowników, w tym dowódca informacje.
 • Definicja Eksplozja Prawo pracy kilkuset albo kilku tys. m/s, następujący wskutek gwałtownego przebiegu reakcji chemicznej albo łańcuchowych reakcji informacje.
 • Definicja Adhezja Prawo pracy rezultatem sił przyciągania działających między cząsteczkami ciała stałego i cieczy informacje.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Aire Co to jest rz. we Francji; pr. dopływ rz. Aisne; dł. 131 km
 • Co znaczy Almelo Co to jest przem. włókienniczego i odzieżowego; port śródlądowy połączony kanałami z rz. Ijssel
 • Co znaczy Durango De Victoria Co to jest 1924 m; stol. stanu Durango; 448 tys. mieszk.; przem. włókienniczy, skórzany, hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych
 • Co znaczy Trnava Co to jest Naddunajskiej; 71 tys. mieszk.; przem. samochodowy, szklarski, drzewny, cukrowniczy; festiwale muzyczne i teatralne
 • Co znaczy Zachodni Bengal Co to jest 85 mln mieszk.; stol. - Kalkuta; jeden z najgęściej zaludnionych regionów świata; gł. w państwie obszar uprawy ryżu