Czy przydatne?

Definicja Słowa Artysty Motyw

Co to jest Motyw artysty słowa:
Motyw artysty słowa jako bohatera literackiego, który wyraża przeważnie poglądy samego autora.
Poezja:
Biblia (Salomon, władca Dawid)
Mitologia (śpiew Orfeusza)
Pogarda dla nie znającej literaturze - Safona
List do Pizonów, O co pisarz prosi Apollina,Non usitata, Exegi monumentum... - Horacy
Boska komedia - Dante Alighieri
Ogromny Testament - F.Villon
Elegia o sobie samym do potomności - K.Janicki
Na własne księgi, Ku Muzom, Do fraszek, Muza, Pieśń XXIV ksiąg wtórych, Treny - J. Kochanowski
Epitafium Janowi Kochanowskiemu, poecie polskiemu - D.Naborowski
Antymonachomachia, Wstęp do bajek - I. Krasicki
Chudy literat - I. Krasicki
Prorok - A.S. Puszkin
Ajudah, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III, Pan Tadeusz - A. Mickiewicz
Lambro, Kordian, Grób Agamemnona, Testament mój, Beniowski - J. Słowacki
Nie-boska komedia - Z.Krasiński
Pan Jowialski - A.Fredro
Moja piosenka I, Fortepian Szopena, Promethidion, Coś ty Atenom zrobił - C.K. Norwid
Artyści i artyzm - P. Chmielowski
Romantyzm i jego konsekwencje - F.Krupiński
Statek pijany, Moja bohema - J.A.Rimbaud
Quo vadis - H. Sienkiewicz
Młoda Polska - A.Górski
Przedśpiew - L.Staff
O bardzo niegrzecznej poezji polskiej i jej strapionej ciotce, List otwarty kobiety polskiej - T.Żeleński-Boy
Wesele - S. Wyspiański
Próchno - W.Berent
Henryk Flis - Spółka akcyjnaMuller
zgon w Wenecji, Lotta w Weimarze, Dzienniki - T.Mann
Literatura, Prośba o piosenkę, Dziesięciolecie, Sitowie - J. Tuwim
Czarna wiosna, Krzyż Południowy - A.Słonimski
Proust, Do Szekspira, Toast - J.Lechoń
Ars poetica - L..Staff
Bunt w butonierce - B. Jasieński
Gmachy - J. Przyboś
O mej literaturze - K.I.Gałczyński
W małym dworku - S.I. Witkiewicz
Lato w Nohant, Maskarada, Wesele pana Balzaka - J. Iwaszkiewicz
Ferdydurke - W.Gombrowicz
Fałszerze, Dziennik - A.Gide
Mistrz i Małgorzata - M. Bułhakow
Dzienniki - Z.Nałkowska
Dzienniki - M.Dąbrowska
Campo di Fiori, W Warszawie, Który skrzywdziłeś, Ars poetica, Zniewolony umysł - Cz. Miłosz
Alchemia słowa - J. Parandowski
Pisarz - B. Prus
Rozmowa o literaturze - S. Grochowiak
Apollo i Marsajasz - Z.Herbert
Kto jest pisarzem, Pisarz w okresie pisania - T. Różewicz
Rehabilitacja, Radość pisania, Tomasz Mann - W.Szymborska
Miazga, Z dnia dziennie, Już prawie nic, Idzie skacząc po górach - J. Andrzejewski
Mała apokalipsa - T. Konwicki
Przydatne cytaty:
Nie ma dzieł, są tylko autorzy - J.Giraudoux
Dobrzy artyści istnieją tylko w tym, co tworzą, sam poprzez się są zgoła niezajmujący. Ogromny pisarz, prawdziwie ogromny pisarz, jest najmniej poetyczną istotą na świecie. - O.Wilde
Artysta jest twórcą piękna - O.Wild
Wszyscy w młodości piszą wiersze później prawdziwi poeci je niszczą, a źli publikują. - U.Eco
Artysta musi zatrzeć ślady potu, wylanego przy tworzeniu swego dzieła. Widoczny wysiłek jest gdyż zbyt małym wysiłkiem. - Marie von Ebner-Eschenbach
 

Czym jest Motyw artysty słowa znaczenie w Motywy w literaturze .

Znaczenie Motyw Marzeń, Marzyciela:
Informacje marzyciela: Poezja: Mitologia (mit o Dedalu i Ikarze) Biblia (Księga Rodzaju - Adam i Ewa) Romeo i Julia, Hamlet – W. Szekspir Janko Muzykant – H. Sienkiewicz Ziemia obiecana, Marzyciel – W.S motyw artysty słowa.
Znaczenie Motyw Pisarza:
Informacje Poezja: Biblia Mitologia Literatura dla nie znającej Literaturze - Safona Exegi monumentum aere parennius, Non ustitata - Horacy Boska komedia - Dante Alighieri Ku muzom, Psałterz Dawidów, Muza - J motyw artysty słowa.
Znaczenie Motyw Ojca:
Informacje Biblia Mitologia Iliada, Odyseja - Homer Antygona, Władca Edyp - Sofokles Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o świętym Aleksym Hamlet, Makbet, Władca Lear - W. Szekspir Treny - J. Kochanowski motyw artysty słowa.
Znaczenie Motyw Arki Przymierza:
Informacje przymierza: Zaliczany jest do motywów biblijnych, podobnie motyw apokalipsy. Poezja: Biblia -  Księga Rodzaju 7  6-24 Kazania sejmowe - P. Skarga (w I kazaniu  autor podkreśla u Mojżesza mądrość z motyw artysty słowa.
Znaczenie Motyw Cierpienia:
Informacje Poezja: Biblia  (Księga Hioba) Mitologia - Prometeusz, Syzyf, Demeter, Orfeusz, Narcyz, Edyp, , Kasandra, Priam Homer - Iliada Antygona - Sofokles Legenda o świętym Aleksym Pieśń o Rolandzie Legenda motyw artysty słowa.