Czy przydatne?

Karencja co to znaczy

Definicja KARENCJA: Przesuniecie terminu rozpoczęcia pełnej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń o czas określony w ogólnych uwarunkowaniach. Ma na celu wyeliminowanie przypadków zawierania ubezpieczeń, gdy ubezpieczony spodziewa się zdarzenia objętego odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń. Przeważnie nie obejmuje następstw niefortunnych wypadków

Czym jest Karencja znaczenie w Znaczenie definicji K .

Znaczenie Konwersja (Zamiana):
Co oznacza użyciu której opierając się na jednego zlecenia, w jednym dniu wyceny, po cenach obowiązujących w tym dniu wyceny dokonuje się równocześnie odkupienia jednostek uczestnictwa w jednym funduszu i za karencja.
Znaczenie Kapitał Początkowy:
Co oznacza zostanie wyliczony dziennie 01.01.1999 r. Dla każdej osoby, której składki emerytalne wpływały do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych-u w ramach starego mechanizmu. Fundamentem do jego naliczenia będzie karencja.
Znaczenie Komisja Nadzoru Ubezpieczeń I Funduszy Emerytalnych (KNUiFE):
Co oznacza rządowej. Do jego fundamentalnych zadań należą: 1. ochrona interesów osoby ubezpieczonej i zapobieganie sytuacji, gdzie zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego karencja.
Znaczenie Koszty Akwizycji:
Co oznacza Bezpośrednie wydatki zakładu ubezpieczeń powiązane zawarciem umowy karencja.
Znaczenie Korespondencyjne Otwarcie Rejestru:
Co oznacza rejestru, przez przesłanie do Agenta Transferowego poprawnie wypełnionego formularza otwarcia rejestru, i dokonania wpłaty środków pieniężnych na wskazany rachunek nabyć odpowiedniego Funduszu karencja.