Czy przydatne?

Karencja co to znaczy

Definicja KARENCJA: Przesuniecie terminu rozpoczęcia pełnej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń o czas określony w ogólnych uwarunkowaniach. Ma na celu wyeliminowanie przypadków zawierania ubezpieczeń, gdy ubezpieczony spodziewa się zdarzenia objętego odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń. Przeważnie nie obejmuje następstw niefortunnych wypadków

Czym jest Karencja znaczenie w Znaczenie definicji K .

Znaczenie Konwersja (Zamiana):
Co oznacza użyciu której opierając się na jednego zlecenia, w jednym dniu wyceny, po cenach obowiązujących w tym dniu wyceny dokonuje się równocześnie odkupienia jednostek uczestnictwa w jednym funduszu i za karencja.
Znaczenie Kwota Wykupu:
Co oznacza Stawka, którą zakład ubezpieczeń wypłaci ubezpieczonemu w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia karencja.
Znaczenie Korespondencyjne Otwarcie Rejestru:
Co oznacza rejestru, przez przesłanie do Agenta Transferowego poprawnie wypełnionego formularza otwarcia rejestru, i dokonania wpłaty środków pieniężnych na wskazany rachunek nabyć odpowiedniego Funduszu karencja.
Znaczenie Kapitał Początkowy:
Co oznacza zostanie wyliczony dziennie 01.01.1999 r. Dla każdej osoby, której składki emerytalne wpływały do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych-u w ramach starego mechanizmu. Fundamentem do jego naliczenia będzie karencja.
Znaczenie Komisja Papierów Wartościowych I Giełd KPWiG:
Co oznacza Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, organizacja powołana do regulowania, nadzorowania rynku kapitałowego i ochrony interesów inwestorów karencja.