Czy przydatne?

Matematyczna Rezerwa co to znaczy

Definicja REZERWA MATEMATYCZNA: Wartość zebranych środków, które wspólnie z przyszłymi składkami i odsetkami od nich pozwolą na realizację świadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia. Na koniec okresu ubezpieczenia rezerwa matematyczna jest równa wartości świadczenia wypłacanego w razie dożycia albo zero, w razie gdy nie jest wypłacane ?Xadne świadczenie z tytułu dożycia

Czym jest Rezerwa matematyczna znaczenie w Znaczenie definicji R .

Znaczenie Ryzyko:
Co oznacza Sposobność wystąpienia jakiegoś zdarzenia rezerwa matematyczna.
Znaczenie Reinwestycja:
Co oznacza jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, w którym uprzednio Uczestnik dokonał odkupienia. Jeśli reinwestycja nastąpi w Ustalonym poprzez fundusz terminie (na przykład 90 dni dla funduszy rezerwa matematyczna.
Znaczenie Rachunek Udziałów:
Co oznacza Rachunek prowadzony poprzez zakład ubezpieczeń imiennie dla każdego ubezpieczonego rezerwa matematyczna.
Znaczenie Rynek Wolny:
Co oznacza Segment rynku giełdowego, na którym notowane są firmy nie spełniające warunków ustalonych dla rynku podstawowego i równoległego rezerwa matematyczna.
Znaczenie Rocznica Polisy:
Co oznacza Każda następna rocznica daty rozpoczęcia ubezpieczenia rezerwa matematyczna.