Czy przydatne?

Definicja Ukryty Wewnętrzny Pożar

Co oznacza POŻAR WEWNĘTRZNY UKRYTY: pożar w pustych przestrzeniach stropów, ścian, wewnątrz urządzeń i aparatów technologicznych

Czym jest POŻAR WEWNĘTRZNY UKRYTY znaczenie w Słownik definicji P .

ZNACZENIE PUNKT CZERPANIA WODY:
Co oznacza miejsce poboru wody dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczej pożar wewnętrzny ukryty.
ZNACZENIE POŻAR ŚREDNI:
Co oznacza jego wyniku zostały spalone albo zniszczone: obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne, o pow. od 71 do 300 m2 albo objętości od pożar wewnętrzny ukryty.
ZNACZENIE POŻAR WIERZCHOŁKOWY:
Co oznacza pożar całkowity drzewostanu lasu pożar wewnętrzny ukryty.
ZNACZENIE POŻAR UKRYTY:
Co oznacza pożar, który rozwija się i rozprzestrzenia w pustych przestrzeniach stropów, stropodachów, ścian, podłóg i tym podobne, bez oznak świecenia i żarzenia pożar wewnętrzny ukryty.
ZNACZENIE POŻAR PODPOWIERZCHNIOWY (Torfowo:
Co oznacza murszowy) - pożar głębszych warstw gruntowych, przeważnie na terenach łąk i lasów pożar wewnętrzny ukryty.