Czy przydatne?

Definicja Interwencyjne Kierowanie

Co oznacza KIEROWANIE INTERWENCYJNE: wykonywane w strefie zagrożenia albo bezpośrednich działań ratowniczych, gdzie istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i mienia i środowiska albo prawdopodobieństwo jego wystąpienia, w celu likwidacji albo usunięcia skutków zdarzenia i zapewnienia bezpieczeństwa ratownikom; kierowaniu interwencyjnemu podlegają siły nie przekraczające wielkością jednej kompanii

Czym jest KIEROWANIE INTERWENCYJNE znaczenie w Słownik definicji K .

ZNACZENIE KARY DYSCYPLINARNE:
Co oznacza środki dyscyplinujące, jak: nagana, pozbawienie możliwości awansowania na moment do dwóch lat, wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe, obniżenie stopnia pożarniczego i wydalenie ze służby kierowanie interwencyjne.
ZNACZENIE KAUSZA:
Co oznacza chomątko, metalowy ochraniacz pętli na końcu linki strażackiej zapobiegający jej przecieraniu się kierowanie interwencyjne.
ZNACZENIE KLAPA DYMOWA:
Co oznacza pokrywa umieszczona na otworze dachu albo stropodachu, otwierana w celu usunięcia drogą wentylacji naturalnej nagromadzonych w budynkach gorących gazów pożarowych i dymów pożarowych kierowanie interwencyjne.
ZNACZENIE KALENICA:
Co oznacza poziomy grzbiet dachu dwuspadowego kierowanie interwencyjne.
ZNACZENIE KOMPANIA:
Co oznacza pododdział w sile trzech plutonów albo czterech sekcji i dowódca kierowanie interwencyjne.