Czy przydatne?

Definicja Interwencyjne Kierowanie

Co oznacza KIEROWANIE INTERWENCYJNE: wykonywane w strefie zagrożenia albo bezpośrednich działań ratowniczych, gdzie istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i mienia i środowiska albo prawdopodobieństwo jego wystąpienia, w celu likwidacji albo usunięcia skutków zdarzenia i zapewnienia bezpieczeństwa ratownikom; kierowaniu interwencyjnemu podlegają siły nie przekraczające wielkością jednej kompanii

Czym jest KIEROWANIE INTERWENCYJNE znaczenie w Słownik definicji K .

ZNACZENIE KIEROWANIE STRATEGICZNE:
Co oznacza ustalenia i przyjęcia niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia i nadzoru nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu podlegają siły wojewódzkich brygad odwodowych lub siły kierowanie interwencyjne.
ZNACZENIE KOMPANIA:
Co oznacza pododdział w sile trzech plutonów albo czterech sekcji i dowódca kierowanie interwencyjne.
ZNACZENIE KOALESCENCJA:
Co oznacza wody z rozproszonego w niej oleju, polegająca na wymuszaniu łączenia się małych kropelek w większe skupiska, w wyniku wzajemnych zderzeń w okresie przepływu poprzez mikrokanały filtra kierowanie interwencyjne.
ZNACZENIE KONDENSACJA:
Co oznacza 1) zagęszczenie, stężenie; 2) skroplenie, przemiana pary albo gazu w ciecz kierowanie interwencyjne.
ZNACZENIE KARY PORZĄDKOWE:
Co oznacza środki dyscyplinująco-wychowawcze, nakładane poprzez komendantów. Zalicza się do nich upomnienie i ostrzeżenie kierowanie interwencyjne.