Czy przydatne?

Definicja Interwencyjne Kierowanie

Co oznacza KIEROWANIE INTERWENCYJNE: wykonywane w strefie zagrożenia albo bezpośrednich działań ratowniczych, gdzie istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i mienia i środowiska albo prawdopodobieństwo jego wystąpienia, w celu likwidacji albo usunięcia skutków zdarzenia i zapewnienia bezpieczeństwa ratownikom; kierowaniu interwencyjnemu podlegają siły nie przekraczające wielkością jednej kompanii

Czym jest KIEROWANIE INTERWENCYJNE znaczenie w Słownik definicji K .

ZNACZENIE KLAPA DYMOWA:
Co oznacza pokrywa umieszczona na otworze dachu albo stropodachu, otwierana w celu usunięcia drogą wentylacji naturalnej nagromadzonych w budynkach gorących gazów pożarowych i dymów pożarowych kierowanie interwencyjne.
ZNACZENIE KALENICA:
Co oznacza poziomy grzbiet dachu dwuspadowego kierowanie interwencyjne.
ZNACZENIE KOORDYNACJA:
Co oznacza uzgodnione współdziałanie kierowanie interwencyjne.
ZNACZENIE KALKULACJA:
Co oznacza obliczanie szans; przemyśliwanie, planowanie, rozważanie dotyczące ustalania potrzebnych sił i środków do przeprowadzania efektywnych działań bojowych kierowanie interwencyjne.
ZNACZENIE KARTA DOJAZDOWA:
Co oznacza dokument operacyjny określający trasę dojazdu od strażnicy do każdej ulicy znajdującej się obok działania kierowanie interwencyjne.