Czy przydatne?

Definicja Adhezja

Co oznacza ADHEZJA: przyleganie cieczy do powierzchni ciała stałego. Ono jest rezultatem sił przyciągania działających między cząsteczkami ciała stałego i cieczy

Czym jest ADHEZJA znaczenie w Słownik definicji A .

ZNACZENIE ALARM BOJOWY:
Co oznacza rozkaz albo umówiony sygnał podany dzięki radia,syreny lun innych środków, nakazujący pospieszne przejście pododdziału (oddziału) w stan gotowości bojowej adhezja.
ZNACZENIE ANKIER:
Co oznacza zobacz kotew adhezja.
ZNACZENIE ADSORPCJA:
Co oznacza gromadzenie się substancji rozpuszczonych w cieczy albo aktualnych w fazie gazowej na powierzchni ciała stałego lub cieczy adhezja.
ZNACZENIE AEROZOL:
Co oznacza zawiesina w gazie bardzo drobnych cząstek, praktycznie nie opadających pod wpływem ciążenia. Zależnie od stanu skupienia aerozole dzieli się na mgły (cząstki ciekłe) i dymy (cząstki stałe adhezja.
ZNACZENIE ALARM FAŁSZYWY ZŁOŚLIWY:
Co oznacza zgłaszając zjawisko sprawca miał na celu wprowadzenie podmiotów mechanizmu albo innych jednostek ochrony przeciwpożarowej w błąd adhezja.