Czy przydatne?

Definicja Wodny Bilans

Co oznacza BILANS WODNY: ilościowe zapotrzebowanie wody do gaszenia pożaru

Czym jest BILANS WODNY znaczenie w Słownik definicji B .

ZNACZENIE BIOAKUMULACJA:
Co oznacza zebranie w organizmie żywym związku chemicznego w stężeniu większym, niż występuje on w otoczeniu bilans wodny.
ZNACZENIE BRYGADA:
Co oznacza związek pododdziałów i oddziałów realizujący w granicach administracyjnych województwa wielkoobszarowe działanie ratownicze bilans wodny.
ZNACZENIE BATALION:
Co oznacza oddział w sile od trzech do pięciu kompanii i dowódca bilans wodny.
ZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE:
Co oznacza zagrożenie dla życia albo zdrowia ludzi, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie mechanizmu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciw-pożarowego i prowadzonych działań zapobiegawczych bilans wodny.
ZNACZENIE BLEVE:
Co oznacza tłumaczeniu znaczy wybuch par wrzących cieczy (Boiling Liquids Expanding Vapours Explosions). Skrót stosuje się powszechnie dla ustalenia wybuchu powstałego wskutek gwałtownego wycieku łatwo zapalnej bilans wodny.