Czy przydatne?

Definicja Wodny Bilans

Co oznacza BILANS WODNY: ilościowe zapotrzebowanie wody do gaszenia pożaru

Czym jest BILANS WODNY znaczenie w Słownik definicji B .

ZNACZENIE BŁĄD PARALAKSY:
Co oznacza błąd powstający na przykład przy odczytywaniu wskazań przyrządu pomiarowego w trakcie obserwowania wskazówki z kierunku prostopadłego do powierzchni podzielni (skali) tego przyrządu bilans wodny.
ZNACZENIE BRYGADA:
Co oznacza związek pododdziałów i oddziałów realizujący w granicach administracyjnych województwa wielkoobszarowe działanie ratownicze bilans wodny.
ZNACZENIE BLEVE:
Co oznacza tłumaczeniu znaczy wybuch par wrzących cieczy (Boiling Liquids Expanding Vapours Explosions). Skrót stosuje się powszechnie dla ustalenia wybuchu powstałego wskutek gwałtownego wycieku łatwo zapalnej bilans wodny.
ZNACZENIE BIODEGRADACJA:
Co oznacza rozkład substancji poprzez określone odmiany mikroorganizmów występujących w środowisku wodnym albo gruncie bilans wodny.
ZNACZENIE BIOAKUMULACJA:
Co oznacza zebranie w organizmie żywym związku chemicznego w stężeniu większym, niż występuje on w otoczeniu bilans wodny.