Czy przydatne?

Definicja Wodny Bilans

Co oznacza BILANS WODNY: ilościowe zapotrzebowanie wody do gaszenia pożaru

Czym jest BILANS WODNY znaczenie w Słownik definicji B .


ZNACZENIE BRYGADA
Co oznacza związek pododdziałów i oddziałów realizujący w granicach administracyjnych województwa wielkoobszarowe działanie ratownicze.
ZNACZENIE BIOAKUMULACJA
Co oznacza zebranie w organizmie żywym związku chemicznego w stężeniu większym, niż występuje on w otoczeniu.
ZNACZENIE BILANS SIŁ I ŚRODKÓW
Co oznacza ilościowe zapotrzebowanie sił i środków do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej.
ZNACZENIE BIODEGRADACJA
Co oznacza rozkład substancji poprzez określone odmiany mikroorganizmów występujących w środowisku wodnym albo gruncie.
ZNACZENIE BODZIEC TERMICZNY
Co oznacza każdy czynnik mający (albo mogący wytworzyć) adekwatnie wysoką temperaturę i pojemność cieplną zdolną do zapalenia materiałów palnych bądź zainicjować wybuch.