Czy przydatne?

Definicja Aerozol

Co oznacza AEROZOL: zawiesina w gazie bardzo drobnych cząstek, praktycznie nie opadających pod wpływem ciążenia. Zależnie od stanu skupienia aerozole dzieli się na mgły (cząstki ciekłe) i dymy (cząstki stałe)

Czym jest AEROZOL znaczenie w Słownik definicji A .


ZNACZENIE ADSORPCJA
Co oznacza gromadzenie się substancji rozpuszczonych w cieczy albo aktualnych w fazie gazowej na powierzchni ciała stałego lub cieczy.
ZNACZENIE ALARM BOJOWY
Co oznacza rozkaz albo umówiony sygnał podany dzięki radia,syreny lun innych środków, nakazujący pospieszne przejście pododdziału (oddziału) w stan gotowości bojowej.
ZNACZENIE ALARM FAŁSZYWY W DOBREJ WIERZE
Co oznacza zgłaszający zjawisko zaobserwował objawy zagrożenia, na przykład: dymy, pary, zapachy, ale po przybyciu na miejsce zagrożenie samoistnie skończyło się bez.
ZNACZENIE ADSORBENT
Co oznacza substancja stała o właściwościach chłonnych, na której powierzchni zachodzi mechanizm absorpcji. Właściwości chłonne mają na przykład węgiel aktywny, żel.
ZNACZENIE ALARM FAŁSZYWY Z INSTALACJI WYKRYWANIA
Co oznacza zgłaszane poprzez instalacje wykrywania pożaru albo innych zagrożeń, wywołane zadziałaniem czujników z takich przyczyn, jak zwłaszcza: odbłyski światła.