Czy przydatne?

Definicja Emulsja

Co oznacza EMULSJA: stabilny stan rozproszenia jednej cieczy w innej, na przykład oleju w wodzie

Czym jest EMULSJA znaczenie w Słownik definicji E .

ZNACZENIE ELEWACJA:
Co oznacza zewnętrzne ściany budynku wspólnie z występującymi na nich elementami architektonicznymi i wystrojem emulsja.
ZNACZENIE EKSHAUSTOR:
Co oznacza ssawa, wentylator wysysający powietrze zanieczyszczone, gazy, pyły albo dymy ze zbiornika, pomieszczenia, i tym podobne i przetłaczający je do atmosfery albo zbiornika oczyszczającego emulsja.
ZNACZENIE EFEKT GASZENIA:
Co oznacza wynik (rezultat) skutecznego przeprowadzenia gaszenia pożaru emulsja.
ZNACZENIE EWAKUACJA:
Co oznacza całokształt czynności związanych z usuwaniem ludności wywożeniem urządzeń, sprzętu i materiałów z terenu zagrożonego emulsja.
ZNACZENIE EJEKTOR (EŻEKTOR):
Co oznacza rodzaj pompy zwężkowej do zasysyania cieczy albo gazów emulsja.