Definicje o miejscu pracy na E

Prawa pracownika | Słownik
  • Definicja Gaszenia Efekt Dla pracownika wynik (rezultat) skutecznego przeprowadzenia gaszenia pożaru
  • Definicja Eżektor Ejektor Dla pracownika rodzaj pompy zwężkowej do zasysyania cieczy albo gazów
  • Definicja Eksplozja Dla pracownika kilkuset albo kilku tys. m/s, następujący wskutek gwałtownego przebiegu reakcji chemicznej albo łańcuchowych reakcji jądrowych
  • Definicja Elewacja Dla pracownika zewnętrzne ściany budynku wspólnie z występującymi na nich elementami architektonicznymi i wystrojem
  • Definicja Emulsja Dla pracownika stabilny stan rozproszenia jednej cieczy w innej, na przykład oleju w wodzie
  • Definicja Ewakuacja Dla pracownika całokształt czynności związanych z usuwaniem ludności wywożeniem urządzeń, sprzętu i materiałów z terenu zagrożonego
  • Definicja Ekshaustor Dla pracownika gazy, pyły albo dymy ze zbiornika, pomieszczenia, i tym podobne i przetłaczający je do atmosfery albo zbiornika oczyszczającego
  • Definicja Emulgacja Dla pracownika zdarzenie opierające na wymieszaniu się cieczy z wodą (na przykład olej z wodą) z jednoczesnym utworzeniem trudnej do rozdzielenia emulsji

Prawo w miejscu pracy - definicje

Prawo pracy, przez Internet informacje dla pracownika.

Prawo pracownika, słownik pojęć o BHP miejsca pracy.

Definicja Emulgacja, Ekshaustor, Ewakuacja, Emulsja, Elewacja, Eksplozja, Ejektor (Eżektor), Efekt Gaszenia znaczenie.

Co to jest Emulgacja, Ekshaustor, Ewakuacja, Emulsja, Elewacja słownik.