Definicje o miejscu pracy na B

Prawa pracownika | Słownik
  • Definicja Paralaksy Błąd Co znaczy przyrządu pomiarowego w trakcie obserwowania wskazówki z kierunku prostopadłego do powierzchni podzielni (skali) tego przyrządu
  • Definicja Brygada Krzyżówka związek pododdziałów i oddziałów realizujący w granicach administracyjnych województwa wielkoobszarowe działanie ratownicze
  • Definicja BILANS SIŁ I ŚRODKÓW Co to jest ilościowe zapotrzebowanie sił i środków do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej
  • Definicja Bleve Słownik Boiling Liquids Expanding Vapours Explosions). Skrót stosuje się powszechnie dla ustalenia wybuchu powstałego wskutek gwałtownego wycieku
  • Definicja Termiczny Bodziec Czym jest wysoką temperaturę i pojemność cieplną zdolną do zapalenia materiałów palnych bądź zainicjować wybuch gazów, pyłów albo par cieczy palnych
  • Definicja Pożarowe Bezpieczeństwo Co oznacza uzyskiwany poprzez funkcjonowanie mechanizmu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciw-pożarowego i prowadzonych działań
  • Definicja Wodny Bilans Tłumaczenie ilościowe zapotrzebowanie wody do gaszenia pożaru
  • Definicja Biodegradacja Przykłady rozkład substancji poprzez określone odmiany mikroorganizmów występujących w środowisku wodnym albo gruncie
  • Definicja Batalion Definicja oddział w sile od trzech do pięciu kompanii i dowódca
  • Definicja Bioakumulacja Encyklopedia zebranie w organizmie żywym związku chemicznego w stężeniu większym, niż występuje on w otoczeniu

Prawo w miejscu pracy - definicje

Prawo pracy, przez Internet informacje dla pracownika.

Prawo pracownika, słownik pojęć o BHP miejsca pracy.

Definicja BIOAKUMULACJA co znaczy BATALION krzyżówka BIODEGRADACJA co to jest BILANS WODNY słownik BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE czym jest BODZIEC TERMICZNY co oznacza BLEVE. znaczenie.

Co to jest BŁĄD PARALAKSY co znaczy BRYGADA krzyżówka BILANS SIŁ I ŚRODKÓW co to słownik.