Definicje o miejscu pracy na B

Prawa pracownika | Słownik
  • Definicja Batalion Dla pracownika oddział w sile od trzech do pięciu kompanii i dowódca
  • Definicja Wodny Bilans Dla pracownika ilościowe zapotrzebowanie wody do gaszenia pożaru
  • Definicja Pożarowe Bezpieczeństwo Dla pracownika uzyskiwany poprzez funkcjonowanie mechanizmu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciw-pożarowego i prowadzonych działań
  • Definicja Biodegradacja Dla pracownika rozkład substancji poprzez określone odmiany mikroorganizmów występujących w środowisku wodnym albo gruncie
  • Definicja Paralaksy Błąd Dla pracownika przyrządu pomiarowego w trakcie obserwowania wskazówki z kierunku prostopadłego do powierzchni podzielni (skali) tego przyrządu
  • Definicja BILANS SIŁ I ŚRODKÓW Dla pracownika ilościowe zapotrzebowanie sił i środków do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej
  • Definicja Bioakumulacja Dla pracownika zebranie w organizmie żywym związku chemicznego w stężeniu większym, niż występuje on w otoczeniu
  • Definicja Brygada Dla pracownika związek pododdziałów i oddziałów realizujący w granicach administracyjnych województwa wielkoobszarowe działanie ratownicze
  • Definicja Bleve Dla pracownika Boiling Liquids Expanding Vapours Explosions). Skrót stosuje się powszechnie dla ustalenia wybuchu powstałego wskutek gwałtownego wycieku
  • Definicja Termiczny Bodziec Dla pracownika wysoką temperaturę i pojemność cieplną zdolną do zapalenia materiałów palnych bądź zainicjować wybuch gazów, pyłów albo par cieczy palnych

Prawo w miejscu pracy - definicje

Prawo pracy, przez Internet informacje dla pracownika.

Prawo pracownika, słownik pojęć o BHP miejsca pracy.

Definicja Bodziec Termiczny, Bleve, Brygada, Bioakumulacja, Bilans Sił I Środków, Błąd Paralaksy, Biodegradacja, Bezpieczeństwo Pożarowe, Bilans Wodny, Batalion znaczenie.

Co to jest Bodziec Termiczny, Bleve, Brygada, Bioakumulacja, Bilans słownik.