Definicje o miejscu pracy na B

Prawa pracownika | Słownik
  • Definicja Batalion Co to jest oddział w sile od trzech do pięciu kompanii i dowódca
  • Definicja Wodny Bilans Definicja ilościowe zapotrzebowanie wody do gaszenia pożaru
  • Definicja Brygada Co znaczy związek pododdziałów i oddziałów realizujący w granicach administracyjnych województwa wielkoobszarowe działanie ratownicze
  • Definicja Paralaksy Błąd Słownik przyrządu pomiarowego w trakcie obserwowania wskazówki z kierunku prostopadłego do powierzchni podzielni (skali) tego przyrządu
  • Definicja Pożarowe Bezpieczeństwo Znaczenie uzyskiwany poprzez funkcjonowanie mechanizmu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciw-pożarowego i prowadzonych działań
  • Definicja Bioakumulacja Czym jest zebranie w organizmie żywym związku chemicznego w stężeniu większym, niż występuje on w otoczeniu
  • Definicja Termiczny Bodziec Co oznacza wysoką temperaturę i pojemność cieplną zdolną do zapalenia materiałów palnych bądź zainicjować wybuch gazów, pyłów albo par cieczy palnych
  • Definicja Biodegradacja Krzyżówka rozkład substancji poprzez określone odmiany mikroorganizmów występujących w środowisku wodnym albo gruncie
  • Definicja BILANS SIŁ I ŚRODKÓW Najlepszy ilościowe zapotrzebowanie sił i środków do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej
  • Definicja Bleve Przykłady Boiling Liquids Expanding Vapours Explosions). Skrót stosuje się powszechnie dla ustalenia wybuchu powstałego wskutek gwałtownego wycieku

Prawo w miejscu pracy - definicje

Prawo pracy, przez Internet informacje dla pracownika.

Prawo pracownika, słownik pojęć o BHP miejsca pracy.

Definicja PRZYKŁADY Bleve, Bilans Sił I Środków, Biodegradacja, Bodziec Termiczny, Bioakumulacja, Bezpieczeństwo Pożarowe, Błąd Paralaksy, Brygada, Bilans Wodny, Batalion znaczenie.

Co to jest Krzyżówka Bleve, Bilans Sił I Środków, Biodegradacja, Bodziec słownik.