Czy przydatne?

Definicja Pożarowe Bezpieczeństwo

Co oznacza BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE: stan eliminujący zagrożenie dla życia albo zdrowia ludzi, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie mechanizmu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciw-pożarowego i prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem

Czym jest BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE znaczenie w Słownik definicji B .

ZNACZENIE BODZIEC TERMICZNY:
Co oznacza każdy czynnik mający (albo mogący wytworzyć) adekwatnie wysoką temperaturę i pojemność cieplną zdolną do zapalenia materiałów palnych bądź zainicjować wybuch gazów, pyłów albo par cieczy palnych bezpieczeństwo pożarowe.
ZNACZENIE BIODEGRADACJA:
Co oznacza rozkład substancji poprzez określone odmiany mikroorganizmów występujących w środowisku wodnym albo gruncie bezpieczeństwo pożarowe.
ZNACZENIE BILANS SIŁ I ŚRODKÓW:
Co oznacza ilościowe zapotrzebowanie sił i środków do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej bezpieczeństwo pożarowe.
ZNACZENIE BRYGADA:
Co oznacza związek pododdziałów i oddziałów realizujący w granicach administracyjnych województwa wielkoobszarowe działanie ratownicze bezpieczeństwo pożarowe.
ZNACZENIE BLEVE:
Co oznacza tłumaczeniu znaczy wybuch par wrzących cieczy (Boiling Liquids Expanding Vapours Explosions). Skrót stosuje się powszechnie dla ustalenia wybuchu powstałego wskutek gwałtownego wycieku łatwo zapalnej bezpieczeństwo pożarowe.