Czy przydatne?

Definicja Pożarowe Bezpieczeństwo

Co oznacza BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE: stan eliminujący zagrożenie dla życia albo zdrowia ludzi, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie mechanizmu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciw-pożarowego i prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem

Czym jest BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE znaczenie w Słownik definicji B .

ZNACZENIE BŁĄD PARALAKSY:
Co oznacza błąd powstający na przykład przy odczytywaniu wskazań przyrządu pomiarowego w trakcie obserwowania wskazówki z kierunku prostopadłego do powierzchni podzielni (skali) tego przyrządu bezpieczeństwo pożarowe.
ZNACZENIE BILANS WODNY:
Co oznacza ilościowe zapotrzebowanie wody do gaszenia pożaru bezpieczeństwo pożarowe.
ZNACZENIE BATALION:
Co oznacza oddział w sile od trzech do pięciu kompanii i dowódca bezpieczeństwo pożarowe.
ZNACZENIE BILANS SIŁ I ŚRODKÓW:
Co oznacza ilościowe zapotrzebowanie sił i środków do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej bezpieczeństwo pożarowe.
ZNACZENIE BODZIEC TERMICZNY:
Co oznacza każdy czynnik mający (albo mogący wytworzyć) adekwatnie wysoką temperaturę i pojemność cieplną zdolną do zapalenia materiałów palnych bądź zainicjować wybuch gazów, pyłów albo par cieczy palnych bezpieczeństwo pożarowe.