Czy przydatne?

Definicja Bleve

Co oznacza BLEVE: w dosłownym tłumaczeniu znaczy wybuch par wrzących cieczy (Boiling Liquids Expanding Vapours Explosions). Skrót stosuje się powszechnie dla ustalenia wybuchu powstałego wskutek gwałtownego wycieku łatwo zapalnej cieczy o temp. wyższej od jej temp. wrzenia przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym

Czym jest BLEVE znaczenie w Słownik definicji B .

ZNACZENIE BILANS SIŁ I ŚRODKÓW:
Co oznacza ilościowe zapotrzebowanie sił i środków do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej bleve.
ZNACZENIE BIOAKUMULACJA:
Co oznacza zebranie w organizmie żywym związku chemicznego w stężeniu większym, niż występuje on w otoczeniu bleve.
ZNACZENIE BIODEGRADACJA:
Co oznacza rozkład substancji poprzez określone odmiany mikroorganizmów występujących w środowisku wodnym albo gruncie bleve.
ZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE:
Co oznacza zagrożenie dla życia albo zdrowia ludzi, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie mechanizmu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciw-pożarowego i prowadzonych działań zapobiegawczych bleve.
ZNACZENIE BILANS WODNY:
Co oznacza ilościowe zapotrzebowanie wody do gaszenia pożaru bleve.