Czy przydatne?

Definicja Bleve

Co oznacza BLEVE: w dosłownym tłumaczeniu znaczy wybuch par wrzących cieczy (Boiling Liquids Expanding Vapours Explosions). Skrót stosuje się powszechnie dla ustalenia wybuchu powstałego wskutek gwałtownego wycieku łatwo zapalnej cieczy o temp. wyższej od jej temp. wrzenia przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym

Czym jest BLEVE znaczenie w Słownik definicji B .

ZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE:
Co oznacza zagrożenie dla życia albo zdrowia ludzi, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie mechanizmu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciw-pożarowego i prowadzonych działań zapobiegawczych bleve.
ZNACZENIE BIOAKUMULACJA:
Co oznacza zebranie w organizmie żywym związku chemicznego w stężeniu większym, niż występuje on w otoczeniu bleve.
ZNACZENIE BILANS SIŁ I ŚRODKÓW:
Co oznacza ilościowe zapotrzebowanie sił i środków do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej bleve.
ZNACZENIE BATALION:
Co oznacza oddział w sile od trzech do pięciu kompanii i dowódca bleve.
ZNACZENIE BODZIEC TERMICZNY:
Co oznacza każdy czynnik mający (albo mogący wytworzyć) adekwatnie wysoką temperaturę i pojemność cieplną zdolną do zapalenia materiałów palnych bądź zainicjować wybuch gazów, pyłów albo par cieczy palnych bleve.