Czy przydatne?

Definicja Termiczny Bodziec

Co oznacza BODZIEC TERMICZNY: każdy czynnik mający (albo mogący wytworzyć) adekwatnie wysoką temperaturę i pojemność cieplną zdolną do zapalenia materiałów palnych bądź zainicjować wybuch gazów, pyłów albo par cieczy palnych

Czym jest BODZIEC TERMICZNY znaczenie w Słownik definicji B .

ZNACZENIE BLEVE:
Co oznacza tłumaczeniu znaczy wybuch par wrzących cieczy (Boiling Liquids Expanding Vapours Explosions). Skrót stosuje się powszechnie dla ustalenia wybuchu powstałego wskutek gwałtownego wycieku łatwo zapalnej bodziec termiczny.
ZNACZENIE BIOAKUMULACJA:
Co oznacza zebranie w organizmie żywym związku chemicznego w stężeniu większym, niż występuje on w otoczeniu bodziec termiczny.
ZNACZENIE BIODEGRADACJA:
Co oznacza rozkład substancji poprzez określone odmiany mikroorganizmów występujących w środowisku wodnym albo gruncie bodziec termiczny.
ZNACZENIE BILANS WODNY:
Co oznacza ilościowe zapotrzebowanie wody do gaszenia pożaru bodziec termiczny.
ZNACZENIE BILANS SIŁ I ŚRODKÓW:
Co oznacza ilościowe zapotrzebowanie sił i środków do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej bodziec termiczny.