Czy przydatne?

Definicja Biodegradacja

Co oznacza BIODEGRADACJA: rozkład substancji poprzez określone odmiany mikroorganizmów występujących w środowisku wodnym albo gruncie

Czym jest BIODEGRADACJA znaczenie w Słownik definicji B .

ZNACZENIE BŁĄD PARALAKSY:
Co oznacza błąd powstający na przykład przy odczytywaniu wskazań przyrządu pomiarowego w trakcie obserwowania wskazówki z kierunku prostopadłego do powierzchni podzielni (skali) tego przyrządu biodegradacja.
ZNACZENIE BILANS SIŁ I ŚRODKÓW:
Co oznacza ilościowe zapotrzebowanie sił i środków do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej biodegradacja.
ZNACZENIE BILANS WODNY:
Co oznacza ilościowe zapotrzebowanie wody do gaszenia pożaru biodegradacja.
ZNACZENIE BRYGADA:
Co oznacza związek pododdziałów i oddziałów realizujący w granicach administracyjnych województwa wielkoobszarowe działanie ratownicze biodegradacja.
ZNACZENIE BODZIEC TERMICZNY:
Co oznacza każdy czynnik mający (albo mogący wytworzyć) adekwatnie wysoką temperaturę i pojemność cieplną zdolną do zapalenia materiałów palnych bądź zainicjować wybuch gazów, pyłów albo par cieczy palnych biodegradacja.