Definicje o miejscu pracy na D

Prawa pracownika | Słownik
 • Definicja Detonacja Co to jest zdarzenie rozkładu materiału wybuchowego przebiegające z sporą prędkością, któremu towarzyszy huk i nagłe wyzwolenie dużej energii
 • Definicja Dysponowanie Definicja stawianie w stan gotowości bojowej i zarządzanie do działań jednostek ochrony ppoż. i innych podmiotów ratowniczych
 • Definicja Dekontaminacja Co znaczy ratownictwa chemiczno-ekologicznego zmierzających do zneutralizowania szkodliwego oddziaływania substancji niebezpiecznych na ludzi i
 • Definicja Piany Dyspersyjność Słownik cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm
 • Definicja Dyspozytor Znaczenie zarządzania, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń o pożarach i innych zdarzeniach, ich analizowanie i dysponowanie jednostek straży
 • Definicja Właściwa Dekontaminacja Czym jest specjalnie przydzielonym do tego celu miejscu. Jej zadaniem jest pełne odkażenie ratowników i sprzętu
 • Definicja Pożaru Dogaszanie Co oznacza etap działań bojowych związana z gaszeniem pojedynczych ognisk pożaru
 • Definicja Dyrektywa Krzyżówka określenie (pisemne) albo wskazówka postępowania wydane poprzez dowódców przełożonych wyższych szczebli
 • Definicja Deflagracja Najlepszy spokojne spalanie substancji wybuchowych, spalanie bez wybuchu
 • Definicja Dupleks Przykłady mechanizm łączności telegraficznej, gdzie sygnały mogą być przekazywane równocześnie w obu kierunkach
 • Definicja Natarciu W Działanie Encyklopedia zobacz obrona
 • Definicja Dyslokacja Jak działa działania, rejonie koncentracji, rozmieszczenie stanowisk gaśniczych i tym podobne na terenie akcji
 • Definicja Skoncentrowane Działania Czy, jest działania opierające na równoczesnym wprowadzeniu do akcji niezbędnej ilości sił i środków celem wykonania zadania bojowego
 • Definicja Ratownicze Działania Pojęcie również likwidacji źródła stworzenia pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia
 • Definicja Dym Wyjaśnienie materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych
 • Definicja Dyfuzja Opis samorzutne mieszanie się składników układu wskutek chaotycznego ruchu cząsteczek i atomów
 • Definicja Rzut Drugi Informacje ustalonych działaniach bojowych w razie gdy siły i środki pierwszego rzutu są niewystarczające
 • Definicja Wstępna Dekontaminacja Co to jest przeważnie na terenie akcji. Powinna zapewnić poziom skażenia nie zagrażający zdrowiu i życiu ratownika, a sprzęt stosowany w czasie
 • Definicja Dowódca Definicja ma prawo do wydawania rozkazów i poleceń podległym ratownikom pododdziałom i oddziałom
 • Definicja Dgw Co znaczy dolna granica wybuchowości
 • Definicja Wybuchowości Granica Dolna Słownik mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić zapalenie się tej substancji (wybuch) pod wpływem bodźca termicznego
 • Definicja Służbowe Dystynkcje Znaczenie oznaki stopni pożarniczych w kolorze złotym noszone na naramiennikach i otokach czapek
 • Definicja Połączone Działania Czym jest pomniejszenia szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obrony obiektów położonych bezpośrednio przy strefie spalania
 • Definicja Zmiany Dowódca Co oznacza ratownik wyznaczony do zarządzania zmianą służbową
 • Definicja DOWÓDCA ODCINKA BOJOWEGO (DOB) Krzyżówka rozkazy, odpowiedzialna za oddane jej do dyspozycji siły i za skuteczność i wyniki ich działania na przeznaczonym odcinku bojowym
 • Definicja Dymoszczelność Najlepszy przedmioty budowlane budynku gazów i par albo (i) płomieni w uwarunkowaniach pożaru, nazywana również szczelnością pożarową

Prawo w miejscu pracy - definicje

Prawo pracy, przez Internet informacje dla pracownika.

Prawo pracownika, słownik pojęć o BHP miejsca pracy.

Definicja KRZYŻÓWKA Dymoszczelność, Dowódca Odcinka Bojowego (Dob), Dowódca Zmiany, Działania Połączone, Dystynkcje Służbowe, Dolna Granica Wybuchowości, Dgw, Dowódca znaczenie.

Co to jest Co znaczy Dymoszczelność, Dowódca Odcinka Bojowego (Dob), Dowódca słownik.