Definicje o miejscu pracy na D

Prawa pracownika | Słownik
 • Definicja Służbowe Dystynkcje Co znaczy oznaki stopni pożarniczych w kolorze złotym noszone na naramiennikach i otokach czapek
 • Definicja Wstępna Dekontaminacja Krzyżówka przeważnie na terenie akcji. Powinna zapewnić poziom skażenia nie zagrażający zdrowiu i życiu ratownika, a sprzęt stosowany w czasie
 • Definicja Dysponowanie Co to jest stawianie w stan gotowości bojowej i zarządzanie do działań jednostek ochrony ppoż. i innych podmiotów ratowniczych
 • Definicja Natarciu W Działanie Słownik zobacz obrona
 • Definicja Dowódca Czym jest ma prawo do wydawania rozkazów i poleceń podległym ratownikom pododdziałom i oddziałom
 • Definicja Skoncentrowane Działania Co oznacza działania opierające na równoczesnym wprowadzeniu do akcji niezbędnej ilości sił i środków celem wykonania zadania bojowego
 • Definicja Dyslokacja Tłumaczenie działania, rejonie koncentracji, rozmieszczenie stanowisk gaśniczych i tym podobne na terenie akcji
 • Definicja Dupleks Przykłady mechanizm łączności telegraficznej, gdzie sygnały mogą być przekazywane równocześnie w obu kierunkach
 • Definicja Detonacja Definicja zdarzenie rozkładu materiału wybuchowego przebiegające z sporą prędkością, któremu towarzyszy huk i nagłe wyzwolenie dużej energii
 • Definicja Piany Dyspersyjność Encyklopedia cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm
 • Definicja Dgw Jak działa dolna granica wybuchowości
 • Definicja Zmiany Dowódca Czy jest ratownik wyznaczony do zarządzania zmianą służbową
 • Definicja Dymoszczelność Pojęcie przedmioty budowlane budynku gazów i par albo (i) płomieni w uwarunkowaniach pożaru, nazywana również szczelnością pożarową
 • Definicja Rzut Drugi Wyjaśnienie ustalonych działaniach bojowych w razie gdy siły i środki pierwszego rzutu są niewystarczające
 • Definicja Połączone Działania Opis pomniejszenia szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obrony obiektów położonych bezpośrednio przy strefie spalania
 • Definicja Deflagracja Informacje spokojne spalanie substancji wybuchowych, spalanie bez wybuchu
 • Definicja Dym Znaczenie materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych
 • Definicja Dekontaminacja Co znaczy ratownictwa chemiczno-ekologicznego zmierzających do zneutralizowania szkodliwego oddziaływania substancji niebezpiecznych na ludzi i
 • Definicja Pożaru Dogaszanie Krzyżówka etap działań bojowych związana z gaszeniem pojedynczych ognisk pożaru
 • Definicja Dyrektywa Co to jest określenie (pisemne) albo wskazówka postępowania wydane poprzez dowódców przełożonych wyższych szczebli
 • Definicja Właściwa Dekontaminacja Słownik specjalnie przydzielonym do tego celu miejscu. Jej zadaniem jest pełne odkażenie ratowników i sprzętu
 • Definicja Dyfuzja Czym jest samorzutne mieszanie się składników układu wskutek chaotycznego ruchu cząsteczek i atomów
 • Definicja Wybuchowości Granica Dolna Co oznacza mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić zapalenie się tej substancji (wybuch) pod wpływem bodźca termicznego
 • Definicja Ratownicze Działania Tłumaczenie również likwidacji źródła stworzenia pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia
 • Definicja DOWÓDCA ODCINKA BOJOWEGO (DOB) Przykłady rozkazy, odpowiedzialna za oddane jej do dyspozycji siły i za skuteczność i wyniki ich działania na przeznaczonym odcinku bojowym
 • Definicja Dyspozytor Definicja zarządzania, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń o pożarach i innych zdarzeniach, ich analizowanie i dysponowanie jednostek straży

Prawo w miejscu pracy - definicje

Prawo pracy, przez Internet informacje dla pracownika.

Prawo pracownika, słownik pojęć o BHP miejsca pracy.

Definicja DYSPOZYTOR co znaczy DOWÓDCA ODCINKA BOJOWEGO (DOB) krzyżówka DZIAŁANIA RATOWNICZE co to jest DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI słownik DYFUZJA czym jest. znaczenie.

Co to jest DYSTYNKCJE SŁUŻBOWE co znaczy DEKONTAMINACJA WSTĘPNA krzyżówka słownik.