Definicje o miejscu pracy na D

Prawa pracownika | Słownik
 • Definicja Natarciu W Działanie Dla pracownika zobacz obrona
 • Definicja Dgw Dla pracownika dolna granica wybuchowości
 • Definicja Deflagracja Dla pracownika spokojne spalanie substancji wybuchowych, spalanie bez wybuchu
 • Definicja Właściwa Dekontaminacja Dla pracownika specjalnie przydzielonym do tego celu miejscu. Jej zadaniem jest pełne odkażenie ratowników i sprzętu
 • Definicja Detonacja Dla pracownika zdarzenie rozkładu materiału wybuchowego przebiegające z sporą prędkością, któremu towarzyszy huk i nagłe wyzwolenie dużej energii
 • Definicja Pożaru Dogaszanie Dla pracownika etap działań bojowych związana z gaszeniem pojedynczych ognisk pożaru
 • Definicja Dowódca Dla pracownika ma prawo do wydawania rozkazów i poleceń podległym ratownikom pododdziałom i oddziałom
 • Definicja DOWÓDCA ODCINKA BOJOWEGO (DOB) Dla pracownika rozkazy, odpowiedzialna za oddane jej do dyspozycji siły i za skuteczność i wyniki ich działania na przeznaczonym odcinku bojowym
 • Definicja Zmiany Dowódca Dla pracownika ratownik wyznaczony do zarządzania zmianą służbową
 • Definicja Dupleks Dla pracownika mechanizm łączności telegraficznej, gdzie sygnały mogą być przekazywane równocześnie w obu kierunkach
 • Definicja Dyfuzja Dla pracownika samorzutne mieszanie się składników układu wskutek chaotycznego ruchu cząsteczek i atomów
 • Definicja Dymoszczelność Dla pracownika przedmioty budowlane budynku gazów i par albo (i) płomieni w uwarunkowaniach pożaru, nazywana również szczelnością pożarową
 • Definicja Dyrektywa Dla pracownika określenie (pisemne) albo wskazówka postępowania wydane poprzez dowódców przełożonych wyższych szczebli
 • Definicja Dyslokacja Dla pracownika działania, rejonie koncentracji, rozmieszczenie stanowisk gaśniczych i tym podobne na terenie akcji
 • Definicja Dysponowanie Dla pracownika stawianie w stan gotowości bojowej i zarządzanie do działań jednostek ochrony ppoż. i innych podmiotów ratowniczych
 • Definicja Służbowe Dystynkcje Dla pracownika oznaki stopni pożarniczych w kolorze złotym noszone na naramiennikach i otokach czapek
 • Definicja Połączone Działania Dla pracownika pomniejszenia szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obrony obiektów położonych bezpośrednio przy strefie spalania
 • Definicja Skoncentrowane Działania Dla pracownika działania opierające na równoczesnym wprowadzeniu do akcji niezbędnej ilości sił i środków celem wykonania zadania bojowego
 • Definicja Dekontaminacja Dla pracownika ratownictwa chemiczno-ekologicznego zmierzających do zneutralizowania szkodliwego oddziaływania substancji niebezpiecznych na ludzi i
 • Definicja Wstępna Dekontaminacja Dla pracownika przeważnie na terenie akcji. Powinna zapewnić poziom skażenia nie zagrażający zdrowiu i życiu ratownika, a sprzęt stosowany w czasie
 • Definicja Wybuchowości Granica Dolna Dla pracownika mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić zapalenie się tej substancji (wybuch) pod wpływem bodźca termicznego
 • Definicja Rzut Drugi Dla pracownika ustalonych działaniach bojowych w razie gdy siły i środki pierwszego rzutu są niewystarczające
 • Definicja Dym Dla pracownika materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych
 • Definicja Piany Dyspersyjność Dla pracownika cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm
 • Definicja Dyspozytor Dla pracownika zarządzania, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń o pożarach i innych zdarzeniach, ich analizowanie i dysponowanie jednostek straży
 • Definicja Ratownicze Działania Dla pracownika również likwidacji źródła stworzenia pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia

Prawo w miejscu pracy - definicje

Prawo pracy, przez Internet informacje dla pracownika.

Prawo pracownika, słownik pojęć o BHP miejsca pracy.

Definicja Działania Ratownicze, Dyspozytor, Dyspersyjność Piany, Dym, Drugi Rzut, Dolna Granica Wybuchowości, Dekontaminacja Wstępna, Dekontaminacja, Działania znaczenie.

Co to jest Działania Ratownicze, Dyspozytor, Dyspersyjność Piany, Dym słownik.