Czy przydatne?

Definicja Ratownicze Działania

Co oznacza DZIAŁANIA RATOWNICZE: czynności podjęte w celu ochrony życia, zdrowia, mienia a również likwidacji źródła stworzenia pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia

ZNACZENIE DYSPERSYJNOŚĆ PIANY:
Co oznacza cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm działania ratownicze co znaczy.
ZNACZENIE DEKONTAMINACJA:
Co oznacza to jest zespół czynności realizowanych na terenie akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego zmierzających do zneutralizowania szkodliwego oddziaływania substancji niebezpiecznych na ludzi i otoczenie działania ratownicze krzyżówka.
ZNACZENIE DYM:
Co oznacza chemiczna powstała w wyniku rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych, gazów działania ratownicze co to jest.
ZNACZENIE DOWÓDCA:
Co oznacza osoba, która na mocy odpowiednich przepisów organizacyjnych ma prawo do wydawania rozkazów i poleceń podległym ratownikom pododdziałom i oddziałom działania ratownicze słownik.
ZNACZENIE DZIAŁANIE W NATARCIU:
Co oznacza zobacz obrona działania ratownicze czym jest.

Czym jest DZIAŁANIA RATOWNICZE znaczenie w Słownik definicji D .

  • Dodano:
  • Autor: