Czy przydatne?

Definicja Natarciu W Działanie

Co oznacza DZIAŁANIE W NATARCIU: zobacz obrona

Czym jest DZIAŁANIE W NATARCIU znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DOWÓDCA ZMIANY:
Co oznacza ratownik wyznaczony do zarządzania zmianą służbową działanie w natarciu.
ZNACZENIE DYM:
Co oznacza chemiczna powstała w wyniku rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych, gazów działanie w natarciu.
ZNACZENIE DRUGI RZUT:
Co oznacza siły i środki przewidziane w planach obrony do udziału w ustalonych działaniach bojowych w razie gdy siły i środki pierwszego rzutu są niewystarczające działanie w natarciu.
ZNACZENIE DETONACJA:
Co oznacza zdarzenie rozkładu materiału wybuchowego przebiegające z sporą prędkością, któremu towarzyszy huk i nagłe wyzwolenie dużej energii działanie w natarciu.
ZNACZENIE DEKONTAMINACJA WŁAŚCIWA:
Co oznacza jest prowadzona poza terenem akcji - w strażnicy albo specjalnie przydzielonym do tego celu miejscu. Jej zadaniem jest pełne odkażenie ratowników i sprzętu działanie w natarciu.