Czy przydatne?

Definicja Natarciu W Działanie

Co oznacza DZIAŁANIE W NATARCIU: zobacz obrona

Czym jest DZIAŁANIE W NATARCIU znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DOWÓDCA ZMIANY:
Co oznacza ratownik wyznaczony do zarządzania zmianą służbową działanie w natarciu.
ZNACZENIE DYFUZJA:
Co oznacza samorzutne mieszanie się składników układu wskutek chaotycznego ruchu cząsteczek i atomów działanie w natarciu.
ZNACZENIE DETONACJA:
Co oznacza zdarzenie rozkładu materiału wybuchowego przebiegające z sporą prędkością, któremu towarzyszy huk i nagłe wyzwolenie dużej energii działanie w natarciu.
ZNACZENIE DZIAŁANIA RATOWNICZE:
Co oznacza czynności podjęte w celu ochrony życia, zdrowia, mienia a również likwidacji źródła stworzenia pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia działanie w natarciu.
ZNACZENIE DYSPONOWANIE:
Co oznacza stawianie w stan gotowości bojowej i zarządzanie do działań jednostek ochrony ppoż. i innych podmiotów ratowniczych działanie w natarciu.