Czy przydatne?

Definicja Natarciu W Działanie

Co oznacza DZIAŁANIE W NATARCIU: zobacz obrona

Czym jest DZIAŁANIE W NATARCIU znaczenie w Słownik definicji D .


ZNACZENIE DZIAŁANIA SKONCENTROWANE
Co oznacza działania opierające na równoczesnym wprowadzeniu do akcji niezbędnej ilości sił i środków celem wykonania zadania bojowego.
ZNACZENIE DYM
Co oznacza substancja chemiczna powstała w wyniku rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary.
ZNACZENIE DZIAŁANIA RATOWNICZE
Co oznacza czynności podjęte w celu ochrony życia, zdrowia, mienia a również likwidacji źródła stworzenia pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia.
ZNACZENIE DOWÓDCA ZMIANY
Co oznacza ratownik wyznaczony do zarządzania zmianą służbową.
ZNACZENIE DYSTYNKCJE SŁUŻBOWE
Co oznacza oznaki stopni pożarniczych w kolorze złotym noszone na naramiennikach i otokach czapek.