Czy przydatne?

Definicja Wstępna Dekontaminacja

Co oznacza DEKONTAMINACJA WSTĘPNA: jest wykonywana bezpośrednio po zakończeniu działań, przeważnie na terenie akcji. Powinna zapewnić poziom skażenia nie zagrażający zdrowiu i życiu ratownika, a sprzęt stosowany w czasie działań nie powinien stać się źródłem dalszego skażenia środowiska i ludzi z nim się stykających

Czym jest DEKONTAMINACJA WSTĘPNA znaczenie w Słownik definicji D .