Czy przydatne?

Definicja Dyslokacja

Co oznacza DYSLOKACJA: rozlowkowanie jednostek straży pożarnej w rejonach działania, rejonie koncentracji, rozmieszczenie stanowisk gaśniczych i tym podobne na terenie akcji

Czym jest DYSLOKACJA znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DEFLAGRACJA:
Co oznacza spokojne spalanie substancji wybuchowych, spalanie bez wybuchu dyslokacja.
ZNACZENIE DEKONTAMINACJA WSTĘPNA:
Co oznacza bezpośrednio po zakończeniu działań, przeważnie na terenie akcji. Powinna zapewnić poziom skażenia nie zagrażający zdrowiu i życiu ratownika, a sprzęt stosowany w czasie działań nie powinien stać się dyslokacja.
ZNACZENIE DOWÓDCA ODCINKA BOJOWEGO (DOB):
Co oznacza osoba podlegająca bezpośrednio KAR, otrzymująca od niego rozkazy, odpowiedzialna za oddane jej do dyspozycji siły i za skuteczność i wyniki ich działania na przeznaczonym odcinku bojowym dyslokacja.
ZNACZENIE DZIAŁANIA POŁĄCZONE:
Co oznacza forma działań łączących natarcie z obroną w celu pomniejszenia szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obrony obiektów położonych bezpośrednio przy strefie spalania dyslokacja.
ZNACZENIE DZIAŁANIE W NATARCIU:
Co oznacza zobacz obrona dyslokacja.