Czy przydatne?

Definicja Dyslokacja

Co oznacza DYSLOKACJA: rozlowkowanie jednostek straży pożarnej w rejonach działania, rejonie koncentracji, rozmieszczenie stanowisk gaśniczych i tym podobne na terenie akcji

Czym jest DYSLOKACJA znaczenie w Słownik definicji D .


ZNACZENIE DEKONTAMINACJA WŁAŚCIWA
Co oznacza jest prowadzona poza terenem akcji - w strażnicy albo specjalnie przydzielonym do tego celu miejscu. Jej zadaniem jest pełne odkażenie ratowników i sprzętu.
ZNACZENIE DUPLEKS
Co oznacza mechanizm łączności telegraficznej, gdzie sygnały mogą być przekazywane równocześnie w obu kierunkach.
ZNACZENIE DYREKTYWA
Co oznacza określenie (pisemne) albo wskazówka postępowania wydane poprzez dowódców przełożonych wyższych szczebli.
ZNACZENIE DYM
Co oznacza substancja chemiczna powstała w wyniku rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary.
ZNACZENIE DEKONTAMINACJA WSTĘPNA
Co oznacza jest wykonywana bezpośrednio po zakończeniu działań, przeważnie na terenie akcji. Powinna zapewnić poziom skażenia nie zagrażający zdrowiu i życiu ratownika, a.