Czy przydatne?

Definicja Zmiany Dowódca

Co oznacza DOWÓDCA ZMIANY: ratownik wyznaczony do zarządzania zmianą służbową

Czym jest DOWÓDCA ZMIANY znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DYSTYNKCJE SŁUŻBOWE:
Co oznacza oznaki stopni pożarniczych w kolorze złotym noszone na naramiennikach i otokach czapek dowódca zmiany.
ZNACZENIE DYM:
Co oznacza chemiczna powstała w wyniku rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych, gazów dowódca zmiany.
ZNACZENIE DOGASZANIE POŻARU:
Co oznacza etap działań bojowych związana z gaszeniem pojedynczych ognisk pożaru dowódca zmiany.
ZNACZENIE DYSPERSYJNOŚĆ PIANY:
Co oznacza cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm dowódca zmiany.
ZNACZENIE DEKONTAMINACJA WŁAŚCIWA:
Co oznacza jest prowadzona poza terenem akcji - w strażnicy albo specjalnie przydzielonym do tego celu miejscu. Jej zadaniem jest pełne odkażenie ratowników i sprzętu dowódca zmiany.