Czy przydatne?

Definicja Wybuchowości Granica Dolna

Co oznacza DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI: najniższe stężenie substancji palnej (gazów, par, pyłów) w mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić zapalenie się tej substancji (wybuch) pod wpływem bodźca termicznego

Czym jest DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DEFLAGRACJA:
Co oznacza spokojne spalanie substancji wybuchowych, spalanie bez wybuchu dolna granica wybuchowości.
ZNACZENIE DGW:
Co oznacza dolna granica wybuchowości dolna granica wybuchowości.
ZNACZENIE DOWÓDCA ZMIANY:
Co oznacza ratownik wyznaczony do zarządzania zmianą służbową dolna granica wybuchowości.
ZNACZENIE DZIAŁANIA POŁĄCZONE:
Co oznacza forma działań łączących natarcie z obroną w celu pomniejszenia szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obrony obiektów położonych bezpośrednio przy strefie spalania dolna granica wybuchowości.
ZNACZENIE DEKONTAMINACJA WSTĘPNA:
Co oznacza bezpośrednio po zakończeniu działań, przeważnie na terenie akcji. Powinna zapewnić poziom skażenia nie zagrażający zdrowiu i życiu ratownika, a sprzęt stosowany w czasie działań nie powinien stać się dolna granica wybuchowości.