Czy przydatne?

Definicja Piany Trwałość

Co oznacza TRWAŁOŚĆ PIANY: to jest umiejętność piany do zachowania swoich właściwości, jakie uzyskała w chwili wytworzenia. Trwałość piany ustalana jest opierając się na szybkości wypływu z niej wodnego roztworu środka pianotwórczego

Czym jest TRWAŁOŚĆ PIANY znaczenie w Słownik definicji T .

ZNACZENIE TĄPNIĘCIE:
Co oznacza wstrząsty podziemne, połączone z hukiem, spowodowane pękaniem i usuwaniem się skał w kierunku wyrobiska trwałość piany.
ZNACZENIE TEMPERATURA ABSOLUTNA:
Co oznacza temp. zera bezwzględnego mierzona wg skali Kelvina trwałość piany.
ZNACZENIE TEREN POŻARU:
Co oznacza region na którym znajdują się pomieszczenia, całe budynki, lasy i inne obiekty, materiały i budynki zagrożone bezpośrednio poprzez działanie temp. i zagrożone pośrednio poprzez ognie lotne trwałość piany.
ZNACZENIE TEMPERATURA KRYTYCZNA:
Co oznacza temp. właściwa dla danego gazu, ponad której nie może on być skroplony z wyjątkiem wielkości zastosowanego ciśnienia trwałość piany.
ZNACZENIE TEMPERATURA ZAPŁONU:
Co oznacza najniższa temp., przy której wytworzona mieszanina par cieczy z powietrzem pod wpływem czynnika inicjującego ulegnie zapaleniu trwałość piany.