Czy przydatne?

Definicja Ewakuacja

Co oznacza EWAKUACJA: całokształt czynności związanych z usuwaniem ludności wywożeniem urządzeń, sprzętu i materiałów z terenu zagrożonego

Czym jest EWAKUACJA znaczenie w Słownik definicji E .

ZNACZENIE EKSHAUSTOR:
Co oznacza ssawa, wentylator wysysający powietrze zanieczyszczone, gazy, pyły albo dymy ze zbiornika, pomieszczenia, i tym podobne i przetłaczający je do atmosfery albo zbiornika oczyszczającego ewakuacja.
ZNACZENIE EJEKTOR (EŻEKTOR):
Co oznacza rodzaj pompy zwężkowej do zasysyania cieczy albo gazów ewakuacja.
ZNACZENIE EKSPLOZJA:
Co oznacza wybuch, przebiegający ze zmienną prędkością liniową rzędu kilkuset albo kilku tys. m/s, następujący wskutek gwałtownego przebiegu reakcji chemicznej albo łańcuchowych reakcji jądrowych ewakuacja.
ZNACZENIE ELEWACJA:
Co oznacza zewnętrzne ściany budynku wspólnie z występującymi na nich elementami architektonicznymi i wystrojem ewakuacja.
ZNACZENIE EFEKT GASZENIA:
Co oznacza wynik (rezultat) skutecznego przeprowadzenia gaszenia pożaru ewakuacja.