Czy przydatne?

Definicja Ewakuacja

Co oznacza EWAKUACJA: całokształt czynności związanych z usuwaniem ludności wywożeniem urządzeń, sprzętu i materiałów z terenu zagrożonego

Czym jest EWAKUACJA znaczenie w Słownik definicji E .


ZNACZENIE EMULGACJA
Co oznacza zdarzenie opierające na wymieszaniu się cieczy z wodą (na przykład olej z wodą) z jednoczesnym utworzeniem trudnej do rozdzielenia emulsji.
ZNACZENIE EKSPLOZJA
Co oznacza wybuch, przebiegający ze zmienną prędkością liniową rzędu kilkuset albo kilku tys. m/s, następujący wskutek gwałtownego przebiegu reakcji chemicznej albo.
ZNACZENIE EJEKTOR (EŻEKTOR)
Co oznacza rodzaj pompy zwężkowej do zasysyania cieczy albo gazów.
ZNACZENIE EFEKT GASZENIA
Co oznacza wynik (rezultat) skutecznego przeprowadzenia gaszenia pożaru.
ZNACZENIE EKSHAUSTOR
Co oznacza ssawa, wentylator wysysający powietrze zanieczyszczone, gazy, pyły albo dymy ze zbiornika, pomieszczenia, i tym podobne i przetłaczający je do atmosfery albo.